Wikipedia ເລີ່ມເກັບຄຣິບສຽງຄົນດັງ ເພີ່ມໄວ້ໃນສາທານຸກົມອອນໄລ

Posted on February 8, 2014. Filed under: ຄວາມຮູ້ເລື່ອງ IT, ອິນເຕີເນ໋ດ |


f175

ສາທານຸກົມອອນໄລ Wikipedia ໄດ້ເລີ່ມກໍ່ສ້າງໂຄງການ WikiVIP ເພື່ອຮວບຮວມຄຣິບບັນທຶກສຽງຂອງຄົນດັງ ແລະ ບຸກຄົນສຳຄັນ ມາເກັບຮວບຮວມໄວ້ຄູ່ກັບຂໍ້ມູນ ທີ່ມີຢູ່ໃນ Wikipedia ຢູ່ແລ້ວ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ທີ່ຄົ້ນຫາ ສາມາດຟັງສຽງ ແລະ ປະໂຫຍກສຳຄັນຂອງບຸກຄົນນັ້ນໆໄດ້.

ໂຄງການນີ້ເລີ່ມຕົ້ນໂດຍ Andy Mabbett ແລະ Andrew Gray ທີ່ເປັນຜູ້ແກ້ໄຂບົດຄວາມໃນ Wikipedia ໄດ້ເລີາມຕິດຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຊື່ສຽງຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ບັນທຶກຄຣິບສຽງສຳລັບເກັບໄວ້ເປັນຂໍ້ມູນໃນ Wikipedia ໂດຍເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການບັນທຶກສຽງຂອງ ສະຕີເຟນ ຟຣາຍ ແລະ ນຳໄປໃສ່ໄວ້ໃນໜ້າບົດຄວາມ ທີ່ກ່ຽວກັບລາວ ນອກຈາກນີ້ ຍັງໄດ້ຮັບຄວາມຮ່ວມມືຈາກ BBC ທີ່ຈະນຳເອົາຄຣິບສຽງບຸກຄົນສຳຄັນຕ່າງໆ ທີ່ມີຢູ່ໃນບັນທຶກລາຍການຂອງຕົນມາໃຫ້ທາງ Wikipedia ເຊັ່ນ: ອອງ ຊານ ຊູ ຈີ ແລະ ທ່ານ ເຊີຣ໌ ທິມເບີເນີຣ໌ ລຶ.

ນອກຈາກນີ້ ເຮົາຍັງສາມາດ ແນະນຳບຸກຄົນສຳຄັນທີ່ມີບົດຄວາມຢູ່ Wikipedia ໃຫ້ກັບທາງທີມງານເພື່ອບັນທຶກສຽງ ແລະ ນຳໄປຂື້ນໄວ້ເທິງບົດຄວາມຂອງບຸກຄົນນັ້ນໆ ໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

ຂໍ້ມູນຈາກ : The Next Web , Wikimedia, beartai

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: