ຂາຍເຄື່ອງອອ່ນໄລ ເລີ່ມຕົ້ນແນວໃດ??

Posted on January 23, 2014. Filed under: ທຸ​ລະ​ກິດ |


ພົບກັບຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ຂາຍເຄື່ອງອອນໄລ ກັບຮ້ານຄ້າອອນໄລ ແລະ 5 ຂັ້ນຕອນການເລີ່ມຕົ້ນ ຂາຍເຄື່ອງອອນໄລ ແບບ Step by Step ແລະ ສີ່ງທີ່ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງມີ ໄດ້ທີ່

ຂາຍເຄື່ອງອອນໄລ ແຕກຕ່ງຈາກ ຮ້ານຄ້າອອນໄລ ແນວໃດ

 f61

ຂາຍເຄື່ອງອອນໄລຄື: ການທີ່ທ່ານນຳເອົາສິນຄ້າ ໄປປະກາດຂາຍຕາມ  ທີ່ເປັນ Website  ທີ່ຄົນຊື້ກັບຄົນຂາຍມາເຈີກັນ  ບໍ່ວ່າຈະເປັນ Marketplace ໃນໄທ ເຊັ່ນ: tarad.com ແລະ   weloveshopping.com ຫຼື  ໃນຕ່າງປະເທດ ເຊັ່ນ:  amazon.com ແລະ   ebay.com

ເຊີ່ງເປັນຮູບແບບຂອງ  Website ສຳເລັດຮູບ ຂໍ້ດີ ຄື: ສາມາດລົງປະກາດຂາຍໄດ້ທັນທີ ມີຄົນເຂົ້າມາເບີ່ງສີນຄ້າ ຫຼື ສອບຖາມລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມວັນໜື່ງມະຫາສານ ເພາະເປັນ  Website ຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໜ້ອຍ ເພາະທ່ານບໍ່ຕ້ອງເສຍເວລາສ້າງ  Website ຂື້ນມາເອງ

ແຕ່ທ່ານກໍ່ຕ້ອງແລກກັບຂໍ້ເສຍນັ້ນ ທ່ານຕ້ອງເສຍຄ່າທຳນຽມໃຊ້ບໍລິການ  Website   ເຫຼົ່ານີ້ ໂດຍອາດຈະຢູ່ໃນຮູບຂອງ ສ່ວນແບ່ງເມື່ອທ່ານຂາຍສີນຄ້າໄດ້ ຄ່າປະກາດຂາຍສີນຄ້າຕໍ່ຊີ້ນ ຫຼືອາດຈະມີຄ່າບໍລິການທັງສອງຢ່າງພ້ອມກັນ ເປັນຕົ້ນ

 f62

ຮ້ານຄ້າອອນໄລຄື : ການທີ່ທ່ານສ້າງ Website ຂື້ນມາເອງເພື່ອສ້າງສີນຄ້າ ແທນທີ່ຈະໄປລົງປະກາດຂາຍຕາມ Marketplace  ຕ່າງໆ ວິທີນີ້ອາດຈະເສຍເວລາພັດທະນາ  Website ຂອງທ່ານຈັກໜ້ອຍ ແຕ່ກະຄູ້ມຄ່າສຳລັບການເຮັດທຸລະກິດໃນໄລຍະຍາວ

ຂໍ້ດີຂອງວິທີນີ້ຄື:  ທ່ານບໍ່ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າທຳນຽມໃຫ້ກັບ  Marketplace  ແລະ ທ່ານກໍ່ມີອິດສະຫຼະໃນການອອກແບບ  Website ໃນແບບທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ບໍ່ຕ້ອງຜູກຕິດກັບຮູບແບບທີ່ມີການບັງຄັບຈາກ Marketplace ແລະ ເໝາະແກ່ການເຮັດທຸລະກິດໃນໄລຍະຍາວ ເພາະຢ່າງໜ້ອຍທ່ານກໍ່ມີການສ້າງແບນຂອງຕົນເອງ

ສ່ວນຂໍ້ເສຍວິທີນີ້ຄື: ທ່ານຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າສິນຄ້າຂອງທ່ານມີອານາຄົດຫຼືບໍ່  ຈະຂາຍໄດ້ບໍ່ ເງີນທືນກໍ່ອາດຈະຈົມໄປກັບການສ້າງ Website  ຂື້ນມາ ແລະ ຕ້ອງນໍາເງີນໄປໃຊ້ໂຄສະນາປະຊາສໍາພັນ ເພື່ອໃຫ້ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກອີກຕື່ມ

ເພາະສະນັ້ນ ທ່ານຄວນຈະເລືອກຮູບແບບທຸລະກິດໃຫ້ເໝາະສົມກັບຕົວທ່ານ ທ້າທ່ານຫາເລີ່ມເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວ ບໍ່ເຄີຍເຮັດທຸລະກິດອອນໄລ ແບບມີໜ້າຮ້ານມາກ່ອນ ຕົວເລືອກແບບ ( ຂາຍຂອງອອນໄລ ) ອາດຈະເໝາະກ່ວາ

ແຕ່ທ້າທ່ານມີໜ້າຮ້ານເປັນຂອງຕົນເອງ ຂາຍສີນຄ້າອອນໄລມາ ປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນລະດັບໜື່ງສິນຄ້າໄດ້ຮັບການພິສູດແລ້ວວ່າ ຕະຫຼາດຕ້ອງການ ທ່ານກໍ່ເໝາະກັບການສ້າງ ( ຮ້ານຄ້າອອນໄລ ) ຫຼາຍກ່ວາ ເຊີ່ງວິທີການສ້າງ ( ຮ້ານຄ້າອອນໄລ ) ກໍ່ຄືທຸກຄົນຮູ້ຄື:

ຕ້ອງມີການເຊົ່າ Host ຈົດ  Domain ສ່ວນຫຼາຍມືໃໝ່ກໍ່ມັກຈະຕ້ອງເລືອກໃຊ້ບໍລິການ Web Hosting ທີມີປັນຫາຕາມມານ້ອຍຢ່າງ Bluehost.com

ຕ້ອງມີການເຊົ່າ Host  ຈົດ Domain ສ່ວນຫຼາຍມືໃໝ່ກໍ່ຕ້ອງເລືອກໃຊ້ບໍລິການ WebHosting  ທີ່ມີບິນຫາທີ່ຕາມມານ້ອຍ Bluehost.com ຫຼື Hostgator.com  ສ່ວນລາຍລະອຽດອື່ນໆ ຈະມີການເວົ້າເຖີງບົດຄວາມຕໍ່ໆໄປ

5  ຂັ້ນຕອນການເລີ່ມຕົ້ນ  ຂາຍຂອງອອນໄລ

ເມື່່ອທ່ານຕັດສີນໄຈທີຈະຂາຍຂອງທູລະກິດອອນໄລ ທ່ານກໍ່ຢາກຈະຮູ້ວ່າ ຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່ຈື່ງຈະຂາຍໄດ້ ຄວນຈະຕຽມຕົວແນວໄດ ສີ່ງສຳຄັນທີ່ຕ້ອງມີ ຄືຫຍັງ ແລະ ຕ້ອງເຮັດຫຍັງກ່ອນ ເຊີ່ງຄຳຖາມເຫຼົ່ານີ້ ຈະຖືກໄຂຜ່ານທາງ 5 ຂັ້ນຕອນການເລີ່ມທຸລະກິດ ດັ່ງນີ້ :

1. ເລືອກສີນຄ້າ

 f63

“You can spend all the money in the world. If you’ve got a bad product, it doesn’t matter.” Harvey Weinstein

ທ່ານສາມາດໃຊ້ເງີນທັງໝົດໃນໂລກນີ້  ແຕ່ທ້າທ່ານຍັງໄດ້ສີນຄ້າບໍ່ດີຢູ່ ມັນກະຈະເສຍເງີນໄປລ້າໆ  ເປັນຄຳເວົ້າຂອງ  Harvey Weinstein  ຜູ້ກໍາກັບຊາວອາເມລິກັນ

ສີ່ງແລກທີ່ທ່ານຕ້ອງເຮັດ ຄື: ທ່ານຕ້ອງເລືອກກ່ອນວ່າຈະຂາຍຍັງ ທ້າທ່ານຍັງບໍ່ມີສີນຄ້າ ຫຼື ຍັງຄິດບ່ອອກວ່າຈະຂາຍຍັງດີ ທຸລະກິດມັນກໍ່ຄົງຈະເກີດບໍ່ໄດ້ ເພາະທຸລະກິດເດີນໄດ້ດ້ວຍຍອດຂາຍ ສີ່ງທີ່ເຮົາແນະນຳສຳຫຼັບການຂາຍຂອງອອນໄລ ຄື:

ທ່ານຄວນຈະເລືອກສິນຄ້າ ທີ່ທ່ານມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສົນໃຈ ໃນສີນຄ້ານັ້ນ ເຊັ່ນ ກ່ຽວຂອງກັບງານອະດິເຣດຂອງທ່ານ ຫຼືກ່ຽວຂ້ອງກັບງານປະຈຳທີ່ທ່ານເຮັດຢູ່ ເພາະທ່ານສາມາດຕອບຄຳຖາມ ຄົນເຊື່ອໄດ້ວ່າສິນຄ້າ ແຕ່ລະຊະນິດທີ່ທ່ານເລືອກມາຂາຍ ມັນແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ ແນວນີ້ດີກ່ວາແນວນັ້ນແນວໃດ

ຫຼືອີກວິທີໜື່ງໃນການເລືອກສີນຄ້າ  ຄື ການເຮັດ Dropship ຫຼື ເລືອກສີນຄ້າທີ່ຄົນຢາກຈະໃຫ້ທ່ານເອົາໄປຂາຍຢູ່ທາງອີນເຕີເນັດ  Internet ແລະສົ່ງສີນຄ້າຈາກເຈົ້າຂອງສີນຄ້າເຖີງລູກຄ້າໂດຍຕົງ ໂດຍທີ່ທ່ານບໍ່ຕ້ອງສະຕ໋ອກສີນຄ້າເອງ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງຈັດການເລື້ອງສົ່ງສີນຄ້າ ເຊີ່ງກໍ່ເປັນທາງເລືອກໜ້າສົນໃຈ

2.  ເລືອກ marketplace

 f64

“Location, location, location.” William Dillard

“ທຳເລ ທຳເລ ທຳເລ” ເປັນຄໍາເວົ້າຂອງ William Dillard ນັກທຸລະກິດ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຫ້າງສັບພະສິນຄ້າ Dillard ຊາວອາເມລິກັນ ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານມີສີນຄ້າແລ້ວ  ຕໍ່ໄປກໍ່ຈະຕ້ອງເລືອກວ່າຈະໄປຂາຍຢູ່ໄສດີ  ມັນຄົງຈະບໍ່ເໝາະທ້າທ່ານຈະຂາຍເຄື່ອງໄຟຟ້າໃນຕະຫຼາດສົດ ຫຼື ອາຫານສົດໃນຍ່ານທີ່ຂາຍເສື້ອຜ້າ ການຂາຍຂອງອອນໄລກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ ທ່ານຄວນຈະເລືອກ Marketplace ໃຫ້ເໝາະສົມກັບສີນຄ້າທີ່ທ່ານເລືອກ ເຊັ່ນ ທ້າທ່ານຈະຂາຍຫູຟັງ Marketplace ທີ່ກ່ຽວກັບເຄື່ອງສຽງ ຫຼື ເຄື່ອງໃຊໄຟຟ້າກໍ່ຄົງຈະເໝາກ່ວາ Marketplace ທີ່ຊື້ຂາຍໜັງສືມືສອງແນວໄດກໍ່ຕາມ ບາງຄົນອາດຈະເບີ່ງວ່າການເລືອກ Marketplace ທີສະເພາະທາງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເສຍໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ລູກຄ້າ ທີ່ມາຈາກສີນຄ້າກູ່ມອື່ນໆ ເພາະສະນັ້ນທ້າເຂົາຈະເລືອກຂາຍສິນຄ້າຜ່ານທາງ ebay ຫຼື tarad.com ກໍ່ຄົງຈະບໍ່ຜິດເຊັນກັນ

3. ເລືອກວິທີການຊໍາລະເງິນ

 f65

“There is a price to pay for accomplishment.” Edwin Louis Cole

 “ຄວາມສຳເລັດທັງປວງ ມີລາຄາທີຕ້ອງ” ເປັນຄໍາເວົ້າຂອງ  Edwin Louis Cole ນັກເວົ້າແລະນັກຂຽນ ຊາວອາເມລິກັນ

ວິທີການຮັບຊຳລະເງິນເປັນສີ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງຄຳນືງເທີງເປັນລຳດັບຕໍໄປ ສ່ວນໃຫຍແລ້ວໃນປະເທດໄທ ເຊີ່ງຍັງມີການຊຳລະເງິນອອນໄລທີ່ບໍ່ທົ່ວເຖີງ ແລະ ຍັງພັດທະນາບໍ່ເຖີງຂີດສຸດ ການຂາຍຂອງອອນໄລກໍ່ມັກຈະເລືອກໃຊ້ວິທີ ໂອນເງີນ ແລ້ວໃຫ້ລູກຄ່າ  Fax ໂອນມາໃຫ້

ເຊີ່ງເປັນວິທີໜື່ງທີ່ບາງຄົນທີ່ອາດເບີ່ງວ່າຊ້າ ມີຂັ້ນຕອນຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເສຍເວລາເປັນຢ່າງຫຼາຍ ແຕ່ຂໍ້ດີກໍ່ຄື ບໍ່ມີ ຫຼື ເສຍຄ່າທຳນຽມລະຫວ່າງທາງນ້ອຍ ສ່ວນວິທີໃນຕ່າງປະເທດ ເປັນທີ່ນິຍົມ ແລະ ບາງ  Website ໃນປະເທດໄທ ກໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດໄດ້ ນັ້ນຄື ການຈ່າຍຜ່ານບັດເຄດິດ ແລະຈ່າຍຜ່ານ Paypal

ເຊີ່ງຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບເງີນຈາກສິນຄ້າທັນທີ ແລະ ສ້າງຄວາມເຊື່ອໃຈທັງຝັ່ງຄົນຊື້ ແລະ ຄົນຂາຍ ເພາະຕົວກາງເຫຼົ່ານີ້ ເປີດໃຫ້ຄົນຊື້ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບສິນຄ້າ ສາມາດແຈ້ງຂໍເງິນຄືນໄດ້ ແຕ່ຕົວກາງເຫຼົ່ານີ້ກໍ່ຈະມີການຄິດຄ່າທຳນຽມປະມານ 3 % ຂອງຍອດຊື້ສິນຄ້າ

4. ເລືອກວິທີການສົ່ງສິນຄ້າ

f66 

“Fast is fine, but accuracy is everything.” Wyatt Earp

 “ຄວາມໄວກໍ່ດີຢູ່ ແຕ່ຄວາມຖືກຕ້ອງແມ່ນຢຳເປັນທຸກສີ່ງ”  ເປັນຄໍາເວົ້າຂອງ Wyatt Earp ຕຳຫຼວດຊາວອາເມລິກັນ

ສຳຫຼັບ Dropship ມັນກໍ່ຄົງງ່າຍ ເພາະທ່ານບໍ່ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບເລື່ອງຂອງການສົ່ງສີນຄ້າ ແຕ່ຖ້າເປັນແບບທົ່ວໆໄປ ທ່ານກໍ່ຄົງຕ້ອງເລືອກວ່າຈະສົ່ງສິນຄ້າແນວໃດ ແບບ ໃດເຖີງຈະເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າຖືກໃຈ ຮູ້ສືກວ່າມັນງ່າຍ ແລະ ເບີ່ງວ່າການສົ່ງນັ້ນເຊື່ອໄຈໄດ້ ໄປຮອດຄົນຊື້ໄດ້ຮັບ

ຖ້າຄົນຊື້ຢູ່ໃນປະເທດໄທ ກໍ່ອາດຈະງ່າຍ ກໍ່ໃຊ້ບໍລິການຈາກໄປຊະນີໄທໄດ້ເລີຍ ບໍວ່າຈະເປັນການສົ່ງແບບ ems ທີ່ມື້ດຽວກັນເຖີງ ຫຼື ແບບພັດສະດຸທະບຽນທີ່ມີການຮັບປະກັນທີມີມູນຄ່າສີນຄ້າ ສ່ວນທ້າສົ່ງໄປ ຕ່າງປະເທດ ອາດຈະຂ້ອນຂ້າງລຳບາກ ເສຍເວລາ ແລະ ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍ

ສຳຫຼັບການບໍລິການທີ່ຖືກທີ່ສຸດ ຖ້າທ່ານສົ່ງແບບໜ້ອຍ ກໍ່ຄົງໄປຊະນີຄືເກົ່າ ແຕ່ທ້າທ່ານມີຍອດຊື້ຈາກລູກຄ້າຫຼາຍ ການເຈລະຈາຕໍ່ລອງກັບຜູ້ສົ່ງສິນຄ້າລາຍອື່ນໆ ນ້າຈະເປັນທາງເລືອກທີ່ດີກ່ວາ ເພາະວ່າທ່ານຈະໄດ້ສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ຈະເຮັດໃຫສົ່ງສິນຄ້າຕໍ່ອັນ ຖືກກ່ວາສົ່ງໄປຊະນີໄທ

5. ຂຽນຄໍາໂຄສະນາປະຊາສໍາພັນ

 f67

“A good advertisement is one which sells the product without drawing attention to itself.” David Ogilvy

“ໂຄສະນາທີ່ດີ ຄື ສີ່ງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຂາຍສິນຄ້າໄດ້ ໂດຍມີຕົວໂຄສະນາບໍ່ດືງຄວາມສົນໃຈໄປຈາກສິນຄ້າ”  ເປັນຄຳເວ້າຂອງ David Ogilvy ນັກທຸລະກິດ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດ Ogilvy & Mather ແລະ ໄດ້ຊື່ວ່າເປັນ“The Father of Advertising” ຫຼືບິດາແຫ່ງການໂຄສະນາ ຊາວອັງກິດ

ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານຕຽມຕົວໃນ 4 ຂໍແລກສຳເລັດ ແລ້ວ ກໍ່ເຖິງຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍ ແຕ່ບໍ່ສຸດທ້າຍ ນັ້ນຄື ການຂຽນໂຄສະນາປະຊາສຳພັນ ເຊີ່ງທ່ານກໍ່ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ເປັນໜ້າສົນໃຈ ໂດຍການຂຽນໃນສີ່ງທີ່ຄົນຊື້ຈະໄດ້ ເມື່ອຊື້ສິນຄ້າຊິ້ນນີ້ກັບທ່ານ

ຄົນຊື້ບໍຄ່ອຍຢາກຮູ້ ມັນມາຈາກໄສ ເພາະບອກໄປເຂົາກໍ່ຄົງບໍ່ຮູ້ວ່າມັນດີແນວໃດ ແຕ່ເຂົາບອກໃນສີ່ງທີ່ເຂົາຈະຮັບ ເມື່ອໃຊ້ສິນຄ້າຂອງທ່ານ ໃຊ້ແລ້ວຊີວິດຂອງທ່ານຈະດີຂື້ນແນວໃດ ໃຫ້ຄຸນຄ່າກັບຊີວິດເຂົາແລະໃສ່ຮູບທີສວຍງາມ

ແຕ່ບໍຄວນທີຈະຂຽນໂຄສະນາເກີນຈີງ ມັນບໍ່ມີປະໂຫຍດ ທ້າຄົນຊື້ເຫັນວ່າຄຳໂຄສະນາຂອງທ່ານເປັນເປັນຄຳທີ່ຂີ້ຕົວະ  ເຂົາກໍ່ຄົງບໍ່ຊື້ສິນຄ້າຂອງທ່ານອີກ ແລະ ເວົ້າເຖີງສີນຄ້າຂອງທ່ານໃນທາງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານເສຍຫາຍ ຕໍ່ຄົນອື່ນອີກ ສະນັ້ນຈົ່ງເວົ້າຄວາມຈິງ ເທົ່ານີ້ກໍ່ໜ້າຈະພຽງພໍສຳຫຼັບການ ຂາຍເຄື່ອງອອນໄລ.

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: