Facebook ກຽມຕົວເປີດແອພບໍລິການຂ່າວສານ ສະໄຕລ໌ Flipboard

Posted on January 31, 2014. Filed under: ຄວາມຮູ້ເລື່ອງ IT, ອິນເຕີເນ໋ດ |


ຜູ້ໃຊ້ໂທລະສັບມືຖື ແລະ ແທັບເລັດອາດຈະຄຸ້ນເຄຍກັບແອພ Flipboard ບໍລິການມາງດ້ານຂ່າວສານ ແລະ ໂລກໂຊຊຽລເນັດເວີກ ໃນຮູບແບບຂອງວາລະສານອອນໄລນ໌ ເຊິ່ງຫຼ້າສຸດ Facebook ຕົກເປັນຂ່າວວ່າກຽມເປີດໂຕແອພບໍລິການຂ່າວສານສະໄຕ Flipboard  ຄືກັນແລ້ວຈະໃຊ້ຊື່ວ່າ “Facebook Paper”

f112

ແຜນງານ Facebook Paper ເກີດຈາກການເລີ່ມໂດຍ Chris Cox ຮອງປະທານຜ່າຍຜະລິດຕະພັນຂອງ Facebook ໄດ້ນໍາເອົາສ່ວນໜື່ງຂອງ Reader Project ຫຼື ໂຄງການພັດທະນາລະບົບ News Feed ມາເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ກັບ Facebook Paper ໂດຍການສະແດງຜົນ ຈະມີລັກສະນະຄ້າຍ Flipboard ມີການຮວບຮວມ ເນື້ອໃນຈາກແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ເລື້ອງທີ່ສາມາດແຊຣ໌ຮ່ວມກັນໄດ້ ລະຫວ່າງ ຢູເຊີ ໃນ Facebook ເຊິ່ງ Chris Cox ຫວັງວ່າ Facebook Paper ຈະເປັນບໍລິການດ້ານຂ່າວສານທີ່ຈະສ້າງປະສົບການທີ່ປະທັບໃຈ ໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ໃນຕອນເຊົ້າ ຄືກັບໄດ້ອ່ານໜັງສືພິມ.

ສຳລັບແອພ Facebook Paper  ຈະຮອງຮັບການໃຊ້ງານຮ່ວມກັບອຸປະກອນພົກພາຄື ໂທລະສັບມືຖື ແລະ ແທັບເລັດ ແລະ ຄາດໄວ້ວ່າ ອາດຈະເປີດຕົວກ່ອນທ້າຍເດືອນ ມັງກອນນີ້.

ຂໍ້ມູນຈາກ: slashgear, tphattara

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: