ທຸລະກິດທີ່ ເໝາະສົມກັບທ່ານ

Posted on January 22, 2014. Filed under: ທຸ​ລະ​ກິດ |


f58

ຫຼືຈະເຮັດວງກທີ່ຮັກດີ

ຕອບໃຫ້ໄດ້ວ່າ ທຸລະກິດແບບທີ່ເຮົາຢາກເຮັດ ເຮົາຢາກເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດຈັກຢ່າງ ອາດເປັນເພາະຢາກມີອິດສະຫຼະ ທາງການເງີນ ມີເວລາຢູ່ກັບຕົວເອງ ຫຼື ຢາກເຮັດໃນສີ່ງທີ່ຝັນມາດົນ ແຕ່ກໍ່ຢ້ານເຮັດແລ້ວບໍ່ປະສົບຄວາມສຳເຫຼັດ ແຕ່ລົງທືນໄປກັບບໍ່ມີຄວາມສຳເລັດ ຫຼື ລົງທືນໄປແຕ່ກັບບໍ່ມີຄວາມສຸກໃນສີ່ງທີ່ເຮັດເລີຍ ພຽງແຕ່ໜ້ອຍດຽວ ມັນກໍ່ກ່າຍກັບການເລືອກສາຂາວິຊາຮຽນ ທີ່ເຮົາເອງກໍ່ບໍ່ຮູ້ ວ່າມັກອັນໃດ ຖະນັດແນວໃດ ດັ່ງນັ້ນເໜືອສີ່ງອື່ນໃດທີ່ເຮົາຄວນຈະເຮັດກ່ອນລົງທືນກໍ່ຈະຕອບໄຫ້ ໄດ້ກ່ອນວ່າທຸລະກິດ ທຸລະກິດແບບໃດທີ່ເຮົາຈະເຮັດແທ້

ເລີ່ມຈາກສີ່ງທີ່ເຮົາຮູ້ດີ

ເຮົາຄົງເຄີຍໄດຍິນຕະຫຼອດວ່າ  “ຈົ່ງຂຽນໃນສີ່ງທີເຮົາຮູ້”  ເຊີ່ງມັນກະເປັນແບບນັ້ນແທ້ໆ ຢ່າງນັກຂຽນທີ່ຂຽນອອກມາໄດ້ດີ ເພາະຂຽນໃນສີ່ງທີ່ເຂົາຮູ້ ກໍ່ຄືກັບການເຮັດທຸລະກິດ ຖ້າເຮົາມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກ ໃນແຜນການຂາຍປີກເປັນເວລາ 10 ປີ ເຫັນໄດ້ວ່າເຮົາຈະເຂົ້າໃຈ ການຂາຍປີກໄດ້ຢ່າງດີ ດັ່ງນັ້ນທ້າຈະເລີ່ມເປັນຮ້ານຂອງຕົນເອງຄົງເປັນຕົວເລືອກທີ່ດີອັນໜື່ງທີ່ນ້າລອງ.

ຖ້າໄອເດຍຄືການເຮັດທຸລະກິດທີ່ຄ້າຍກັບງານປະຈຳ ທີ່ເຮັດຢູ່ ຫຼື ອາດຈະຕໍ່ຍອດຈາກບໍລິສັດວ່າຈ້າງກໍ່ມີເລື້ອງທີ່ເກັບໄປພິຈາລະນາຢູ່ 2 – 3 ເລື້ອງນຳກັນ.

1.  ເບີ່ງລາຍຊື່ຂອງລູກຄ້າບໍລິສັດ ທີ່ເຮັດຢູ່ ແລະ ສືກສາຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍແຂ່ງຂັນທາງການຄ້າ (ເຊັ່ນ ທາງບໍລິສັດ ອາດໄດ້ເຮັດຂໍ້ຕົກລົງໄວ້ວ່າ ເຮົາສາມາດຜ່ອນເຮັດທຸລະກິດແບບດຽວກັນນີ້ໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງເປີດຮ້ານ ເປັນຕົ້ນ)ເພາະ ເຈົ້ານາຍກໍ່ບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາແຍ່ງລູກຄ້າເດີມໆ ໄປ ແລະ ບໍ່ຢາກໃຫ້ເອົາແຜນການຕະຫຼາດຂອງບໍລິສັດລວມເຖີງ ຄວາມລັບ ບໍລິສັດອີກຫຼາຍຢ່າງໄປໃຊ້  ມັນຄື ກັບການສວຍໂອກາດ ທາງຕະຫຼາດທີເຮົາ ໄດ້ຮຽນມາຈາກເຂົາຢ່າງໜ້າຕາເສີຍ.

2.  ເລີ່ມຕົ້ນສັງເກດການເຮັດວຽກໃນແຜນອື່ນໆ ທີ່ເຮົາຮັບຜິດຊອບວ່າເຮັດແນວໃດ ເພາະມັນຈຳເປັນຫຼາຍ ທີ່ເຮົາຈະຕ້ອງຮຽນຮູ້ ເພື່ອເພີ່ມໂອກາດທາງຄວາມສຳເລັດ.

3.  ຮັບຟັງຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆ  ຂອງໝູ່ຮ່ວມງານມັກ ຫຼື ບໍ່ມັກລະບົບການເຮັດວຽກຂອງບໍລິສັດ ຫຼື ເຈ້ານາຍ ແລ້ວ ນຳໄປປັບໃຊ້ໃນທຸລະກິດເຮົາໃນອານາຄົດ.

ປ່ຽນສາຍການເຮັດວຽກໄປເລີຍ

ຖ້າຕັດສິນແລ້ວ ວ່າຈະປ່ຽນໄປເຮັດທາງດ້ານອື່ນ  ຄວນວາງແຜນສ້າງຣີເສີລ່ວງ ໜ້າ 6 – 12 ເດືອນ ຄວາມຈີງ ການຍ້າຍສາຍງານຈາກຝ່າຍຂາຍ ໄປເປັນ Service Business ກໍ່ມີເລື້ອງດີຢູ່  ເພາະທາງກັບມັນເປັນທາງຮຽນຮູ້ ທີ່ໂຟກັດເລື່ອງອື່ນບາງນອກ.

ໃນກັບກັນມັນເປັນພຽງການຮຽນຮູ້ ທີ່ຈະໂຟກັດເລື້ອງອື່ນ ນອກຈາກສີ່ງທີ່ໄດ້ເຮັດເປັນປະຈຳ ແລະ ຖ້າເຮົາຕັດສີນແລ້ວວ່າຈະປ່ຽນ ເສັ້ນການເຮັດວຽກໄປສູ່ອຸດສາຫະກຳດ້ານອື່ນ ເຮົາຄວນວາງແຜນ 6 – 12 ເດືອນໃນການເຮັດລີເຊີ ແລະ ສຳພາດຄົນທີ່ເຄີຍເຮັດຢູ່ແລ້ວ  ເຮົາຕ້ອງຈຳເປັນຫາຄຳຕອບທີ່ເຮົາສົງໄສ ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ  ນອກຈາກນີ້ ການເຂົ້າໄປເຮັດວຽກໃນຕຳແໜ່ງທີ່ບໍ່ສູງ ໃນດ້ານການເຮັດກໍ່ເຮັດໃຫ້ມີໂອກາດ  ໄດ້ຮຽນຮູ້ທັງໃນ ແລະ ນອກລະບົບທຸລະກິດດັ່ງກ່າວ ສີ່ງທີ່ເຮັດ ແລະ ຕ້ອງເຮັດລີເສີກ່ຽວກັບ ຄູ່ແຂ່ງທາງດ້ານການຄ້າ ຈະຕ້ອງລອງໃຊ້ບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ໃນເວບhttp://www.onesource.com  ຫຼື   http://www.thaitradedata.com ສຳລັບຜົນວິໄຈທາງການຕະຫຼາດ  ຂໍ້ມູນຈາກເວບນີ້ເປັນຂໍ້ມູນຂອງບໍລິສັດໃຫຍ່ໆ ທາງໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ອີກຫຼາຍປະເທດ ທົ່ວໂລກ ທ້າເຮົາຂາຍເຄື່ອງໃຫ້ບໍລິສັດໃຫຍ່ ເຫຼົ່ານີ້ໄດສຳເລັດກໍ່ຄືເປັນຊ່ອງທາງດ່ວນຂອງກຳໄລມະຫາສານເລີຍ.

ທຸລະກິດແຟນໄຊ…….ຄວບຄຸມການລົງທືນ

ທຸລະກິດແຟນໄຊເໝາະສົມກັບສິນຄ້າ ການຕະຫຼາດ ແລະ ໂຄງສ້າງທາງຄວາມສຳເລັດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ດຳເນີນກິດຈະການຢູ່ໃນທຳເລອື່ນເຊີ່ງ ທາງແຟນໄຊ ຈະຂາຍຄະບວນການທັງໝົດມາໃຫ້ເຮົາເຮັດຕໍ່ ເຮົາຕ້ອງເບີ່ງປະມານຕັ້ງແຕ່  10,000- 1,000,000 ບາດ ສ່ວນຄວາມຕ່າງຂອງລາຄານັ້ນຂື້ນກັບແບນ ແລະ ລັກສະຂອງສິນຄ້າສຳຫຼັບການລົງທືນ ລອງສືກສາອ່ານລີ່ວີ່ວ ກ່ຽວກັບບໍລິສັດແຟນໄຊ ກ່ອນການຕັດສິນໃຈໄດ້ທີ່ http://www.franchisesolutions.com  ຫຼື  http://www.thaifranchisecenter.com

ປ່ຽນງານອະດິເຣດໃຫ້ເປັນທຸລະກິດ

ມີຮ້ານທີຈະຂາຍສິນຄ້າແບບທີ່ທ່ານເຮັດ ແລະ ຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ຄົນຫັນມາຊື້ ຂອງໆທ່ານບໍ່ແມ່ນຈາກຮ້ານທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ

ຖືເປັນໄອເດຍທີ່ດີຫຼາຍທີ່ຈະເລີ່ມເຮັດທຸລະກິດ  ຈາກງານອະດິເຣດສຸດທີ່ມັກ ບໍ່ວ່າຈະເປັນງານຝີມື ເຮັດທຽນຫອມເຮັດຕະກາລະສານ ແລະ ເຂົ້າໜົມ ລອງຄິດຫຼີ້ນໆເຖີງອັດຕາກຳໄລຂັ້ນຕົ້ນ ສີ່ງທີຕ້ອງເພີ່ມກໍ່ມີ ແຕ່ຄ່າວັດສະດຸ ອຸປະກອນ ແລະ ເວລາການເຮັດ ຄ່າເກັບຮັກສາ ຄ່າໂຄສະນາ  ຄ່າຂົນສົ່ງ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງທຸລະກິດ ຄິດລາຍຈ່າຍທັງໝົດ ແລ້ວ ຄຳນວນເບີ່ງວ່າເຮົາສາມາດຂາຍໄດ້ໃຫ້ກຳໄລ 50 % ໄດ້ຫຼືບໍ່ ຜະລິດຕະພັນປະເພດນີ້ມັກຈະໄດ້ກຳໄລເທົ່ານີ້ ຫຼື ຫຼາຍກ່ວາ ຈາກນັ້ນເບີ່ງສະຖານະການ ທາງການຄ້າ ຂອງສີນຄ້າຊະນິດດຽວກັນວ່າເປັນໄປໃນທິດທາງໃດ ມີຮ້ານຄ້າຈັກຮ້ານທີ່ຈະຂາຍສີນຄ້າ ແບບດຽວກັບເຮົາ  ຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ຄົນຫັນມາຊື້ສີນຄ້າຂອງເຮົາ ບໍ່ແມ່ນສິນຄ້າທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ສຸດທ້າຍ ລອງຈິນຕະນາການເບີ່ງວ່າ ຖ້າເຮົາມາເລີ່ມຕົ້ນເຮັດທຸລະກິດນີ້ ຢ່າງຈິງຈັງ ໃຊ້ເວລາຕັ້ງແຕ່ເຊົ້າໄປເຖີງເດີກດື່ນຄໍ່າຄືນ ເປັນເວລາ ເປັນເວລາ  6 – 7 ມື້ ຕໍ່ທິດເຊີ່ງເຮົາຕ້ອງຜ່ານພົ້ນທັງຊ່ວງເວລາດີໆ ແລະ ເລວຮ້າຍໄປໄດ້ ມາເຖີງຕອນນີ້ເຮົາຈະຢ້ອນຖາມບໍ່ວ່າເຮົາກຳລັງຈະເຮັດຍັງຢູ່ ຖ້າຢ້ອນເວລາກັບໄປເຮົາຈະເຮັດມັນບໍ່ The E-Myth Revisited  ຂຽນໂດຍ  Michael E. Gerber  ເປັນໜັງສືສຳລັບ ຄົນທີ່ກຳລັງເລີ່ມເຮັດວຽກອະດິເຣກໃຫ້ເປັນກຳໄລ ເຊີ່ງເປັນເລື່ອງຂອງຜູ້ຍິງ ຄົນໜື່ງທີຮັກໃນການເຮັດພາຍ ແຕ່ເລີ່ມບໍ່ມັກຕອນເຮັດທຸລະກິດ ແລ້ວ ບໍໄດ້ຜົນສຳເຫຼັດຢ່າງທີຄາດໄວ້ ເຊີ່ງມັນເໝາະຫຼາຍທີ່ຈະເກັບໄວ້ອ່ານເພື່ອຖາມໃຈຕົວເອງ.

• • •

ການເຮັດທຸລະກິດບໍ່ວ່າປະເທດໃດຕ່າງກໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ ຍີ່ງຄິດຈະລົງທືນ ໃນຍຸກເສດຖະກິດຝືດເຄືອງດ້ວຍ ແລ້ວ ຍີ່ງຕ້ອງພິຈາລະນາ ໃຫ້ຖີ່ຖ້ວນກ່ອນຕັດສີນໃຈ ແລະ ຈະເປັນເລື່ອງດີຂື້ນໄປອີກຖ້າເຮົາຮູ້ວ່າຕົວເອງຕ້ອງການຍັງ ເຮົາຈະມີທັງຄວາມສຸກແລະຄວາມສະນຸກໃນການ ດຳເນີນຊີວິດຢ່າງທີ່ວາດໄວ້ ບໍ່ວ່າຈະເປັນມື້ເຊົ້າໃດໆທີ່ຕື່ນຂື້ນມາເຮັດວຽກເຮົາກໍ່ຈະຮູ້ສືກ ວ່າມັນເປັນວັນພິເສດ ອີກວັນທີ່ຈະໄດ້ລຸກຂື້ນມາເຮັດວຽກທີ່ເຮົາມັກ.

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: