10 idea ທຸລະກິດເຮັດໄດ້ທີ່ບ້ານ 02

Posted on January 4, 2014. Filed under: ທຸ​ລະ​ກິດ |


dds

ງານອະດີເລດຂອງເຮົາອາດເປັນງານຈິງຂື້ນມາກໍ່ໄດ້
ສຳລັບນັກທຸລະກິດ ໃໝ່ທີ່ເງີນທືນອາດ ຈະໜາອາດເພາະຖານະໃນຄອບຄົວອາດ ຈະດີຫຼືແມ່ນ ຍັງກະ ແລ້ວແຕ່ ການເລີ່ມຕົນທຸລະກິດໃດ ທຸລະກິດໜື່ງຄົງຈະບໍຍາກສຳລັບ ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີເງີນ ຫາກ ຄຳ ນວນເບີ່ງຄ້າວໆ ບໍ່ວ່າສຳລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງສະຖານທີ່ຕັ້ງ ຄຳບຸກຄະ ລາກອນ ຄ່າລົງ ທືນວັດ ທຸດິບຄ່ສັບສີນໃນ ສຳນັກງານໄປຈົນຮອດຄ່ານໍ້າຄ່າໄຟ ແລະອື່ນໆອີກກໍ່ອາດ ເຮັດໃຫ້ ນັກທຸລະກິດໜ້າໄໝ່ເງີນ ໜ້ອຍຕ້ອງຫົວໝູນໃນການກູ້ໜີ້ ສີນຈົນເປັນ ບັນຫາການ ເງີນ ໃນພາຍຫຼັງໄດ້
ທ້າເຮົາຢາກເຮັດທຸລະກິດຍັງຈັກຢ່າງ ແຕ່ທືນບໍ່ສາມາດເອື້ອອຳນວຍປານໃດ ເປັນຍັງບໍ່ລອງ ເປີດກິດ ຈະການ ນ້ອຍໆ ທີ່ບໍຕ້ອງໃຊ້ເງີນຫຼາຍໂດຍເລີ່ມຕົ້ນຈາກທີ່ບ້ານເຮົາກ່ອນ
ແນວໃດອຸປະສັກຍ່ອມມີໂອກາດ ຫາກເຮົາມີຄວາມສາມາດ ມີຄວາມຊຳນານ ໃນດ້ານໃດໜື່ງ ຫຼືມີເຄືອຄ່າຍສັງຄົມ ທີ່ພໍຈະຊ່ວຍເຫຼືອຄໍ້າຈູນເຮົາໄດ້ ເຮົາກະບໍ່ຕ້ອງຢ້ານ ວ່າເຮົາຈະບໍ່ມີທຸລະກິດ ເປັນຂອງເຮົາໄດ້
ຢ່າລືມວ່ານັກທຸລະກິດ ທີ່ໃຫຍ່ໃນໂລກຈຳນວນຫຼາຍກໍ່ເລີ່ມລົງທືນພຽງນ້ອຍກ່ອນ ແຕ່ອາໄສສະໝອງ ສອງມືເປັນຫຼັກ ທ້າຍທີ່ສຸດເຂົາກະເປັນຜູ້ຍີ່ງໃຫຍ່ດ້ານນັ້ນໆ ເຂົາກະເລີ່ມຕົ້ນຈາກ ນ້ອຍແຕ່ເພາະຫົວໃຈ ທີ່ກ້າສ່ຽງກ້າລອງກັບ ສະໝອງ ອັນສຽບແຫຼມແລະສີ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດຄື ການບໍ່ຫຍໍ້ທໍ້ບໍ່ຍອມແພ້ງ່າຍໆສຸດທາຍພວກເຂົາກະປະສົບຄວາມສຳເລັດ
ດັ່ງນັ້ນຂໍໃຫ້ ຜູ້ຢາກເລີ່ມ ຕົ້ນທຸລະກິດ ຄິດໃຫ້ທີ່ ຖ້ວນວ່າຫົວໃຈຈະພ້ອມ ກ້າວໄປແລ້ວຫຼືຍັງກັບ ສິບໄອເດຍ ທີ່ງ່າຍໆ

ທຸລະກິດສຳນັກງານບັນຊີ
ຄຸນສົມບັດທີ່ຄວນມີ: ມີປະສົບການ ຄວາມຮູ້ຜ່ານການ ອົບຮົມຫຼືຜ່ານການ ສອບຄວາມຊຳນານ ສະເພາະ ຢ່າງຜູ້ກວດສອບບັນຊີເປັນຕົ້ນ ສຳລັບນັກທຸລະກີດນີ້ ເຮົາສາມາດຫາເພື່ອນ ຮ່ວມງານມາຊ່ວຍກັນໄດ້ເຮົາ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງ ເກັ່ງການຂໍພຽງຫາຄົນທີ່ຊ່ຽວຊານດ້ານນີ້ ມາເປັນເພື່ອນຮ່ວມ ງານຫຼືທີມງານເຮົາອາດຕິດຕໍໄປກິດຈະການຕ່າງໆ ຊ່ວຍໃຫ້ຄຳປຶກ ສາທຸລະກິດ ໄໝ່ໆ ຫຼືພັດທະນາການ ເຮັດບັນຊີທຸລະກິດຂອງ ເຮົາກະມີແນວໂນມໄປໄດ້ໄກ ແລະ ຂະຍາຍໄດ້ຫຼາຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຕົວແທນ ຈຳໜ່າຍສີນຄ້າຊອບແວ່ເພື່ອງານ ບັນຊີຫຼືເທັກໂນໂລ ຊີ່ຫຼືການໃຫ້ຄຳ ປືກສາເພື່ອ ການພັດທະນາທຸລະກິດເປັນຕົ້ນ

ທຸລະກິດຕິວເຕີຕາມບ້ານ
ຄຸນສົມບັດທີ່ຄວນມີ: ມີປະສົບການ ຄວາມຮູ້ຜ່ານການ ອົບຮົມມາກ່ອນ
ແທ້ຈິງແລ້ວ ທຸລະກິດນີ້ເຮົາບໍ່ຕ້ອງມີສີ່ງໃດຫຼາຍ. ຂໍມີຫົວໃຈມັກໃນການຕະຫຼາດ ເວົ້າເກັ່ງຫຼື ອາດມີປະສົບ ການຮຽນຮູ້ຈົດ ຈຳຈາກປະສົບການຜ່ານການຂຽນເຮົາອາດຫາເຄືອຄ່າຍເພື່ອນໆ ລຸ້ນ ນ້ອງ ຫຼືເດັກ ນັກສືກສາທີ່ຢາກຫາລາຍໄດ້ພິເສດມາເປັນທີມງານ ແລ້ວກະເລີ່ມທຳການ ຕະຫຼາດ ຕາມສະຖານ ທີ່ສືກສາທີ່ສາມາດສື່ສານໄປຮອດຜູ້ປົກຄອງທີ່ມີຖານະພໍຄວນ ບໍ່ວ່າຕາມສະມາຄົມເວບໄຊ . ອາໄສການພັດທະນາຕົນເອງ ມີປະສົບການຫຼາຍ ແຫຼະອາໄສ ຄວາມ ພະຍາຍາມການພັດທະນາຕົນເອງ ແຮງມີປະສົບການຫຼາຍກໍ່ສາມາດຂາຍໃຫ້ທຸລະກິດໄດ້

ທຸລະກິດຄ່ອມພິວເຕີ່
ຄຸນສົມບັດທີ່ຄວນມີ: ປະສົບການຄວາມຮູ້ ດ້ານຄອມພິວເຕີ ຮູ້ຈັກແຫຼ່ງຂາຍສີນຄ້າລາຄາຖືກ . ພັດທະນາຕົນ ເອງສະເໝີ ອາດຜ່ານການຝືກອົບຮົມເບື້ອງຕົ້ນ
ເຮົາບໍ່ຕ້ອງວິສະວະກຳຄອມພິ່ວເຕີ່ ຫຼື ມີເງີນຈັດຮ້ານ ໃນການເຮັດທຸລະກິດນີ້ຕ້ອງ ການພຽງບໍລິການທີ່ດີ ສົນໄຈລູກຄ້າເນັ້ນການຕະຫຼາດປະຊາສຳພັນ ແລະໝັ່ນອັບເດດ ລາຄາສີນຄ້າ ບໍ່ໃຫ້ແພງກົ່ວລາຄາຊາວບ້ານ ເຮົາສາມາດເປີດບ້ານໃຫ້ ເປັນບ່ອນແປງຄອມພິວ ເຕີ່ນ້ອຍໆ ຄ່ອມພິ່ວເຕີ່ຊື່ງອາດຜ່ານ ຄູ່ມືຄອມພິວເຕີຫຼືອາດ ຈ້າງທີມງານທີ່ປືກສາຄວາມ ຮູ້ແລະປະສົບການໃນ ການປະກອບເຄື່ອງຫຼືຮຽນກ້ານນີ້ມາຊ່ວຍງານ ເຮົາກະສາມາດສ້າງທຸລະກິດ ຂະໜາດນີ້ໄດ້ ຊື່ງຂະຫຍາຍອອກເປັນທຸ ລະກິດຄົບວົງຈອນທັງປະກອບ ແລະ ຈຳໜ່າຍ ອະໄຫຼ່ສ້ອມ ໄປຈົນ ຮອດວາງລະບົບຕິດຕັ້ງ ເຄືອຄ່າຍຂະໜາດໃຫຍ່ ແກ່ອົງກອນທຸລະກິດ ເປັນ ໄດ້ເຫຼື້ອງ ທຳເລທີ່ຕັ້ງ ເກືອບບໍ່ມີຜົນ ຫາກເຮົາໂປໂມດເວບໄຊ ເປັນແລະບໍລິການດີ ເພາະຫາກ ລູກຄ້າ ປະທັບ ໃຈຈົນບອກຕໍ່ເຮົາອາດແບ່ງຕະຫຼາດໄດ້ຫຼາຍຂື້ນ

ທຸລະກິດທຳຄວາມສະອາດ
ຄຸນສົມບັດທີຄວນມີ: ຫົວໃຈນັກບໍລິຫານເທັກນິກການຈັດການ ຮັກການບໍລິການ
ຫຼາຍຄົນເບີ່ງ ຂ້າມທຸລະກິດນີ້ເພາະບໍ່ມັກ ຄິດວ່າຕ້ອງເປິເປື້ອນ ສົກກະປົກແຕ່ຈີງໆ ແລ້ວເຮົາຄິດຢ່າງນັກ ບໍລິຫານ ຫຼືນັກທຸລະກິດ ເຮົາບໍ່ໄດ້ຕ້ອງຈຳເປັນ ທຳຄວາມສະອາດເອງ ແຕ່ຕ້ອງຫາຄົນເປັນ ແລະບໍລິຫານເປັນ ເທົ່ານີ້ເຮົາກະສາມາດ ສົ່ງພະນັກງານເຮັດຄວາມ ສະອາດທຸລະກິດຫ້າງ ຊັບພະສີນຄ້າໂຮງແຮມ ພັດຕະຄານຕ່າງໆ ໄປຮອດບ້ານທີ່ຢູ່ອາໄສກໍ່ໄດ ເຮົາກະພຽງແຕ່ເບີ່ງ ພະນັກງານໃຫ້ບໍລິການຢ່າງດີ ມີຫົວໄຈແມ່ບ້ານເທົ່າ ນີ້ທຸລະກິດຂອງເຮົາ ກໍ່ໄປໄດ້ໄກແລ້ວ

ທຸລະກິດເບີ່ງແຍງສັດລ້ຽງ
ຄຸນສົມບັດທີ່ຄວນມີ: ຮັດສັດຮັກການໃຫ້ບໍລິການ ມີພື້ນທີ່ບໍ່ແພ້ຂົນສັດ
ທຸລະກິດນີ້ບໍ່ຈຳເປັນ ຕ້ອງມີປະສົບການ ພຽງແຕ່ມີໃຈຮັກສັດທຸກຊະນິດແລະມີບໍລິເວນພຽງພໍ ມີອຸປະກອນສຳລັບເບີ່ງ ແຍງສັດເບື້ອງຕົ້ນເຮົາອາດເຈາະຈົງສະເພາະກະຕ່າຍ . ໜູແຮນເຕີ. ໝາ. ແມວຫຼືສັດ ຊະນິດໃດຊະນິດໜື່ງພຽງຫາຕະຫຼາດ ໄປໂປໂມດບໍລິການຂອງເຮົາໄດ້ ເທົ່ານີ້ບ້ານ ເຮົາກະສາມາດຕ້ອນຮັບສັດລ້ຽງ ນາໆຊະນິດຫຼາຍສີບໂຕຈົນອາດຂະຍັບ ຂະຫຍາຍ ເປັນ ທຸລະກິດຟາມ ສັດລ້ຽງໄດ້ໃນອານາຄົດກໍ່ເປັນໄດ້

ນີ້ພຽງຕົວຢ່າງ ຫ້າໄອເດຍ ສຳຫຼັບ ອີກຫ້າໄອເດຍຕິດຕາມຕໍ່ໄດໃນ 10 ໄອເດຍ ທຸລະກິດ ໜ້າ ສົນໄຈ ເລີ່ມຕົ້ນໄດ້ງ່າຍໆ ທີ່ບ້ານ

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: