ເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ Google/Android ຢູ່ເໜືອApple/iOS

Posted on January 20, 2014. Filed under: ຄວາມຮູ້ເລື່ອງ IT, ສະມາດ ໂຟນ, ອິນເຕີເນ໋ດ |


f38

ຂອບໃຈຮູບພາບປະກອບຈາກ  androidauthority.com

ຖ້າຫາກວ່າເວົ້າເຖິງຈຳນວນຂອງຜູ້ທີ່ໃຊ້ງານ ລະບົບປະຕິບັດການ ລະຫວ່າງ ແອນດຣອຍ (Android) ຂອງກູເກີລ  (Google) ແລະ ໄອໂອເອສ (iOS) ຂອງແອປເປີລ  (Apple) ແລ້ວຄົງຈະປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ວ່າຈຳນວນຜູ້ທີ່ໃຊ້ ແອນດຣອຍນັ້ນໄດ້ແຊງໜ້າ  iOS ໄປຫຼາຍແລ້ວ ແບບທີ່ເອີ້ນວ່າບໍ່ເຫັນຝຸ່ນເລີຍ.

ຫຼ້າສຸດ ໄດ້ມີການເປີດເຜີຍສັດສ່ວນທາງການຕະຫຼາດໃນຊ່ວງໄຕມາດທີ່ 3 ຂອງປີ 2555 ອອກມາວ່າ ແອນດຣອຍມີສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ ທີ່ສູງເຖິງ 72.4% ສ່ວນ iOS ນັ້ັນມີສ່ວນແບ່ງພຽງ 13.9% ເທົ່ານັ້ນ ຖືວ່າເປັນໂຕເລກທີ່ຫ່າງກັນຫຼາຍ ແຕ່ຈະມີໃຜຮູ້ບໍ່ວ່າຍ້ອນຫຍັງ, ກູເກີລຈື່ງສາມາດແຊງໜ້າແອປເປີລໄປໄດ້ຂະໜາດນັ້ນ, ທ້າວ  Simon Hill ຈາກເວັບໄຊ androidauthority.com ຈື່ງໄດ້ວິເຄາະເລື້ອງນີ້ ຂື້ນມາໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ອ່ານດັ່ງລຸ່ມນີ້.

ຖ້າວ່າພິຈາລະນາໃນດ້ານໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານອອນໄລນ໌ ແລະເວັບແລ້ວ ທາງດ້ານຂອງກູເກີລນັ້ນມີບໍລິການຕ່າງໆທີ່ຄົບຖ້ວນ ແລະເຕັມໄປດ້ວຍຄຸນນະພາບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ  Gmail, Google Docs (ພາຍຫຼັງປ່ຽນຊື່ມາເປັນ  Google Drive), Google Maps, Google Music, Google+, Youtube ຫຼື Chrome ເຊິ່ງທັງໝົດນີ້ລ້ວນແຕ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັນໝົດຜ່ານ  Google Account ແລະຮວມຕົວເຂົ້າກັບແອນດຣອຍ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການໃຊ້ງານ, ນອກຈາກນີ້ຍັງມີລະບົບທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ເຖິງວ່າ ຜູ້ໃຊ້ຈະບໍ່ຄ່ອຍມີ ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານເທັກໂນໂລຢີ ກໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ແບບບໍ່ມີບັນຫາຫຍັງ.

ແຕ່ຖ້າທຽບ ກັບບໍລິການຂອງແອປເປິລແລ້ວ ທາງແອປເປິລມີບໍລິການທີ່ມີປະສິດທິພາບດີເທົ່າກູເກີລ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ iTunes, iCloud, MobileMe, Facetime ຫຼື Safari ເຊິ່ງລ້ວນແຕ່ມີບັນຫາ ແລະ ຂໍ້ຜິດພາດຕ່າງໆຈາກໂຕໂປຣແກຣມ ແລະລະບົບທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາກັບຜູ້ໃຊ້ຢູ່ຫຼາຍເທື່ອ ລວມໄປເຖິງບໍລິການແຜນທີ່ຄື  Apple Maps ຫຼບໍລິການໂຊຊ່ຽວເນັດເວີກຄື  Ping ທີ່ແອປເປີລພະຍາຍາມສ້າງມາແຂ່ງຂັນກັບຄູ່ແຂ່ງ ແຕ່ສຸດທ້າຍກໍ່ລົ້ມບໍ່ເປັນທ່າ ແລະຈົນເຖິງທຸກມື້ນີ້ກໍ່ຍັງບໍ່ມີທ່າທາງວ່າຈະດີຂື້ນ, ຈື່ງເປັນສາເຫດ ໃຫ້ຜູ້ທີ່ໃຊ້ສະມາສ໌ໂຟນ ທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ບໍລິການເລົ່ານີ້ ເປັນຫຼັກເລືອກທີ່ຈະໃຊ້ແອນດຣອຍຫຼາຍກວ່າ  iOS.

ເຮົາມາລອງເບີ່ງວ່າໃນດ້ານຂອງການອອກແບບຊອຟແວຂອງ iOS ຖືໄດ້ວ່າກໍາເນີດມາກ່ອນແອນດຣອຍໂດຍມາພ້ອມກັນກັບ iPhone ກັບ iPod touch ໃນປີ 2007 ແລະໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍ, ສ່ວນແອນດຣອຍນັ້ນມາພ້ອມກັບສະມາສ໌ໂຟນຄັ້ງທຳອິດໃນປີ 2008 ໃນຊ່ວງທໍາອິດແອນດຣອຍຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈປານໃດ ຍ້ອນວ່າຍັງເປັນລະບົບໃໝ່ ແລະຍັງພັດທະນາອອກມາໄດ້ບໍ່ຄ່ອຍດີປານໃດ, ແຕ່ພາຍຫຼັງກູເກີລກໍ່ພະຍາຍາມພັດທະນາປັບປຸງໃຫ້ແອນດຣອຍມີປະສິດທິພາບຂື້ນເລື່ອຍໆ, ຕ່າງຈາກແອປເປີລທີ່ບໍ່ຄ່ອຍຈະກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະພັດທະນາ  iOS ປານໃດ. ຈາກແນວຄິດທີ່ວ່າ “ຖ້າມັນບໍ່ໄດ້ມີບັນຫາຫຍັງ ເຮົາກໍ່ບໍ່ຕ້ອງໄປເຮັດຫຍັງກັບມັນ” ຫຼືຖ້າປຽບທຽບໃຫ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍໆຄື ກູເກີລນັ້ນແລ່ນໄປທາງໜ້າຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ແຕ່ແອປເປີລພັດຄານຢູ່ບ່ອນເກົ່າ, ເຮັດໃຫ້ແອນດຣອຍໃນປະຈຸບັນ ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂື້ນເລື່ອຍໆ ທັງດ້ານອິນເຕີເຟຊ ແລະ ການໃຊ້ງານ. ແຕ່  iOS ກັບກົງກັນຂ້າມຍັງຄົງໃຊ້ຮູບແບບເດີມໆບໍ່ຄ່ອຍມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍເທົ່າໃດ.

ໃນສ່ວນຂອງທາງຮາດແວ ກູເກີລໄດ້ປຽບກວ່າແອປເປີລຄ່ອນຂ້າງຫຼາຍ ຍ້ອນວ່າມີບໍລິສັດຜະລິດອຸປະກອນອິເລັກໂທນິກຕ່າງໆ, ຜະລິດອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ແອນດຣອຍອອກມາຫຼາກຫຼາຍຍີ່ຫໍ້, ຫຼາກຫຼາຍຫຼຸ້ນ ແລະຫຼາຍດີໄຊນ໌, ຕ່າງຈາກແອປເປີລທີ່ເປັນຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ iOS ແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ, ເຊີ່ງຈາກທີ່ມີອຸປະກອນແອນດຣອຍອອກມາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍນັ້ນເຮັດໃຫ້ມີໂອກາດເຈາະກຸ່ມເປົ້າໝາຍລູກຄ້າໄດ້ຫຼາຍຂື້ນ ຍ້ອນວ່າຜູ້ໃຊ້ແອນດຣອຍມີສິດທີ່ຈະເລືອກຊື້ອຸປະກອນຫຼຸ້ນທີ່ຕົວເອງຕ້ອງການໄດ້ຕາມໃຈມັກ, ຕ່າງຈາກຜູ້ໃຊ້  iOS ທີ່ມີຕົວເລືອກພຽງອຸປະກອນຂອງແອປເປີລທີ່ມີອອກມາພຽງບໍ່ເທົ່າໃດຫຼຸ້ນ.

ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມແຕ່ ກູເກີລຈະມີສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດທີ່ສູງກວ່າແອປເປີລຢູ່ຫຼາຍ ແຕ່ແອປເປີລກໍ່ຍັງມີກຳໄລສູງກວ່າກູເກີລ, ຍ້ອນເປັນເພາະວ່າທັງສອງບໍລິສັດໃຊ້ກົນລະຍຸດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍກູເກີລເນັ້ນການເຮັດສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດໃຫ້ສູງ ແລະເນັ້ນເຈາະກຸ່ມລູກຄ້າໃຫ້ຫຼາຍ, ສ່ວນແອປເປີລບໍ່ໄດ້ເນັ້ນຈຳນວນລູກຄ້າ ແຕ່ກັບເນັ້ນການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນການລົງທຶນດ້ານຊອຟແວ ແລະຮາດແວຫຼາຍກວ່າ ຈື່ງເຮັດໃຫ້ສາມາດສ້າງກຳໄລໄດ້ຫຼາຍກວ່າກູເກີລທີ່ບໍ່ໄດ້ໃສ່ໃຈໃນເລື້ອງນີ້ຫຼາຍປານໃດ.

ນອກຈາກນີ້ ຍັງພົບວ່າການເຕີບໃຫຍ່ຢ່າງໄວວາຂອງແອນດຣອຍນັ້ນ ສ່ວນໜື່ງໄດ້ມາຈາກຖານລູກຄ້າຂອງ BlackBerry ແລະ Nokia, ເພາະວ່າໃນໄລຍະຫຼັງໆມານີ້ ທັງສອງແບຣນເລີມໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມລຸດລົງໄປຫຼາຍຍ້ອນວ່າລູກຄ້າຫັນມາໃຊ້ແອນດຣອຍແທນ, ໃນຕອນນີ້ຍັງເຫຼືອບ່ອນວ່າງທີ່ເປັນໂອກາດໃຫ້ແອນດຣອຍ ແລະ iOS ສາມາດຂະຫຍາຍຕະຫຼາດໄດ້ອອກໄປອີກ ແລະໃນອະນາຄົດເມື່ອຕະຫຼາດເຖິງຈຸດອີມຕົວແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າການຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ຂອງແອນດຣອຍຈະຢຸດສະງັກລົງ ເພາະອາດຈະມີຜູ້ໃຊ້  iOS ປ່ຽນໃຈມາໃຊ້ແອນດຣອຍແທນກໍ່ເປັນໄດ້, ເຖິງວ່າແອປເປີລຈະມີບັນດາຜູ້ທີມັກຢູ່ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກໍ່ຕາມ ແຕ່ຖ້າວ່າແອປເປີລຍັງຄານຢູ່ຄືເກົ່າ ໃນຂະນະທີ່ກູເກີລພະຍາຍາມທີ່ຈະແລ່ນຕໍ່ໄປເລື່ອຍໆກໍ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ມັກເກີດອາການກັງວົນໄດ້ຄືກັນ…

ຂໍ້ມູນຈາກ: kapook.com

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: