ວິທີການກວດສອບຄະແນນດ້ານ Hardware ເຂົ້າກັນກັບ Windows 8.1

Posted on January 15, 2014. Filed under: ຄວາມຮູ້ເລື່ອງ IT |


f14 

ມື້ນີ້ຈະມາບອກ ວິທີການກວດສອບຄະແນນຕ່າງໆ ດ້ານຮາຣ໌ດແວ ຄອມພິວເຕີຂອງເຮົາວ່າມັນສາມາດເຮັດວຽກຄູ່ກັບ Windows 8.1 ໄດ້ ຫຼືບໍ່ ຖ້າຫາກທ່ານຈື່ໄດ້ ຕອນ Windows Vista ແລະ Windows 7 ກໍ່ຈະມີຜົນຄະແນນການທົດສອບວ່າທັງໂຕ Processor , Graphic , ຄວາມສາມາດການຫຼີ້ນເກມ Game , ຕະຫຼອດຈົນຮອດການອ່ານຮາຣ໌ດດິສ ປາກົດຂື້ນມາທັງໝົດ ໂດຍຜ່ານທາງຄຣິກ my computer ແລ້ວຄຣິກ properties ແຕ່ Windows 8.1 ກັບບໍ່ມີສະແດງຄະແນນຜ່ານທາງ ໜ້າຕ່າງ  system.

ມື້ນີ້ ຖ້າທ່ານໄດ້ໃຊ້  windows 8.1 ຢູ່ແລ້ວ ຫຼື ໄດ້ຕິດຕັ້ງ ຫຼື ອັພເກຣດ Windows 8.1 ແລ້ວ ລອງມາທົດສອບນຳກັນເບິ່ງວ່າ ຄອມຂອງເຮົາ ສາມາດເຮັດວຽກເຂົ້າກັບ Windows 8.1 ໄດ້ເຕັມທີ່ຫຼືບໍ່.

 f15

ວິທີການ: ຂັ້ນຕອນທຳອິດ ກົດ ctrl + Q ແລ້ວພິມ cmd ເພື່ອເປີດໜ້າຕ່າງ command prompt  (ຕ້ອງໄດ້ຢູ່ໃນຖານະບັນຊີເຈົ້າຂອງເຄື່ອງ [administrator] ຈາກນັ້ນພິມ winsat prepop ແລ້ວກົດ  Enter. ຄອມຂອງເຮົາກໍ່ຈະເລີ່ມທົດສອບປະສິດທິພາບເຄື່ອງຂອງເຮົາທັນທີ ແລະ ເກັບຜົນຄະແນນໄວ້ຜ່ານທາງ  xml file

 f16

ຂັ້ນຕອນຕໍ່ມາ ກົດ  ctrl + q ແລ້ວພິມ Windows Powershell ເພື່ອເປີດໜ້າຕ່າງ Windows Powershell ແລ້ວພິມ Get-WmiObject -Class Win32_WinSAT ແລ້ວກົດ enter ຈະສະແດງຜົນຄະແນນດັງຮູບລຸ່ມນີ້.

ໂດຍສະແດງຜົນຄະແນນດັ່ງນີ້:

  •  CPUScore ຜົນຄະແນນດ້ານ CPU Processor
  • D3DScore ຜົນຄະແນນດ້ານການສະແດງດ້ານ  3 ມິຕິ
  • DiskScore ຜົນຄະແນນດ້ານປະສິດທິພາບການອ່ານຮາຣ໌ດດິສ
  • GraphicsScore ຄະແນນດ້ານການສະແດງກຣາຟິກ
  • MemoryScore ຄະແນນດ້ານປະສິດທິພາບໜ່ວຍຄວາມຈຳ

ແລະສັງເກດ WinSPRLevel  ຄືຄະແນນໃນພາບລວມຂອງເຮົາ ວ່າປະສິດທິພາບເຂົ້າກັບ  Windows 8.1 ຫຼາຍ-ໜ້ອຍເທົ່າໃດ, ວິທີນີ້ທ່ານຈະໃຊ້ໃນການທົດສອບຄອມເຄື່ອງໃໝ່ທີ່ຢູ່ຮ້ານກ່ອນຕັດສີນໃຈຊື້ກໍ່ໄດ້…..ຢ່າລືມ ລອງນຳເອົາໄປໃຊ້ເບິ່ງ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: cnet, Ghacks ແລະ it24hrs.com

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: