5 ສິ່ງທີ່ມືໃໝ່ຄວນຮູ້ກ່ອນຕັ້ງຊື່ Website ຂອງທຸລະກິດ ອອນໄລນ໌

Posted on December 29, 2013. Filed under: ທຸ​ລະ​ກິດ |


ມາພົບກັບ 5 ຂໍ້ທີ່ຄວນຮູ້ກ່ອນທີ່ຈະຕັ້ງຊື່ Website ຂອງທຸລະກິດ ອອນໄລນ໌ ຂອງທ່ານ ທີ່ ຈະເຮັດ ໃຫ້ທຸລະກິດ ອອນໄລນ໌ເບີ່ງຄືກັບວ່າເປັນມືອາຊີບ ງ່າຍສຳລັບທີ່ຈະຈົດຈຳ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງຢ້ານທີ່ຈະຖືກຮ້ອງຟ້ອງພາຍຫຼັງ.

ທຸລະກິດ ອອນໄລນ໌11

ຫຼັງຈາກທີ່ເຮົາໄດ້ເວົ້າເຖິງຮ້ານຄ້າອອນໄລນ໌ ວ່າຄວນຈະເລີ່ມຕົ້ນແນວໃດ ແລະ ຕ້ອງຄຳນື່ງ ເຖິງປັດໃຈໃດແດ່ໄປແລ້ວໃນບົດຄວາມກ່ອນໜ້ານີ້ ກໍ່ມີຜູ້ທີ່ຕິດຕາມ ອ່ານແລະໃຫ້ຄວາມ ສົນໃຈແກ່ພວກ ເຮົາ ບາງທ່ານກໍ່ສົ່ງ email ເຂົ້າມາຖັກທາຍ ຖາມພວກເຮົາກ່ຽວກັບ ເລື້ອງ ການ ຕັ້ງຊື່ Website ລວມໄປເຖິງຂັ້ນຕອນອື່ນໆ ເຊັ່ນ ການເຊົ່າ Host ຄວນຈະ ເຮັດແນວໃດ. ເນື້ອໃນຈາກບົດ ຄວາມ ກ່ອນໜ້ານີ້ຍັງບໍ່ລະອຽດປານໃດ ຫຼືຂໍ້ມູນຍັງເຮັດໃຫ້ຕັດສີນໃຈບໍ່ໄດ້ວ່າ ຈະຕັ້ງຊື່ ທຸລະກິດອອນໄລນ໌ແນວໃດ ດີໃຫ້ເບີ່ງ ແລ້ວຄື ກັບ ມື ອາຊີບ ລູກຄ້າຢາກຈະໃຊ້ບໍລິການລວມໄປເຖິງຊື່ນັ້ນງ່າຍທີ່ຈະຈົດຈຳໄດ້ດີ ບໍ່ເຮັດ ໃຫ້ລູກຄ້າຕ້ອງສັບສົນ ເອີ້ນຜິດ ເອີ້ນຖືກ ຫຼືເຂົ້າຜິດ Website ແລະບໍ່ຜິດກົດ ໝາຍທີ່ ສຳຄັນ ແມ່ນບໍ່ສ່ຽງຕໍ່ການທີ່ຈະຖືກຮ້ອງຟ້ອງພາຍຫຼັງ.

5 ສິ່ງທີ່ມືໃໝ່ຄວນ ຮູ້ກ່ອນຕັ້ງຊື່ ທຸລະກິດ ອອນໄລນ໌

5 ເທັກນິກທີ່ເຮົາແນະນໍານີ້ ພວກເຮົາແບ່ງປັນໃຫ້ທ່ານ ນໍາໄປໃຊ້ສໍາລັບປະເມີນວ່າຊື່ Website ຂອງທ່ານເບີ່ງຄືດີ ຫຼືຍັງບໍ່ດີ ລູກຄ້າຂື່ໄດ້ງ່າຍ ແລະບໍ່ຜິດລິຄະສິດຂອງຄົນອື່ນ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນທ່ານ ເປັນມືໃໝ່ ສິ່ງນີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ທ່ານຫຼາຍ ພວກເຮົາແນະນຳ ໃຫ້ທ່ານ ປະຕິບັດ ຕາມຄຳແນະນຳນີ້ ໃນການຕັ້ງຊື່ Blog ຫຼື Website ຂອງທ່ານ ເຊີ່ງທ່ານຈະ ພົບ ວ່າບັນຫາ ແລະເລື້ອງເຈັບຫົວອື່ນໆຈະໝົດໄປ ເຊັ່ນ ຢູ່ດີໆ Website ຂອງທ່ານກໍ່ ເປີດບໍ່ ໄດ້ ເພາະ Server ຕົ້ນທາງມັນຕິດຂັດ ຫຼືລູກຄ້າທີ່ເຄຍໃຊ້ບໍລິການ Website ຂອງທ່ານ ຢູ່ດີໆກໍ່ ເຂົ້າຜິດ Website ແລະຫັນໄປໃຊ້ບໍລິການຂອງ Website ຄູ່ແຂ່ງທີ່ຕັ້ງຊື່ຄ້າຍຄືກັນ.

1. ທຸລະກິດ ອອນໄລນ໌ ຄວນມີ Web Hosting ເປັນຂອງຕົນເອງ

22

ທ່ານອາດຈະສົງໄສວ່ານີ້ແມ່ນບົດຄວາມກ່ຽວກັບການຕັ້ງຊື່ Website ແລ້ວ Web Hosting ມາກ່ຽວຫຍັງນຳກັນ ເຊີ່ງແທ້ຈິ່ງແລ້ວມັນອາດຈະບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບການຕັ້ງຊື່ Website ເຖິງແນວໃດກໍ່ແລ້ວແຕ່ Website ຂອງທ່ານຄວນຈະໃຊ້ Web Hosting ທີ່ເປັນ ຂອງ ຕົນເອງ.

ມາຮອດນີ້ບາງທ່ານອາດຈະຍັງງົງ, ບໍ່ເຂົ້າໃຈ ຫຼືບໍ່ເຄີຍຮູ້ວ່າ Website ແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະ ເພດຄື: Website ທີ່ແປະຢູ່ເທິງ Website ຂອງຄົນອື່ນ ແລະWebsite ທີ່ແປະຢູ່ເທິງ Web Hosting ຂອງເຮົາເອງ ແບບທຳອິດ ຕົວຢ່າງ ແປະຢູ່ເທິງ blogspot, blogger, bloggang, weloveshopping, oknation ແລະ google ເອງກໍ່ມີໃຫ້ແປະຢູ່ເຊັ່ນດຽວກັນ.
ເຊິ່ງເປັນການໃຊ້ Server ຫຼືພື້ນທີ່ສໍາລັບເກັບຂໍ້ມູນຈາກ Website ນັ້ນໆ ສ່ວນແບບທີ່ 2 ກໍ່ຄື: Website ຂອງພວກເຮົາທີ່ທ່ານກໍາລັງອ່ານຢູ່ ຫຼື kapook.com, sanook.com, pantip.com ແລະ amazon.com ກໍ່ເປັນແບບທີ່ 2. ເຊິ່ງຄວາມເປັນຈິ່ງແລ້ວການສ້າງ Website ແບບທີ່ 1 ນັ້ນງ່າຍ ແລະຟຣີ ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆທັງສີ້ນ ແຕ່ເຮົາແນະນຳ ໃຫ້ ສ້າງເປັນ ແບບທີ່ 2 ຈະດີກວ່າ 3 ເຫດຜົນຄື

• Domain Name ຫຼື URL ຂອງ Website ທ່ານ
ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ຖ້າທ່ານໄປແປະໄວ້ກັບ Website ຂອງຄົນອື່ນ URL ກໍ່ອາດຈະອອກມາໜ້າຕາແບບນີ້ janejud.blogspot.com ແທນທີ່ຈະເປັນ janejud.com ເຮັດໃຫ້ Website ເບີ່ງບໍ່ຄ່ອຍຈະເປັນມືອາຊີບປານໃດ ຄ້າຍກັບວ່າຫາຍໃຈຮ່ວມຄົນອື່ນ blogspot.com ແລະເວລາທີ່ລູກຄ້າຂອງທ່ານມີການບອກ ຕໍ່ກໍ່ອາດຈະເຮັດບໍ່ໄດ້ໂດຍວ່າມັນຢູ່ກັບ blogspot, blogger ຫຼື bloggang ກັນແທ້.

• ເທິງ Web Hosting ຂອງທ່ານ ທ່ານສາມາດເຮັດຫຍັງກໍ່ໄດ້ ຖ້າທ່ານແປະຢູ່ກັບ Website ຂອງຄົນອື່ນທ່ານຈະມີຂໍ້ຈໍາກັດບາງຢ່າງໃນການແກ້ໄຂ Website ຂອງທ່ານເພາະມີຊື່ ບໍລິສັດຂອງ ເຂົາເຈົ້າຢູ່ນຳ ການແກ້ໄຂຮູບແບບ Design ບາງຄົນສີຂອງ Background ກໍ່ຈະຈຳກັດ ຫຼືເນື້ອໃນບາງຢ່າງເຂົາເຈົ້າກໍ່ອາກຈະຫ້າທທ່ານເພີ່ມເຕີມກໍ່ໄດ້ ແຕ່ຖ້າເປັນ Web Hosting ຂອງທ່ານເອງຂໍ້ຈຳກັດທີ່ທ່ານມີກໍ່ຈະເປັນພຽງ ແຕ່ຈິນຕະນາການຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນ.

• ເນື້ອໃນ ຫຼື Content ທີ່ມີຢູ່ເທິງ Website ມັນເປັນແຮງງານຂອງເຈົ້າເອງ ສິ່ງທີ່ ເຮົາ ຢ້ານ ທີ່ສຸດໃນການແປະຢູ່ເທິງ Website ຂອງຄົນອື່ນຄືຖ້າຢູ່ດີໆມັນເກີດຂໍ້ຜິດພາດ ຫຼືເຊົາໃຫ້ບໍລິການຄື Geocities ທີ່ເຄຍດັງໃນອະດີດຕອນນີ້ກໍ່ເຫຼືອແຕ່ຊື່ເທົ່ານັ້ນ ແລ້ວເນື້ອໃນທີ່ບາງຄົນເຄຍຂຽນໄວ້ໃນ Website ທີ່ຢູ່ກັບ Geocities ເດ? ກໍ່ຈະຫາຍໄປຕະຫຼອດການ ເນື້ອໃນທີ່ຂຽນເທິງ Website ຈອງບາງຄົນ ອາດຈະຫຼາຍ ພໍທີ່ຈະລວມເປັນເຫຼັ້ມໄດ້ເລຍກໍ່ມີ ສະນັ້ນ Content ທີ່ຢູ່ເທິງ Website ອາດຈະບໍ່ ແມ່ນ ຂອງທ່ານແທ້ໆ ຖ້າບໍ່ໄດ້ຢູ່ເທິງ Web Hosting ຂອງທ່ານ. ສຳຫຼັບບ່ອນຈົດ Domain ແລະ Web Hosting ເຮົາມັກຈະໃຊ້ບໍລິການຈາກ Bluehost.com ເພາະວ່າເປັນ Web Hosting ທີ່ WordPress ແນະນຳ ແລະ ມີບໍລິ ການ “one-click WordPress blog install” ຫຼື “ຕິດຕັ້ງ WordPress ງ່າຍໜ້ອຍດຽວ” ເຊິ່ງຖືກໃຈ ເຮົາຕັ້ງແຕ່ ເຮົາເປີດ ເຂົ້າໄປເຫັນ ແລະ ຖ້າທ່ານ ຮູ້ສຶກວ່າ WordPress ໃຊ້ຍາກໄດ້ລາກນັ້ນ ລາກນີ້ມາໃສ່ຈາກ Dreamweaver ດີກວ່າ ທ່ານກໍ່ລອງເຂົ້າໄປເບີ່ງ Video ນີ້ ເຊິ່ງບອກ ວິທີການສ້າງ Website ໃນ WordPress ຂຽນ Content ແລະແປະຮູບ ເຊິ່ງໃຊ້ເວລາ ໜ້ອຍກວ່າ 4 ນາທີ

2. ຖ້າເລືອກໄດ້ຄວນຈະມີຄຳ Keyword ຢູ່ໃນຊື່ Website

33

ຄວາມຈິ່ງແລ້ວບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີ Keyword ຢູ່ໃນຊື່ Website ກໍ່ໄດ້ ແຕ່ຖ້າເລືອກໄດ້ມີຢູ່ໃນ Website ມັນກໍ່ດີກວ່າເນື່ອງຈາກວ່າ Keyword ຢູ່ໃນຊື່ຂອງ Website ທ່ານຈະຊ່ວຍໃຫ້ Google ຈັດອັນດັບ Website ທ່ານໃຫ້ເຂົ້າກັບ Keyword ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ Website ຂອງທ່ານມີອັນດັບສູງຂື້ນ ແລະເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ເຂົ້າມາຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນໃນ Google ຈື່ຈໍາຊື່ Website ຂອງທ່ານໄດ້ງ່າຍຂື້ນ ແຕ່ສຳຫຼັບ janejud.com ມັນອາດຈະແຕກ ຕ່າງອອກໄປ ເພາະ Website ເຮົາເຈາະກຸ່ມຜູ້ອ່ານຫຼາຍກວ່າ ທຸລະກິດດີ.com ມັນກໍ່ຈະເບີ່ງແລ້ວຕະຫຼົກ ຫຼື thurakijdee.com ມັນກໍ່ຈະະສະກົດ ຍາກເກີນໄປ ບໍ່ເໝາະແກ່ການຕັ້ງຊື່ Website

3. ບໍ່ຄວນມີໂຕເລກຢູ່ໃນຊື່ Website

44

ເຫດຜົນທີ່ເຮົາແນະນຳບໍ່ໃຫ້ມີໂຕເລກຢູ່ໃນຊື່ Website ຄື ຂະໜາດໂຕເລກສຳຄັນ ບາງໂຕ ໃນຊີວິດທ່ານ ທ່ານຍັງຈື່ບໍ່ໄດ້ເລີຍ ແລ້ວລູກຄ້າຂອງທ່ານຈະຈື່ຊື່ Website ຂອງທ່ານທີ່ ມີແຕ່ໂຕເລກ ໄດ້ແນວໃດ ລອງຖາມຕົວເອງວ່າ ທ່ານຈື່ເລກບັດປະຈຳຕົວຂອງທ່ານໄດ້ຫຼືບໍ່, ທ່ານຈື່ເບີໂທລະສັບຂອງໝູ່ເພື່ອນທີ່ທ່ານບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ພົບໄດ້ຫຼືບໍ່ ສະນັ້ນຄວນຫຼີກລ້ຽງການຕັ້ງຊື່ Website ທີ່ມີໂຕເລກ ໃຊ້ແຕ່ໂຕໜັງສື ຫຼື້ສະຫຼະ ກໍ່ພໍແລ້ວ ແຕ່ຖ້າ ທ່ານ ຕັ້ງຊື່ທີ່ ມີຕົວເລກໄປແລ້ວ ແລະ Website ຂອງທ່ານເປັນທີ່ຮູ້ ຈັກຂອງລູກຄ້າ ເປັນນວນ ຫຼວງຫຼາຍ ແລ້ວ ວິທີແກ້ໄຂກໍ່ສຳຄັນສຳລັບທ່ານ ກໍ່ຄືຕ້ອງໄປໄລ່ຊື້ Domain ໂຕເລກໃກ້ຄຽງເພື່ອ ບໍ່ໃຫ້ຄູ່ແຂ່ງມາຈັບຈອງ Domain ນັ້ນແລະຄືໂຈນລັກຄວາມສຳເລັດຂອງທ່ານ

4. ບໍ່ຄວນຕັ້ງຊື່ Website ທີ່ເຮັດໃຫ້ຊັບສົນ ຫຼືສະກົດຜິດງ່າຍ

55

ອີກໜື່ງຄວາມຜິດພາດທີ່ເກີດຂື້ນເປັນປະຈຳ ເທົ່າກັບການຕັ້ງຊື່ທີ່ມີໂຕເລກຄື ການຕັ້ງຊື່ທີ່ເຮັດໃຫ້ ຊັບສົນ ຫຼືສະກົດຜິດງ່າຍເຊັ່ນ: ການໃຊ້ຄຳທີ່ສະກົດໄດ້ຫຼາຍ ແບບກໍ່ເປັນໜື່ງໃນສິ່ງ ທີ່ພົບເຫັນປະຈຳຄື: ຄຳວ່າ color ກັບ colour ຖ້າທ່ານຕັ້ງຊື່ Website ວ່າ colorfultrip.com ລູກຄ້າທ່ານອາດຈະເຂົ້າໃຈວ່າ colourfultrip.com ກໍ່ເປັນໄດ້ ຫຼືອີກ ຢ່າງໜື່ງ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າພິມຜິດກໍ່ຄື ພາສາຕ່າງປະເທດທີ່ບໍ່ແມ່ນພາສາອັ່ງກິດ ເອົາຄຳງ່າຍໆເຊັ່ນ: “ຄົວຊອງ” ເຊິ່ງຖ້າຂຽນໃຫ້ຖືກ ຕ້ອງຂຽນວ່າ Croissant ເຊິ່ງຍາກທີ່ ຄົນທົ່ວໄປຈະຂຽນຖືກ ການຕັ້ງຊື່ຮ້ານແບບນີ້ອາດ ຈະເຫັນໄດ້ຕາມຮ້ານ ເສື້ອຜ້າທີ່ພະຍາຍາມ ຈະຕັ້ງຊື່ໃຫ້ແຕກຕ່າງ, ແຫວກແນວ ບໍ່ຄືກັບຄົນທົ່ວໄປ ແລະຍັງເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າ ຄົ້ນຫາບໍ່ເປັນອີກ

5. ບໍ່ຄວນມີຊື່ Brand ຫຼືເຄື່ອງໝາຍ ການຄ້າຂອງຄົນອື່ນໃນຊື່ Website

66

ມັນຄືຈະບໍ່ດີຢ່າງແນ່ນອນໂ້າທ່ານສ້າງ Website ທຸລະກິດ ອອນໄລນ໌ ທີ່ສ້າງລາຍໄດ້ ໃຫ້ທ່ານເປັນ ຫຼັກແສນ ຫຼັກລ້ານ ແລະສຸດທ້າຍທ່ານຖືກຮ້ອງຟ້ອງໃຫ້ປ່ຽນຊື່ເພາະຊື່ Website ຂອງທ່ານມີຊື່ Brand ຫຼືເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຂອງຄົນອື່ນ ເຊິ່ງມັນເປັນການ ຍາກທີ່ ຈະ ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າປ່ຽນໄປພິມຊື່ໃໝ່ທີ່ ທ່ານຈະຕັ້ງຂື້ນເພື່ອທົດແທນ ຊື່ເກົ່າເຮັດໃຫ້ກຸ່ມ ລູກຄ້າທີ່ທ່ານ ສ້າງ ມາ ຢ່າງລຳບາກກໍ່ຈະຖືກທຳລາຍໄປ ຢ່າງງ່າຍດ່າຍ ຕົວຢ່າງຂອງຄວາມຜິດພາດເຊັ່ນ: ຖ້າ ທ່ານ ຕັ້ງຊື່ Website ວ່າ foxsparkjacket.com ເພື່ອຂາຍເສື້ອ Jacket ແລະທ່າ ນກໍ່ ຂາຍດີ ຫຼາຍ ມື້ໜື່ງວັນໜື່ງເຈົ້າຂອງແບຣນເສື້ອ FOX ອາດຈະມາບອກໃຫ້ທ່ານປ່ຽນຊື່ Website ເພາະວ່າ ໄປໃສ່ຊື່ FOX ຂອງເຂົາເຈົ້າກໍ່ເປັນໄປໄດ້.

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

One Response to “5 ສິ່ງທີ່ມືໃໝ່ຄວນຮູ້ກ່ອນຕັ້ງຊື່ Website ຂອງທຸລະກິດ ອອນໄລນ໌”

RSS Feed for ທຸລະກິດໜ້າຮູ້ –  ທັນໂລກໄອທີ Comments RSS Feed

[…] […]


Where's The Comment Form?

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: