Google ກຽມສົ່ງ Android ລົງລະບົບປະຕິບັດການໃນລົດນໍາ

Posted on January 3, 2014. Filed under: ຄວາມຮູ້ເລື່ອງ IT, ສະມາດ ໂຟນ |


ddd

ວອລ໌ລສະຕິຣລເຈີນັລໄດ້ລາຍງານວ່າ ຂະນະ  Google ກຳລັງເຮັດ ວຽກກັບ ຜູ້ຜະລິດ ລົດທີ່ມີ ຊື່ສຽງ ຂອງເຢຍລະມັນຄື Audi ໃນການນຳເອົາລະບົບ Android  ມາໃຊ້ສຳລັບ ເປັນໂຕ ຄວບຄຸມສື່ບັນເທີງ ແລະສານສົນເທດພາຍໃນລົດ ແລະມີແຜນທີ່ຈະປະກາດພາຍໃນງານ CES2014 ທີ່ກຳລັງຈະມາຮອດນີ້

ນອກຈາກນີ້ທາງ  Google ເອງກໍ່ມີແຜນທີ່ຈະພັດທະນາລະບົບຮ່ວມກັບຜູ້ຜະລິດອື່ນໆ ທີ່ຈະນຳ ເອົາລະບົບຂອງ  Android ໄປໃຊ້ໃນຍານພາຫະນະຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ຄົນ ຂັບຫຼື ຜູ້ໂດຍ ວານ ສາມາດໃຊ້ງານທັງຟັງເພງ, ລະບົບນຳທາງ ແລະແອພຕ່າງໆ ໄດ້ຄືກັບທີ່ໃຊ້ໃນສະມາສ໌ໂຟນ. ຖືວ່າ ວຽກນີ້  Google ບໍ່ຍອມປ່ອຍໃຫ້  Apple ເຂົ້າໄປຈັບຕະຫຼາດລະບົບ ປະຕິບັດ ການໃນ ລົດຄົນ ດຽວຢ່າງແນ່ນອນ ຫຼັງຈາກທີ່ທາງ  Apple ໄດ້ປະກາດ  iOS in the Car ໄປ ໃນງານ  WWDC 2013 ເມື່ອກາງປີ  2013 ທີ່ຜ່ານມາ

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: