Facebook ສ້າງຕົ້ນແບບສຳຮອງຂໍ້ມູນທີ່ໃຊ້ Blu-ray

Posted on February 11, 2014. Filed under: ຄວາມຮູ້ເລື່ອງ IT, ອິນເຕີເນ໋ດ |


f198

ເວັບໄຊຂະໜາດໃຫຍ່ຄືເຟຊບຸ໊ກນັ້ນ ຕ້ອງເກັບຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ຕອນນີ້ເກັບຢູ່ໃນລະດັບ Petabytes (1,000 Tetabytes) ແລ້ວໜ້າຈະໄຕ່ຕໍ່ໄປເຖິງ Exabyte (1,000 Petabytes) ໃນອີກບໍ່ດົນນີ້ ເຊິ່ງຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈັດເກັບຫຼາຍສົມຄວນ ເຟຊບຸ໊ກຈຶ່ງພັດທະນາໜ່ວຍຄວາມຈຳຈັດເກັບຂໍ້ມູນແບບໃໝ່ທີ່ໃຊ້ແຜ່ນ Blu-ray ເພື່ອເກັບຂໍ້ມູນ ໂດຍໂຕຕົ້ນແບບທີ່ໃຊ້ຕອນນີ້ບັນຈຸແຜ່ນ Blu-ray ໄວ້ໄດ້ 10,000 ແຜ່ນໃຫ້ຄວາມຈຸ 1 Petabytes

ການເຮັດວຽກຂອງຕູ້ນີ້ຈະບັນຈຸແຜ່ນ Blu-ray ໃນແມກກາຊີນຈຳນວນກວາງໄວ້ເທິງຊັ້ນໃນຕູ້ ເມື່ອຕ້ອງການເອີ້ນຂໍ້ມູນບ່ອນໃດ ຫົວອ່ານກໍ່ຈະແລ່ນໄປໂຫຼດແມກກາຊີນທີ່ບັນຈຸຂໍ້ມູນນັ້ນມາອ່ານ ໂດຍເຟຊບຸ໊ກມີແຜນວ່າຈະພັດທະນາໃຫ້ເກັບຂໍ້ມູນໄດ້ເຖິງ 5 PB ຕໍ່ຕູ້ ເຊິ່ງໜ້າຈະເຮັດໃຫ້ເຟຊບຸ໊ກປະຢັດເງີນຄ່າຈັດເກັບຂໍ້ມູນໄດ້ເຖິງ 50% ແລະ ປະຢັດໄຟເພີ່ມຂື້ນອີກ 80% ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບການຈັດເກັບຂໍ້ມູນດ້ວຍຮາຣ໌ດດິສ ແບບເກົ່າ ແລະ ການຈັດເກັບຂໍ້ມູນດ້ວຍ Blu-ray ໜ້າຈະຢືດອາຍຸການຈັດເກັບຂໍ້ມູນໄດ້ເຖິງ 50 ປີ.

ບາງຄົນອາດຈະສົງໄສວ່າ ຖ້າເກັບຂໍ້ມູນໃນ Blu-ray ແລ້ວຈະຂຽນທັບໄດ້ແນວໃດ ກໍ່ຕ້ອງບອກວ່າ ເຟຊບຸ໊ກໃຊ້ການສຳຮອງຂໍ້ມູນແບບນີ້ເພື່ອເກັບໃນໄລຍະຍາວ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ COLD Storage (Computer Output to Laser Disc) ບໍ່ແມ່ນຂໍ້ມູນປະຈຸບັນທີ່ຍັງມີການປ່ຽນແປງຕະຫຼອດ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: GigaOM, beartai

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: