10 ພາສາຄອມພິວເຕີ ທີ່ຄວນຮຽນຮູ້ໃນປີ 2014

Posted on February 13, 2014. Filed under: ຄວາມຮູ້ເລື່ອງ IT |


ໃນຍຸກທີ່ startup ເຟີ້ຟູ ແລະ internet ເຕີບໃຫຍ່ເຖິງຂັ້ນສູງສຸດ ຄືຈະປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ວ່າ ຍຸກນີ້ເປັນຍຸກທອງຂອງ programmer ເລີຍກໍ່ວ່າໄດ້ ໃຜທີ່ມີຄວາມຮູ້ສືກທີ່ຈະຖືກດືງຕົວ, ຊື້ຕົວ ຫຼື ຊວນໃຫ້ໄປຮ່ວມງານກັນ.

ແຕ່ເຖິງບອກວ່າ programmer ແຕ່ກໍ່ແຍກປະເພດອອກມາຫຼາກຫຼາຍພາສານຳກັນ ຂື້ນຢູ່ກັບວຽກ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມ ດັ່ງຄຳສຸພາສິດທີ່ເວົ້າໄວ້ວ່າ “ບໍ່ມີໃຜທີ່ເຮັດໄດ້ທຸກຢ່າງ ແຕ່ຄົນເຮົາສາມາເລືອກວຽກທີ່ເຮົາມັກໄດ້”

ດັ່ງນັ້ນ ມາເບິ່ງວ່າ 10 ພາສາທາງ programming ໃນປີ 2014 ນີ້ພາສາໃດແດທີ່ເໝາະສົມກັບທ່ານ.

  1. Java ພາສາ programming ນັບວ່າເປັນໜື່ງໃນຄວາມຕ້ອງການຂອງຫຼາຍໆບໍລິສັດ ເພາະວ່າເປັນພື້ນຖານສຳລັບ android ແນ່ນແນວ່າບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຈົບ ພຽງແຕ່ສ້າງ app ເທົ່ານັ້ນ ເພາະ android ເປັນ open source ສາມາດປັບປ່ຽນຂະຫຍາຍໄປຕໍ່ອີກຫຼາຍ ຂຽນ java ເປັນແມ່ນບໍ່ອົດຕາຍ ຖ້າຂຽນອອກມາດີ ແລະ android ມັນຢູ່ລອດ ນອກຈາກນີ້ java ຍັງອອກແບບມາເພື່ອເຮັດວຽກຮ່ວມ Multiplatform ອີກດ້ວຍ.f10-1
  2. C ພາສາບູຮານ ຕັ້ງແຕ່ປີ 70 ດຽວນີ້ຈະວ່າໄປກໍ່ບໍ່ຄ່ອຍມີໃຜໃຊ້ແລ້ວ ແຕ່ວ່າ ມັນເປັນຕົ້ນກຳເນີດຂອງພາສາທາງ programing ອີກຫຼາຍໆໂຕ ຈົນເຮັດໃຫ້ມັນເປັນພາສາສຳຄັນໃນການ implement ລະບົບທີ່ມາຈາກຮາກຖານດຽວກັນ ນອກຈາກນີ້ ອີກຫຼາຍໆບໍລິສັດກໍ່ມີຄວາມຕ້ອງການ programmer ທີ່ຮູ້ຈັກພາສາ C  ກ່ອນ ທີ່ຈະໄປຮຽນຮູ້ ຫຼື ເຮັດວຽກກັບພາສາອື່ນໆ ປະມານວ່າພື້ນຖານຕ້ອງແນ່ນນັ້ນເອງ.f10-2
  3. C++ ພາສາລະດັບ “ຄົນເປັນແລ້ວ” ທີ່ພັດທະນາຕໍ່ຍອດມາຈາກ C ນັ້ນເອງ  C++ ຜົນງານເດັ່ນໆ ທີ່ມາຈາກ c++ ກໍ່ຄື:firefox,winamp, adobe c++ ເໝາະກັບການສ້າງ software  ສຳລັບອົງກອນ ຫຼື ສ້າງ game.f10-3
  4. C# ເປັນພາສາທີ່ມີເອກະລັກ ທີ່ພັດທະນາໂດຍ Microsoft  ແນ່ນອນວ່າ ສິ່ງສຳຄັນຄື ມັນເປັນພາສາທີ່ໃຊ້ພັດທະນາ software ທີ່ກ່ຽວກັບ Microsoft ແລະ windows ເປັນຫຼັກ.f10-4
  5. Object C ໃນເມື່ອມີພາສາສຳລັບ Microsoft ໄປແລ້ວ object c ຄືພາສາສຳລັບ apple ສຳລັບພັດທະນາ Software ໃນMac OS, iOS ໃຜຈະຂຽນແອພລົງອຸປະກອນຂອງແອປເປີ້ລກໍ່ຕ້ອງໃຊ້ພາສາຕະກຸນນີ້ໄດ້.f10-5
  6. PHP ຖ້າພາສານີ້ບໍ່ຕິດອັນດັບແລ້ວຄືຈະຍອມບໍ່ໄດ້ ເພາະວ່າ php ຄືພາສາທີ່ຄົນໃຊ້ຫຼາຍປະມານ 200 ລ້ານຄົນ ID ເສຍອີກ ເພາະມັນຄືພາສາໃນການຂຽນ web, ຜະລິດຕະພັນດັງໆ ຄື: wordpress, digg, facebook ພວກນີ້ກໍ່ສ້າວຈາກ php ໂຕນີ້.f10-6
  7. Python ເປັນພາສາທີ່ໃຊ້ກັບ server, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນ server ປົກກະຕິ ຄວາມເໝາະສົມທີ່ສຸດຂອງມັນຄື server ທີ່ເຮັດວຽກຕອບສະໜອງກັບພວກ mobile application ຄວາມເກັ່ງຂອງມັນຄື ສາມາດພັດທະນາປັບປ່ຽນ ເພື່ອຮອງຮັບຫຼາຍພາສາໄດ້ໂດຍງ່າຍ ບໍ່ຕ້ອງສ້າງໃໝໝົດ ຫຼາຍໆapp ທີ່ໃຊ້ເຊັ່ນ: instagram, Pinterest.7
  8. Ruby ເປັນພາສາ ທີ່ອອກແບບມາໃຫ້ໃຊ້ງານງ່າຍ ເໝາະສຳລັບຜູ້ທີ່ເລີ່ມຕົ້ນຈະເອົາໄປຂຽນ website ຫຼື mobile app ກໍ່ໄດ້ ຕົວຢ່າງທີ່ໃຊ້ກໍ່ groupon.f10-7
  9. Java Script ນັບວ່າເປັນພາສາຍຸກນີ້ກໍ່ໄດ້ ເພາະເປັນຄຳສັ່ງສັ້ນໆ ບໍ່ກີນ resource ຫຼາຍ ແຕ່ໃຫ້ຜົນລັບມາຫຼາຍກວ່າທີ່ໃຫ້ໄປ ພວກ animation ລູກຫຼີ້ນຕ່າງໆ ເທິງໜ້າ web site ຫຼາຍໆໂຕກໍ່ເປັນ java script extension ທີ່ໃຊ້ກັບ browser chrome, safari  ກໍ່ເປັນ java script ເຊັ່ນກັນ ແຕ່ຖ້າຄິດວ່າ java script ມັນເບົາ ຍັດເຂົ້າໃນໜ້າ web ໄປຫຼາຍໆ web ກໍ່ອືດໄດ້ຄືກັນ.f10-8
  10. SQL ເປັນພາສາສຳລັບການສ້າງຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໝ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ web site, ບັນທຶກຄະແນນ, ລາຍຊື່ນັກຮຽນນັກສຶກສາ ຈຸດສຳຄັນຂອງມັນຄື ສາມາດດຶງເອົາຂໍ້ມູນໃນກຸ່ມຕ່າງໆ ມາສະແດງຜົນ ຕາມທີ່ເຮົາຕ້ອງການໄດ້ເຊັ່ນ: ແຍກລາຍຊື່ A-Z ແຍກບົດຄວາມວັນທີ່ ເທົ່ານີ້ເຖິງເທົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ.

 f10-9

ຈະເຫັນວ່າ ບໍ່ມີພາສາໃດທີ່ “ສ້າງ” ຫຍັງຈັກຢ່າງໄດ້ຄົບ ສຳລັບຄົນທີ່ຕ້ອງການຈະເປັນ programmer ນັ້ນ ຕ້ອງພະຍາຍາມຮຽນຮູ້ຫຼາຍໆ ພາສາ ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ຂະຫຍາຍຂອບເຂດການເຮັດວຽກຂອງຕົວເອງອອກໄປອີກ ແລະ ເຮັດວຽກໄດ້ຫຼາຍໜ້ານຳ ວຽກ programmer ຄືຈະສະບາຍ ນັ່ງໜ້າ com ຂຽນໆ ໄປ ດຽວກໍ່ຈົບ ແຕ່ແທ້ຈີງແລ້ວມັນບໍ່ແມ່ນແນວນັ້ນ ມັນມີຄວາມຍາກລຳບາກ ຄວາມເໝື່ອຍ ແລະ ຄວາມກົດດັນໃນຕົວເອງ ບ້າງເທື່ອອາດມີບັນຫາເບິ່ງຄືເລັກນ້ອຍ ແຕ່ໃນທາງ programming ຕ້ອງໃຊ້ເວລາແກ້ໄຂດົນເປັນເດືອນກໍ່ມີ.

 f10-10

ເຄີຍມີຄົນນິຍາມໄວ້  “ຄົນທີ່ຈະເປັນ programmer ທີ່ເກັ່ງ ແລະ ດີໄດ້ ຕ້ອງຮັກ ແລະ ຫຼົງໄຫຼໃນການຂຽນ program ມັກການຂຽນ program ຂະໜາດຍອມອົດເຂົ້າໄດ້ ເພາະກຳລັງຕິດລົມກັບ program ທີ່ຕົວເອງຂຽນ”

ຂໍ້ມູນຈາກ: http://mashable.com/2014/01/21/learn-programming-languages/, beartai

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: