ທຸລະກິດຮ້ານແບກເກີລີ ເຕີມຄວາມຫວານໃຫ້ຊີວິດ

Posted on February 1, 2014. Filed under: ທຸ​ລະ​ກິດ |


ພໍກັບ ເຫດຜົນທີ່ທ່ານຕ້ອງເຮັດ ທຸລະກິດຮ້ານແບດເກີລີ ຮວມເຖີງຮູບແບບຈຸດເດັ່ນ ແລະ ປັດໄຈຄວາມສຳເລັດ ຂອງນັກທຸລະກິດ ຮ້ານແບດເກີລີໄດ້ທີ່ນີ້.

ເປັນຫຍັງຕ້ອງເປັນທຸລະກິດຮ້ານແບດເກີລີ

 f121

ວັດທະນະທຳຂອງຊາວຕາເວັນຕົກ ເຂົ້າມາມີບົດບາດໃນປະເທດລາວເປັນເວລາຍາວນານ 50ປີ ໜື່ງໃນວັດທະນະທຳ ຂອງຊາວຕາເວັນຕົກ ທີ່ປ່ຽນວິທີຊີວີດຂອງຄົນລາວຄື ອາຫານການກິນ ປະຈຸບັນຄົນລາວຄຸ້ນເຄີຍການກີນອາຫານຝຮັ່ງ ແລະ ນິຍົມຫຼາຍ ໃນໝູ່ໄວລຸ້ນ ແລະ ໄວເຮັດວຽກ ຫຼື ຄົນມີອາຍຸຕັ້ງແຕ່ 40 ລົງໄປນັ້ນ.

ໂດຍສະເພາະ ອາຫານປະເພດ Fast-food ຕ່າງໆເຊັ່ນ: ແຮມໂບເກິ ແຊນວິດ ຫຼື ສະປາແກດຕີ ເປັນຕົ້ນ ອາຫານປະເພດນີ້ ລົດຊາດແຊບປຸງງ່າຍ ເຮັດໃຫ້ຮ້ານທີ່ຂາຍອາຫານປະເພດນີ້ ພຸດຂື້ນເປັນດອກເຫັດ ແລະ ໃນແຂວງຕ່າງໆ ແຕ່ກໍມີອາຫານປະເພດໜື່ງ ທີ່ປະກົບຄູ່ມາກັບ ອາຫານທີ່ກ່າວມາຂັ້ນຕົ້ນ  ຊື່ງເປັນອາຫານຄາວທັງນັ້ນ.

ນີ້ຄືອາຫານຫວານຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ຂະໜົມເຄັກ ຫຼື ຂະໜົມປັງຊື່ງເອີ້ນລວມໆກັນວ່າ ແບດເກິລີ ຫຼື Bakery ກໍ່ໄດ້ເຂ້າມາແທນເຂົ້າໜົມລາວບູຮານ ເນື່ອງຈາກ Bakeryນັ້ນ ລົດຊາດແຊບປຸງງ່າຍ ກິນໄດ້ທຸກທີ່ທຸກເວລາບໍ່ໃຊ້ຈານ ບ່ວງ ສ້ອມໃຫ້ຫຍຸ້ງຍາກ ຈື່ງເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ນິຍົມ ທັງຄົນຊື້ ແລະ ຄົນຂາຍ.

ເຖີງຂະນາດປັດຈຸບັນ ເຮົາອາດຈະກິນ Bakery ເປັນອາຫານມື້ໜື່ງ ຫຼື ຂອງຫວ່າງຮອງທ້ອງເລີຍ ຈາກນັ້ນ ເປັນອາຫານຫວານ ຫຼັງມື້ອາຫານເທົ່ານັ້ນ ນອກຈາກນີ້  ໃນຊ່ວງຊົວໂມງເລັ່ງດ່ວນ Bakery ຍັງທົດແທນອາຫານມື້ໜັກ ທີ່ເຄີຍກິນ ແລະ ໃຊ້ເວລາຫຼາຍໄດ້ຢ່າງສະບາຍໆ.

ເຮົາຈື່ງເຫັນໄດ້ວ່າມີຄວາມມນິຍົມມັກກິນ Bakery ຂອງຄົນລາວເທົ່ານັ້ນຄ່ອຍໆ ກໍ່ຕົວຂື້ນ ແລະ ມີຂາຍຢູ່ເກືອບທຸກຫົນທຸກແຫ່ງ ແຕ່ຮ້ານເຮັດບໍ່ແຊບນັ້ນ ບໍ່ດົນກໍ່ຕ້ອງເຊົາ ສ່ວນຮ້ານທີ່ແຊບນັ້ນ ແນວໃດກະຂາຍໄດ້ ແລະ ຢູ່ລອດຮອດເຮັດກຳໄລໄດ້ ໃນໄລຍະຍາວນານ ຢ່າງແນ່ນອນ.

ຮູບແບບທຸລະກິດຂອງຮ້ານແບດເກີລີ

 1.ຮັບເຂົ້າໜົມຈາກບ່ອນອື່ນມາຂາຍ

 f122

Bakery ຍີ່ຫໍ້  HOME ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເປັນຕົວຢ່າງ  Classic ຂອງຮ້ານແບດເກີລີຮູບແບບນີ້ ເຮົາເຫັນຄົນນຳຂະໜົມຍີ່ຫໍ້ HOME ມາຍ່າງຂາຍຕາມທີ່ຕ່າງໆ ຫຼື ຕັ້ງໂຕະຂາຍກໍ່ຕາມ ຮູບແບບນີ້ເປັນຮູບແບບທີ່ເລີ່ມຕົ້ນງ່າຍ ພຽງໄປຮັບເຂົ້າໜົມ ແລະ ນຳມາຂາຍ ບໍ່ຕ້ອງໄປຈົກທືນ ໄປຊື້ເຄື່ອງອົບເຂົ້າໜົມ ບໍ່ຕ້ອງເປືອງແຮງ ແລະ ເຂົ້າໜົມທີ່ຂາຍແຊບແນ່ນອນ.

2.ເຮັດເຂົ້າໜົມຂາຍເອງ

 f123

ຫາກທ່ານມີເງີນຫຼາຍຂື້ນມາໜ້ອຍໜື່ງ ແລະ ເຄີຍໄປຮຽນເຮັດ Bakery ມາ ຫຼືໝັ້ນໄຈໃນຝີມື ທຸລະກິດຮ້ານແບດເກີລີຊະນິດນີ້ ຈະໃຫ້ເງີນໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ ເພາະວ່າເຮົາບໍ່ຕ້ອງໄປຮັບເຂົ້າໜົມ ມາຈາກບ່ອນອື່ນ ຊື່ງມີຕົ້ນທືນທີ່ຊື້ມາ ແພງກ່ວາເຂົ້າໜົມທີ່ເຮົາເຮັດເອງ ຢ່າງແນນອນ ແຕ່ກໍ່ຕ້ອງສັ່ງນໍ້າໜັກລອງເບີ່ງວ່າ ເງີນລົງທືນທີ່ລົງເພີ່ມໄປຮັບເຂົ້າໜົມ ມາຈາກທີ່ອື່ນ ຊື່ງມີຕົ້ນທືນ ທີ່ແພງກ່ວາເຂົ້າໜົມ ທີ່ເຮົາເຮັດເອົາຢ່າງແນ່ນອນ ແຕ່ກໍ່ຕ້ອງລອງສັ່ງນໍ້າໜັກເບີ່ງວ່າ ເງີນລົງທືນເພີ່ມໄປຈະຄຸ້ມກັບລາຍໄດ້ ທີ່ເຜີ່ມຂື້ນມາບໍ່.

3. ຮ້ານແບດເກີລີພ້ອມທີ່ນັ່ງ ແບບເຕັມຮູບແບບ

 f124

ຖ້າບໍຢາກຂາຍແຕ່ Bakery ຢ່າງດຽວ  ແລະ ຄິດວ່າຂະໜົມທີ່ເຮັດຂື້ນມາ ມີດີກ່ວາຈະເປັນຮ້ານທົ່ວໄປ ກໍ່ເປີດຮ້ານແບດເກີລີພ້ອມທີ່ນັ່ງ ແບບເຕັມຮູບແບບໄດ້ເລີຍ ເພາະລາຄາເຂົ້າໜົມຈະຂາຍໄດ້ແພງກ່ວາ 2 ແບບແລກໂດຍມີຈຸດມຸ້ງໝາຍເປັນຈຸດນັດພົບ ສຳລັບ ຄົນທີ່ມາກິນເຂົ້າໜົມ ນັ່ງລົມກັນ ຫຼື ນັ່ງອ່ານໜັງສື ຊື່ງເຂົ້າກັບ Lifestyle ຂອງນາຍຫຸ້ນຄົນໄໝ່.

4.ຂາຍແຟນໄຊຮ້ານເຂົ້າໜົມ

 f125

ຫາກທ່ານມີເຂົ້າໜົມແບບທີ່ 2 ຫຼື 3 ແລ້ວ ພົບວ່າມີຄົນເຂົ້າມາຮ້ານ ຂອງທ່ານຫຼາຍ ແລະ ມີການບໍລິຫານຈັດການ ຮ້ານທີ່ດີດ້ວຍຈົນຄິດວ່າຈະຂະຫຍາຍສາຂາ ແຕ່ຕິດຕົງທີ່ວ່າບໍ່ມີເງີນລົງທືນເພີ່ມເຕີມ ທາງເລືອກທີ່ດີຂອງທ່ານ ໜ້າຈະເປັນການຂາຍແຟນໄຊ ຮ້ານຂອງທ່ານ ເທົ່ານີ້ທ່ານກໍສາມາດຂະຫຍາຍ ສາຂາໄດ້ ໂດຍໃຊ້ເງີນທຸນຂອງຄົນອື່ນແລ້ວ.

ຈຸດເດັ່ນຂອງທຸລະກິດຮ້ານແບດເກີລີ

 f126

1.  ຄົນດຽວກະເຮັດໄດ້

ຖ້າທ່ານຕັ້ງໃຈ ຮັບເຂົ້າໜົມຈາກທີ່ອື່ນ ມາຂາຍກໍ່ບໍ່ຕ້ອງຈຳເປັນຈ້າງຄົນໃຫ້ວຸ້ນວາຍ ເພາະເປັນທຸລະກິດຄົນໆດຽວ ກໍ່ສາມາດເບີ່ງຮ້ານໄດ້ສະບາຍ ຂາຍເອງ ເກັບເງີນເອງ ບໍ່ຕ້ອງແບ່ງໄຜ ບໍ່ຕ້ອງປວດຫົວເລື້ອງລູກຈ້າງຈະບໍ່ມາ ຈະເປີດຮ້ານໄດ້ ຫຼື ບໍ່.

2.  ເຊົ້າກັບ Lifestyle  ຂອງຄົນຫຼຸ້ນໄໝ່

ຄົນຫຼຸ້ນໃໝ່ນິຍົມ ໄປນັ່ງຕາມຮ້ານເຂົ້າໜົມເພື່ອພັກພ່ອນ ນັ່ງລົມກັນ ສົນທະນາກັບໝູ່ເພື່ອນ ຫຼື ນັ່ງອ່ານໜັງສື ເພື່ອຜ່ອນຄາຍ ການເປີດຮ້ານເຂົ້າໜົມ ແບບເຕັມຮູບແບບ ຈື່ງຈະຕອບໂຈດຂໍ້ນີ້ໄດ້ ແລະ ເຮັດລາຍໄດ້ໃຫ້ທຸລະກິດ ຢ່າງເປັນກອບກຳ ຢ່າງແນ່ນອນ.

3. ເປັນອາຫານຈານດ່ວນ ຫຼື ຮອງທ້ອງ

ຫຼາຍຄົນຄົງເຄີຍໄດ້ຍິນຄຳວ່າ “ກອງທັບຕ້ອງເດີນດ້ວຍທ້ອງ”ເມື່ອທ່ານເດີນທາງໄກ ຫຼື ຢູ່ໃນຊົ່ວໂມງເລັ່ງດ່ວນ ບໍ່ສາມາດຫາທີ່ນັ່ງຮັບປະທານອາຫານໄດ້ ການກິນເຂົ້າໜົມທີ່ຊື້ຢູ່ຂ້າງທາງ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຄາຍຫີວໄປໄດ້ ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະແລ້ວວຽກ ແລະ ໄປກິນອາຫານຄາບໃຫຍ່ຕໍ່ໄປ.

ປັດໄຈສູ່ຄວາມສຳເລັດຂອງ ທຸລະກິດຮ້ານແບດເກີລີ

 1. ສະຖານທີ່

 f127

“Location is the key to most businesses, and the entrepreneurs typically build their reputation at a particular spot.” Phyllis Schlafly

 “ສະຖານທີ່ເປັນປັດໄຈສຳຄັນສຳຫຼັບ ທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ກໍ່ຄວນຈະສ້າງຊື່ສຽງ ໃນດ້ານໄດດ້ານໜື່ງເຊັ່ນກັນ”  ເປັນຄຳເວ້າ  Phyllis Schlafly ນັກກົດໝາຍມະຫາຊົນ ແລະ ນັກເຄື່ອນໄຫວທາງການເມືອງ ຊາວອາເມລິກາ.

ມັນຄົງບໍ່ມີປະໂຫຍດຫຍັງ ຖ້າທ່ານຕ້ອງເປີດຮ້ານໃນຊອຍປ່ຽວ ທີ່ບໍມີຄົນຜ່ານ ນອກຈາກ ຈະຂາຍບໍ່ໄດ້ແລ້ວ ຍັງມີແນວໂນ້ມ ຈະຖືກລັກອີກ ຕ່າງຫາກ ສະນັ້ນ ສະຖານທີ່ ຈື່ງມີຄວາມສຳຄັນ ສຳຫຼັບທຸລະກິດ Bakery ແຕ່ຢ່າລືມວ່າ ຄ່າເຊົ່າທີ ທ່ານຕ້ອງຈ່າຍຄຸ້ມ ກັບສະຖານທີ່ ເຊົ່າບໍ່ຫາກສະຖານທີ່ເໝາະ ແຕ່ຄ່າເຊົ່າແພງ ຈົນທ່ານຂາດທືນ ກໍ່ຄົງບໍ່ດີ.

2. ລົດຊາດເຂົ້າໜົມ

 f128

“It’s kind of awkward to eat alone in a restaurant because everybody’s looking at me.” Louis C. K.

 “ມັນຄົງຈະເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຮູ້ສືກເບື່ອ ທີ່ຕ້ອງນັ່ງກິນເຂົ້າຄົນດຽວໃນຮ້ານ ເພາະທຸກຄົນໃນຮ້ານ ຈະຕ້ອງຈ້ອງເບີ່ງມາທີ່ຂ້ອຍ” ເປັນຄຳເວົ້າຂອງ Louis C.K.  ນັກສະແດງຕະຫຼົກ ແລະ ນັກສະແດງດ່ຽວໄມໂຄໂຟນ ຊາວອາເມລິກັນ.

ປັດໄຈສູ່ຄວາມສຳເລັດທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ສຳຫຼັບນັກທຸລະກິດອາຫານ ຕໍ່ໄຫ້ມີສະຖານທີ່ດີຂະໜາດໃດບໍສາມາດລົດຍືດໄລຍະໄດ້ ຫາກລົດຊາດອາຫານ ຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ເລື້ອງ ຫຼື ບໍ່ຖືກປາກລູກຄ້າ.

  1. 3.  ຄວາມເປັນກັນເອງຂອງພະນັກງານໃນຮ້ານ

 f129

“Anything that prevents you from being friendly, a good neighbour, is a terror tactic.” Richard Stallman

 “ແມ່ນຫຍັງກໍ່ຕາມທີ່ໃຫ້ທ່ານ ບໍ່ເປັນມິດກັບຄົນອື່ນ ຄືນຳໄປສູ່ຫາໄຍນະ” ເປັນຄຳເວ້າຂອງ Richard Stallman  ໂປແກມເມີ ຊາວອາເມລິກັນ

ທຸລະກິດຮ້ານແບດເກີລີ ເປັນອີກໜື່ງທຸລະກິດທີ່ຕ້ອງບໍລິການທີ່ໜື່ງເປັນເລີດ ເຮົາຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ບາງຄັ້ງລູກຄ້າຂາດທີ່ເພີ່ງ ເຄີຍເຂົ້າມາໃນຮ້ານເຮົາເປັນຄັ້ງແລກ ອາດຈະຄ່ອຍໆ ເບີ່ງເມນູວ່າຈະສັ່ງຫຍັງດີ.

ພະນັກງານຄວນ ຈະແນະນຳລູກຄ້າໄດ້ວ່າເຂົ້າໜົມແນວໃດ ທີ່ຂາຍດີ ແລະ ຊື່ດັງຂອງຮ້ານເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າຈັບໃຈ ຕັ້ງແຕ່ຄັ້ງແລກທີ່ມາ ລູກຄ້າຈະຫຼົງຮັກລູກຄ້າຂອງເຮົາ ແລະ ເປັນຕົວເລືອກແລກໆ ທີ່ຈະຕັດສີນໄຈມາໃຊ້ບໍລິການ.

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: