ທຸລະກິດນໍ້າດື່ມເພາະນໍ້າຄືຊີວິດ

Posted on January 25, 2014. Filed under: ທຸ​ລະ​ກິດ |


ພົບກັບເຫດຜົນທີ່ວ່າເປັນຍັງທ່ານຈື່ງເຮັດທຸລະກິດນຳດື່ມເຖີງຮູບແບບຈຸດເດັ່ນແລະປັດໄຈສູ່ຄວາມສຳເລັດຂອງທຸລະກິດນໍ້າດື່ມໄດຢູ່ບ່ອນນີ້

ເປັນຫຍັງຈື່ງເປັນທຸລະກິດນໍ້າດື່ມ

 f72

ນໍ້າເປັນສີ່ງສຳຄັນຕໍ່ສັງຄົມມະນຸດເຮົາມະນຸດເຮົາສາມາດອົດອາຫານໄດ້ເຖີງ1ເດືອນກ່ອນຈະເສຍຊີວິດແຕ່ຂາດນໍ້າໄດພຽງ 1ອາທີດກໍ່ເສຍຊີວິດ ໃນອະດິດນັ້ນມະສາມາດດື່ມນໍ້າຈາກແຫຼ່ງນໍ້າໄສກະໄດ້ເພາະບໍ່ຕ້ອງຄຳນືງເຖີງຄວາມສະອາດຂອງແຫຼ່ງນໍ້າທີ່ພົບ

ເນື່ອງຈາກແຫຼ່ງນໍ້າ ທີ່ພົບໄນຍຸກນັ້ນບໍ່ທືກທຳລາຍຂອງມະນຸດ ແຕ່ເມື່ອມາຮອດປະຈຸບັນ ເຮົາເຮັດແນວນັ້ນບໍ່ໄດ້ ເພາະວ່ານຳຢູ່ໃນແຫຼ່ງນໍ້າຕາມທຳມະຊາດ ເຕັມໄປດ້ວຍປະຕິກູນ ແລະ ສານທີ່ເປັນຜິດຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ມະນຸດເຮົານຳນໍ້າໃນທຳມະຊາດ ມາຜ່ານກົມວິທີບາງຢ່າງ ເຮັດໃຫ້ກາຍເປັນນໍ້າປະປາ

ແລ້ວສົ່ງຕໍ່ໃຫ້ໄປຕາມບ້ານຕ່າງໆນໍ້າປະປາປະເທດລາວ ກໍ່ຍັງບໍ່ໄດຕາມມາດຕະຖານຄວາມສະອາດທີ່ດີສູງພໍ ທີ່ຈະກີນໄດ້

 “ນໍ້າປະປາກີນໄດ້” ກໍຕາມສີ່ງເຫຼົ່ານີ່້ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດນໍ້າດື່ມມີບົດບາດໃນຊີວີດປະຈຳວັນຂອງມະນຸດ

ບໍ່ວ່າຈະເປັນທຸລະກິດທີ່ຜະລິດພ້ອມຂວດນໍ້າດື່່ມຫຼືຜະລິດເຄື່ອງກອງນໍ້າ ເພື່ອກອງນໍ້າປະປາມາໃຊ້ກິນປະຈຳບ້ານ ທຸລະກິດເຫຼົ່ານີ້ ເປັນທຸລະກິດທີ່ບໍມີວັນຕາຍ ຕາບທີ່ມະນຸດຍັງຂາດນໍ້າບໍ່ໄດ້

ນອກຈາກນີ້ທຸລະກິດນໍ້າດື່ມ ຍັງເປັນທຸລະກິດທີ່ສີນຄ້າເອີ້ນວ່າ Bulk and Weight ຫຼືກິນພື້ນທີ່ ແລະນໍ້າໜັກ ການຂົນສົ່ງມີການໃຊ້ຈ່າຍສູງ ຈື່ງເຮັດໃຫ້ຕາມພາກສ່ວນຕ່າງໆ ຍັງມີໂອກາດທີ່ເຮັດທຸລະກິດໄດ້ຢ່າງສະບາຍ ເພາະພວກຍົກໃຫຍ່ບໍສາມາດເຂົ້າມາຮອມາເຖີງ ເພາະຄ່າຂົນສົ່ງມັນບໍຄຸ້ມ

ຮູບແບບທຸລະກິດນໍ້າດື່ມ

 1.ຜະລິດນໍ້າ Brandຂອງຕົວເອງ

 ນີ້ເປັນໂອກາດອັນຫຍີ່ງໃຫຍ່ຂອງຄົນທີ່ຢູ່ຕາມພູມນິພາກ ຫຮືຕາມບ້ານນ້ອຍທີ່ຢູ່ເຂດນອກ ເພາະວ່າ Brand ບໍລິສັດໃຫຍ່ບໍ່ສາມາດເຂ້າຮອດ ເນື່ອງຈາກຂໍ້ຈຳກັດໃນການຂົນສົ່ງ ທີ່ຂົນສົ່ງນໍ້າໄປໄກໆ ແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ຄຸ້ມ ແລະອາດຈະຂາດທຸນໄດ້ ແຕ່ຖ້າໂຮງງານທີ່ຕັ້ງຂີື້ນ ຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນນັ້ນ ກໍເສຍຄ່າຂົນສົ່ງນ້ອຍກວ່າຍັງເຮັດກຳໄລໄດ້

2. ຮັບຈ້າງຜະລິດນໍ້າແລ້ວຕິດ Brand ໃຫ້ຄົນອື່ນ

 f73

ນີ້ເປັນອີກຮູບແບບໜື່ງ ທີ່ຈະສ້າງກຳໄລຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະແນນອນ ຈາກການຮັບຈ້າງ ຜະລິດນໍ້າດື່ມໃຫ້ກັບບໍລິສັດ ທີ່ຕ້ອງການປະຊາສຳພັນ ຄືທີ່ເຮົາເຄີຍເຫັນ ລວມໄປເຖິງສີນຄ້າອື່ນໆ ທີ່ຕ້ອງການສ້າງພາບລັກທີ່ດີ ທຸລະກິດເຮັດນໍ້າດື່ມຂອງທ່ານ ຈະມີລາຍໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພາະມັກຈະມີການເຊັນສັນຍາໄລຍະຍາວກັບເຈ້າຂອງ Brand

3. ຂາຍເຄື່ອງກອງນໍ້າ

f74

ບ້ານຂອງຕົວເອງຫຮາຍຄົນເບີ່ງວ່າຊື່ນໍ້າດື່ມບັນຈຸຂວດດື່ມ ເປັນການການຟຸມເຟືອຍ ແລະ ມີລາຄາແພງ ຈື່ງຊື້ເຄື່ອງກອງນໍ້າມາໃຊ້ດີກ່ວາ ຈື່ງເປັນໂອກາດຂອງທ່ານເລີ່ມທຸລະກິດໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຕັ້ງໂຮງງານກອງນໍ້າພຽງຫາໜ້າຮ້ານແລ້ວກໍ່ຂາຍເຄື່ອງກອງນໍ້າໂດຍຮັບມາຈາກເຈ້າຂອງສີນຄ້າຕໍ່ ເທົ່ານີ້ກະສ້າງທຸລະກິດໄດ້ແລ້ວ

4.ຕູ້ນໍ້າຢອດຫຼຽນ

f75

ສຳລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ມີເວລາເບີ່ງ ການເຮັດທຸລະກິດຢອດຫຼຍນ ກໍ່ເປັນອີກທຸລະກິດໜື່ງນ້າສົນໄຈແລະບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ແຮງງານຄົນໃນການເຝົ້າ ພຽງແຕ່ນຳຕູ້ໄປຕັ້ງໄວໝໍ່ຫໍພັກແລະຈ່າຍຄ່າເຊົ່າສະຖານທີ່ເຫຼັກນ້ອຍ ເທົ່ານັ້ນກະສ້າງລາຍໄດ້

ຈຸດເດັ່ນຂອງທຸລະກິດນໍ້າດື່ມ

f76 

1.      ຂໍ້ຈຳກັດເລື່ອງຂົນສົ່ງ

ສຳລັບທຸລະກິດທົ່ວໆໄປ ມັນຂ້ອນຂ້າງຍາກສຳຫຼັບ ທຸລະກິດຂະໜາດກາງ ແລະຂະໜາດຍ່ອຍຈະສູ້ທຸລະກີດຂະໜາດໃຫຍ່ໄດ້ ມີເງີນທຸນທີ່ຫຼາຍກົ່ວ ຕົ້ນທຸນການຜະລິດທີ່ຕໍ່າກວ່າ ແຕ່ສຳຫຼັບທຸລະກິດນໍ້າດື່ມນັ້ນດ້ວຍຄວາມທີ່ນໍ້າດື່ມອັນທີ່ໄກ ທຸລະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ ຈະເສຍຄ່າຂົນສົ່ງຫຼາຍ ຈົນຕົ້ນທືນໂດຍລວມສູງກວ່າທຸລະກິດ SME ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດ  SME ຂອງນໍ້າດື່ມ

2.ຄວາມຍືດຄິດໃນ  Brand  ຂອງຜູ້ດື່ມ

ທຳມະຊາດຂອງນໍ້າດື່ມນັ້ນຂໍພຽງແຕ່ບໍ່ມີສີ ບໍ່ມີກິ່ນ ແລະບໍ່ມີລົດ ນໍ້າດື່ມນັ້ນຄືວ່າມີຄຸນນະພາບສູງພໍທີ່ຜູ້ດື່ມຈະເລືອກໄດ້ແລ້ວ ເພາະສະນັ້ນເລື່ອງ  Brand  ຈີງມີການຕັດສີນໄຈຂອງຜູ້ດື່ມຂ້ອຍຂ້າງໜ້ອຍ  ເມື່ອເກີດການກະຫາຍລະຫວ່າງການເດີນທາງແລ້ວ ບໍ່ວ່າ Brand  ໃດສະອາດກໍ່ດື່ມໄດ້ທັງນັ້ນ

3. ຄວາມຕ້ອງການຂອງນໍ້າດື່ມ ບໍ່ສາມາດສະລໍໄດ້

ເມື່ອທ່ານກະຫາຍນໍ້າທ່ານຕ້ອງດື່ມນໍ້າທັນທີ ມັກຈະອົດບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ນໍ້າດື່ມຂາຍສະເໝຕາມຮ້ານຄ້າຍ່ອຍໆ ນັ້ນເຮັດໃຫ້ນໍ້າດື່ມທ່ານ ຜະລິດອອມາບໍ່ມີຄວາມນ້າເປັນຫ່ວງວ່າຈະບໍ່ໄດ້ຂາຍ

ປັດໄຈສູ່ຄວາມສຳເລັດຂອງທຸລະກິດນໍ້າດື່ມ

 1. ສາຍສຳພັນກັບຮ້ານຄ້າຍ່ອຍແລະຮ້ານຄ້າສົ່ງ

 f77

“In nature we never see anything isolated, but everything in connection with something else which is before it, beside it, under it and over it.” Johann Wolfgang von Goethe

 “ໃນທຳມະຊາດແລ້ວເຮົາບໍ່ເຄີຍພົບສີ່ງໃດຢູ່ໃນໂດດດຽວທຸກສີ່ງລ້ວນແຕ່ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັນໃນແບບໃດແບບໜື່ງບໍ່ວ່າຈະເກີດກ່ອນຫຼືຫຼັງຢູ່ຮ່ວມກັນຢູ່ໃຕ້ລ່າງຫຼືຢູ່ເໜືອ”ເປັນຄຳເວ້າຂອງ Johann Wolfgang von Goethe ກະວີ  ແລະນັກການເມືອງຊາວເຢີລະມັນ

ສຳຫຼັບທຸລະກິດນໍ້າດື່ມແບບທຳ Brand ເອງແລະແບບຜະລິດຕິດ Brand ໃຫ້ຄົນອື່ນ ສາຍສຳພັນມີຄວາມສຳຄັນ ເພາະເສຍຄ່າລູກຄ້າລາຍໃຫຍ່ໄປພຽງຈັກລາຍກໍ່ອາດຈະສົ່ງຜົນສະທ້ອນຕໍ່ລາຍໄດ້ຂອງທຸລະກິດທ່ານ ສະນັ້ນຈົ່ງຮັກສາສຳພັນທີ່ດີເອົາໄວ້

2. ຄຸນນະພາບນໍ້າດື່ມທີ່ຜະລິດໄດ້ / ກອງໄດ້ 

f78

“Be a yardstick of quality. Some people aren’t used to an environment where excellence is expected.” Steve Jobs

 “ຈົ່ງເຮັດວຽກໃຫ້ສົມບູນທ່ຽງຕົງເພາະທ່ານອາດເຈີຄົນບາງຄົນຊື່ງບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບສະພາບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສົມບູນແບບທີຖືກຄາດໄວ້” ເປັນຄຳເວົ້າຂອງเป็นคำพูดของ Steve Jobsນັກທຸລະກິດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໄນໂລກ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດ Apple ຊາວອາເມລິກາ

ຂື້ນຊື່ວ່າເປັນທຸລະກິດອາຫານ ຄຸນນະພາບ ແລະ ລົດຊາດຍ່ອມມາກ່ອນ ໃນສ່ວນທີ່ເປັນນໍ້າດື່ມນັ້ນ ຖ້າບໍ່ມີການຮັກສາຄຸນນະພາບ ໃນເລື່ອງຄວາມສະອາດແລ້ວ ກໍ່ຍາກທີ່ນັກທຸລະກິດຈະຢູ່ໄດ້ຍາວນານໃນຊ່ວງເລີ່ມຕົ້ນອາດຈະຂາຍຕັດລາຄາເຈົ້າອື່ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນ ຮູ້ຈັກແຕ່ສຸດທ້າຍແລ້ວແຕ່ທ້ານໍ້າດື່ມມີຄຸນນະພາບຕໍ່າກໍ່ຈະບໍ່ມີໃຜຢາກຊື້ຢ່ງແນ່ນອນ

3. ການບໍລິຫານເງີນສົດໃນມື

f79

“Number one, cash is king… number two, communicate… number three, buy or bury the competition.” Jack Welch

“ຂໍ້ໜື່ງ ເງີນສົດ ພະລາຊາ ຂໍ້ສອງ ການສື່ສານ ຂໍ້ສາມ ຊື້ ຫຼືທຳລາຍທຸລະກິດຄູ່ແຂ່ງ” ເປັນຄຳເວົ້າຂອງ Jack Welch ນັກທຸລະກິດອະດີດ  CEO ຂອງ  General Electric  ຫຼື GE  ຊາວອາເມລິກັນ

ທຸລະກິດນໍ້າດື່ມ ຕ້ອງມີການເພີ່ງພາທຸລະກິດນຳສົ່ງເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດ ການການໝູນວຽນເງີນສົດ ຈື່ງເປັນອີກປັດໄຈໜື່ງ ທີ່ນຳໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດຂອງທຸລະກິດນໍ້າດື່ມສະນັ້ນຈົ່ງບໍລິຫານເງີນສົດໃນມື ໃຫ້ດີ ຍ່າໃຫ້ຂາດມື ຫຼື ໝູນບໍ່ທັນຈະເຮັດໃຫ້ເຈັ້ງໄດ້ງ່າຍ.

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: