Fortune ເປີດເຜີຍ Google ຕິດອັນດັບ 1ບໍລິສັດທີ່ໜ້າເຮັດວຽກທີ່ສຸດ Twitter ຫຼຸດ Top 100

Posted on January 30, 2014. Filed under: ຄວາມຮູ້ເລື່ອງ IT, ອິນເຕີເນ໋ດ |


ກ່ອນໜ້ານີ້ຊ່ວງທ້າຍປີທີ່ຜ່ານມາ ເວັບໄຊ Glassdoor ໄດ້ຈັດອັນດັບໃຫ້ບໍລິສັດ Twitter ເປັນບໍລິສັດໄອທີ ອັນດັບໜື່ງທີ່ໜ້າເຮັດວຽກທີ່ສຸດປະຈຳປີ 2013 ແຕ່ເບິ່ງຄືວ່າວາລະສານ Fortune ຈະເຫັນຕ່າງຈາກ Glassdoor ຫຼາຍ, ເພາະ Fortune ຍົກໃຫ້ Google ທີ່ເປັນບໍລິສັດທີ່ໜ້າເຮັດວຽກທີ່ສຸດ!

 GOOGLE UK

ຜົນສຳຫຼວດ 100 ບໍລິສັດທີ່ໜ້າເຮັດວຽກທີ່ສຸດປະຈຳປີ 2014 ຂອງວາລະສານ Fortune ນີ້ເບິ່ງຄືວ່າຈະບໍ່ແຕກຕ່າງຈາກປີ 2013 ລາຍປານໃດ, ຄື Google ຢູ່ໃນອັນດັບໜື່ງ Microsoft ຢູ່ອອັນດັບທ້າຍໆຂອງການຈັດອັນດັບ ຄືອັນດັບທີ່ 86 ແລະ ບໍລິສັດແຖວໜ້າຄືກັບ Apple  Facebook  ແລະ Twitter ບໍ່ຕິດ Top 100 ກັບເຂົາເຈົ້າເລີຍ.

ສຳລັບລາຍຊືບໍລິສັດ ສະເພາະບໍລິສັດໄອທີ ທີ່ຕິດອັນດັບ 100 ບໍລິສັດທີ່ໜ້າເຮັດວຽກທີ່ສຸດປີ 2014 ມີດັ່ງນີ້:

ອັນດັບ 1: Google

ອັນດັບ 2: SAS

ອັນດັບ 7: Salesforce.com

ອັນດັບ  8: Intuit

ອັນດັບ 29: Rackspace Hosting

ອັນດັບ 32: Qualcomm

ອັນດັບ 55: Cisco

ອັນດັບ 70: Autodesk

ອັນດັບ 83: Adobe Systems

ອັນດັບ 84: Intel

ອັນດັບ 86: Microsoft

ອັນດັບ 98: Hitachi

ບໍລິສັດ Adobe ນີ້ ປີທີ່ຜ່ານມາ ບໍ່ໄດ້ຕິດອັນດັບ 1 ໃນ 100 ຈາກຈັດອັນດັບຂອງ Fortune ແຕ່ມາຕິດອັນດັບ 83 ໃນປີນີ້ ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ ມີຜູ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນວ່າ ອັນດັບຂອງບໍລິສັດ Microsoft  ນັ້ນເບິ່ງຈະຕໍ່າໄປໜ້ອຍໜື່ງ ແລະ ການທີ່ Apple  Facebook  Twitter ບໍ່ຕິດອັນດັບ 100 ບໍລິສັດທີ່ໜ້າເຮັດວຽກທີ່ສຸດ ກໍ່ເບິ່ງແປກກວ່າຜົນການຈັດອັນດັບຂອງສະຖາບັນອື່ນໆ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: TheNextWeb, arip

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: