ທຸລະກິດຄາແຄ ທຸລະກິດທີເຂົ້າກັບ Lifestyle ຄົນເມືອງ

Posted on February 8, 2014. Filed under: ທຸ​ລະ​ກິດ |


ພົບກັບ  ເຫດຜົນທີ່ວ່າເປັນຫຍັງ ທ່ານຈື່ງເຮັດ  ທຸລະກິດຄາແຄ ລວມເຖີງຮູບແບບ ຈຸດເດັ່ນ ປັດໃຈສູ່ຄວາມສຳເລັດ ຂອງທຸລະກິດຄາແຄ ໄດ້ ທີ່ນີ້

ເປັນຍັງຈື່ງເປັນທຸລະກິດຄາແຄ

 f176

ຫຼາຍຕໍ່ຫຼາຍຄົນ ອາດຈະບໍ່ຮູ້ວ່າ ປະເທດໄທນັ້ນ ເປັນປະເທດໜື່ງ ໃນປະເທດຜູ້ຜະລິດລົດຍົນ  ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ຢູ່ໃນລະດັບ Top 5 ທີດຽວ ໂດຍສະເພາະລົດບັນທຸກປະເພດ 1 ton pick-up ຫຼື ທີ່່ຄົນໄທ ເອີ້ນກັນວ່າ ລົດປິກອັບ ຫຼື ລົດກະບະນັ້ນ ປະເທດໄທ ສາມາດພະລິດ ໄດ້ຫຼາຍລ້ານຄັນຕໍ່ປີ.

ສ່ວນໃນແງ່ຂອງຍອດຈຳໜ່າຍ ລົດຍົນໃນປະເທດໄທນັ້ນ ໃນປີ 1 ລ້ານຄັນຕໍ່ປີ  ເຊີ່ງເຕີບໂຕມະຫາສານໃນຊ່ວງ 1 – 2 ປີຫຼັງ ເນື່ອງຈາກ ນະໂຍບາຍລົດຄັນແລກ ຂອງລັດທະບານ  ທີ່ຊ່ວຍສົ່ງໃຫ້ຍອດຂາຍລົດ ພາຍໃນປະເທດ ເຕີບໂຕຂື້ນຢ່າງມະຫາສານ.

ເມື່ອຍອດຂາຍຈະເລີນເຕີບໂຕຂື້ນ  ທີ່ອຸດສາຫະກຳທີ່ເປັນຕົ້ນນໍ້າ ຫຼື ຕົ້ນທາງຂອງການຜະລິດລົດຍົນ ນັ້ນຄື ພວກໂຮງງານພະລິດສີ້ນສ່ວນລົດຍົນ  ກໍ່ໂຕຂື້ນຢ່າງມະຫາສານ ເຖີງກັບການຂະຫຍາຍກຳລັງການພະລິດດ້ວຍການສ້າງໂຮງງານໃໝ່  ຫຼື ຊື້ໂຮງງານຄູ່ແຂ່ງ ກັນເລີຍ.

ນອກຈາກທຸລະກິດສີ້ນສ່ວນ ລົດຍົນຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ດີແລ້ວ ຍັງມີອີກທຸລະກິດໜື່ງອີກ ທີ່ເປັນປາຍນໍ້າ ຫຼື ປາຍທາງຂອງການພະລິດ ລົດຍົນ  ທຸລະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ  ການບຳລຸງເບີ່ງແຍງຮັກສາ ລົດຍົນ ຫຼື ທຸລະກິດຄາແຄ  ນັ້ນເອງ.

ສະພາບພະລັງສັງຄົມ ໃນປະຈຸບັນ  ທີ່ປະຊາກອນໃນໄວເຮັດວຽກ ມີເວລາສ່ວນຕົວ ໜ້ອຍລົງ ຫຼື ຈະເອົາເວລາໄປເບີ່ງແຍງຄອບຄົວ ແລະ ເບີ່ງແຍງສຸຂະພາບໂຕເອງ  ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຄາແຄ ເຂົ້າມາມີບົດບາດ ກັບຊີວິດຂອງຄົນເມືອງຫຼາຍຂື້ນຈະເຫັນໄດ້ວ່າ  ເຈົ້າຂອງລົດມີແນວໂນມ  ທີ່ຈະລ້າງເອງໜ້ອຍລົງ ແລະ ມັກຈະນຳ ໄປລ້າງຕາມສູນບໍລິການຕ່າງໆ.

ຫຼັງຈາກ ເອົາລົດໄປຝາກກໍ່ ໄປຍ່າງຫຼີນຫ້າງ ຫຼື  ໃຊ້ເວລາຢູ່ກັບຄອບຄົວ ແລ້ວຄ່ອຍມາຮັບລົດທີ່ຫຼັງ ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຄາແຄ  ເບີ່ງຈະເຂົ້າກັບ  Lifestyle  ເຂົ້າກັບຄົນເມືອງເປັນຢ່າງດີ.

ຮູບແບບທຸລະກິດຄາແຄ

ທຸລະກິດຄາແຄສາມາດລົດແບ່ງໄດ້ 4 ປະເພດໃຫຍ່ໆ  ດັ່ງນີ້

1. ລ້າງເຮິດຄວາມສະອາດລົດຢ່າງງ່າຍ

 f177

ທຸລະກິດໃນກູ່ມນີ້ເປັນທຸລະກິດງ່າຍທີສຸດ ທີ່ຈະສ້າງທຸລະກິດຂື້ນມາ  ເພາະເງີນລົງທືນຕຳ ແຕ່ໃນແງ່ຂອງການ ໃຫ້ບໍລິການກໍ່ອາດເຮັດບໍ່ໄດ້ເຕັມທີ່ ແລະ ບໍ່ສາມາດເຮັດຄວາມສະອາດໄດ້ ຄົບວົງຈອນ ລວມເຖີງຄ່າບໍລິການຕໍ່ຄັ້ງ ກໍ່ອາດຈະບໍສາມາດຕັ້ງລາຄາສູງໄດ້ ໂດຍເຮົາອາດຈະພົບເຫັນ ທັງແບບທີ່ໃຫ້ແຮງງານ ຄົນຢ່າງດຽວ ໃນການລ້າງ ແລະ ແບບທີ່ໃຊ້ເຄື່ອງ ມືນຳກໍ່ໄດ້.

2.   ລ້າງເຮັດຄວາມສະອາດລົດຄົບວົງຈອນ

 f178

ນີ້ເປັນອີກຮູບແບບໜື່ງ ທີ່ເຮົາພົບເຫັນຕະຫຼອດ ການລ້າງເຮັດຄວາມສະອາດຂອງທຸລະກິດນີ້ ຈະຄົບກຸ່ມ ເຖີງການເຮັດຄວາມສະອາດ ໄປນຳ ບໍ່ແມ່ນສະອາດເງົາວັບ  ແຕ່ພຽງຕົວບໍ່ດີຂອງລົດ ຄ່າບໍລິການຕໍ່ຄັ້ງອາດຈະຢູ່ທີ່  150 – 200  ບາດຂື້ນໄປ.

3.    ສ້ອມແປງ ບຳລຸງລົດ

 f179

ຮູບແບບທຸລະກິດຄາແຄແບບສ້ອມບຳລຸງລົດ  ເປັນອີກຮູບແບບໜື່ງທີ່ແຕກຕ່າງໄປຈາກ  2  ຮູບແບບແລກ ໂດຍໃນຮູບແບບນີ້ ຈະເນັ້ນໄປທີ່ການສ້ອມບຳລຸງ  ຫຼາຍກ່ວາທີ່ຈະເຮັດຄວາມສະອາດ ທົ່ວໄປ ເຊີ່ງຄ່າບໍລິການກໍ່ຈະສູງກ່ວາແບບແລກ  ແຕ່ລູກຄ້າປະຈຳຈະບໍ່ໄດ້ມາຮ້ານຕະຫຼອດ  2  ແບບແລກທີ່ຈະເປັນພະນັກງານທົ່ວໄປ.

4.   ຂາຍອຸປະກອນຄາແຄແບບ   DIY

 f180

ລູກຄ້າບາງກຸ່ມ  ອາດຈະບໍ່ມັກການນຳລົດໄປລ້າງຢູ່ຮ້ານ ເພາະເບີ່ງຄ່າບໍລິການ ມີລາຄາຂ້ອນຂ້າງສູງ  ບໍ່ຄຸ້ມກັບເງີນໃນກະເປົາ  ທີ່ຈ່າຍໄປ ແລະ ບາງກຸ່ມກໍ່ຄິດວ່າຕົນເອງ ມີເວລາຮັກສາເອງ  ເປັນຍັງຕ້ອງໄປລ້າງຢູ່ຮ້ານ  ຄົນເຫຼົ່ານີ້  ກໍ່ຈະເລືອກຊື້ອຸປະກອນປະເພດ DIY (Do It Yourself) ຫຼື ລ້າງລົດດ້ວຍຕົນເອງທີ່ບ້ານ  ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຊື້ນໍ້າຢາລ້າງລົດ ຜ້າຊະມົ້ວ  ຫຼື ພະລິດຕະພັນເຄືອບເງົາລົດ  ເຊີ່ງອາດຈະເປັນ ອີກກິດຈະກຳໜື່ງທີ່ຄົນຮັກລົດ.

ຈຸດເດັ່ນຂອງທຸລະກິດຄາແຄ

f181

 1.  ທຸລະກິດຄາແຄມີຈຸດເດັ່ນ  ດັ່ງນີ້

  1. 1.  ເລີ່ມຕົ້ນໄດ້ງ່າຍ ໆ

ທຸລະກິດຄາແຄມີຕັ້ງແຕ່ຮູບແບບທີ່ລົງທືນໜັກໝື່ນບາດ  ເຊັ່ນ  ຮ້ານລ້າງລົດແບບງ່າຍ ໆ ບໍ່ໃຊ້ເຄື່ອງມືໄປ ເຖີງຫຼັກລ້ານ ເຊັ່ນ  ຮ້ານລ້າງລົດແບບຄົບວົງຈອນ ໃນທຳເລຈຸດໃຈກາງເມືອງ ຫຼື ຮ້ານທີ່ໃຫ້ບໍລິການສ້ອມບຳລຸງ ເຊັ່ນ  BQUIK  ຈື່ງເຮັດໄຫ້ທຸລະກິດມີທາງເລືອກຫຼາຍ ໃນການລົງທືນ ແລະ ສ້າງທຸລະກິດໄດ້.

  1. 2.  ຄົນລາວເປັນພວກຮັກລົດ

Jack Welsh  ອະດີດ  CEO ຂອງ General Electric  ຫຼື  GE  ເຄີຍກ່າວຕອນຂະຫຍາຍທຸລະກິດລີດຊີງ ເຂ້າມາໃນປະເທດໄທ  ຊ່ວງວີກເສດຖະກິດ ປີ 2540 ໄວ້ວ່າ ຄົນລາວຮັກລົດ ຫຼາຍກົ່ວບ້ານຂອງຕົນເອງ ອີກ ທ້າໃຫ້ພວກເຂົາຖີ້ມບ້ານ ກັບຖີ້ມລົດ  ເຂົາຄົງຈະເລືອກຖີ້ມບ້ານ ແລ້ວ ຜ່ອນລົດຕໍ່ໄປຢ່າງແນ່ນອນ  ຄຳກ່າວນີ້ຄົງບົ່ງບອກ ໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນວ່າ  ຄົນລາວຮັກລົດຫຼາຍຂະໜາດໃດ.

  1. 3.  ປະລິມານລົດ ທີ່ເພີ່ມຂື້ນຢ່າງມະຫາສານ

ຫຼັງຈາກມາດຕະການຄັນແລກ  ຂອງລັດຖະບານຖືກບັງຄັບໃຊ້ ໃນປີ  2554 – 2555 ປະລິມານລົດຍົນ ຕາມຫົນທາງກໍ່ເພີ່ມຂື້ນຢ່າງມະຫາສານ  ລົດໄໝ່ໆ ເຫຼົ່ານີ້ເປັນກຸ່ມໜື່ງໃນລູກຄ້າ ເປັນເປົ້າໝາຍຂອງທຸລະກິດຄາແຄ ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດນີ້  ເປັນທຸລະກິດທີ່ມີສັກກະພາບສູງ  ແລະ ນ້າລົງທືນ.

  1. 4.  ຄວາມຕ້ອງການມືອາຊີບ ໃນການເບີ່ງແຍງລົດ

ອາດຈະເອີ້ນໄດ້ວ່າໝົດຍຸກຂອງອູ່ສ້ອມແປງລົດ ແບບເດີມໆ ແລ້ວກໍ່ໄດ້  ເພາະທຸກມື້ນີ້ ເຈົ້າຂອງລົດຕ່າງໆສະແຫວງຫາ ທີ່ເໝືອກົ່ວ ສ້ອມຮ້ານບຳລຸງກ່ຽວກັນກັບ ຮ້ານ BQUIK ເພາະ ເຂົາເບີ່ງວ່າສ່ວນໃຫຍ່ ອູ່ແປງລົດມັກຈະມີວວັດຖຸປະສົງ ບາງຢ່າງແອບແຝງ ກັບການແປງ ເຊັ່ນ ແປງຢ່າງໜື່ງ ວາງໃຫ້ຢ່າງໜື່ງເພ ຫຼືບໍ່ເພກະບອກໃຫ້ປ່ຽນ ຈະໄດ້ເສຍຄ່າບໍລິການຫຼາຍ  ທຸລະກິດແບບຄາແຄແບບມືອາຊີບ  ຈື່ງເຂົ້າມາມີບົດບາດ  ເພື່ອເຕີມເຕັມຄວາມຕ້ອງການກັບຈຸດນີ້.

  1. 5.  ສຳລັບຮ້ານລ້າງລົດ  ບໍ່ຕ້ອງການແຮງງານທີ່ມີທັກສະຫຼາຍ

ເຈົ້າຂອງຮ້ານລ້າງລົດ  ຈະບໍ່ຕ້ອງປວດຫົວ ກັບເວລາພະນັກງານ ອອກແລ້ວ ຫາຄົນມາແທນບໍ່ໄດ້ ເພາະຕ້ອງມີການ   Training  ພະນັກງານກ່ອນ ແຕ່ສຳລັບຮ້ານລ້າງລົດ ນັ້ນບໍ່ຕ້ອງຈຳເປັນ ເພາະພະນັກງານລ້າງລົດ ບໍ່ຕ້ອງມີທັກສະຫຼາຍ  ບໍ່ວ່າໄຜກໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້.

ປັດໄຈສູ່ຄວາມສຳເລັດຂອງ  ທຸລະກິດຄາແຄ

1. ທຳເລ

 f182

“Location is the key to most businesses, and the entrepreneurs typically build their reputation at a particular spot.” Phyllis Schlafly

 “ທຳເລ  ເປັນກຸນແຈສຳຄັນສຳລັບທຸລະກິດ ແລະ ໂດຍປົກກະຕິ ແລ້ວ  ຜູ້ປະກອບການມັກຈະສ້າງຊື່ ແລະ ຄວາມໜ້າຈະເຊື່ອຖື ຂອງເຂົາຈາກຈຸດນັ້ນ”  ເປັນຄຳເວົ້າຂອງ Phyllis Schlafly ນັກກົດໝາຍມະຫາຊົນ ແລະ ນັກເຄື່ອນໄຫວ ເພື່ອຄວາມເທົ່າທຽມກັນຂອງ ຊາຍ ຍີງ

ທຳເລ ມີຄວາມສຳຄັນກັບທຸລະກິດ  ເພາະມັນເປັນສີ່ງທີ່ບົ່ງບອກວ່າ ຈະມີຄົນເຂົ້າຮ້ານຂອງເຮົາ ຫຼາຍໜ້ອຍເທົ່າໃດ  ໂດຍສະເພາະທຸລະກິດທີພົບເຈີ ກັບລູກຄ້າໂດຍຕົງ ຫຼື    Business to Customer (B 2 C).

ສຳລັບທຳເລທີ່ເໝາະສົມກັບ ທຸລະກິດຄາແຄ ທີ່ສຸດ ຄື ໝໍ່ປຳ້ນຳ້ມັນເພາະທຸກຄົນຕ້ອງໄປເຕີມນຳ້ມັນ ແລະ ປໍ້ານໍ້າມັນສ່ວນໃຫຍ່ມັກຈະບໍ່ມີທຸລະກິດຄາແຄຢູ່  ການເປີດຮ້ານຄາແຄ  ໝໍ່ໆປຳ້ນໍ້າມັນ  ຈື່ງເປັນທຳເລທີ່ດີ.

2.   ກາເຮັດທຸລະກິດຄົບທຸກ   line

 f183

“Everything has beauty, but not everyone sees it.” Confucius

 “ທຸກສີ່ງທຸກຢ່າງແຝງຄວາມງາມເອົາໄວ້ຢູ່ ແຕ່ໜ້ອຍຄົນທີ່ຈະເບີ່ງເຫັນມັນ” ເປັນຄຳເວົ້າຂອງ  Confucius  ນັກປາດຊາວຈີນ

ມັນຄືຊິດີບໍ່ໜ້ອຍ ຖ້າລູກຄ້າເຂົ້າມາໃນຮ້ານ ລ້າງລົດແລ້ວຖາມວ່າຕາບຢາງໄດ້ບໍ່ ແລ້ວໄດ້ ແອໄດ້ບໍ່ ແລ້ວທ່ານກໍ່ຈະຕອບວ່າໄດ້   ລ້າງແອໄດ້ບໍ່  ແລ້ວທ່ານກະຕອບວ່າໄດ້  ຕັ້ງສູນວົງລໍ່ໄດ້ບໍ່  ທ່ານຍັງຕອບວ່າໄດ້  ເພາະຮ້ານຂອງທ່ານໃຫ້ບໍລິການຄົບວົງຈອນ  ລາຍໄດ້ຂອງທຸລະກິດທ່ານກໍ່ຈະທະວີຄູນ.

ເພາະໃຜຈະຮູ້ວ່າ ລ້າງລົດຢູ່ທ່ານອາດຈະພົບວ່າຢາງລູກຄ້າຮົ່ວ ແອລູກຄ້າບໍ່ເຢັນ ຫຼື ລໍ້ລົດບໍຊື່ກໍ່ຕາມ  ມັນຄົງເປັນໂອກາດ ທາງທຸລະກິດທີ່ຍີ່ງໃຫຍ່ ແລະ ເປັນຈຸດແຂງຂອງທຸລະກິດ.

ທີ່ພັກພ່ອນສຳລັບລູກຄ້າ

 f184

“Life is really simple, but we insist on making it complicated.” Confucius

 “ແທ້ຈີງແລ້ວ ຊີວິດເປັນເລື້ອງງ່າຍ ແຕ່ຕົວເຮົາຕ່າງຫາກ ທີ່ຢືນຢັນວ່າຈະເຮັດມັນໃຫ້ຍຸ້ງຍາກຊັບຊ້ອນ”   ເປັນຄຳເວົ້າຂອງ  Confucius   ນັກປາດຊາວຈີນ.

ທີ່ພັກຜ່ອນອີກປັດໃຈໜື່ງທີ່ລູກຄ້າໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ  ແລະ ເຮົາກໍ່ຄວນຈະໄຫ້ຄວາມສຳຄັນ ກັັບມັນເຊັ່ນກັນ ທ້າມີມຸມສະບາຍໆ ຕັ່ງດີໆ  ໃຫ້ລູກຄ້ານັ່ງ ມີກາເຫອມໆ  ມາເສີບໃຫ້ລູກຄ້າລະຫວ່າງນັ່ງຖ້າ ຮັບບໍລິການ ລູກຄ້າກໍ່ ຄົງຈະມີຄວາມສຸກບໍ່ນ້ອຍ ກາມາໃຊ້ບໍລິການ  ທຸລະກິດຄາແຄ  ຂອງເຮົາ ຕື່ມກໍ່ຄົງເກີດຂື້ນຢ່າງແນ່ນອນ.

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: