ເຄັດລັບ ໃນການສ້າງທຸລະກິດ

Posted on February 5, 2014. Filed under: ທຸ​ລະ​ກິດ |


f148

ການສ້າງຄວາມສຳພັນ ໃນການສ້າງທຸລະກິດນັ້ນ ຄືຈະເປັນເລື້ອງສຳຄັນອັນດັບຕົ້ນໆ ໃນການເຮັດທຸລະກິດ ເລີຍກະວ່າໄດ້ ຊື່ງການຫາເຄືອຄ່າຍທີ່ວ່ານີ້ ກໍ່ບໍ່ຈຳເປັນວ່າຈະຕ້ອງເກີດກັບລູກຄ້າ ຂອງເຮົາເທົ່ນັ້ນ ແຕ່ຍັງໝາຍເຖີງບັນດາເວນເດີ ຫຼື ທຸລະກິດ ທີ່ເຂົ້າມາຂໍ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ກັບເຮົານັ້ນ ເຮົາກໍ່ສາມາດສ້າງຄວາມສຳພັນທຸລະກິດ ກັບພວກເຂົາໄດ້ເພາະທຸລະກິດ ທີ່ເຮົາໄດ້ຜູກມິດໄວ້ແລ້ວ ກໍ່ສາມາດທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອກັບເຮົາໄດ້ ໃນບາງໂອກາດຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຈາກຫຼາຍໆ ແຫຼ່ງທີ່ເຮົາອາດບໍ່ໄດ້ຮູ້ມາກ່ອນ ໄປຈົນເຖີງໃນການຮ່ວມມືຄືຢ່າງນີ້ແລ້ວ ຄຳຖາມຕໍ່ໄປຄືແລ້ວເຮົາຈະສ້າງຄວາມສຳພັນທີ່ວ່າໄດ້ແນວໃດ.

1. ຢ່າພາດໂອກທີ່ຈະຂະຫຍາຍວົງເຄືອຄ່າຍທາງທຸລະກິດ

ການອອກໄປພົບປະຜູ້ຄົນ ຈາກວົງການອື່ນໆ ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ອາດຊ່ວຍສ້າງແຮງບັນດານໃຈ ໃນສ້າງສີ່ງໃໝ່ໆ ເພື່ອຕໍ່ຍອດພັດທະນາທຸລະກິດ ໃຫ້ກັບເຮົາຫຼາຍຂື້ນກໍ່ໄດ້ ແນ່ນອນວ່າ ເຮົາເຮັດສີ່ງໜື່ງຂື້ນມາ ນັ້ນ ເຮົາກໍ່ຄົງຢາກໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ກັບສີ່ງທີ່ເຮົາເຮັດຢ່າງດຽວ ເພື່ອເຮັກໃຫ້ວຽກອອກມາຢ່າງສົມບູນ ແຕ່ບາງຄັ້ງນັ້ນ ກໍເປັນການຈຳກັດຕົວເອງໃຫ້ສົນໃຈກັບສີ່ງທີ່ກຳລັງເຮັດຢູ່ ເຮັດໄຫ້ແທນທີ່ເຮົາມີໂອກາດ ໄດ້ເຮັດສີ່ງຕ່າງໆ ທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂື້ນ ກັບຈົມປັກຢູ່ໃນສີ່ງດຽວທີ່ເຮົາສົນໃຈ ຊື່ງປຽບທຽບພືດຕິກຳນີ້ ກັບການຫາເຄືອຄ່າຍທາງທຸລະກິດແລ້ວ ກໍ່ຄືວ່ານັກທຸລະກິດແລ້ວ ກໍ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄື ກັນຫຼາຍ ເພາະເຮົາມັກຈະສົນໃຈ ໃນສີ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຮົາພຽງເທົ່ານັ້ນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຄືອຄ່າຍທາງທຸລະກິດ ຂອງເຮົານັ້ນ ຈະມີແຕ່ຄົນກຸ່ມເດີມໆ ແລະ ຮູບແບບເດີມໆເທົ່ານັ້ນ.

ການພະຍາຍາມຈີກກອບເດີມໆ ອອກໄປນັ້້ນ ແລະ ລອງຮູ້ຈັກກັບຄົນໃນວົງການອື່ນໆ ໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ ທຳຄວາມເຂົ້າໄຈວ່າພວກເຂົາເຮັດຫຍັງແດ່ ແລະ ຮູບແບບທຸລະກິດ ສາມາດເອື້ອເພື້ອປະໂຫຍດຕໍ່ກັນ ແລະ ກັນໄດ້ຫຼາຍໜ້ອຍຊຳໃດ. ໃນບາງຄັ້ງ ຄຳຕອບຂອງຄຳຖາມເຫຼົ່ານັ້ນ ອາດຈະສ້າງບັນດານໃຈ ໃນການສ້າງສີ່ງໄໝ່ໆ ເພື່ອຕໍ່ຍອດພັດທະນາເສດຖະກິດ ທາງດ້ານອື່ນໆ ຄື ສຳນັກງານທະນາຍຄວາມ ກໍ່ສາມາດໃຫ້ເຮົາຮູ້ກົດໝາຍບາງຢ່າງ ທີ່ເຮົາບໍ່ຮູ້ມາກ່ອນ ຮູບແບບເຫຼົ່ານີ້ ຈະພົບເຈີຮູບແບບທຸລະກິດຫຼາກຫຼາຍ ປະເພດ ທີ່ເຮົາສາມາດຄະຫຍາຍ ເຄືອຄ່າຍໄດ້ອີກ.

ເຊີ່ງໃນທຸລະກິດນັ້ນ ເຮົາອາດຈະຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກໄຜຫຼາຍ ແຕ່ຈື່ເອົາໄວ້ວ່າໂອກາດໃນການເຮັດຄວາມຮູ້ຈັກ ມີຢູ່ທຸກເມື່ອ ຄວາມພະຍາຍາມເຂົ້າຫາຄົນຫຼາຍໆ ປະເພດຈະນຳພາເຮົາໄປຮູ້ຈັກກັບຜູ້ຄົນອື່ນໆ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນດ້ານຕ່າງໆ ຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ສີ່ງນີ້ ທີ່ໃຫ້ເຮົາໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈໄໝ່ໆ ໃນການເຮັດທຸລະກິດ.

2. ລືມໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຄວາມສຳພັນ

ຢ່າໂອກາດໃນຄວາມສ້າງຄວາມສຳພັນ ໃນທາງທຸລະກິດນັ້ນ ອາດເກີດຂື້ນໄດ້ສະເໝີເຖີງວ່າໃນທຸກໆ ຄວາມສຳພັນນັ້ນ ພຽງເພື່ອຜົນປະໂຫຍດ ຫຼື ຄາດຫວັງຜົນຕອບແທນຈາກຄວາມສຳພັນນັ້ນ ກໍ່ຄົງບໍ່ແມ່ນຄວາມສຳພັນທີ່ຍືຍຍາວ.

ເຊີ່ງຫຼາຍຄົນອາດເບີ່ງວ່າຫົວໃຈ ສຳຄັນຂອງຄວາມສຳພັນນັ້ນຄື ການໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນຈາກຄວາມສຳສຳພັນ ໄດ້ຄຸ້ມຄ່າ ກັບການທີ່ເຮົາເປັນຝ່າຍໃຫ້ໄປ ເພາະນັ້ນ ໝາຍເຖີງມີຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ ໂດຍບໍ່ມີຝ່າຍໃດເປັນຝ່າຍໄດ້ປຽບ ແຕ່ເຖີງຢ່າງນັ້ນ ກໍ່ຄົງບໍ່ແມ່ນຄວາມສຳທາງທຸລະກິດ ພຽງເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດ.

ດັ່ງນັ້ນ ການທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນ ເປັນຜູ້ໃຫ້ຫຼາຍກົ່ວຜູ້ຮັບ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຄວາມສຳພັນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນທຸລະກິດນ້ອຍ ຫຼື ໃຫຍ່ ໂດຍທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນປະໂຫຍດ ເປັນອັນດັບແລກນັ້ນ ຖືເປັນສີ່ງຈຳເປັນຫຼາຍ ໃນການເຮັດທຸລະກິດ ເພາະເຮົາບໍ່ມີທາງຮູ້ເລີຍໃນການສ້າງຄວາມສຳພັນ ກັບຄົນເຫຼົ່ານີ້ຈະສົ່ງຜົນຫຼາຍ ໜ້ອຍຊຳໃດໃນອານາຄົດ . ທຸລະກິດນ້ອຍໆ ທີ່ເຮົາອາດຈະເບີ່ງຂ້າມໄປນັ້ນ ອາດເປັນຜູ້ທີ່ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເຮົາ ໃນຍາມຄັບຂັນ ຫຼື ອາດຜັນຕົວມາເປັນຫຸ້ນສ່ວນກໍ່ໄດ້ໃນອານາຄົດ.

3.​ ​ສ້າງທຸລະກິດຫຼາກຫຼາຍປະເພດ

ຢ່າງທີ່ໄດ້ບອກໄວ້ ໃນຫົວຂໍ້ແລກກຽ່ວກັບການສ້າງເຄືອຄ່າຍທາງທຸລະກິດນັ້ນ ຄວນມີຄະຫຍາຍວົງກ້ວາງ ແລະ ສ້າງຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ໃນເຄືອຄ່າຍໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍ ເພາະການສ້າງຄວາມສຳພັນ ກັບຄົນຫຼາຍໆ ປະເພດຈະຊ່ວຍເຮົາມີມຸມມອງກ້ວາງຂື້ນ ຈາກສີ່ງຕ່າງໆ ທີ່ເຮົາບໍ່ເຄີຍຮູ້ມາກ່ອນ ການຮຽນຮູ້ໃນສີ່ງຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ ຈະຊ່ວຍເພີ່ມໂອກາດໃນການພັດທະນາທຸລະກິດ ຂອງເຮົາຕໍ່ໄປໃນອານາຄົດ ແລະ ບາງຄັ້ງເຮົາຍັງສາມາດນຳສີ່ງເຫຼົ່ານີ້ ມາແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດທີ່ເກີດຂື້ນ ໃນທຸລະກິດຂອງເຮົາອີກດ້ວຍ.

ສີ່ງທີ່ສຳຄັນໃນເມື່ອເຮົາມີໂອກາດ ໄດ້ຮຽນຮູ້ສີ່ງໄໝ່ໆ ເຫຼົ່ານີ້ແລ້ວນັ້ນ ຄວນຮຽນຮູ້ໃຫ້ໄວ ແລະ ຮຽນຮູ້ສີ່ງໄໝ່ໆເຫຼົ່ານັ້ນ ໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພາະຄວາມຮູ້ເກີດຈາກປະສົບການ ຂອງຜູ້ເຮັດທຸລະກິດເຫຼົ່ານີ້ ນັ້ນຄືເປັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຊັ້ນດີ ທີ່ບໍ່ອາດຫາໄດ້ຈາກໃສໄດ້ອີກແລ້ວ  ລວມໄປເຖີງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຈາກວົງໃນຂອງແຕ່ລະຮູບແບບທຸລະກິດ ທີ່ຈະຊ່ວຍປະກອນການຕັດສີນໃຈ ໃນການລົງມືພັດທະນາສີນຄ້າໄດ້ອີກ.

4.​ ຄວາມສຳພັນທີ່ມີເສັ້ນແບ່ງ

ລະດັບຄວາມສຳພັນເປັນອີກປັດໃຈໜື່ງ ໃນການສ້າງຄວາມສຳພັນ ທີ່ເຮົາບໍ່ຄວນເບີ່ງຂ້າມ ໃນບາງຄັ້ງ ຄວາມສຳພັນທຸລະກິດ ກໍ່ນຳພາຄວາມຍຸ້ງຍາກມາໃຫ້ສະເໝີ ເຊັ່ນ: ໃນການຮ່ວມມືກັນ ອາດມີການຜິດໃຈກັນ ເນື່ອງຈາກຄວາມບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດບໍ່ລົງຕົວຫຼືດ້ວຍເຫດຜົນອື່ນໆ.

ທີ່ເຮັດໃຫ້ ກຳນົດຂອບເຂດ ຄວາມສຳພັນໃຫ້ຫຼາຍເກີນໄປ ເປັນອີກທາງໜື່ງທີ່ຈະຊ່ວຍແກ້ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ເຊີ່ງເຮົາເຮັດໄດ້ແຕ່ຕອນເລີ່ມຕົ້ນ ສ້າງຄວາມສຳພັນນັ້ນ ເຮົາຄວນມີຂໍ້ກຳນົດທີ່ຊັດເຈນວ່າເລື້ອງໃດ ທີ່ເຮົາຮ່ວມມືກັນໄດ້ ແລະ  ເລື່ອງໃດທີ່ທັງສອງຝ່າຍບໍ່ຄວນກ່າວກ່າຍ ຊື່ງກັນ ແລະ ກັນເຊີ່ງໃນລະດັບຄວາມສຳພັນເຫຼົ່ານີ້ ຈະຕ້ອງມີຄວາມຊັດເຈນ ສຳຫຼັບທັງສອງຝ່າຍ ເພື່ອປ້ອງກັນບັນຫາຄວາມສຳພັນ ທີ່ຈະເກີດຂື້ນໄດ້ໃນອານາຄົດ.

ໝົດອາຍຸທີ່ເຮົາຈະເຮັດທຸລະກິດ ແບບຕ່າງຄົນຕ່າງເຮັດແລ້ວ ການມີເຄືອຄ່າຍທາງທຸລະກິດ ຍີ່ງເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຂອງເຮົາໝັ້ນຄົງ ແລະ ມີໂອກາດໃນການພັດທະນາໄປໄດ້ໄກຂື້ນ ໂດຍເປັນຫຼັກການທັງ 4 ຂໍ້ນີ້ ເປັນພຽງການສ້າງຄວາມສຳພັນທາງທຸລະກິດ ທີ່ເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ງ່າຍໆ ເຊີ່ງຫົວໃຈສຳຄັນນັ້ນ ກໍ່ຄືຢ່າສ້າງຄວາມສຳພັນ ເພື່ອຫວັງຜົນປະໂຫຍດເທົ່ານັ້ນ ການເສຍສະຫຼະ ຖືເປັນຫົນທາງໃນການສ້າງເຄືອຄ່າຍທຸລະກິດຊັ້ນດີ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາມີເຄືອຄ່າຍທຸລະກິດທີ່ກວ້າງຂວາງຫຼາຍຂື້ນ ແຕ່ທັງນີ້ຕ້ອງຢ່າລືມທີ່ຈະກຳນົດຂອບເຂດ ແລະ ຄວາມສຳພັນຢ່າງຊັດເຈນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນເສຍກັບທຸລະກິດ ໃນອານາຄົດອີກ.

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: