ໂດເມນເນມຍຸກໃໝ່ ສາມາດຕັ້ງ .arip .computer ແລະອື່ນໆ ແທນການໃຊ້ .com ໄດ້

Posted on February 10, 2014. Filed under: ຄວາມຮູ້ເລື່ອງ IT, ອິນເຕີເນ໋ດ |


ໂດເມນເນມ ມີດອທຢູ່ຫຼາຍປະເທດ ເຊິ່ງທີ່ນິຍົມກັນສ່ວນຫຼາຍຄື .com ແລະ .co.th ແລະ ປະຈຸບັນຈະມີເວັບໄຊເກີດຂື້ນໃໝ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ດັ່ງນັ້ນ ໂດເມນເນມ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງມີການປັບຮູບແບບໃຫ້ເຂົ້າກັບຈຳນວນເວັບໄຊທີ່ເພີ່ມຫຼາຍຂື້ນ ເພື່ອໂອກາດແກ່ຜູ້ລົງທະບຽນຄົນໃໝ່ ຍ້ອນເຫດນີ້ ໂດເມນເນມຍຸກໃໝ່ຈະເລີ່ມມີການໃຊ້ດອທ ອື່ນໆ ແທນການໃຊ້ .com ຫຼາຍຂື້ນ.

f185

ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຈຳນວນເວັບໄຊ ເຮັດໃຫ້ ICANN (Internet Cooperation for assigned names and number) ອົງກອນບໍລິຫານງານ ແລະ ພັດທະນາລະບົບໂດເມນເນມຂອງໂລກ ດຳເນີນງານແບບບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ຈຳເປັນຕ້ອງມີການຈັດສັນໂດເມນເນມ ເພື່ອໃຫ້ໂອກາດແກ່ຜູ້ຈົດທະບຽນຄົນໃໝ່ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດມີໂດເມນເນມທີ່ລົງທ້າຍດ້ວຍດອທອື່ນໆ ເພີ່ມຂື້ນເຊັ່ນ: .london, .ais ໆລໆ ເປັນຕົ້ນ ການໃຫ້ບໍລິການເລີ່ມແຕ່ວັນທີ່ 4 ກຸມພາເປັນຕົ້ນໄປ.

ສຳລັບ ໂດເມນເນມຍຸກໃໝ່ ນັບວ່າເປັນການສ້າງໂອກາດໃຫ້ກຸ່ມທຸລະກິດທ້ອງຖິນໃນການເຕີບໃຫຍ່ເທິງໂລກອອນໄລນ໌ຢ່າງເຕັມຕົວ ແລະ ງ່າຍຫຼາຍຂື້ນ ໂດຍການຄົ້ນຫາຜ່ານເສີຣ໌ເອນຈີ້ນ ເນືື່ອງຈາກວ່າເປັນຊື່ໂດເມນເນມສະເພາະນັ້ນເອງ ໂດຍກ່ອນໜ້ານີ້ ລອນດອນ ປະເທດອັ່ງກິດໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກ ICANN ໃຫ້ສາມາດໃຊ້ໂດເມນເນມລະດັບເທິງ (TLD) ພາຍໃຕ້ຊື່ເມືອງໄດ້ ເຊິ່ງໄດ້ແກ່ “.london” ເປັນຕົ້ນ.

ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສາມາດເຂົ້າໃຊ້ບໍລິການຈົດໂດເມນເນມຮູບແບບໃໝ່ໄດ້ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ່ 4 ກຸມພາເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ພາຍໃນ 90 ວັນ ນັບຕັ້ງແຕ່ຢືນເລື້ອງຈົດໂດເມນເນມ.

ຂໍ້ມູນຈາກ : popsci, arip

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: