4 ຂັ້ນຕອນການເຈລະຈາທຸລະກິດ

Posted on December 29, 2013. Filed under: ສັງລວມພາບ |


1

ຫຼາຍໆຄົນອາດຈະບອກວ່າຢາກໄດ້ການເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ຜົນ ປະໂຫຍດທັງສອງຝ່າຍ ຫຼືເອີ້ນ ກັນ ທົ່ວ ໄປຂໍ້ຕົກລົງ “win-win” ທັງຄູ່ແຕ່ ໜ້າເສຍ ດາຍ ທີ່ເປັນຈິງໃນການ ເຈລະ ຈາສ່ວນຫຼາຍມັກ ລົງເອີຍ ດ້ວຍ ການໃຫ້ຟັງຕົວເອງ

ເຖິ່ງຫຼາຍຄົນຈະບອກວ່າຍາກໄດ້ການເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ຜົນ ປະໂຫຍດທັງ ສອງຝ່າຍ ຫຼື ເອີ້ນກັນທົ່ວໄປວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງແບບ “ໄດ້ປຽບ” ແລະ ຝ່າຍຕົງ ກັນຂ້າມ“ເສຍປຽບ” ນີ່້ເປັນອີກ ແຮງຈູງໃຈ ໜື່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາ ເອົາຊະນະຄູ່ແຂ່ງເຊັ່ນກັນເຊີ່ງ ຫົນທາງແຫ່ງນີ້ ຄົງຈະມີ ແຕ່ຂໍ້ເສຍ ເພາະ ເຖີງ ເຮົາ ໄດ້ປຽບລູກຄ້າໄປແລ້ວ ແລະ ຫາກລູກຄ້າ ບໍ່ພໍໄຈພາຍຫຼັງ ເຮົາ ອາດ ຈະເສຍ ລູກຄ້າລາຍນີ້ໄປຕະຫຼອດການ ເລີຍກໍ່ໄດ້ແຕ່ຫາກ ເຮົາ ເປັນຝ່າຍເສຍປຽບ ຢູ່ທຸກຄັ້ງ ແນ່ນອນວ່າທຸລະກິດຈະປິດໄປເອງໃນບໍຊ້າດັ່ງນັ້ນຍຶດຫຼັກການ ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດ ຮ່ວມກັນ ທັງ ສອງຝ່າຍ ດ້ວຍສີ່ຂັ້ນ ຕອນດັ່ງນີ້

1. ນັ່ງເຈລະຈາຝ່າຍດຽວກັນ

ການນັ່ງເຮັດຂໍ້ຕົກລົງ ແບບທີ່ນັ່ງຝັ່ງ ດຽວກັນນັ້ນມັນໄຫ້ຮູ້ສືກ ເຖີງການຮ່ວມ ມືກັນ ຫຼາຍຂື້ນ ຈາກຜົນການ ສືກສາຂອງDr. Michael Leimbach ຜູ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງ Vice President ດ້ານການ ວິໄຈແລະພັດທະນາການຂາຍຂອງອົງກອນ Wilson Learning Worldwide ທີ່ເປັນອົງກອນ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການກັບ ຜູ້ທີ່ຢາກ ຮຽນຮູ້ ແລະ ພັດທະນາບຸກຄະ ລະ ກອນ ຕ່າງໆໂດຍ Dr. Michael ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ວ່າຕາມຫຼັກ ວິທະຍາສາດແລ້ວນັ້ນການ ນັ່ງເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງ ຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ ກັນນັ້ນຈະເຮັດ ໃຫ້ເກີດຄວາມ ຮູ້ສືກເປັນຄູ່ ແຂ່ງກັນຂື້ນມາທັງສອງຝ່າຍ ການກັບ ກັນນັ້ນ ການເຮັດຂໍ້ຕົກລົງ ແບບທີ່ນັ່ງຝັ່ງດຽວ ກັນຈະໄຫ້ຄວາມ ຮູ້ສືກເຖີງ ການຮ່ວມ ມືກັນຫຼາຍກ່ວາ ເຊັ່ນກັນດັ່ງນັ້ນ ໃນສະຖານະ ການທີ່ເຮົາຕ້ອງການຜົນແບບ Win-Win ຫຼືໄປເຖີງ ເປົ້າໝາຍຈາກການຊ່ວຍກັນແລ້ວ ການນັ່ງເຈລະຈາກັບຝັ່ງດຽວກັນນັ້ນມີ ແນວໂນ້ມທີ່ ຈະໃຫ້ ຜົນດີກ່ວາ

2. ເຈລະຈາເພື່ອ ”ສ່ວນລວມ” ບໍ່ແມ່ນ ”ສ່ວນຕົວ

ຖ້າເປັນການເຈລະຈາທຸລະກິດທົ່ວໄປນັ້ນເຮົາອາດຈະຄິດເຖິງ ຜົນປະໂຫຍດໂຕເອງເປັນ ຫຼັກ ແຕ່ສຳຫຼັບ ການເຮັດຜົນປະໂຫຍດຕົກລົງແບບ Win-Win ຄວາມ ຄິດແບບເດີມ ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ອີກ ຕໍ່ໄປແລ້ວ ສີ່ງເຫຼົ່ານີ້ເຮົາຄວນເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈາກຄວາມຄິດເປັນອັນດັບແລກ ໂດຍການປັບ ຈາກການເບີ່ງ ຜົນປະ ໂຫຍດສ່ວນຕົວເປັນປະໂຫຍດຂອງທັງຄູ່ ຖັດມາໃນຂັ້ນຕອນເຈລະຈາທັງຄູ່ ຖັດມາໃນ ຂັ້ນຕອນ ການ ເຈລະຈາສີ່ງທີ່ສຳຄັນຄື ການຫຼີກລ້ຽງ ປະໂຫຍດທີ່ສະແດງ ເຖີງຄວາມສ່ຽງປະໂຫຍດ ທີ່ສະແດງເຖິງ ຜົນປະໂຫຍດໂຕເອງເຊັ່ນ “ຖ້າເຮົາເລືອກ ໃຊ້ຊີວິດ ນີ້ອົງກອນຂອງຂ້ອຍກໍ່ຄົງ…” ແຕ່ ລອງ ປ່ຽນມາໃຊ້ປະໂຫຍດ ທີ່ສົນໄຈປະໂຫຍດ ຮ່ວມກັນ ໃຫ້ ຫຼາຍ ຂື້ນຢ່າງ “ຖ້າເຮົາຕັດສິນໄຈໃຊ້ວິທີນີ້ ນ້າຈະເປັນການດີກັບ ຕົວອົງກອນ ຂອງ ຂ້ອຍ ແຕ່ຂ້ອຍແຕ່ຂ້ອຍຢາກຮູ້ເລືອກວິທີນີ້ ອົງກອນຂອງ ທ່ານຈະຮັບ ປະໂຫຍດຫຼືກະທົບຫຍັງບໍ່ ທ້າຂ້ອຍສາມາດ ປ່ຽນແປງໃນສ່ວນ….  ນີ້ແລ້ວ ຈະດີ ຕໍ່ອົງ ກອນຂອງທ່ານຫຼາຍ ຂື້ນກ່ວາ ເກົ່າ?” ເປັນຕົ້ນ ເພາະຕ້ອງການຄວາມພໍໃຈທັງສອງຝ່າຍແລ້ວ ວິທີທີ່ເຮົາຕັດສິນໄຈ ເລືອກ ໃຊ້ ຄວນຈະໃຫ້ ຜົນ ປະໂຫຍດໃນລະດັບທີ່ສອງຝ່າຍຍອມຮັບເຊັ່ນກັນ

3. ມີເປົ້ໝາຍແລະທາງອອກຮ່ວມກັນ

ກຳໜົດເປົ້້າໝາຍທີ່ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດທຸກຝ່າຍ ແລະ ເປົ້າຕ້ອງສາມາດປັບໄດ້ ດ້ວຍຄວາມ ສະ ມັກໄຈ ຂອງ ທຸກຝ່າຍດ້ວຍເທົ່ານັ້ນຖ້າເຮົາຫວັງຜົນປະໂຫຍດສຸດທ້າຍ ຂອງການ ເຮັດຂໍ້ ຕົກ ລົງນັ້ນໄດ້ ປະໂຫຍດທັງສອງຝ່າຍ ແລ້ວກ່ອນອື່ນເຮົາຄວນ ຕັ້ງເປົາໝາຍ ໃຫ້ຊັດເຈນ ກ່ອນວ່າທັງສອງຝ່າຍນັ້ນມີເປົ້າ ໝາຍແນວໃດແລະສາມາດເຮັດສຳເລັດຮ່ວມກັນບໍ່ ເຊີ່ງເປົ້າໝາຍ ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດປຽ່ນໄດ້ແຕ່ຕ້ອງ ຄວາມສະມັກໄຈທັງສອງຝ່າຍເທົ່ານັ້ນ ຊື່ງ ທັງໝົດ ນີ້ມີໂອກາດ ເກີດຂື້ນສະເໝີ ແລະ ບາງຄັ້ງ ເຮົາກໍ່ຕ້ອງ ເປັນຄົນຕັດສີນໄຈໃນການປັບປ່ຽນ ໂດຍສະເພາະ ເກີດມີການຕົກລົງກັນ ມີ ແນວໂນ້ມວ່າ ເຮົາຈະເສຍຜົນະໂຫຍດຫຼາຍເກີນໄປ ແລ້ວໃຫ້ຊອກຫາ ເຫດ ຜົນ ເບີ່ງວ່າ ໄຜເຈລະ ຈາເຮົາ ຄື ຈະເຮັດແບບນັ້ນພວກເຂົາ ຕ້ອງ ແບກຮັບ ກາລະ ໜ້າທີ່ ຫຼາຍກ່ວາເຮົາ ຫຼື ບໍ່ຫຼື ພວກເຂົາ ພຽງແຕ່ຕ້ອງການກຳໄລ ທີ່ຫຼາຍ ກ່ວາເກົ່າ ຊື່ງ ຫາ ສາ ເຫດທີແລ້ວ ນັ້ນຄ່ອຍມາ ຄິດວິ ເຄາະເພື່ອ ຫາທາງ ອອກ ໃນການແກ້ໄຂ ບັນຫາ ເພື່ອ ໃຫ້ ລົງຕົວທັງສອງຝ່າຍ

4. ແຜນສຳຮອງ

ບໍ່ແມ່ນການເຈລະຈາຕໍ່ລອງທີ່ບັນລຸເປົ້າໝາຍຕາມ ທີ່ເຮົາຄາດເອົາໄວ້ເພາະຫຼາຍໆ ຄັ້ງທີ່ຄວນ ເຈ ລະ ຈາ ຂອງເຮົາ ບໍ່ສຳເລັດດ້ວຍເຫດ ຜົນເຊັ່ນລູກຄ້າບໍ່ສາມາດໃຫ້ຜົນຕອບແທນ ໄດ້ຕາມທີ່ເຮົາ ຕ້ອງ ການຫຼືລູກຄ້າຍັງ ໝັ້ນຄົງກັບຂໍ້ຕົກ ລົງຂອງເຂົາ ທີ່ເຮົາບໍ່ສາມາດ ຍອມ ຮັບໄດ້ບໍ່ວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດ ດັ່ງ ນັ້ນແຜນສຳລອງຈື່ງເປັນ ສີ່ງທີ່ຄວນຄິດຍູ່ສະເໝີວ່າຈະເຮັດແນວ ໄດກັບສີ່ງທີ່ເຮົາສາມາດ ເຮັດໄດ້ກໍ່ຄືການຂໍຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ່ຕ່າງໆ ໄວ້ເພື່ອ ມີ ການ ປ່ຽນ ໄຈຫຼື ມີ ຂໍ້ສະ ເໜີໃໝ່ໃນ ພາຍ ຫຼັງກ່ອນ ເດີນໜ້າຫາລູກ ຄ້າລາຍໃໝ່ທີ່ມີ ໂອກາດ ຫຼາຍ ກ່ວາ ແທນ

ໝົດເວລາທີ່ຈະເອົາຊະນະຄູ່ຕໍ່ລອງແລ້ວ ການມີມິດຍ່ອມດີກ່ວາມີສັດຕູ ດັ່ງນັ້ນ ຫາກ ມີຫົນທາງ ໃດທີ່ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດ ຕາມທີ່ຄາດຫວັງ ຂອງສອງ ຝ່າຍ ແລ້ວກໍ່ຄວນ ລົງມືປະຕິບັດ ຕາມ ວິທີນັ້ນເພາະເຖີງວ່າຜົນປະໂຫຍດ ອາດບໍ່ຫຼາຍຕາມທີ່ຄາດໄວ້ທີ່ເຮົາຕໍ່ລອງເພື່ອເອົາປຽບຫຼາຍກ່ວາ ແຕ່ ວ່າຜົນ ທີ່ຕອບແທນກັບມາອາດຫຼາຍກ່ວາທີເຮົາຄິດເຮົາອາດໄດ້ລູກຄ້າມາໄດ້ໃນໄລຍະຍາວ ທີ່ພ້ອມຈະໃຫ້ຮ່ວມມືຊ່ວຍກັນ ແກ້ໄຂປັນຫາທາງ ທຸລະກິດ ແລະ ພ້ອມທີ່ ຈະເປັນ ພັນ ທະມິດ ທີ່ດີຕໍ່ກັນໃນອານາຄົດກໍ່ໄດ້

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: