ທຸລະກິດໂຮງແຮມ ຕອບຮັບການມາຂອງ AEC

Posted on February 6, 2014. Filed under: ທຸ​ລະ​ກິດ |


ພົບກັບ ເຫດຜົນທີ່ວ່າ ເປັນຍັງທ່ານຈື່ງເຮັດ ທຸລະກິດໂຮງແຮມ ລວມເຖີງຮູບແບບຈຸດເດັ່ນ ແລະ ປັດໃຈສູ່ຄວາມສຳເລັດຂອງທຸລະກິດໂຮງແຮມ ໄດ້ທີ່ນີ້

ເປັນຍັງຕ້ອງເປັນ  ທຸລະກິດໂຮງແຮມ

f155

ຫຼາຍຕໍ່ຫຼາຍຄົນອາດຈະຄິດວ່າ ຫຼັງຈາກເກີດວິກິດເສດຖະກິດ Hamburger Crisis ທີ່ສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລ້ວ ຕໍ່ດ້ວຍປັນຫາໜີ້ສະຖານະຂອງປະເທດເຂດຢູ່ໂລບ  ລວມກັບບັນຫາເງີນຝືດ ໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ວິຕົກທາງການເມືອງ ໃນປະເທດໄທໃນຊ່ວງແຕ່ຫຼັງ ປີ 2549 ອຸດສາຫະກຳທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ໃນປະເທດໄທ ຄົງຈະປະຈົບເຈົ້າ ແລະ ເຈັ້ງ ລົ້ມລະເນລະນາດໄປຕາມໆກັນ.

ແຕ່ຄວາມເປັນຈິງ  ກັບເປັນກົງກັນຂ້າມກັບສີ່ງທົ່ວໄປກັບ  ເພາະອຸດສາຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວໃນປະເທດໄທ  ຍັງໃຫຍ່ຂື້ນທຸກໆມື້  ຍັງຄົງມີລາຍໄດ້ຢ່າງມະຫາສານ ໃຫ້ກັບຜູ້ປະກອບການ  ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດທີ່ກ່ຽວເນື່ອງ ກັບການທ່ອງທ່ຽວ.

ເພາະວິກິດກໍ່ຍັງມີໂອກາດຢູ່  ໃນຂະນະປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ ແລະ ປະເທດໃຫຍ່ທາງເສດຖະກິດທັງຫຼາຍ ປະສົບບັນຫາ  ແຕ່ບັນຫານີ້ ບໍ່ໄດ້ຄຸກຄາມໄປສູ່ຍົກໃຫຍ່ຕົວໄໝ່  ນັ້ນຄືປະເທດຈີນ ແລະ ລັດເຊຍ ລວມທັງບໍ່ໄດ້ສ້າງປັນຫາ ໃຫ້ກັບເສດຖະກິດນໍ້າມັນ  ຢ່າງແຖບ ຕາເວັນອອກກາງ.

ພວກເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນ ຍັງຄົງຍັງຫຼັງໄຫຼກັນ ມາທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຈັບຈ່າຍໃຊ້ສອຍໃນເມືອງໄທ ເພີ່ມຂື້ນທຸກປີ ລວມໄປເຖີງປະເທດອື່ນໆ  ໃນແຖບເອເຊຍ ໂດຍສະເພາະຄົນໃນກຸ່ມ   ASEAN  ດ້ວຍກັນ ທີ່ນັບວັນຍີ່ີ່ງທະວີຄູນມູນຄ່າ ໃຫ້ກັບອຸດສາຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວ ໃນປະເທດໄທ.

ທຸລະກິດໂຮງແຮມ  ກໍ່ເປັນໜື່ງໃນອົງປະກອບ ທີ່ຢູ່ໃນອຸດສາຫະກຳທ່ອງທ່ຽວທີ່ເຂົ້າມາໃນປະເທດໄທ  ຄົງບໍ່ໄດ້ຢູ່ກັນ ພຽງແຕ່ມື້ດຽວ ແນວໃດກໍ່ຕ້ອງຢູ່ຫຼາຍວັນ ແລະ ມີການຄ້າງຄືນຢ່າງແນ່ນອນ.

ເພາະສະນັ້ນ ນີ້ເປັນໂອກາດທາງທຸລະກິດແນວໃດດີ  ໜື່ງໃນຄຳຕອບທີ່ດີທີສຸດ ຄົງຈະເປັນທຸລະກິດໂຮງແຮມຢ່າງແນ່ນອນ.

ຮູບແບບຂອງທຸລະກິດໂຮງແຮມ

ທຸລະກິດໂຮງແຮມສາມາດແບ່ງໄດ້  4  ປະເພດໃຫຍ່ໆ ດັ່ງນີ້:

1. Bed & Breakfast

 f156

ຮູບແບບຂອງໂຮງແຮມແບບ Bed & Breakfast ຄື  ຮູບແບບທີ່ເຈ້າຂອງບ້ານ ແບ່ງໃຫ້ແຂກມາພັກທີ່ຫ້ອງນອນ ຫ້ອງໜື່ງ ທີ່ຖືກຈັດຕຽມໄວ້ ແລະ ມີບໍລິການອາຫານເຊົ້າ ເຊີ່ງເປັນຮູບແບບທີດີໃນແຖບຢູ່ໂລບ.

ແຕ່ສຳຫຼັບໃນເມືອງໄທ  ອາດຈະບໍ່ໄດ້ເປັນທີ່ນິຍົມເທົ່າທີ່ຄວນ ຫຼືອາດຈະເຫັນກ່ອນຂ້າງນ້ອຍ ແຂກ ຈະໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກສະບາຍ ຄືກັບຕອນຢູ່ບ້ານ ແລະ ຄວາມເປັນກັນເອງ ໃນແງ່ຂອງການບໍລິການຂອງເຈົ້າຂອງບ້ານ.

2. Hostel

 f157

Hostel   ເປັນອີກຮູບແບບໜື່ງທີ່ເຫັນໄດ້ຂ້ອນຂ້າງນ້ອຍໃນເມືອງໄທ  ໃນຢູ່ໂລບ ກໍ່ເປັນທີ່ນິຍົມ ເຊັ່ນດຽວກັນ Hostel  ເປັນໂຮງແຮມທີ່ໜ້າຈະມີ ຄ່າບໍລິການຖືກທີ່ສຸດ ໃນຮູບແບບ ເພາະ ມີທັງຫ້ອງທີ່ພັກຮ່ວມກັນ  8  ຄົນ ຫຼື 16 ຄົນ ບາງທີອາດຈະມີການແຍກ ຊາຍ ຍີງ ເພື່ອເປັນລັດສ່ວນ ແລະ ອີກໜື່ງສີ່ງທີ່  Hostel  ຂາດບໍ່ໄດ້ ກໍ່ຄືຫ້ອງຄົວ ສຳຫຼັບແຂກທີ່ມາພັກ ແລະ ມີການຈັດກຽມຂະໜົມປັງ  ຊາ ກາເຟ ເພື່ອບໍລິການອາຫານເຊົ້າໃຫ້ແກ່ແຂກ  ນອກຈາກນີ້ Hostel ຍັງເປັນທີ່ໆ ແຂກສ່ວນໃຫຍ່ສາມາດ ນັ່ງສົນທະນາແລກປ່ຽນ ກັນໄດ້ໃນຫ້ອງຄົວ  ເຊີ່ງເປັນບັນຍາກາດ ທີ່ແຕກຕ່າງ ຈາກໂຮງແຮມທົ່ວໄປ.

3. ໂຮງແຮມທຳມະດາຢ່າງງ່າຍໆ

 f158

ໂຮງແຮມແບບນີ້ ເປັນຮູບແບບທີ່ພົບເຈີ ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນເມືອງໄທ ເນື່ອງຈາກການບໍລິຫານຈັດການ ແລະ ໃຊ້ຕົ້ນທືນທີ່ຕຳ ໂຮງແຮມຮູບແບບນີ້  ຈະເປັນທີ່ພັກພຽງຢ່າງດຽວ  ບໍ່ມີການບໍລິການອື່ນເພີ່ມເຕີມ ເຊັ່ນຫ້ອງອາຫານ ສະລອຍນໍ້າ  ຫຼື ສີ່ງທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກອື່ນໆ  ຫ້ອງພັກທີ່ຕົບແຕ່ງງ່າຍໆ ໂຮງແຮມປະເພດນີ້ ເໝາສຳຫຼັບ ການເດີນທາງແບບໃຊ້ງົບປະມານຕໍ່າ  ລາຄາຖືກ ແລະ ສະດວກ.

4. ໂຮງແຮມເຕັມຮູບແບບ

 f159

ໂຮງແຮມຮູບແບບສຸດທ້າຍນີ້້  ເປັນໂຮງແຮມທີ່ມີບໍລິການຢ່າງເຕັມຮູບແບບ  ເຊີ່ງຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງການບໍລິການກໍ່ອາດຈະຂື້ນຢູ່ກັບຂະໜາດ ແລະ ຊື່ສຽງຂອງໂຮງແຮມ ທີ່ມີບໍລິການຄົບ ເຊັ່ນ ມີລົດໄປຮັບເຖີງສະໜາມບີນ  ມີການບໍລິການຈ້າງລົດ  Taxi ເປັນຕົ້ນ.

ຈຸດເດັ່ນຂອງທຸລະກິດໂຮງແຮມ

ທຸລະກິດໂຮງແຮມມີຈຸດເດັ່ນ ດັ່ງນີ້:

 f160

1. ເມືອງລາວເປັນເມືອງທີ່ໜ້າທ່ຽວ

ບໍ່ວ່າມີການຈັດລະດັບ ເມືອງເມືອງໜ້າທ່ອງທ່ຽວລະດັບໂລກຄັ້ງໃດ ເມືອງລາວກໍຕິດອັນດັບຕົ້ນໆ ທຸກຄັ້ງ ເພາະຈຸດເດັ່ນເລື່ອງ  ອາຫານແຊບ ຄົນມີນຳໃຈ ຫາດຊາຍທີ່ສວຍງາມ ຫຼືແຕ່ຊື່ສຽງທາງບໍ່ດີກໍຕາມ ກໍ່ຍັງເປັນສະເໜ່ ທີ່ຊາວຕ່າງຊາດໃຫ້ການຍອມຮັບ  ແລະ  ເຮັດທຸລະກິດໂຮງແຮມ ເປັນທຸລະກິດທີ່ນ້າຈະລົງທືນ.

2. ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກ  AEC

ການເປີດເສລີປະຊາຄົມອາຊ່ຽນ ຫຼື ທີ່ເອີ້ນວ່າ AEC ຈະເຮັດໃຫ້ຊາວຕ່າງຊາດ ຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າມາປະເທດລາວ ຫຼາຍກ່ວາເດີມ ເຊີ່ງຈະເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດທີ່ກຽວເນື່ອງ ກັບການທ່ອງທ່ຽວ ຢ່າງທຸລະກິດໂຮງແຮມ ຈະໃຫຍ່ຂື້ນເລື້ອຍໆ ຢ່າງແນ່ນອນ.

3. ຄົນລາວມີຫົວໃຈຮັກບໍລິການ

ຄົນລາວໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ  ມີນິໄສທີ່ເໝາະ ແລະ ເຂົ້າກັນໄດ້ຄືກັບການບໍລິການ ນັ່ງຄື  ໃຈເຢັນ ແລະ ຍີ້ມງາມ ການເຮັດທຸລະກິດໂຮງແຮມຈື່ງເປັນ ການໃຊ້ປະໂຍດ ແລະ ສ່ວນທີ່ເປັນໄປໂດຍທຳມະຊາດ ຂອງຄົນລາວ ບໍ່ຕ້ອງຝຶກກັບມາໃນແງ່ຂອງ ຈິດໃຈທີຮັກບໍລິການ.

4. ເປັນທຸລະກິດທີທະນາຄານໄວ້ວາງໃຈ

ດ້ວຍເປັນທຸລະກິດອະສັງຫາລິມມະຊັບ  ເຮັດໃຫ້ງ່າຍແກ່ການຂໍສິນເຊື້ອກັບທະນາຄານ ເພາະສາມາກເອົາໃບຕາດິນ ໄປຄໍ້າປະກັນ  ເພື່ອນຳເງີນມາໃຊ້ສ້າງໄດ້  ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ບໍ່ຕ້ອງລຳບາກໃນການລະດົມທືນມະຫາສານ ເພື່ອໃຊ້ສ້າງທຸລະກິດ ເຂົາອາດຈະໃຊ້ທືນ  30 % ແລະ ເງິນກູ້ 70 % ກໍ່ຍ່ອມໄດ້.

5. ເຂົ້າກັບແນວໂນມຂອງສັງຄົມຜູ້ສູງອາຍຸ

ນັບມື້ປະຊາກອນຜູ້ສູງອາຍຸທົ່ວໂລກ  ກໍ່ມີແຕ່ຈະເພີ່ມຂື້ນ  ນັ້ນເປັນໂອກາດທີ່ດີຂອງທຸລະກິດໂຮງແຮມເລີຍທີ່ດຽວ ເພາະຜູ້ສູງອາຍຸນັ້ນ ນອກຈາກທີ່ຈະໃຊເງີນທີ່ມີຢູ່ໃນກະເປົາ ໄປກັບອາຫານເສີມ ແລະ ສີນຄ້າທີ່ໃຊ້ ສຳລັບເບີ່ງແຍງສຸຂະພາບ ຮ່າງກາຍແລ້ວ ສຳຫຼັບສຸກຂະພາບໃຈແລ້ວ ການມາທ່ຽວພັກຜ່ອນ ໃນປະເທດລາວກໍ່ເປັນການຜ່ອນຄາຍວິທີໜື່ງ.

ປັດໄຈສູ່ຄວາມສຳເຫຼັດຂອງ  ທຸລະກິດໂຮງແຮມ

1. ທຳເລ

 f161

“Location is a very important aspect to songwriting.” Ken Hill

 “ທຳເລກໍ່ເປັນອີກປັດໃຈໜື່ງ ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການຂຽນເພງ”  ເປັນຄຳເວົ້າຂອງ  Ken Hill  ນັກຂຽນບົດລະຄອນ ແລະ ຜູ້ກຳກັບ  ຊາວອັງກິດ.

ການຂຽນເພງຫຼືບົດລະຄອນ ຍັງບໍ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບທຳເລ ແລ້ວທຸລະກິດໂຮງແຮມ ເຊີ່ງຕ້ອງພົບກັບ ລູກຄ້າໂດຍຕົງ  ຈະໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ກັບທຳເລໄດແນວໃດທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງ ກັນ .

ເຊັ່ນ  ທ້າທ່ານເປີດໂຮງແຮມຢ່າງງ່າຍໆ ແລະ ລາຄາຖືກ ທ່ານອາດຈະເລືອກເຮັດເສີມ ຄົນທີ່ບໍ່ມີຄົນຈັບກູ່ມລູກຄ້າ ໂດຍຕົງ  ທີ່ຕ້ອງການພັກຂ້າມຄືນ ຄືຮູບແບບຂອງ Motel6   ຫຼື Super8  ທີ່ຢູ່ຕາມທາງຫຼວງສາຍຫຼັກຂອງອາເມລິກາ ເຊີ່ງນຳສະເໜີທີຊຸກຫົວນອນ ໃນລາຄາຖືກເທົ່ານັ້ນ.

2. ການ  Focus  ທີ່ຈຸດແຂງ  ແລະ ສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງ

 f162

“If you want to be around in 10 years you’ve got to do something to differentiate yourself from the pack.” Chris Evans

“ຖ້າທ່ານຍັງຢາກຢືນຢູ່ຈຸດນີ້  ໃນອີກ 10 ປີຂ້າງໜ້າ  ສີ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງເຮັດຄື ແມ່ນຍັງຈັກຢ່າງທີ່ສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງຈາກຝູງຊົນ”   ເປັນຄຳເວົ້າຂອງ   Chris Evans  ນັກສະແດງ ຊາວອາເມລິກາ ຄືຢ່າງທີ່ Chris Evans    ຖ້າທ່ານເລືອກຈະເຮັດ Hostel   ຫຼື   Bed & Breakfast   ທ່ານກໍ່ລົງມືເລີຍ  ເພາະມັນເປັນສີ່ງທີ່ໃຫ້ທ່ານແຕກຕ່າງ ຫຼື ທ່ານສ້າງໂຮງແຮມໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ  ກໍ່ຕ້ອງມອບຄຸນຄ່າທີ່ເໜືອກ່ວາຄູແຂ່ງ  ໃນລາຄາທີ່ເທົ່າກັນ ຫຼື ຖືກກ່ວາ.

ຖ້າທ່ານເລືອກໂຮງແຮມຢ່າງເຕັມຮູບແບບ  ກໍ່ຄົງຕ້ອງຄິດໜັກນ້ອຍໜື່ງ  ວ່າທ່ານຈະນຳສະເໜີຫຍັງ  ເພື່ອເໜືອກ່ວາຄູ່ແຂ່ງ ເຊີ່ງອາດຈະເປັນ ໂຮງແຮມບູຕິກແບບທີ່ມີ Concept ເປັນການຕົບແຕ່ງເປັນຕົວຂອງຕົວເອງ ເຊັ່ນ  ແບບຕາເວັນອອກກາງ ແບບເກົາຫຼີ  ຫຼືຕົບແຕ່ງແບບ  Modern  ກໍ່ເປັນໄດ້.

3. ການບໍລິການທີ່ເປັນເລີດ ແລະ ການສື່ສານພາສາອັ່ງກິດ

 f163

ທຸລະກິດໂຮງແຮມເປັນ ທຸລະກິດການບໍລິການປະເພດໜື່ງ  ເພາະສະນັ້ນການໃຫ້ຄວາມສຳຄັນການຝືກອົບຮົມ ພະນັກງານໃຫ້ Take care ລູກຄ້າໃຫ້ດີນັ້ນ  ເປັນສີ່ງທີ່ຕ້ອງຄຳນືງເຖີງ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຈາກ  2  ປັດໄຈທີ່ກ່າວເຖີງ ຂ້າງຕົ້ນ  ຖ້າພະນັກງານບໍລິການດີ ແຂກທີ່ມາພັກກໍ່  Happy  ຜົນປະກອບການຂອງທຸລະກິດທ່ານກໍ່ Happy.

ນອກຈາກນີ້  ອີກສີ່ງໜື່ງ ທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ ສຳຫຼັບທຸລະກິດໂຮງແຮມຄື  ການສື່ສານກັບຊາວຕ່າງປະເທດ ພະນັກງານຂອງທ່ານ ທີ່ຈະສື່ສານພາສາອັ່ງກິດ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ  ເພື່ອທີ່ຈະເວ້າ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ຂອງແຂກ ຊາວຕ່າງຊາດທີ່ເຂົ້າມາພັກ ເຊີ່ງເປັນລູກຄ້າກຸ່ມໃຫຍ່ ຂອງທຸລະກິດໂຮງແຮມເລີຍທີດຽວ.

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: