ຕັດໄມ້ບໍ່ບອກເຮົາ

Posted on October 15, 2013. Filed under: ຊວນຫົວ-ຄາຍຄຽດ |


ທີ່ອັດຕະປື ພີ່ນ້ອງລາວເທິງຈະມີສ່ວນຫລາຍ ເມື່ອຫລາຍປີຜ່ານມາ ຣັດຖະບານມີນະໂຍບາຍມອບດິນມອບປ່າໃຫ້ປະຊາຊົນຄອບຄອງກັມມະສິດ ຮັກສາດິນ ຮັກສາປ່າ ຄືປ່າ ແລະ ດິນຢູ່ເຂດບ້ານໃດ ກໍໃຫ້ປະຊາຊົນບ້ານນັ້ນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຮັກສາ ຢູ່ມາປີ 2005 ທາງແຂວງມີນະໂຍບາຍຕັດໄມ້ອອກຂາຍ ເພື່ອສ້າງຮາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ງົບປະມານຂອງແຂວງ ຕາມໂກ້ຕ້າທີ່ແຂວງໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກຣັດຖະບານ ທາງແຂວງຈຶ່ງມອບໃຫ້ເອກຊົນຮັບສັມປະທານຕໍ່ ຈຶ່ງມີບໍຣັດໜຶ່ງໄດ້ຊະນະສັມປະທານໄປ. ເມື່ອບໍຣິສັດໄດ້ຮັບສັມປະທານແລ້ວ ກໍດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນຕາມຈຳນວນໂຕ້ຕ້າ ສະຖານທີ່ ແລະ ເວລາທີ່ກຳນົດ ພໍດີການຂຸດຄົ້ນນັ້ນພັດຢູ່ໃກ້ບໍຣິເວນໝູ່ບ້ານອ້າຍນ້ອງລາວສູງ ເຖິງວ່າປ່າທີ່ຖືກຂຸດຄົ້ນນັ້ນ ບໍ່ຢູ່ໃນບໍຣິເວນປ່າຄຸ້ມຄອງຂອງບ້ານກໍຕາມ ແຕ່ຢູ່ໃນບຣິເວນແຫລຼ່ງທຳມາຫາກິນຂອງພວກເຂົາ ເມື່ອຊາວບ້ານເຫັນມີການຄຸດຄົ້ນປ່າ ກໍພ້ອມກັນອອກໄປຫ້າມ ແລະ ຢືດເອົາເຄື່ອງໄມ້ເຄື່ອງມື ຣົຖລານພາຫານະຈົນໝົດ ເຮັດໃຫ້ບໍຣິສັດໄດ້ຮັບຄວາມເດືອດຮ້ອນ ເຈຣະນາກັບຊາວບ້ານແນວໃດກໍບໍ່ໄດ້ ຢືນການຄຳດຽວວ່າ “ພວກທ່ານມາລັກຕັດໄມ້ພວກເຮົາ ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາດພວກເຮົາ” ເຣື່ອງດ່ັງກ່າວຈຶ່ງຮ້ອນເຖິງເຈົ້າແຂວງຕ້ອງລົງມາໄກ່ເກ່ັຍ. ເຈົ້າແຂວງ: ພີ່ນ້ອງທັງຫລາຍ ທາງຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງໄດ້ໃຫ້ສັມປະທານແກ່ບໍຣິສັດນັ້ນຕັດໄມ້ ເພື່ອຣາຍໄດ້ເຂົ້າງົບປະມານຂອງແຂວງແລ້ວ. ຊາວບ້ານ: ເຈົ້າແຂວງອະນຸຍາດກໍຕາມແລ້ວເຈົ້າແຂວງ, ແຕ່ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ອະນຸຍາດ ເຈົ້າແຂວງຊິມີສິດຫຍັງ? ເຈົາແຂວງ: ອັນນີ້ມັນແມ່ນນະໂຍບາຍຂອງແຂວງ ເພື່ອໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ ແລະ ສ້າງຣາຍຮັບໃຫ້ແກ່ແຂວງເຮົາ. ຊາວບ້ານ: ທ່ານມອບດິນມອບປ່າໃຫ້ເຮົາຮັກສາ ແລ້ວທ່ານໃຫ້ຄົນອື່ນມາຕັດ ແລ້ວບໍ່ບອກເຮົາບໍຄວາມ ພວກເຮົາບໍໍ່ໃຫ້ຕັດແລ້ວ ຂ້າມໜ້າ ຂ້າມຕາເຮົາ.

ໂດຍ: ສາຍເຊລຳເພົາ

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: