gmail ເປີດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ google+ ສົ່ງຈົດໝາຍຫາໝູ່ເພື່ອນ google+ ໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຮູ້ gmail ຂອງໝູ່

Posted on January 15, 2014. Filed under: ຄວາມຮູ້ເລື່ອງ IT, ອິນເຕີເນ໋ດ |


f9

ຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ່  10 ມັງກອນ  2557 google ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍຜ່ານທາງຜູ້ໃຊ້  gmail ເຖິງການເປີດຟີເຈີຣ໌ໃໝ່ ທີ່ທ່ານສາມາດ ສົ່ງຈົດໝາຍຫາໝູ່ເພື່ອນ ໂດຍຊື່ຂອງ google+ ໄດ້ແລ້ວ, ຟີເຈີຣ໌ໂຕໃໝ່ນີ້ ຈະເປີດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ບັນຊີ google account ທົ່ວໂລກອັດຕະໂນມັດ

 f10

ໂດຍການທຳງານຂອງຟີເຈີຣ໌ໃໝ່ນີ້ ເວລາສົ່ງອີເມລຫາກັນເທິງ gmail ເວລາຄົ້ນຫາລາຍຊື່ສົ່ງພິມແລ້ວ ຈະປາກົດທັງລາຍຊື່ທີ່ຢູ່ອີເມລຂອງ  gmail ເປັນຫຼັກ ແຕ່ຈະມີລາຍຊື່ທີ່ຢູ່ລຸ່ມເປັນລາຍຊື່ google+  ໝູ່ເພື່ອນຂອງທ່ານເອງ . ດັ່ງນັ້ນ ເຖິງວ່າທ່ານຈະບໍ່ຮູ້ເບີອີເມລຂອງກັນ ແຕ່ມີລາຍຊື່ google+  ກໍ່ສາມາດສົ່ງຈົດໝາຍຫາກັນໄດ້.

 f11

ສ່ວນການຮັບຈົດໝາຍໃນຕູ້ຈົດໝາຍນັ້ນ inbox ກໍລະນີ ຜູ້ສົ່ງຫາເຮົາໃຊ້ gmail ຢູ່ແລ້ວ ແລະ ມີລາຍຊື່ໝູ່ເພື່ອນຂອງເຮົາກໍ່ຈະປາກົດໃນ inbox ຫຼັກ ແລະ ຖ້າກໍລະນີຜູ້ສົ່ງເປັນໝູ່ໃນ google+ ແລະ ທ່ານກໍ່ມີທີ່ຢູ່ gmail ໝູ່ຜູ້ນັ້ນຢູ່ແລ້ວ ຫຼື add ເຂົ້າແວດວົງຢູ່ແລ້ວ ກໍ່ຈະເຂົ້າໃນຕູ້ຈົດໝາຍຫຼັກຄືກັນ. ແຕ່ຖ້າໝູ່ຄົນອື່ນທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນແວດວົງ google+ ຂອງເຮົາ ແລະ ເຮົາເອງກໍ່ບໍ່ຮູ້ອີເມລ gmail ຂອງເຂົາເຈົ້າ ຕະປາກົດຈົດໝາຍນັ້ນໃນ ແທັບ social (ຖ້າທ່ານເປີດແທັບ social ນີ້ເຮັດວຽກປະໄວ້)

 f12

ຫຼືກໍລະນີ ໝູ່ຂອງທ່ານ ສົ່ງຈົດໝາຍມາ ເຊິ່ງເຮົາຮູ້ gmail ໝູ່ຂອງເຮົາຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ຈົດໝາຍ gmail ນີ້ຈະແນະນຳ ໃຫ້ທ່ານ add google+ ໝູ່ຄົນທີ່ສົ່ງຈົດໝາຍມານຳ ໃນກໍລະນີ ທີ່ທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ add ໝູ່ຜູ້ນີ້ເຂົ້າແວດວົງຂອງເຮົາເທື່ອ.

 f13

ສຳລັບ ຜູ້ທີ່ບໍ່ຕ້ອງການເຫັນລາຍຊື່  google+ ປາກົດຢູ່ຊ່ວງການເລືອກຜູ້ທີ່ເຮົາຈະສົ່ງຈົດໝາຍຫາ ທ່ານສາມາດປິດມັນໄດ້ ຜ່ານທາງລາຍການຕັ້ງຄ່າ (settings)  ຂອງ  gmail.

ເທື່ອນີ້ລາຍຊື່  google+ ແລະ ລາຍຊື່ອີເມລ  gmail ຈະລວມເປັນໜື່ງດຽວກັນແລ້ວ ທຸກທ່ານທີ່ໃຊ້ gmail  ຫຼື google+ ພົບຟີເຈີຣ໌ໃໝ່ນີ້ຢ່າງແນ່ນອນ, ເຮັດໃຫ້ການສົ່ງຈົດໝາຍຫາໝູ່ເພື່ອນໄດ້ຢ່າງສະດວກຫຼາຍຂື້ນ ເຖິງວ່າທ່ານຈະບໍ່ຮູ້ gmail ຂອງໝູ່ເພື່ອນ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: gmail blog, it24hrs.com

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: