ທຸລະກິດຮ້ານກາເຟ ສີ່ງທີ່ຄົນເຮັດວຽກຂາດບໍ່ໄດ້

Posted on February 10, 2014. Filed under: ທຸ​ລະ​ກິດ |


ພົບກັບ ເຫດຜົນທີ່ວ່າ ເປັນຍັງທ່ານຈື່ງເຮັດ  ທຸລະກິດຮ້ານກາເຟ ລວມເຖີງຮູບແບບ ຈຸດເດັ່ນ ແລະ ປັດໄຈສູ່ຄວາມສຳເລັດ ຂອງທຸລະກິດຮ້ານກາເຟ ໄດ້ທີ່ນີ້.

ເປັນຍັງຕ້ອງເປັນທຸລະກິດຮ້ານກາເຟ

f186

ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ມັກຈະເບີ່ງວ່າ  ໂອກາດທາງທຸລະກິດຂອງ ການເປີດຮ້ານກາເຟນັ້ນ ໄດ້ ປິດລົງແລ້ວແຕ່ 4 – 5 ປີ ທີ່ແລ້ວ  ແຕ່ຄວາມເປັນຈີງທີ່ເກີດຂື້ນນັ້ນ  ສ່ວນທາງຄວາມຄິດຂອງຄົນສ່ວນໃຫຍ່ ເພາະອຸດສາຫະກອນກາເຟນັ້ນ  ຍັງຄົງເຕີບໂຕຂື້ນຢ່າງໝັ້ນຄົງ ແລະ ຮ້ານກາເຟທີ່ເປີດ ໃໝ່ກໍ່ຍັງມີຫຼາຍ ແລະ ສາມາດເຮັດກຳໄລໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ສີ່ງທີ່ຄ້ານຄວາມຮູ້ສືກ ແລະ ຄວາມເຫັນຂອງຄົນສ່ວນໃໝ່ ກ່ຽວກັບອຸດສາຫະກອນກາເຟ ບໍ່ປ່ຽນໄປກິນໂຕອື່ນແທນ ລວມໄປເຖີງພືດຕິກຳ ຂອງຄົນກຸ່ມອື່ນ ເຊັ່ນ  ເດັກ ຫຼື ໄວຫຼຸ້ນ ກໍ່ເບີ່ງວ່າການປ່ຽນບັນຍາກາດ ແລະ ໄປນັ່ງ ໃນຮ້ານກາເຟ ປ່ອຍໃຈສະບາຍໆ.

ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຮ້ານກາເຟ ຍັງຄົງມີແນວໂນ້ມ ທີ່ຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ມີອານາຄົດສົດໃສ ຕະຫຼາດຍັງຕ້ອງການ ຜູ້ປະກອບການໃໝ່ໆ ທີ່ເກັ່ງກົ່ວ ເຂົ້າມາເຕີມເຕັມໃນສ່ວນທີ່ຂາດ ຜູ້ບໍລິໂພກຍັງຕ້ອງການທີ່ມັນຫຼາກຫຼາຍກົ່ວທີ່ໄປຮ້ານດັງໆ ຢ່າງ  Starbuck, Coffee World  ແລະ Black Canyon ຫຼື ຊື້ກາເຟຕາມປໍ້ານໍ້າມັນ ກັບຜູ້ນຳກາເຟຢ່າງ  Amazon Coffee ຢ່າງແນ່ນອນ.

ຮູບແບບຂອງທຸລະກິດຮ້ານກາເຟ

ທຸລະກິດຮ້ານກາເຟສາມາດແບ່ງອດກໄດ້  4  ປະເພດໃຫຍ່ໄດ້ດັ່ງນີ້

1. ຮ້ານຂາຍກາເຟນ້ອຍໆ

 f187

ຮ້ານກາເຟແບບນີ້ ເປັນຮູບແບທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດໃການເລີ່ມຕົ້ນ ການບໍລິຫານຈັກການ ເນື່ອງຈາກການໃຊ້ຄົນພຽງຄົນ ດຽວກໍ່ເບີ່ງແຍງໄດ້ແລ້ວ ແລະ ໃຊ້ເງີນລົງທືນທີ່ຕໍ່າທີ່ສຸດ  ແຕ່ຢ່າປະມາດຮູບແບບຮ້ານກາເຟ ໂດຍເດັນຂາດ ເພາະຮ້ານແບບນີ້ຈະຂາຍດີຫຼາຍໃນເວລາດ່ວນ ເຜີໆ ຮ້ານກາເຟແບບນີ້ ອາດຈະລາຍໄດ້ສູງ ກົ່ວແບບອື່ນໆກໍໄດ້.

2. ຮ້ານກາເຟ ແລະ ຂາຍເຂົ້າໜົມ ໄອຄີ ຫຼື ອາຫານ

 f188

ສ່ວນຮ້ານກາເຟຮູບແບບນີ້ ຈະເນັ້ນໄປທີ່ການສ້າງ  ບັນຍາກາດໃຫ້ເປັນໜ້ານັ່ງ ແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດບາງຢ່າງ ຈາກຮ້ານ ກາເຟ ເຊັ່ນ ນັກສືກສາປ່ຽນບັນຍາກາດ ມານັ່ງອ່ານໜັງສືທີ່ຮ້ານ ຫຼື ຄົນເຮັດວຽກມານັ່ງຈິບກາເຟ ແລ້ວ ນັ່ງເຮັດວຽກໄປນຳ ຮູບແບບນີ້ ຈື່ງຄິດຄ່າກາເຟແພງກົ່ວ.

3. ຮ້ານກາເຟແບບອື່່ນ ໆ ເຊັ່ນ ຂາຍໜັງສື ຫຼືເປັນ  Internet Cafe

 f189

ນີ້ເປັນຮ້ານກາເຟ ອີກຮູບແບບໜື່ງ ທີ່ມີເອກະລັກສະເພາະ ແລະ ສ້າງກູ່ມສະເພາະຂອງຮ້ານ ເຊີ່ງມັກຈະເປັນເຂົາປະຈຳ ທີ່ມາເພື່ອຂ້າເວລາ ນັດກັບໝູ່ ເພື່ອນ ກັນໃນຮູບແບບນີ້ຈະໃຊ້ພື້ນທີ່ຈະຄຸ້ມຄ່າຫຼາຍ ເພາະວ່າຂາຍທັງກາເຟ ແລະ ສີນຄ້າອື່ນໆທີ່ປະກອບໄປນຳ ບາງຄັ້ງລູກຄ້າ ຈະນັ່ງດົນແດ່ ແຕ່ລາຄາຂາຍກາເຟທີ່ແພງ ກໍ່ຊົດເຊີຍກັນໄປ.

4. ຮ້ານຂາຍອຸປະກອນທີ່ກ່ຽວກັບກາເຟ

 f190

ຮ້ານຂາຍອຸປະກອນກ່ຽວກັບກາເຟ ເປັນຮູບແບບທີ່ເຈາະກຸ່ມ ລູກຄ້າທີ່ມີຂ້ອຍຂ້າງມີເງີນ ແລະ ມີເວລາ ຕີກາເຟກິນເອງ ຫຼື ບາງຄົນທີ່ເບີ່ງວ່າ ການຕີກາເຟເປັນ%ຍກອະດີເຮດ ແລະ ມ່ວນກັບການຫຼີ້ນກັບການຕອງກາເຟ ກຳລັງຊື້ທີ່ສູງ ຂອງລູກຄ້າກຸ່ມນີ້ ຕອບຮັບ ລາຄາສີນຄ້າ ທີ່ສູງຂອງຮ້ານກາເຟຊະນິດນີ້ ໄດ້ຢ່າງສະບາຍໆ.

ຈຸດເດັ່ນຂອງ ທຸລະກິດຮ້ານກາເຟ

ທຸລະກິດມີຈຸດເດັ່ນ  ດັ່ງນີ້

 f191

1. ຄົນດຽວກໍກິນໄດ້

ຖ້າທ່ານຕັ້ງໃຈ ເປີດຮ້ານກາເຟນ້ອຍໆ ກໍ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຈ້າງຄົນໃຫ້ວຸ້ນວາຍ ເພາະເປັນທຸລະກິດທີຄົນໆ ດຽວກໍ່ ສາມາດເບີ່ງຮ້ານໄດ້ຢ່າງສະບາຍ ຕີເອງ ເກັບເງີນເອງ ບໍ່ຕ້ອງປັນໃຜ ບໍ່ຕ້ອງປວດຫົວລູກຈ້າງຈະມາຫຼື ບໍ່ມາ ຈະເປີດຮ້ານໄດ້ ຫຼື ບໍ່.

2. ຄົນກິນໄດ້ທຸກມື້ ບໍ່ມີເບື່ອ

ສຳຫຼັບຄົນໄວເຮັດວຽກແລ້ວ  ກາເຟເປັນຄືກັບຢາເສບຕິດເລີຍລະ ພວກເຂົາຮູ້ສືກວ່າຂາດກາເຟ ບໍ່ໄດ້ເລີຍແຕ່ມື້ດຽວ ແລະ ກິນມື້ໜື່ງຫຼາຍກົ່ວ 1 ຈອກ ເພາະສະນັ້ນຮ້ານກາເຟຂອງທ່ານໄດ້ ລູກຄ້າ ປະຈຳຈັກ 1 ຄົນແລ້ວ ຮັບຮອງວ່າເຂົາຈະມາກີນກາເຟຮ້ານທ່ານທຸກມື້ ແບບບໍ່ມີເບື່ອ.

3. ໃຊເງີນລົງທືນໜ້ອຍ

ທຸລະກິດຮ້ານກາເຟ ເປັນທຸລະກິດ ທີໃຊ້ເງີນໜ້ອຍ ເມື່ອປຽບທຽບກັບທຸລະກິດຂາຍອາຫານ ປະເພດອື່ນໆ ແລະ ການແຕກຕ່າງຮ້ານ ກໍ່ໃຊ້ເງີນໜ້ອຍເຊັ່ນດຽວກັນ.

4. ເຖີງຈະຈ້າງພະນັກງານກໍ່ຕ້ອງປວດຫົວຫຼາຍ

ທຸລະກິດສ່ວນໃຫຍ່ ມັກຈະກ່ຽວ ຫາກວ່າມີພະນັກງານລາອອກ ເພາະຫາຄົນມາແທນ ແລະ ຕ້ອງເສຍເວລາ ກັບເງີນທອງ ໄປກັບການອົບຮົມພະນັກງານໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ປະຕິບັດວຽກໄດ້ ຄືກັບຄົນທີ່ລາອອກ ແຕ່ສຳຫຼັບທຸລະກິດຮ້ານກາເຟແລ້ວ ການອົບຮົມພະນັກງານ ໃຫ້ຕີກາເຟເປັນນັ້ງງ່າຍຫຼາຍ ເສຍເວລາໜ້ອຍ ເຮັດວຽກແທນຄົນທີ່ອອກໄປໄດ້ທັນທີ.

5. ເຊົ້າກັບ Lifestyle ຂອງຄົນເຮັດວຽກ

ກາເຟເຮັດໃຫ້ຜູ້ກິນ ຮູ້ສືກສົດຊື່ນ ຈື່ງເໝາະ ແລະ ເຂົ້າກັບ Lifestyle ຂອງຄົນເຮັດວຽກ ທີ່ບາງເທື່ອ ອາດຮູ້ສືກງ່ວງເຫງົານອນ ໃນເວລາເຮັດວຽກ ກາເຟເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງຄົນເຮັດວຽກຂາດບໍ່ໄດ້ ຕ້ອງກິນເປັນປະຈຳ  ແລະ ຍັງເປັນການຜ່ອນຄາຍ ຄວາມຄຽດຈາກ ການເຮັດວຽກວິທີໜື່ງ ດ້ວຍປັດໃຈ ສູ່ຄວາມສຳເຫຼັດຂອງ ທຸລະກິດຮ້ານກາເຟ.

1.  ທຳເລ

 f192

 “To work on the actual location I think is great. This thing of going to Canada and pretending you’re in New York, it’s terrible.” Jessica Lange

 “ການເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງເພື່ອຈະໃຫ້ເຮົາໄດ້ເຮັດວຽກທີ່ເຮົາຢາກເຮັດເປັນສີ່ງທີ່ດີ ແຕ່ຢ່າລືມວ່າ ທ້າທຳເລທີ່ທ່ານຢູ່ເປັນ Canada  ຢ່າຫຼອກຕົວເອງວ່າເປັນຄວາມຄິດທີຮ້າຍ ” ເປັນຄຳເວ້າຂອງ Jessica Lange ນັກສະແດງ ຊ່າງພາບ ແລະ ຜູ້ກຳກັບ ຊາວອາເມລິກັນ.

ຮ້ານກາເຟກໍ່ຄ້າຍຄືກັບທີ່  Jessica Lange ເວົ້າ ນັ້ນຄື ທ້າເຮົາບອກກັບຕົວເອງວ່າເຮົາມັກທຳມະຊາດ ເລີຍ ໄປເປີດຮ້ານ ໃນປ່າຫ້ວຍຂາແຂ້ງ ເຮົາຄົງຈະຫຼອກຕົວເອງບໍ່ໄດ້ວ່າ ມັນຄືເມືອງທີ່ຄົນຫຼາຍແລະເຮົານ້າຈະຂາຍດີ.

ຖ້າເຮົາຈະຢູ່ກັບທຳມະຊາດແທ້ໆ ເປີດຂາຍທີ່ງອຍຕະລີ່ງກໍ່ບໍ່ເຫັນເປັນຍັງ ເພາະວ່າງອຍຕະລິ່ງ ມີຄົນຫຼາຍ ແລະ ຮ້ານກາເຟທີ່ຂາຍຖືກດືງກໍຂາຍດີ ເພາະສະນັ້ນເຮົາຕ້ອງເລືອກ ທຳເລທີ່ ມີສັກກະພາບ ມີຄົນເຫັນວ່າເຮົາຂາຍກາເຟ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນກໍ່ກຽມນັບຖອຍຫຼັງໄດ້ເລີຍ.

1.  ລົດຊາດ

 f193

“If you have good food, people will come to your restaurant.” Mickey Gilley

 “ ຖ້າທ່ານມີອາຫານຊັ້ນດີ ທີມີລົດແຊບ ຜູ້ຄົນຍ່ອມເຂົ້າຮ້ານຂອງທ່ານເອງ  ”  ເປັນຄຳເວ້າຂອງ  Mickey Gilley ນັກຮ້ອງນັກສະແດງ ແລະ ນັກແຕ່ງເພງ ຊາວອາເມລິກັນ .

ຕໍ່ໃຫ້ທ່ານແຕ່ງຮ້ານງາມຂະໜາດໃດ ຈັດໂປໂມຊັນ ໃຊ້ທາງຕະຫຼາດ ເພື່ອເພີ່ມຍອດຂາຍ ຂະໜາດໃດ  ກໍ່ບໍ່ສາມາດຢືນໄດ້ ຫາກລົດຊາດອາຫານ ຂອງທ່ານບໍ່ແຊບ ຫຼື ບໍ່ຖືກປາກລູກຄ້າ.

ເຮົາເຊື່ອວ່າລົດຊາດກາເຟທ່ານແຊບ ຈາກຄວາມພິທີພິທັນ ໃນການເລືອກເມັດກາເຟ ລວມເຖີງເຄື່ອງແຕ່ງກາເຟ ທີ່ເໝາະກັບຮູບແບບຮ້ານຂອງທ່ານ ທ່ານຄົງບໍ່ໄດໃຊ້ເຄື່ອງລະ 100,000  ບາດກັບຮ້ານກາເຟ ຫຼື ວ່າໃຊ້ກາເຟຜົງສຳເລັດຮູບ

ສະນັ້ນຢ່າປະຢັດກັບການຊື້ເມັດກາເຟ ກັບເຄື່ອງແຕ່ງ ແລ້ວ ທ່ານຈະພົບວ່າການຈັດໂປໂມຊັນ  ໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ລອງກາເຟຂອງຮ້ານ ທ່ານພຽງຄັ້ງດຽວ ເຂົາຈະຕິດໃຈ ແລະ ຊື້ກາເຟທີ່ຮ້ານຂອງທ່ານຕະຫຼອດໄປ.

3. ຄວາມເປັນກັນເອງຂອງພະນັກງານໃນຮ້ານ

 f194

“Be friendly to everyone. Those who deserve it the least need it the most.” Bo Bennett”

( ໃຫ້ເປັນກັນເອງກັບທຸກຄົນ ໂດຍສະເພາະຄົນທີ່ຄິດວ່າຄວນຈະຮັບມັນໜ້ອຍທີ່ສຸດ ຄົນໆນັ້ນແຫຼະ ຕ້ອງການມັນຫຼາຍທີ່ສຸດ )  ເປັນຄຳເວົ້າຂອງ Bo Bennett ນັກທຸລະກິດຊາວອາເມລິກັນ.

ທຸລະກິດຮ້ານກາເຟ ເປັນອີກໜື່ງຂອງທຸລະກິດ ທີ່ຕ້ອງມີການບໍລິການເປັນເລີດ ເຮົາຈະເຫັນວ່າບາງຄັ້ງ ລູກຄ້າທີ່ເຄີຍ ເຂົ້າມາໃນຮ້ານ ເປັນຄັ້ງແລກ ອາດຈະຕ່ອມໆ ເບີ່ງໆ ເມນູຈະສັ່ງຍັງດີ.

ພະນັກງານໃນຮ້ານຄວນຈະແນະນຳ ລູກຄ້າໄດ້ວ່າ ກາເຟແບບໃດເປັນເມນູທີ່ຂາຍດີ ແລະ ຊື່ດັລຂອງຮ້ານ

ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າຈັບໃຈ ປະທັບໃຈແຕ່ຄັ້ງແລກທີ່ມາ ລູກຄ້າຈະຫຼົງຮັກຮ້ານຂອງເຮົາ ແລະ ເປັນຕົວເລືອກ ທຳອິດ ທີ່ຈະຕັດສິນໃຈມາໃຊ້ບໍລິການ.

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: