4step to coordinete business

Posted on January 30, 2014. Filed under: ທຸ​ລະ​ກິດ |


f105

ຫຼາຍໆຄົນອາດຈະບອກວ່າຢາກໄດ້ການເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດທັງສອງຝ່າຍຫຼືເອີ້ນກັນທົ່ວໄປຂໍ້ຕົກລົງ “win-win” ທັງຄູ່ແຕ່ໜ້າເສຍດາຍທີ່ເປັນຈິງໃນການເຈລະຈາສ່ວນຫຼາຍມັກລົງເອີຍດ້ວຍການໃຫ້ຟັງຕົວເອງ

ເຖິງວ່າໃຜຫຼາຍໆ ຄົນອາດຈະບອກວ່າ ຢາກໄດ້ການເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດ ທັງສອງຝ່າຍ ຫຼື ເອີ້ນວ່າຂໍ້ຕົກລົງແບບ “ໄດ້ປຽບ” ແລະ ຝ່າຍຕົງກັນຂ້າມ “ເສຍປຽບ”  ນີ້ເປັນອີກແຮງຈູງໃຈໜື່ງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາເອົາຊະນະຄູ່ແຂ່ງເຊັ່ນ : ກັນເຊີ່ງຫົນທາງແຫ່ງນີ້ ຄົງຈະມີແຕ່ຂໍ້ເສຍ ເພາະເຖີງເຮົາໄດ້ປຽບລູກຄ້າໄປແລ້ວ ແລະ ຫາກລູກຄ້າບໍ່ພໍໄຈພາຍຫຼັງ ເຮົາອາດຈະເສຍລູກຄ້າລາຍນີ້ໄປຕະຫຼອດການເລີຍກໍ່ໄດ້ ແຕ່ຫາກເຮົາເປັນຝ່າຍເສຍປຽບຢູ່ທຸກຄັ້ງແນ່ນອນວ່າທຸລະກິດຈະປິດໄປເອງໃນບໍຊ້າດັ່ງນັ້ນຍຶດຫຼັກການໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນທັງສອງຝ່າຍ ດ້ວຍສີ່ຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້

1. ນັ່ງເຈລະຈາຝ່າຍດຽວກັນ

ການນັ່ງເຮັດຂໍ້ຕົກລົງແບບທີ່ນັ່ງຝັ່ງດຽວກັນນັ້ນມັນໄຫ້ຮູ້ສືກເຖີງການຮ່ວມມືກັນຫຼາຍຂື້ນ

ຈາກຜົນການສືກສາຂອງDr. Michael Leimbach ຜູ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງ Vice President ດ້ານການວິໄຈ ແລະ ພັດທະນາການຂາຍຂອງອົງກອນ Wilson Learning Worldwide ທີ່ເປັນອົງກອນ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການກັບຜູ້ທີ່ຢາກຮຽນຮູ້ ແລະ ພັດທະນາບຸກຄະລະກອນຕ່າງໆໂດຍ Dr. Michael ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ວ່າ ຕາມຫຼັກວິທະຍາສາດແລ້ວນັ້ນ ການນັ່ງເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງ ຝ່າຍກົງກັນຂ້າມກັນນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດ ຄວາມຮູ້ສືກເປັນຄູ່ແຂ່ງກັນ ຂື້ນມາທັງສອງຝ່າຍ ການກັບກັນນັ້ນ ການເຮັດຂໍ້ຕົກລົງແບບທີ່ ນັ່ງຝັ່ງດຽວກັນຈະໄຫ້ຄວາມຮູ້ສືກ ເຖີງການຮ່ວມມືກັນຫຼາຍກ່ວາ ເຊັ່ນ: ກັນດັ່ງນັ້ນ ໃນສະຖານະການທີ່ເຮົາຕ້ອງການຜົນແບບ Win-Win ຫຼື ໄປເຖີງເປົ້າໝາຍຈາກການຊ່ວຍກັນແລ້ວ ການນັ່ງເຈລະຈາກັບ ຝັ່ງດຽວກັນນັ້ນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະໃຫ້ຜົນດີກ່ວາ

2. ເຈລະຈາເພື່ອ ”ສ່ວນລວມ” ບໍ່ແມ່ນ ”ສ່ວນຕົວ”

ຖ້າເປັນການເຈລະຈາທຸລະກິດທົ່ວໄປນັ້ນ ເຮົາອາດຈະຄິດເຖິງຜົນປະໂຫຍດໂຕເອງ ເປັນຫຼັກ ແຕ່ສຳຫຼັບການເຮັດຜົນປະໂຫຍດຕົກລົງແບບ Win-Win ຄວາມຄິດແບບເດີມໃຊ້ບໍ່ໄດ້ອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ ສີ່ງເຫຼົ່ານີ້ ເຮົາຄວນເລີ່ມຕົ້ນ ທີ່ຈາກຄວາມຄິດເປັນອັນດັບແລກ ໂດຍການປັບຈາກການເບີ່ງຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ເປັນປະໂຫຍດຂອງທັງຄູ່ ຖັດມາໃນຂັ້ນຕອນເຈລະຈາທັງຄູ່ ຖັດມາໃນຂັ້ນຕອນການເຈລະຈາ ສີ່ງທີ່ສຳຄັນຄືການຫຼີກລ້ຽງປະໂຫຍດ ທີ່ສະແດງເຖີງຄວາມສ່ຽງປະໂຫຍດ ທີ່ສະແດງເຖິງຜົນປະໂຫຍດໂຕເອງເຊັ່ນ  “ຖ້າເຮົາເລືອກໃຊ້ຊີວິດນີ້ອົງກອນຂອງຂ້ອຍກໍ່ຄົງ…” ແຕ່ລອງປ່ຽນມາໃຊ້ປະໂຫຍດ ທີ່ສົນໄຈປະໂຫຍດຮ່ວມກັນໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ ຢ່າງ “ຖ້າເຮົາຕັດສິນໄຈໃຊ້ວິທີນີ້ ໜ້າຈະເປັນການດີກັບຕົວອົງກອນຂອງຂ້ອຍແຕ່ຂ້ອຍແຕ່ຂ້ອຍຢາກຮູ້ເລືອກວິທີນີ້ ອົງກອນຂອງທ່ານຈະຮັບປະໂຫຍດ ຫຼື ກະທົບຫຍັງບໍ່ ທ້າຂ້ອຍສາມາດປ່ຽນແປງໃນສ່ວນ….  ນີ້ແລ້ວຈະດີຕໍ່ອົງກອນຂອງທ່ານຫຼາຍຂື້ນ ກ່ວາເກົ່າ?” ເປັນຕົ້ນເພາະຕ້ອງການຄວາມພໍໃຈທັງສອງຝ່າຍແລ້ວ ວິທີທີ່ເຮົາຕັດສິນໃຈ ເລືອກໃຊ້ຄວນຈະໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດ ໃນລະດັບທີ່ສອງຝ່າຍຍອມຮັບເຊັ່ນກັນ

3. ມີເປົ້ໝາຍ ແລະ ທາງອອກຮ່ວມກັນ

ກຳໜົດເປົ້້າໝາຍ ທີ່ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດທຸກຝ່າຍ ແລະ ເປົ້າຕ້ອງສາມາດປັບໄດ້ດ້ວຍຄວາມສະມັກໄຈ

ຂອງທຸກຝ່າຍດ້ວຍເທົ່ານັ້ນ ຖ້າເຮົາຫວັງຜົນປະໂຫຍດສຸດທ້າຍ ຂອງການເຮັດຂໍ້ຕົກລົງນັ້ນ ໄດ້ປະໂຫຍດທັງສອງຝ່າຍແລ້ວ ກ່ອນອື່ນເຮົາຄວນຕັ້ງເປົາໝາຍໃຫ້ຊັດເຈນກ່ອນ ວ່າທັງສອງຝ່າຍນັ້ນມີເປົ້າ ໝາຍແນວໃດແລະສາມາດເຮັດສຳເລັດຮ່ວມກັນບໍ່ ເຊີ່ງເປົ້າໝາຍເຫຼົ່ານີ້ ສາມາດປຽ່ນໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງຄວາມສະມັກໄຈທັງສອງຝ່າຍເທົ່ານັ້ນ ຊື່ງທັງໝົດນີ້ມີໂອກາດເກີດຂື້ນ ສະເໝີ ແລະ ບາງຄັ້ງເຮົາກໍ່ຕ້ອງເປັນຄົນຕັດສີນໄຈໃນການປັບປ່ຽນ ໂດຍສະເພາະ ເກີດມີການຕົກລົງກັນມີແນວໂນ້ມວ່າ ເຮົາຈະເສຍຜົນະໂຫຍດຫຼາຍເກີນໄປແລ້ວ ໃຫ້ຊອກຫາເຫດຜົນເບີ່ງວ່າໃຜເຈລະຈາເຮົາຄືຈະເຮັດແບບນັ້ນ ພວກເຂົາຕ້ອງແບກຮັບກາລະໜ້າທີ່ຫຼາຍກ່ວາເຮົາ ຫຼືບໍ່ ຫຼື ພວກເຂົາພຽງແຕ່ຕ້ອງການກຳໄລທີ່ຫຼາຍກ່ວາເກົ່າ ຊື່ງຫາສາເຫດທີແລ້ວນັ້ນ ຄ່ອຍມາຄິດວິເຄາະເພື່ອ ຫາທາງອອກໃນການແກ້ໄຂບັນຫາເພື່ອ ໃຫ້ລົງຕົວທັງສອງຝ່າຍ

4. ແຜນສຳຮອງ

ບໍ່ແມ່ນການເຈລະຈາຕໍ່ລອງ ທີ່ບັນລຸເປົ້າໝາຍຕາມທີ່ເຮົາຄາດເອົາໄວ້ ເພາະຫຼາຍໆຄັ້ງທີ່ຄວນເຈລະຈາຂອງເຮົາບໍ່ສຳເລັດ ດ້ວຍເຫດຜົນເຊັ່ນ ລູກຄ້າບໍ່ສາມາດໃຫ້ຜົນຕອບແທນ ໄດ້ຕາມທີ່ເຮົາຕ້ອງການ ຫຼື ລູກຄ້າຍັງໝັ້ນຄົງກັບຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງເຂົາທີ່ເຮົາ ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້ບໍ່ວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດ ດັ່ງນັ້ນ ແຜນສຳລອງ ຈື່ງເປັນສີ່ງທີ່ຄວນຄິດຍູ່ສະເໝີວ່າ ຈະເຮັດແນວໃດ ກັບສີ່ງທີ່ເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ ກໍ່ຄືການຂໍຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ່ຕ່າງໆ ໄວ້ເພື່ອມີການປ່ຽນໄຈ ຫຼື ມີຂໍ້ສະເໜີໃໝ່ ໃນພາຍຫຼັງກ່ອນເດີນໜ້າຫາລູກຄ້າລາຍໃໝ່ ທີ່ມີໂອກາດຫຼາຍກ່ວາແທນ

• •

ໝົດເວລາທີ່ຈະເອົາຊະນະຄູ່ຕໍ່ລອງແລ້ວ ການມີມິດຍ່ອມດີກ່ວາມີສັດຕູ ດັ່ງນັ້ນ ຫາກມີຫົນທາງໃດທີ່ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດ ຕາມທີ່ຄາດຫວັງຂອງສອງຝ່າຍແລ້ວ ກໍ່ຄວນລົງມືປະຕິບັດຕາມວິທີນັ້ນ ເພາະເຖີງວ່າຜົນປະໂຫຍດອາດບໍ່ຫຼາຍ ຕາມທີ່ຄາດໄວ້ທີ່ເຮົາຕໍ່ລອງເພື່ອເອົາປຽບຫຼາຍກ່ວາ ແຕ່ວ່າຜົນທີ່ຕອບແທນ ກັບມາອາດຫຼາຍກ່ວາ ທີເຮົາຄິດເຮົາອາດໄດ້ລູກຄ້າມາໄດ້ໃນໄລຍະຍາວ ທີ່ພ້ອມຈະໃຫ້ຮ່ວມມືຊ່ວຍກັນແກ້ໄຂປັນຫາທາງທຸລະກິດ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະເປັນພັນທະມິດທີ່ດີຕໍ່ກັນໃນອານາຄົດກໍ່ໄດ້.

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: