how to ກາສື່ສານກັບລູກຄ້າຍຸກໄໝ່

Posted on January 27, 2014. Filed under: ທຸ​ລະ​ກິດ |


f80

ທຸກມື້ນີ້ພືດຕິກຳຂອງຄົນມີການປ່ຽນແປງຈາກຄົນໃນອາດີດຫຼາຍ ເຫດທຸກມື້ນີ້ ສະພາບແວດລ້ອມ ສະພາບສັງຄົມ ແລະ ເທັກໂນໂລ່ຊີ່ທີ່ປ່ຽນແປງໄປ ເຮັດໃຫ້ວິທີຊີວິດຂອງຜູ້ຄົນນັ້ນ ກໍ່ເລີ່ມປັບຕົວປ່ຽນແປງຕາມໄປ ຈາກຊີວິດທີ່ດຳເນີນໄປຊ້າໆ ກໍເລັ່ງເພີ່ມຂື້ນ ຈົນບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາຫວ່າງຈາກການທີ່ຮັບຂ່າວສານ ທາງໂທລະທັດປ່ຽນໄປເປັນອຸປະກອນອື່ນໆຢ່າງມືຖື ຫຼື ແທບເລດຫຼາຍຂື້ນ ດ້ວຍການດຳເນີນຊີວີດຂອງຜູ້ຄົນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊັ່ນ: ນີ້ເຮົາຈະແນ່ໄຈໄດ້ແນວໃດວ່າແຜນການຕະຫຼາດເດີມທີ່ເຮົາໃຊ້ໄດ້ຢູ່ນັ້ນຍັງຈະໃຊ້ໄດ້ຄືເກົ່າ ດັ່ງນັ້ນທາງດ້ານການຕະຫຼາດ

ສົ່ງຜົນດັ່ງ ຄາດກັບລູກຄ້າຍຸກໃໝ່ແລ້ວ ຄິດເວລາການປັບປ່ຽນແຜນການຕະຫຼາດ ໃຫ້ເໝາະສົມກັບພືດຕິກຳລູກຄ້າ ແລະ ວິທີຊີວິດລູກຄ້າຍຸກໃໝ່ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂື້ນ ໂດຍຫົວຂໍ້ຕໍ່ໄປນີ້ຄືພືດຕິກຳ ຂອງຄົນຍຸກໃໝ່ພ້ອມທັງວິທີການຮັບມືພວກເຂົາໃຫ້ຢູ່ມັດຄື:

ພືດຕິກຳຄົນສະໄໝໃໝ່

ມີຜົນການສຳຫຼວດນັ້ນ ພົບວ່າຊ່ອງທາງທີ່ສື່ສານກັບລູກຄ້າທີ່ໃຊ້  Multimedia ນັ້ນ ມີຜົນຕອບຮັບຈາກຜູ້ເຂົ້າມາເບີ່ງ ແລະ ໃຊ້ເວລາຢູ່ໜ້າເວບຫຼາຍກ່ວາແບບທີ່ມີແຕ່ຕົວອັກສອນຢ່າງດຽວຫຼາຍເຖີງ 77% ອີກທັງ  Blog  ທີ່ມີ  Video  ໃຫ້ກໍ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມສົນໄຈໄດ້ຫຼາຍກົ່ວແບບທີມີແຕ່ຕົວອັກສອນຫຼາຍເຖີງ 3 ເທົ່າເລີຍເຊີ່ງ 2 ຕົວຢ່າງນີ້ ເປັນເປັນພຽງແຕ່ສ່ວນໜື່ງ ຂອງພືດຕິກຳຜູ້ຄົນທີ່ປ່ຽນໄປ ຈາກທີ່ສົນໃຈໃນການອ່ານກໍ່ໄດ້ ປ່ຽນເປັນຊື່ຊະນິດອື່ນໆ ເຊັ່ນ ວີດີໂອ ຫຼືຄິບສຽງຫຼາຍກ່ວາການອ່ານໄປແລ້ວ

ຮັບມືແບບໃດ

ໃນເມື່ອເຮົາຮູ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າສະໄໝໃໝ່ກັນແລ້ວ ວ່າບໍ່ມັກສື່ທີ່ມີແຕ່ຕົວໜັງສືຫຼາຍ ດັ່ງນັ້ນ ການຮັບມືກໍ່ພຽງແຕ່ເນັ້ນໃຊ້ໃນຮູບແບບ  Multimedia ໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ ຈາກໜັງສືຕົວທີ່ໜ້າເບື່ອ ກໍລອງປ່ຽນວິທີເປັນໃຊ້ ຮູບແບບຂອງວິດີໂອ ໂດຍວ່າສີນຄ້າຊະນິດນີ້ຄືແນວໃດແລະຈະຊ່ວຍແກ້ໄຂໃຫ້ລູກຄ້າແນວໃດ

ພຶດຕິກຳຄົນສະໄໝໃໝ່

ຜົນສຳຫຼວດການອ່ານພົບຫຼາຍກ່ວາ 79% ຂອງຜູ້ຄົນທີ່ອ່ານຂໍ້ມູນບົນເວບໄຊ ນັ້ນຍອມຮັບວ່າເປັນການອ່ານໄລສາຍຕາແບບຜ່ານໆ ແທນທີ່ຈະເປັນການອ່ານແບບຕັ້ງໃຈອ່ານ ທີ່ລະຄຳແບບເມື່ອກ່ອນອີກ ທັງຄ່າເສຍຂອງຈຳນວນຄຳທີ່ຜ່ານຕາປະຊາກອນອາເມລິກັນ ໃນແຕ່ລະມື້ນັ້ນຢູ່ທີ່ 100,500 ຄຳຊື່ງເພາະອາດເປັນການໃຊ້ຊີວິດເລັ່ງຮີບຈົນບໍ່ມີເວລາໃນການເຮັດສິ່ງອື່ນ ເຊັ່ນ ການຮັບຂໍ້ມູນຄ່າວສານຕ່າງໆ ເລີຍເປັນຜົນໃຫ້ຂໍ້ມູນຂອງເຮົາທີ່ເປັນໜື່ງໃນຂໍ້ມູນ ທີ່ຢູ່ໃນຫຼັງຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ອາດຈະເຄີຍບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຍັງຫຼາຍ ແລະ ອາດມີຄ່າພຽງຖືກເບີ່ງໂດຍບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນຄວາມຊົງຈຳຂອງກຸ່ມລູກຄ້າເລີຍກໍວ່າໄດ້

ຮັບມືແບບໃດ

ຢ່າໃຫ້ຂໍ້ມູນຂອງເຮົາເປັນພຽງຂໍ້ຄວາມຜ່ານຕາລູກຄ້າໄປໂດຍບໍ່ມີຄວາມໝາຍ ເຊີ່ງເຮົາສາມາດດືງດູດ ຄວາມສົນໄຈຂອງຜູ້ຄົນທີ່ມາເຫັນ ໃຫ້ໄດ້ພາຍໃນເວລາບໍ່ດົນໂດຍ ການໃຊ້ພຽງຂໍ້ຄວາມເທົ່ານັ້້ນ ເພາະເມື່ອຫົວຂໍ້ນັ້ນ ສາມາດດືງຄວາມສົນໃຈລູກຄ້າມາໄດ້ແລ້ວ ພວກເຂົາກະຍັງພ້ອມທີ່ຈະອ່ານເນື້ອຫາ ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງສານ ທີ່ເຮົາຕ້ອງການຈະສົ່ງໃຫ້ໄດ້ເອງ ຊື່ງທັງນີ້ທີ່ເຮົາອາດຈະ ໃຊ້ຫົວຂໍ້ທີ່ເປັນຕົວໜ້າ ຫຼື ຂີດເສັ້ນໃຕ້ເຂົ້າມາຊ່ວຍກະໄດ້

ໃນສ່ວນຂອງເນື້ອຫານັ້ນ ກໍ່ຄວນຈະດັດປັບເອົາສະເພາະເນື້ອຫາທີ່ສຳຄັນທີ່ເຮົາຕ້ອງການຈະສື່ໄປເຖີງລູກຄ້າ ໂດຍຫຼັກການຄືຕ້ອງສັ້ນສຸດ ແຕ່ໄດ້ໃຈຄວາມທີ່ສຸດເຊັ່ນກັນ ເພື່ອປ້ອງກັນການອ່ານຂໍ້ມູນຂ້າມໆ ໄປຢ່າງຮີບດ່ວນ ໂດຍບໍ່ຮູ້ວ່າຈຸດໃດຄືຈຸດສຳຄັນ ຈົນສຸດທ້າຍລູກຄ້າກໍ່ຈະບໍ່ໄດຮັບສານທີ່ເຮົາສົ່ງໄປໃຫ້ເລີຍ

ພຶດຕິກຳຄົນສະໄໝໃໝ່

  5,3 ລ້ານຄືຈຳນວນຂອງທັງໝົດທັງປີ 2012 ເຊີ່ງວ່າເປັນໂຕເລກທີ່ສູງຫຼາຍໆເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນນັ້ນໄດ້ຮັບສານກາງຕະຫຼາດທັງໝົດປະມານ5,000 ອັນຕໍ່ມື້ເລີຍດ້ວຍຈຳນວນຫຼາຍຂະໜາດນີ້ ກໍ່ບໍ່ແປກໃຈທີ່ບັນດາຜູ້ຄົນຈະເອີ້ນສານທາງການຕະຫຼາດ ທີ່ໄດ້ຮັບໄປເສຍກ່ອນ ເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ຊີວິດດັ່ງເດີມ ທີ່ພະຍາຍາມປ່ອຍໂຄສະນາອອກໄປໃນທາງຕົງຂ້າມ

ຮັບມືແບບໃດ

ພະຍາຍາມຄວບຄຸມປະລິມານຂອງຂ່າວສານ ທາງຕະຫຼາດຂອງເຮົາ ໃຫ້ຢູ່ໃນປະລິມານທີ່ພໍເໝາະ ຢ່າໃຫ້ຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ຈົນຜູ້ທີ່ພົບເຫັນເກີດຄວາມລຳຄານ ແຕ່ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າຍັງສາມາດຈົດຈຳແບນຂອງເຮົາໄດ້ ຢູ່ຄືເກົ່ານັ້ນ ກໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ໂດຍອາໄສຫຼັກຂຽນນິຍາຍ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຕົວລະຄອນໄດ້ຢູ່ ເຊີ່ງຫຼັກການຂອງແບນກໍ່ ເຊັ່ນ ກັນທີ່ອາດຈະຕ້ອງອາໄສການເລົ່າເລື່ອງ ແລະ ຄວາມເປັນມາທີ່ນ້າສົນໃຈເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຄົນຈົດຈຳຊື່ ແລະ ຫຼັກສະນະຂອງແບນໄດ້ ຢ່າງແມ່ນຢຳແທນການໃຊ້ວິທີເດີມຢ່າງການສົ່ງຊໍ້າໆ

ພຶດຕິກຳຄົນສະໄໝໃໝ່

ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖີງອີນເຕີເນັດແລະສາມາດນຳຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຕົນເອງຢາກນຳສະເໜີຂື້ນໄປໄວ້ໃນອິນເຕີເນັດໄດ້ເອງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຮູບພາບວິດີໂອ ຫຼືຊື່ຕ່າງໆສົ່ງໃຫ້ຜົນປະລິມານຊັ້ນດີກໍ່ຄືການວັດຜົນໃນຊ່ວງເວລາ 60 ວິນາທີທີ່ພົບວ່າມີວິດີໂອຄວາມຍາວລວມ 60 ຊົ່ວໂມງຖືກອັບໂຫຼດຂື້ນ Youtube ໃນ 60 ວິນາທີມີການຄົ້ນຫາ Google  ເຖີງ 700,000 ຄັ້ງແລະໃນ 60​ ວິນາທີນີ້ກໍ່ຍັງມີອີເມວກ່ວາ 160 ສະບັບ ທີ່ຖືກສົ່ງຫາກັນ ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສ່ວນໃດສ່ວນໜື່ງ ຂອງເຮົານັ້ນ ມີໂອກາດສູນຫາຍໄປ ໃນຄັ້ງຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ຊື່ວ່າອິນເຕີເນັດໄດ້ງ່າຍໆ

ຮັບມືແບບໃດ

ວິທີການປ້ອງກັນຂໍ້ມູນ ແຕ່ລະສ່ວນສູນຫາຍນັ້ນ ສາມາດຈັດໄດ້ໂດຍການຈັດເນື້ອຫາຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ທຸກຮູບແບບໃຫ້ຢູ່ບ່ອນດຽວກັນທັງ ວິດີໂອ ຫຼືສື່ອື່ນໆ ກໍ່ຄວນຈະຖືກມັດຕິດຮວມກັນໄປທັງໝົດເວລາໄປຢູ່ບົນເວບ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າເຮົານັ້ນສາມາດຮັບຂ່າວສານທັງໝົດໄດ້

ພຶດຕິກຳທີທຸກຄົນເກີດມີການປ່ຽນແປງໄປ ນັ້ນເປັນສັນຍານທີ່ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຂອງເຮົາຕ້ອງປັບຕົວໄປຕາມ ເພາະເຮົາສາມາດຕອບສະໜອງ ຄວາມຕ້ອງການລູກຄ້າໄດ້ ຖ້າຫາກລູກຄ້າປ່ຽນໄປ ແຕ່ເຮົາຍັງເຮັດການຕະຫຼາດຢູ່ ດັ່ງນັ້ນ ໝັ່ນຕິດຕາມພຶດຕິກຳຂອງລູກຄ້າຢູ່ສະເໝີ ເພື່ອສ້າງສິນຄ້າມາຕອບໂຈດພວກເຂົາ ພ້ອມທັງຫາຊ່ອງທາງສື່ສານໃໝ່ໆກັບລູກຄ້າຢູ່ສະເໝີເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບການສື່ສານທາງການຕະຫຼາດ ໄດ້ຕົງຈຸດປະສົງທີ່ເຮົາຕ້ອງການຈະສົ່ງໃຫ້ຢູ່ທຸກຄັ້ງເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າການຕະຫຼາດທີ່ເຮັດຂື້ນມານັ້ນບໍສູນເສຍຢ່າງແນ່ນອນ.

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: