ຂໍ້ແນະນຳປ່ຽນວຽກງານອະດິເຣກໃຫ້ເປັນເງິນ

Posted on January 9, 2014. Filed under: ທຸ​ລະ​ກິດ |


666

ໄດ້ເງີນຈາກວຽກທີ່ເຮົາຮັກນີ້ແລະດີທີ່ສຸດເລີຍ

ວຽກງານອະດິເຣກ ຄືສິ່ງທີ່ທ່ານເຮັດໃນເວລາຫວ້າງ ເວັ້ນຈາກ ພາລະໜ້າ ທີ່ມັກ ເກີດຂື້ນຈາກຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງ ຜູ້ກະທຳ ເປັນຫຼັກ ນອກຈາກ ຜູ້ທີ່ມີວຽກງານອະ ດິເຣກເປັນຂອງຕົນ ເອງຈະເປັນປະ ໂຫຍດໃນການເພີ່ມພູນປະສົບການແລ້ວ ຍັງເປັນການ ເສີມສ້າງທັກສະໃນ ດ້ານຕ່າງໆຄູ່ໄປກັບການໄດ້ເຮັດ ຕາມໃຈຂອງ ຕົນປາຖະ ໜາໄວ້ ແລະຍັງສາມາດຜ່ອນ ຄາຍຄວາມຕຶງຄຽດຈາກ ການເຮັດ ວຽກໄດ້ອີກ.

ເປັນເລື້ອງທີ່ແທ້ຈິງທີ່ວ່າ ວຽກງານອະດິເຣກນັ້ນຕ້ອງເປັນວຽກ ທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອ ສ້າງຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ ແລະຄວາມມ່ວນຊື່ນໃຫ້ ກັບຜູ້ເຮັດເປັນຫຼັກຫຼາຍ ກວ່າການເຮັດເພື່ອຫາຜົນຕອບແທນ ແຕ່ຄົງຈະເປັນເລື້ອງ ດີຖ້າຫາກທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກທີ່ທ່ານຮັກ ແລະມັນ ຍັງສາມາດ ສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ທ່ານນຳ. ທຸກມື້ນີ້ມີຕົວ ຢ່າງເຈົ້າຂອງ ທຸລະກິດ ທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດ ຈາກການໃຊ້ວຽກງານອະດິເຣກ ທີ່ຕົນມັກເປັນໂຕສ້າງ ລາຍຮັບໃຫ້ເຫັນເປັນຈຳນວນ ຫຼວງຫຼາຍ, ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າ ຂອງທຸລະກິດ ຫຼາຍໆທ່ານຕ່າງກໍ່ ໄຝຝັນຈະເຮັດ ໃຫ້ວຽກງານອະດິ ເຣກຂອງຕົນ ເຂົ້າສູ່ແວດວົງທຸລະກິດ ນຳເຂົາ ເຈົ້າຄືກັນ.

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານເປັນຜູ້ໜື່ງທີ່ໄຝຝັນແບບນັ້ນ ແລະຢາກເຮັດໃຫ້ວຽກງານ ອະດິເຣກຂອງທ່ານປະສົບຜົນ ສຳເລັດຈົນກາຍເປັນທຸລະກິດ ທີ່ສ້າງ ລາຍຮັບໄດ້ ຕໍ່ໄປນີ້ຈະເປັນ ຂໍ້ແນະນຳສຳລັບທ່ານ ກ່ອນຈະພາ ວຽກງານ ອະດິເຣກ ສຸດຮັກເຂົ້າສູ່ລະບົບທຸລະກິດ.

ທ່ານຕ້ອງຕັ້ງເປົ້າໝາຍທີ່ຜົນ ຕອບແທນເຊິ່ງເຮັດ ໃຫ້ທ່ານພໍໃຈ

ການຕັ້ງເປົ້າ ໝາຍກ່ຽວ ກັບຜົນຕອບແທນຈະເປັນສິ່ງ ທີ່ສ້າງແຮງ ຈູງໃຈທີ່ດີທີ່ ສຸດໃນການປ່ຽນວຽກງານ ອະດິເຣກຂອງທ່ານໃຫ້ກາຍ ເປັນທຸລະກິດ, ຢ່າລືມວ່າບໍ່ມີຫຍັງຈະດີ ກວ່າການເລີມຕົ້ນ ທຸລະກິດຈາກວຽກ ທີ່ທ່ານຮັກ ເພາະນອກຈາກ ທ່ານຈະມີຄວາມ ສຸກທີ່ໄດ້ເຮັດ ມັນແລ້ວ ທ່ານຍັງເປັນ ຄົນທີ່ເຂົ້າໃຈ ທຳມະຊາດຂອງ ມັນລວມໄປເຖິງກຸ່ມ ເປົ້າໝາຍທີ່ມີ ຄວາມມັກຄືກັນກັບ ທ່ານເປັນ ຢ່າງດີ, ດັ່ງນັ້ນ ເປົ້າໝາຍ ດ້ານຜົນຕອບແທນ ຂອງທ່ານອາດ ຈະບໍ່ໄດ້ ເລີມ ຈາກການສ້າງລາຍ ໄດ້ສະເໝີໄປ.

ບາງທີການໃຫ້ເລົ່າ ນັ້ນກໍ່ອາດຈະພາເປົ້າໝາຍ ຂອງທານໄປ ສູ່ເປົ້າ ໝາຍທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ກໍ່ເປັນໄດ້ ຕົວຢ່າງ: ນັກຂຽນທີ່ມີຊື່ໂດງ ດັງຫຼາຍຄົນ ເລີມຈາກ ການ ແຕ່ງເລື້ອງຂອງຕົນ ແລ້ວໂພສ໌ໃຫ້ຄົນອ່ານ ເທິງອິນເຕີເນັດຟຣີເປັນ ວຽງານອະດິເຣກ ພໍເປັນທີ່ນິຍົມຂອງຄົນ ອ່ານຫຼາຍຂື້ນກໍ່ຈະ ມີການບອກຕໍ່ກັນ ຈົນສຳນັກພິມແຫ່ງໃຫຍ່ໆສົນໃຈ ແລະຊື້ລິຂະສິດໄປຕີພິມເປັນເຫຼັ້ມ ແລະວາງຈຳໜ່າຍ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ນັກຂຽນ ເລົ່ານັ້ນສາມາດສ້າງຊື່ສຽງ ແລະລາຍຮັບຈາກ ວຽກງານອະດິ ເຣກຂອງຕົນໄດ້.

ວາງແຜນຢ່າງລະມັດລະວັງ

ຢ່າລືມວ່າເຫດຜົນທີ່ທ່ານ ເອົາວຽກງານອະດິເຣກມາປະກອບ ເປັນທຸລະກິດວ່າມັນເປັນ ສິ່ງທີ່ທ່ານຮັກ ແລະມີຄວາມສຸກ ກັບການທີ່ໄດ້ ເຮັດ

ທ່ານຄວນຖາມຕົວເອງວ່າ ວຽກງານອະດິເຣກ ທີ່ທ່ານກຳລັງຈະສ້າງ ເປັນທຸລະກິດນັ້ນ ເປັນສິ່ງທີ່ທ່ານ ຮັກແທ້ຫຼືບໍ່, ທ່ານຮູ້ຈັກຂັ້ນຕອນ ແລະວິທີ ຂອງມັນດີແລ້ວຫຼືບໍ່, ກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ຄາດ ຫວັງຈະສົນ ໃຈທຸລະກິດ ເຊິ່ງເກີດຈາກວຽກ ງານອະດິເຣກ ຂອງທ່ານຫຼືບໍ່, ທ່າສາມາດເຮັດໄດ້ດີກວ່າຄູ່ແຂ່ງຫຼືບໍ່ ? ເຫດຜົນທີ່ທ່ານຕ້ອງ ຕອບຄຳຖາມຫຼາຍ ປານນີ້ກ່ອນວາງແຜນ ເພາະການເຮັດວຽກງານ ອະດິເຣກໃຫ້ເປັນທຸລະ ກິດນັ້ນບໍ່ແມ່ນວ່າຈະສຳເລັດສະເໝີໄປ, ແຖມຍັງບໍ່ຕ່າງຫຍັງ ກັບການພະຍາຍາມເລີມ ຕ0ນທຸລະກິດໃໝ່ ທີ່ທ່ານຕ້ອງມາຄິດ ຫາການຕະຫຼາດ ແລະ ຜົນກຳໄລທີ່ຈະໄດ້ຮັບ ບໍ່ແມ່ນເຮັດ ເພື່ອຜ່ອນຄາຍ ສ້າງຄວາມສຸກກັບ ‘ຜູ້ຮ່ວມອຸດົມການ’ ຄືແຕ່ກ່ອນ ແຕ່ກັບກາຍເປັນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ‘ຜູ້ຮ່ວມ ງານແທນ’.

ຖ້າຫາກທ່ານຕອບ ຄຳຖາມເລົ່ານັ້ນບໍ່ໄດ້ ທ່ານອາດຈະໃຊ້ວິທີລອງ ສຳຫຼວດ ເບີ່ງກ່ອນວ່າມີຜູ້ ຜະລິດສີນຄ້າດຽວກັນກັບ ທ່ານຢູ່ໃນຕະ ຫຼາດຫຼາຍເທົ່າໃດ ສີນຄ້າຂອງເຂົາ ເຈົ້າມີຄຸນນະພາບ, ໜ້າຕາ ເປັນແນວໃດ ແລະລູກຄ້າມີກະ ແສຕອບຮັບກັບສີນ ຄ້າເລົ່ານັ້ນດີຫຼືບໍ່, ເພື່ອວາງແຜນ ການຕະຫຼາດ ໄວ້ລ່ວງໜ້າ.

ປະເມີນຕົນເອງໃຫ້ດີ

ການເຮັດວຽກງານ ອະດິເຣກໃຫ້ເປັນທຸລະກິດທີ່ປະ ສົບຄວາມສຳເລັດຫຼືບໍ່ນັ້ນຂື້ນ ຢູ່ກັບຄວາມສາມາດ ຂອງທ່ານໂດຍກົງ, ທ່ານຈື່ງຕ້ອງປະເມີນຕົນເອງ ໃຫ້ດີວ່າຄວາມສາມາດຂອງທ່ານນັ້ນ ພຽງພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ລູກ ຄ້າຍອມເສຍເງີນຫາຊື້ສີນຄ້າ ແລະບໍລິການຂອງ ທ່ານ ແລ້ວຫຼືຍັງ, ນອກຈາກນີ້ທ່ານ ຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າທ່ານ ພ້ອມ ຈະທຸ້ມ ເທຄວາມ ພະຍາຍາມໃຫ້ກັບມັນ. ເຊິ່ງທຸລະກິດທີ່ ເກີດ ຈາກ ວຽກງານ ອະດິເຣກນັ້ນແຕກຕ່າງ ຈາກຂະບວນການຂອງ ວຽກງານອະດິເຣກແທ້ໆ ຢ່າງສີ້ນເຊີງ ເພາະຖ້າທ່ານ ຢາກເຮັດທ່ານ ກໍ່ເລີມເຮັດ ແລະຖ້າຫາກວ່າ ເບື່ອວຽກງານ ອະດິເຣກນັ້ນທ່ານກໍ່ພຽງແຕ່ເຊົາເຮັດ, ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າຄິດຈະເຮັດ ໃຫ້ມັນເປັນທຸລະກິດທ່ານ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເຊົາ ໄດ້ງ່າຍໆ ເພາະວ່າທ່ານໄດ້ລົງທຶນ ໄປແລ້ວເປັນເງີນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ຖ້າວ່າເຊົາເທົ່າກັບວ່າທ່ານສູນເລຍ ເງີນຈຳນວນນັ້ນ ໄປໂດຍບໍ່ມີ ປະໂຫຍດ.

ເບີ່ງການໄກ

ເຖິງວ່າຈຸດປະສົງຫຼັກ ຂອງການເຮັດວຽກງານອະດິເຣກ ຈະຄືການເຮັດ ຕາມສິ່ງທີ່ມັກໂດຍ ບໍ່ໄດ້ເນັ້ນເລື້ອງລາຍຮັບກໍ່ຕາມ ແຕ່ໃນເມື່ອທ່ານ ຄິດທີ່ຈະເຮັັດມັນ ໃຫ້ກາຍເປັນທຸລະກິດແລ້ວ ທ່ານກໍ່ອາດຈະ ປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ວ່າ ທ່ານເຮັດໄປໂດຍບໍ່ຫວັງລາຍຮັບ, ດັ່ງນັ້ັ້ັ້ນ ທ່ານຈື່ງຈຳເປັນຕ້ອງ ການໄດ້ມາເຊິ່ງລາຍຮັບດັ່ງກ່າວໃຫ້ດີ ເພາະຈາກ ນີ້ເລື້ອງຜົນ ກຳໄລ ຫຼືການຂາດທຶນ ຈະເຂົ້າມາມີບົດ ບາດກັບວຽກງານ ອະດິເຣກຂອງທ່ານ ແລະ ແມ້ວ່າທ່ານຈະ ເລີມຕົ້ນທຸລະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍແຕ່ ຄວນເບີ່ງໃຫ້ໄກວ່າທ່ານ ຈະສາມາດຂະຫຍາຍກິດ ຈະການໄປໃນທາງ ໃດໄດ້ແດ່, ຜູ້ທີ່ປະກອບ ທຸລະກິດລັກສະນະ ນີ້ມັກບໍ່ຄິດເຖິງ ການຕໍ່ຍອດ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ທຸລະກິດ ຈາກວຽກ ງານອະດິເຣກ ນັ້ນບໍ່ເຕີບ ໃຫຍ່ເທົ່າທີ່ຄວນ.

ຕົວຢ່າງ: ສີນຄ້າ ແລະບໍລິການປະຈຳ ທ້ອງຖິ່ນແຕ່ເກົ່ານັ້ນ ຈະຂາຍໄດ້ພຽງໃນ ຖິ່ນຖານຂອງຕົນ ແລະນັກທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ມາຢ້ຽມຢາມ ເທົ່ານັ້ນ, ຢ່າງເກງກໍ່ສົ່ງ ໄປຂາຍໃນພື້ນທີ່ໃກ້ຄຽງ, ແຕ່ເມື່ອ ເກີດມີໂຄງ ການ OTOP ຈື້ນມາກໍ່ເຮັດໃຫ້ສີນ ຄ້າເລົ່ານັ້ນ ເປັນທີ່ຂະຫຍາຍ ແລະ ສາມາດສົ່ງ ໄປຈໍາໜ່າຍບ່ອນອື່ນໆ ທັງໃນແລະ ນອກປະເທດ ເຮັດໃຫ້ກິດ ຈະການໃນ ທ້ອງຖິ່ນຈະເລີນເຕີບ ໃຫຍ່ຂື້ນແທນທີ່ຈະ ຈຳກັດຢູ່ໃນ ທ້ອງຖິ່ນຄືແຕ່ກ່ອນ.

ສ້າງຄວາມໂດດເດັ່ນແຕກຕ່າງ

ຖ້າວ່າເຮົາສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງ ໄດ້ຫຼາຍເທົ່າໃດ ກໍ່ຍິ່ງມີເອກະລັກ ສະເພາະທີ່ ຜູ້ບໍລິໂພກ ຈະຈື່ໄດ້ເທົ່ນັ້ນ.

ຖືໄດ້ວ່າເປັນ ຈຸດຂາຍທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ທີ່ຈະດືງດູດກຸ່ມ ເປົ້າໝາຍມາສົນ ໃຈວຽກງານອະດິເຣກຂອງເຮົາ ແລະບໍລິການຂອງ ທ່ານກໍ່ບໍ່ ແຕກ ຕ່າງຈາກ ການສ້າງຄວາມໂດດເດັ່ນໃນ ການເລີມເຮັດ ທຸລະກິດ ທົ່ວໄປ, ຖ້າທ່ານສ້າງ ຄວາມແຕກຕ່າງໄດ້ ຫຼາຍເທົ່າໃດກໍ່ຈະມີ ເອກະລັກ ສະເພາະ ທີ່ຜູ້ ບໍລິໂພກຄິດຫາ ເປັນອັນດັບທຳອິດ ທີ່ຈະຕ້ອງຊື້ສີນຄ້າ ແລະບໍລິການ ຈາກທ່ານເທົ່ານັ້ນ, ຖືວ່າເປັນປັດໃຈ ທີ່ຊີ້ສະຕາລະຫວ່າງ ທ່ານກັບຄູ່ແຂ່ງ.

ຜູ້ປະກອບທຸລະກິດສ່ວນ ໃຫຍ່ຈື່ງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບການ ສ້ງຄວາມແຕກຕ່າງ ເພື່ອໃຫ້ດິກຈະການ ຂອງຕົນມີເອກະລັກ, ແຕ່ຖ້າວ່າຄວາມແຕກ ຕ່າງຂອງທ່ານມາຈາກ ການຕັດລາຄາ ຂໍຄາດເດົາວ່າອີກບໍ່ດົນ ທ່ານກໍ່ຕ້ອງກັບ ໄປເຮັດວຽກປະຈຳຢ່າງແນ່ນອນ ເພາະທ່ານສ້າງຍອດຂາຍສ້າງ ຍອດຂາຍໄດ້ຫຼາຍ ກວ່າຄູ່ແຂ່ງກໍ່ແມ່ນຢູ່ ແຕ່ກຳໄລໜ້ອຍຈົນຮອດ ຂັ້ນຂາດທຶນຈາກການຕັດລາຄາ ກໍ່ອາດຈະສົ່ງຜົນ ໃຫ້ທ່ານຢູ່ໃນກິດ ຈະການໄດ້ບໍ່ດົນ.

ຈົ່ງມີຄວາມສຸກກັບມັນຄື ກັບເປັນວຽກ ງານອະດິເຣກ ຢູ່ສະເໝີ

ເຖິງວ່າການຈັດຕັ້ງອົງກອນ ທາງທຸລະກິດຈະເພີ່ມ ໜ້າທີ່ໃຫ້ກັບທ່ານ ຫຼາຍກວ່າການເຮັດ ວຽກອະດິເຣກຄືແຕ່ກ່ອນ, ແຕ່ຢ່າລືມວ່າເຫດ ຜົນທີ່ທ່ານເອົາ ເຣກມາປະກອບເປັນ ທຸລະກິດຫຼັກນັ້ນເກີດ ຈາກການທີ່ ທ່ານມັກ ແລະ ມີຄວາມ ສຸກໄປກັບການທີ່ໄດ້ເຮັດມັນ, ຖ້າມື້ໜື່ງ ທ່ານຫາກ ເບີ່ງວ່າມັນ ບໍ່ມີຄວາມສຸກແລ້ວ ຄວາມສຸກທີ່ທ່ານ ເຄຍໄດ້ ຮັບກໍ່ ຫາຍໄປ ກິດຈະການ ທີ່ເຮັດຢູ່ກໍ່ບໍ່ແຕກຕ່າງ ຈາກກ່ອນ ທີ່ທ່ານຈະ ເຮັດເພາະມັນ ເປັນໜ້າ ທີ່ຫຼາຍກວ່າຈະເຮັດເພາະວ່າມັກ

ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມານັ້ນວຽກ ງານອະດິເຣກແມ່ນເກີດຈາກ ຄວາມພໍ ໃຈຂອງຜູ້ກະທຳເປັນຫຼັກ ໃນຂະນະກໍ່ເປັນທີ່ຮູ້ດີວ່າການ ຕັ້ງກິດຈະ ການນັ້ນກໍ່ ຈະນຳເອົາພາລະບໍ່ແມ່ນໜ້ອຍ, ເຖິງວ່າສອງ ສິ່ງນັ້ນຈະຂັດ ແຍ່ງກັນ ຢ່າງສີ້ນເຊີງ ແຕ່ຖ້າທ່ານສາມາດຄວບ ຄຸມມັນໃຫ້ເຂົ້າກັນໄດ້ ຮັບຮອງວ່າການ ເລີມຕົ້ນກິດຈະການ ຈາກວຽກງານອະດິເຣກທີ່ ທ່ານມັກຈະກາຍເປັນເລື້ອງ ໜ້າສົນໃຈທີ່ສ້າງລັຍຮັບ ໃຫ້ທ່ານຢ່າງ ແນ່ນອນ.

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

One Response to “ຂໍ້ແນະນຳປ່ຽນວຽກງານອະດິເຣກໃຫ້ເປັນເງິນ”

RSS Feed for ທຸລະກິດໜ້າຮູ້ –  ທັນໂລກໄອທີ Comments RSS Feed

[…] […]


Where's The Comment Form?

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: