Symantec ລາຍງານ ມັລແວຮ໌ ດຽວນີ້ສະຫຼາດຫຼາຍ ຕິດຂ້າມແພລດຟອມໄດ້

Posted on February 12, 2014. Filed under: ຄວາມຮູ້ເລື່ອງ IT, ສະມາດ ໂຟນ |


f202

ຜ່ານມາເຮົາຄ່ອນຂ້າງສະບາຍໃຈກ່ຽວກັບ Virus  ແລະ Malware ຕ່າງໆ ເພາະວ່າ ມັນຈະອອກອາການຕໍ່ແພລດຟອມດຽວເທົ່ານັ້ນ ໂຕວິນໂດສ໌ ກໍ່ເຊື່ອມກັບວິນໂດສ໌ ໂຕແມດກໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ແມດບໍ່ມີການຕິດຂ້າມແພລດຟອມແຕ່ຢ່າງໃດ.

ແຕ່ເທື່ອນີ້ Symantec ລາຍງານວ່າດຽວນີ້ Malware ມັນພັດທະນາແລ້ວ ມີການຕິດຂ່າມແພລດຟອມກັນໄດ້ ເຊິ່ງເປົ້າໝາຍການໂຈມຕີໃນເທື່ອນີ້ ຄື Windows ແລະ Android ທີ່ຜູ້ໃຊ້ມີການສຽບເຂົ້າອອກ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັນຕະຫຼອດ.

ເຖິງຈະບອກວ່າຕິດຂ້າມແພລດຟອມໄດ້ ກໍ່ເປັນການຕິດທາງດຽວຄື ຈາກ windows ໄປ Android ເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ສາມາດຕິດຈາກ Android ໄປຫາ Windows ໄດ້

Malware ໂຕນີ້ມີຊື່ວ່າ Trojan.Droidpak ໂດຍຈະແອບຝັງ .apk files ເຂົ້າໄປໃນ root folder ຂອງ Android ຖ້າ android ມີການເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານ USB ແລະ ອະນຸຍາດ Autorun ໄວ້ ແລະ ຈະປອມຕົວເປັນ Google Play ດ້ວຍໄອຄອນຄືກັນ ຊື່ຄ້າຍໆກັນ.

ການປ້ອງກັນເບື້ອງຕົ້ນຄື ຖ້າຈະສຽບ android ເຂົ້າກັບ windows ໃຫ້ປິດ USB Debugging Mode ໄປກ່ອນ ເພາະ Malware ຈະບຸກເຂົ້າ Android ຜ່ານໂໝດນີ້ ເຊິ່ງປົກກະຕິແລ້ວຄ່າມາດຕະຖານຈະຖືກປິດໄວ້ ເຊິ່ງຈະເປີດໃຊ້ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອງານສະເພາະເທົ່ານັ້ນ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ Developer  ຈະເປັນຄົນໃຊ້ງານຫຼາຍກວ່າ

ຂໍ້ມູນຈາກ : Symantec, beartai

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: