ການເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວ ແຕກຕ່າງຈາກອາຊີບອື່ນແນວໃດ

Posted on January 31, 2014. Filed under: ທຸ​ລະ​ກິດ |


ການເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວ ແຕກຕ່າງຈາກສີ່ງອື່ນໆ ທີ່ທ່ານເຮັດມາຕະຫຼອດແນວໃດ?

ການເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວຈະໃຫ້ຍັງກັບຊີວິດທ່ານ?

ເຮົາສາມາດຄົ້ນຫາ ຄຳຕອບກັນວ່າ ການເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວ ສົ່ງຜົນດີກັບຊີວິດທ່ານແນວໃດ ການເຮັກທຸລະກິດສ່ວນຕົວ ຄື ຫຼື ແຕກຕ່າງກັບອາຊີບອື່ນແນວໃດ.

ຫຼາຍຄົນຕໍ່ຫຼາຍຄົນ ຄົງມີຂໍ້ສົງໄສວ່າ ການເຮັດທຸລະກິດມັນຄື ຫຼື ແຕກຕ່າງ ຈາກການເຮັດວຽກປະຈຳ ຫຼື ອາຊີບອິດສະຫຼະແນວໃດ ເຮົາຈະສາມາດ ຄາຍຂໍ່ສົງໄສນີ້ດ້ວຍການປຽບທຽບ ຫາສີ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດເໜືອກ່ວາ ລະຫວ່າງການເຮັດທຸລະກິດກັບງານ 2 ຢ່າງ.

1.  ທຸລະກິດສ່ວນຕົວແລະງານປະຈຳ

 f113

ທຸລະກິສ່ວນຕົວກັບງານປະຈຳ ມີຄວາມຊັດເຈນຫຼາຍກ່ວາ ນັ້ນຄື : ຖ້າທ່ານຈະປະສົບຄວາມສຳເລັດ ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ໃສ່ຄວາມພະຍາຍາມເຂົ້າໄປໃນສີ່ງທີ່ທ່ານເຮັດ ທີ່ຈະປະສົບຄວາມສຳເລັດ ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະ ໃສ່ຄວາມພະຍາຍາມເຂົ້າໄປ ໃນສີ່ງທີ່ທ່ານເຮັດ ເພື່ອທີຈະປະສົບຄວາມສຳເລັດ.

ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມລວຍ ຍົດຖາບັນດາສັກ ຫຼືຊື່ສຽງຫາກທ່ານບໍໄດ້ເຮັດວຽກຊັ້ນເລີດ ແຕ່ວ່າທ່ານເຮັດໄປແບບຂ້າມເຊົ້າຂ້າມແລງ ທ່ານຈະບໍ່ມີທາງທີ່ຈະໄດຜົນລັບ ທີ່ຄົນປາທະໜາໄດ້ເລີຍ.

>> ສີ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດເໜືອກ່ວາ

ເຮັດຫຼາຍໄດ້ຫຼາຍ:  ຫາກທ່ານເປັນຄົນທີ່ ຕັ້ງໃຈເຮັດວຽກເຕັມຄວາມສາມາດ ທຸລະກິດຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານມີລາຍໄດ້ ທີ່ຫຼາຍກ່ວາເພາະທຸລະກິດ ເຮັດໃຫ້ເກີດກຳໄລ ຕ່າງຈາກງານປະຈຳ ຂອງທ່ານທີ່ທ່ານຕ້ອງ ຖ້າໃຫ້ຫົວໜ້າພິຈາລະນາຂື້ນ ເງີນເດືອນຕອນປາຍປີ.

ໄດ້ສະແດງສັກກະຍະພາບເຕັມທີ່: ການເຮັດທຸລະກິດເປີດໂອກາດໃຫ້ທ່ານ ສະແດງຄວາມສາມາດຢ່າງເຕັມທີ່ ມີທັກສະ ໃນການຄວບຄຸມຊະຕາຊີວິດຂອງຕົນເອງ ຖ້າທ່ານເປັນພະນັກງານ ທ່ານສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານຢ່າງເຕັມທີ່ ເພາະຈະຖືກເບີ່ງ ຂ້າມໜ້າຂ້າມຕາ ເຈົ້ານາຍ ແລະ ງານຂອງທ່ານ ກໍ່ອາດຈະຖືກລັກໄປເປັນງານຂອງຄົນອື່ນກໍ່ໄດ້

ສີ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດດ້ອຍກ່ວາ

  • ຮູ້ສືກວ່າບໍ່ໝັ້ນຄົງເທົ່າງານປະຈຳ: ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ກ້າທີ່ຈະເຮັດທຸລະກິດ ເພາະຮູ້ສືກວ່າມັນສ່ຽງ ແລະ ບໍ່ໝັ້ນຄົງເທົ່າງານປະຈຳ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວ ບໍ່ເຮັດທຸລະກິດຍັງເລີຍ ກັບປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ຫຼາຍກ່ວາ ເພາະການເຮັດທຸລະກິດເປັນເລື່ອງທັກສະ ຖ້າມື້ໜື່ງທຸລະກິດທ່ານຫຼົ້ມ ທ່ານກະຍັງມີທັກສະທີ່ຈະສ້າງໄໝ່ໄດ້ ແຕ່ຄົນເຮັດວຽກປະຈຳຈະບໍ່ມີທັກຊະນີ້ ຫາກຖືກໄລ່ອອກຈາກງານ ຕອນອາຍຸ 50 ປີກໍ່ກຽມເຕະຝຸ່ນໄດ້ຍາວໄດ້ເລີຍ.
  • ຕ້ອງຕັ້ງໄຈແລະຈິງໄຈກັບມັນ: ການເຮັດວຽກປະຈຳນັ້ນ ທ່ານຂີ້ຄ້ານເຮັດວຽກໄດ້ ຫຼື ເຮັດວຽກບໍ່ເຕັມທີ່ກະໄດ້ ແຕ່ສຳລັບທຸລະກິດສ່ວນຕົວ ນັ້ນໝາຍເຖີງຫາຍານະ ຍີ່ງທ້າເປັນຊ່ວງເລີ່ມຕົ້ນ ທ່ານຍັງໃຫ້ພະລັງໃຫ້ທຸລະກິດເກີນ100% ເພື່ອຈະສ້າງລະບົບໃຫ້ມັນເດີນດ້ວຍຕົວເອງ ບໍ່ແມ່ນທ່ານເປັນທາດຂອງມັນ ສ່ວນຊ່ວງທີ່ຢູ່ຕົວແລ້ວ ທ່ານກະຍັງຕ້ອງເບີ່ງແຍງຄວາມເປັນໄປຢ່າງຫ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ມັນບໍ່ເຈ້ງ ຫຼື ຖືກໂກງ.

    2.  ທຸລະກິດສ່ວນຕົວກັບທຸລະກິດອິດສະຫຼະ

 f114

ເລື້ອງຄວາມຕັ້ງໄຈແທ້ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມ ມັນເດັ່ນຊັດຢູ່ແລ້ວ ວ່າເປັນທຸລະກິດລວມຂອງທຸລະກິດສ່ວນຕົວ ແລະ ອາຊີບອິດສະຫຼະ ແລ້ວ ຍັງບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໄຈເຮັດວຽກ ຂອງທ່ານອອກມາດີທີ່ສຸດ ກໍ່ຄົງຈະບໍມີໄຜຢາກຈ້າງທ່ານແນ່ນອນ.

ແຕ່ຍັງມີສີ່ງອື່ນທີ່ທຸລະກິດ ແລະ ອາຊີບສະຫຼະ ຄືກັນອີກນັ້ນຄື ໃນຊ່ວງເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ ຫຼື ຊ່ວງທີ່ຍັງສ້າງລະບົບການເຮັດວຽກ ບໍ່ສຳເລັດ ຖ້າເຮົາຢຸດເຮັດວຽກລາຍໄດ້ ຂອງເຮົາກະຢຸດຕາມ.

ສີ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດເໜືອກ່ວາ

  • ທຸລະກິດເປັນການສ້າງລະບົບ: ເປັນສີ່ງທີ່ຊັດເຈນທີ່ສຸດທີ່ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດ ເໜືອກວ່າອາຊີບອິດສະຫຼະ ເພາະວ່າອາຊີບອິດສະຫຼະເປັນການໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ເວລາຂອງທ່ານ ແລກກັບເງີນລາຍໄດ້ ແຕ່ທຸລະກິດເປັນການສ້າງລະບົບ ເພື່ອໃຫ້ມັນໄປໄດ້ເອງ ເມື່ອທ່ານສ້າງລະບົບສຳເລັດ ທ່ານກະບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ເວລາຂອງທ່ານແລກກັບເງີນອີກ ພຽງແຕ່ທ່ານໃຊ້ເວລາເຫຼັກນ້ອຍ ໃນການເບີ່ງແຍງຄວບຄຸມທຸລະກິດຍູ່ຫ່າງໆເທົ່ານັ້ນ .
  • ລາຍໄດ້ຂອງທຸລະກິດບໍ່ໄດ້ຈຳກັດດ້ວຍເວລາ: ສຳຫຼັບອາຊີບອິດສະຫຼະ ທ່ານບໍ່ສາມາດ ທີ່ຈະສ້າງລາຍໄດ້ຫຼາຍກວ່າ ຈຳນວນຊົ່ງໂມງ ທີ່ທ່ານເຮັດໃນໜື່ງວັນເຊັ່ນ: ສົມມຸດວ່າທ່ານເປັນຊ່າງພາບ ແລະ ຄິດຄ່າຖ່າຍພາບວັນລະ 5,000 ບາດ ກໍ່ເທົ່າກັບວ່າ ລາຍໄດ້ຂອງທ່ານຈຳກັດວັນລະບໍ່ເກີນ 5,000 ບາດ ແຕ່ຖ້າ.
  •  ທ່ານເປັນເຈົ້າຂອງວີດີໂອ ແລະ ຮັບຈ້າງຖ່າຍພາບທີດຽວ 4 ງານກໍ່ເທົ່າກັບວ່າ ທ່ານມີລາຍໄດ້ເຖີງມື້ລະ 20,000 ບາດ

             ສີ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດດ້ອຍກ່ວາ.

  • ຄວາມພະຍາຍາມໃນການສ້າງລະບົບ: ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ອາດເບີ່ງວ່າຄົນສ່ວນໃຫຍ່ອາຊີບອິດສະຫຼະ ມັນງ່າຍກ່ວາ ລົມກັບຄົນນ້ອຍກ່ວາບໍ່ຕ້ອງລຳບາກ ຈ້າງຄົນໃຫ້ຫຼາຍ ບໍ່ຕ້ອງປວດຫົວເລື້ອງຄົນ ພຽງແຕ່ໂຕເຂົາຄົນດຽວກະພໍແລ້ວ ເຖີງວ່າລະບົບນັ້ນ ຍາກທີ່ຈະສ້າງຂື້ນມາໄດ້ສຳເລັດ ແຕ່ມັນກະຄຸ້ມເທົ່າທີ່ຈະເຮັດເພາະເມື່ອໃດທີ່ມັນສຳເລັດ ເມື່ອນັ້ນ ທ່ານຈະມີລາຍໄດ້ ແຕ່ມັນກໍ່ຄຸ້ມທີ່ຈະເຮັດເມື່ອໃດທີ່ມັນສຳເລັດ ເມື່ອນັ້ນ ທ່ານຈະມີລາຍໄດ້ກໍ່ຈະຖືກຈຳກັດດ້ວຍເວລາ ແລະ ທ່ານສາມາດເອົາເວລາຂອງທ່ານ ຄືນມາ ໄປເຮັດສີ່ງທີ່ທ່ານຮັກໄດ້ອີກດ້ວຍ.
  •  ທຸລະກິດທີ່ໃຊ້ເງີນລົງທຸນທີ່ສູງກ່ວາ: ເມື່ອທ່ານຈະສ້າງລະບົບຂື້ນມາ ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງຍົນກົນໄກຍັງຈັກຢ່າງ ຫຼື ຄົນທຳງານມາເຮັດໃຫ້ ລະບົບເດີນດ້ວຍຕົວເອງ ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ເງີນທືນ ເພື່ອສ້າງມັນຂື້ນມາ ແລະ ກໍ່ຕ້ອງກຽມເງີນບາງສ່ວນ ເປັນສາຍປ່ານທີ່ຍາວພໍສົມຄວນ ໄວ້ໃນກໍລະນີສຸກເສີນ ຍອດຕົກ ເພື່ອໃຫ້ທຸລະກິດຢູ່ລອດ ຕ່າງຈາກອາຊີບອິດສະຫຼະ ທີ່ຕົວທ່ານ ຄົນດຽວມີຄວາມຄ່ອງຕົວກ່ວາ.

           ສີ່ງທີ່ ການເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວ ຈະໃຫ້ກັບທ່ານ

ຫຼັງຈາກທີ່ເຫັນພາບກວ້າງແລ້ວວ່າ ການເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວມີຄວາມຄື ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງຈາກ ການເຮັດວຽກປະຈຳ ແລະ ອາຊີບອິດສະຫຼະແນວໃດ ເຮົາຈະມາເບີ່ງກັນວ່າ ການເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວ ຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດດີຂື້ນ ໄດ້ແນວໃດ.

1.  ຄວາມລໍ້າລວຍ

 f115

“If hard work made you rich – the slaves would have been the richest.” Anonymous

 “ຖ້າການເຮັດວຽກໜັກເຮັດໃຫ້ທ່ານລວຍ  ທ່ານຄົງລວຍທີ່ສຸດໄປແລ້ວ”  ທ່ານຄົງອາດໄດ້ຍີນຄຳວ່າ

 “ຂະຍັນຜິດ 10 ປີ ກໍ່ບໍ່ລວຍ”  ຊື່ງເປັນຂໍຄວາມທີ່ບໍ່ມີໄຜປະຕິເສດໄດ້ ມື້ນີ້ຖ້າທ່ານເລືອກເຄື່ອງມືທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ທ່ານກໍ່ບໍ່ສາມາດ ສ້າງຄວາມມັ້ງຄັ້ງໃຫ້ກັບຕົວທ່ານເອງໄດ້.

ໂດຍເຄື່ອງມືທີ່ດີທີ່ສຸດ ສຳລັບການສ້າງຄວາມມັ້ງຄັ້ງກໍ່ຄື ການເຮັດກິດຈະການສ່ວນຕົວ ນັ້ນເອງ ເພາະລາຍໄດ້ຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກຈຳກັດເວລາ ຄືກັບອາຊີບອີດສະຫຼະ ແລະ ບໍ່ຖືກເຈົ້ານາຍລັກເອົາຜົນງານ ຫຼື ແຍ້ງຊີນຄືກັບງານປະຈຳ.

2.  ເວລາ

 f116

“Time is money.” Benjamin Franklin

“ເວລາເປັນເງີນເປັນທອງ” ເປັນຄຳເວ້າຂອງ Benjamin Franklin ວິລະບູລຸດ ແລະ ເປັນແກນນຳໃນແກນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ປະເທດສະຫະລັດອາເມລີກາ ຫຼັງຈາກ ທີ່ທ່ານສ້າງທຸລະກິດສຳເລັດ ຊີວີດທ່ານຈະປ່ຽນໄປຕະຫຼອດການ ເພາະທ່ານຈະບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຕື່ນເຊົ້າຂື້ນມາ ເຮັດວຽກທຸກມື້ອີກ ເພາະລະບົບທີ່ ທ່ານສ້າງໄວ້ຈະເຮັດວຽກແທນທ່ານ. ໜ້າທີ່ຂອງທ່ານພຽງແຕ່ເບີ່ງແຍງມັນຫ່າງໆ ຄືກັບຊື່ຂອງໜັງສືເຫຼັ້ມໜື່ງທີ່ແຕ່ງໂດຍ Timothy Ferriss ນັກທຸລະກິດຊາວອາເມລິການັ້ນຄື 4-Hour Workweek ຫຼື ອາທິດໜື່ງເຮັດວຽກພຽງແຕ່ 4 ຊົ່ວໂມງ ທ່ານຈະມີເວລາ ໄປເບີ່ງແຍງຄົນທີທ່ານຮັກ ເບີ່ງແຍງສຸຂະພາບແລະອອກກຳລັງກາຍ.

3.  ໄດ້ເຮັດໃນສີ່ງທີ່ຢາກເຮັດ

 f117

“Happiness is not something ready made. It comes from your own actions.” Dalai Lama

 “ ຄວາມສຸກບໍ່ສາມາດເກີດມາໄດ້ເອງ  ທ່ານຕ້ອງສ້າງມັນມາເອງ”   ເປັນຄຳເວົ້າຂອງ Dalai Lama  ຊາວພຸດ ຜູ້ນຳຈິດວີນຍານຂອງຊາວທີເບດ

ມັນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານບໍ່ໄດເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວແລ້ວ ທ່ານຈະບໍ່ມີຄວາມສຸກ ຄວາມສຸກນັ້ນ ເປັນເລື່ອງຂອງຈິດໃຈບໍ່ແມ່ນວັດຖຸ ເຖີງທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ລໍ້າລວຍ ກໍ່ສາມາດມີຄວາມສຸກໄດ້ ແຕ່ຖ້າທ່ານເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວ ສີ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບນັ້ນ ເໜືອກ່ວາ ເພາະທ່ານສາມາດເຮັດໃນສີ່ງທີ່ທ່ານມັກໄດ້.

ເຖີງວ່າສີ່ງນັ້ນ ຈະບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດກໍ່ຕາມ ທ່ານກໍ່ຍັງເຮັດມັນໄດ້ ເພາະທ່ານມີເວລາເຫຼືອເຟືອ ໂດຍບໍຕ້ອງໄປກ່ຽວກັບ ເລື້ອງປາກທ້ອງເຊັ່ນ: ທ້າທ່ານມັກແຕ້ມຮູບ  ທຸລະກິດຈະມີເງີນຫຼາຍພໍທີ່ຈະໃຫ້ ທ່ານເຮັດມັນໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຫວັງຜົນ.

4.   ບໍ່ມີກັງວົນ

 f118

 “I never worry about action, but only inaction.” Sir Winston Churchill

 “ຂ້ອຍບໍ່ກັງວົນກັບການລົງມືເຮັດ ແຕ່ກຽວກັບການບໍ່ເຮັດຫຍັງເລີຍ”  ເປັນຄຳເວົ້າຂອງ Sir Winston Churchill  ລັດບູລຸດ ແລະ ນາຍຍົກລັດທະມົນຕີຂອງອັງກິດ

ເມື່ອທ່ານປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນການເຮັດທຸລະກິດ ນີ້ກໍ່ເປັນສີ່ງທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄືກັນການປະສົບຄວາມສຳເລັດ ໃນດ້ານອື່ນໆ ທ່ານຈະມີຄວາມເຄົາລົບໃນຕົວເອງຫຼາຍຂື້ນ ນອກຈາກນີ້ ຄວາມກັງວົນຫຼາຍໃນຊີວິດ ທ່ານກໍ່ຈະລົດລົງ  ລວມທັງຂອງຄົນອອ້ມຂ້າງຂອງທ່ານ

ພໍ່ແມ່ ຂອງທ່ານຈະເປັນຫ່ວງທ່ານໜ້ອຍລົງແລະທ່ານບໍ່ຕ້ອງມາວິຕິກັງວົນ ທ່ານຈະຕົກງານບໍ່ໃນບັ້ນປາຍຊີວິດ ຖ້າເກີດແລ້ວ ເງີນບໍ່ພໍໃຊ້ຈະເຮັດແນວໃດດີ ຫຼື ວ່າຖ້າປ່ວຍຈະເຮັດແນວໃດດີ ຈະມີເງີນໃຊ້ ສີ່ງເຫຼົ່ານີ້ ເປັນສີ່ງທີ່ທຸລະກິດຕອບໂຈດໄດ້.

5.  ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື່ນ

 f119

“A business that makes nothing but money is a poor business.” Henry Ford

 “ທຸລະກິດທີ່ຈະຈ້ອງແຕ່ຫາເງີນແລ້ວ ບໍ່ສ້າງຍັງຂື້ນມາເລີຍ ຄຸນຄ່າ”   ເປັນຄຳເວ້າຂອງ Henry Ford  ນັກທຸລະກິດທີ່ຍີ່ງໃຫຍ່ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Ford Motor  ຊາວອາເມລິກັນ.ສີ່ງທີ່ເດັ່ນຊັດຄືເມື່ອທ່ານລໍ້າລວຍ ມີລາຍໄດ້ຫຼາຍກ່ວາລາຍຈ່າຍ ທ່ານກະສາມາດເພື່ອແຜ່ໃຫ້ກັບຄົນອື່ນໄດ້ ເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ທ່ານຮັກ ບໍ່ວ່າຈະເປັນພໍ່ເປັນແມ່ ຫຼື ຄອບຄົວ ໄດ້ຮັບຄວາມສະດວາກສະບາຍ ແລະມີຄວາມສຸກ.

ແຕ່ມັນມີບາງສີ່ງທີ່ຍີ່ງໃຫຍ່ຄືກັນ ນັ້ນຄື : ການເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວຈະໄດ້ຊ່ວຍ ເພື່ອນມະນດອີກຫຼາຍ ຜ່ານການສ້າງງານ ເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນມີວຽກເຮັດ ມີເງີນໃຊ້ ແລະ ມີໂອກາດເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວເຂົາມີຄວາມສຸກ.

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: