Mac Pro ໂຕໃໝ່ຖອດປ່ຽນ CPU ໄດ້

Posted on January 7, 2014. Filed under: ຄວາມຮູ້ເລື່ອງ IT |


444

ຈາກຂໍ້ມູນເວັບ  OWC ທີ່ໄດຖອດສີ້ນສ່ວນເຈົ້າດໍາຈອມພະລັງ Mac Pro ໂຕຫຼ້າສຸດຂອງ  Apple ເບີ່ງຮອດຕັບໄຕໄສ້ພຸງທາງໃນ ພົບວ່າເມນບອຣ໌ດບໍລິເວນທີ່ຕັ້ງ CPU ນັ້ນສາມາດທີ່ຈະຖອດໂຕ  CPU ອອກມາໄດ້ ແຕກຕ່າງ ຈາກຫຼຸ້ນກ່ອນໜ້ານີ້ທີ່  Apple ມັກຈະຜະລິດເຄື່ອງມາ ໃຫ້ມ້າງສີ້ນສ່ວນຄ່ອນຂ້າງລຳບາກ ນອກຈາກ ຈະເປັນ ຊ່າງ ຂອງ ທາງ  Apple ເອງ ເຊີ່ງເລື້ອງນີ້ ໜ້າຈະເປັນຜົນດີ ໃນກໍລະນີທີ່ອະນາຄົດ ເຮົາສາ ມາດອັບ ເກຣດ ເຄື່ອງໄດ້ ດ້ວຍໂຕເອງ ໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງຊື້ເຄື່ອງໃໝ່ມາຍົກຊຸດ.

ຕາມປົກກະຕິແລ້ວໃນການສັ່ງຊື້  Mac Pro ຈະມີໃຫ້ເລືອກຫຼຸ້ນ ແລະ ປັບປ່ຽນ ສະເປັກ ພາຍ ໃນມາໄດ້ເລີຍ ທັງ CPU, Ram ແລະ Disk Storage, ສຳລັບໂຕ  CPU ທີ່ຕິດ ຕັ້ງມາກັບ  Mac Pro ຈະເປັນ  Intel Xeon E5 ເຊີ່ງສາມາດ ຖອດ ອອກ ປ່ຽນໄດ້ ໂດຍຈະຕ້ອງເປັນ  CPU ແບບ  LGA 2011

ຖ້າໃຫ້ອັບເກຣດເອງ ໄດ້ກໍ່ຖືວ່າເປັນເລື້ອງທີ່ດີ ໃນອະນາຄົດບໍ່ຕ້ອງໄດ້ຈົກເງີນຊື້ເຄື່ອງໃໝ່ ເພາະ ວ່າຕອນນີ້ Mac Pro ລາຄາເປີດມາຖືກສຸດ ກໍ່ຫຍຽບຫຼາຍລ້ານກີບແລ້ວ ແຕ່ວ່າໄປ ສະເປັກ ປະຈຸບັນຕອນນີ້ ກໍ່ແຮງເຫຼືອສຳລັບ ເຮັດວຽກໜັກໆໄດ້ອີກຫຼາຍປີ.

ຂໍມູນຈາກ: Macrumor

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: