ອາຊີບເສີມ ຖ້າບໍ່ເລີມເຮັດຕອນນີ້ ຈະເລີມຕອນໃດ

Posted on February 22, 2014. Filed under: ທຸ​ລະ​ກິດ |


ເປັນຫຍັງຈື່ງຕ້ອງຫາອາຊີບເສີມ ?

ອາຊີບເສີມຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊີວິດຂອງທ່ານ ດີຂື້ນໄດ້ແນວໃດ ?

ເຮົາສາມາດຄົ້ນຫາຄຳຕອບກັນວ່າ ຖ້າທ່ານຄິດຈະຫາລາຍໄດ້ເພີúມ ແລະ  ເຮັດອາຊີບເສີມທ່ານຕ້ອງເລືອກຈາກຫຍັງ ?

  • ເປັນຫຍັງຕ້ອງຫາອາຊີບເສີມ

 f270

ທ່ານອາດຈະມີຂໍ້ສົງໄສວ່າເປັນຫຍັງ ທ່ານຕ້ອງຫາອາຊີບເສີມທັ້ງໆ ທີ່ທ່ານຍັງຢູ່ສະບາຍເງິນເດືອນ ທີ່ໄດ້ມາຈາກງານປະຈຳ ກໍ່ຍັງພໍໃຊ້ໜີ້ສີນ ກໍ່ຍັງບໍ່ມີຄອບຄົວກໍ່ບໍ່ມີໃຫ້ລ້ຽງ ຫຼື ພໍ່,ແມ່ ມີຕາຕະລາງຄົວຢູ່ແລ້ວ ບໍ່ໄດ້ເດືອດຮອນໃຫ້ເຮົາຕ້ອງຈ່າຍເງິນເດືອນ ທ່ານທຸກເດືອນແລ້ວ ເຮົາຈະເຮັດອາຊີບເສີມເພື່ອຫຍັງ

ເຊີ່ງໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ທຸກຄົນບໍ່ໄດ້ມີຊີວິດທີ່ງ່າຍຢ່າງນັ້ນ ບາງຄົນຍັງຕ້ອງເຮັດ ໂອທີ ເພື່ອໃຫ້ເງິນເດືອນພໍໃຊ້ຈ່າຍ ບາງຄົນມີໜີ້ບັດເຄດິດ ຫຼື ບັດເງິນສົດທີ່ຕ້ອງຊຳລະ ບາງຄົນມີລຸກຍັງນ້ອຍ ຫຼື ເຂົ້າໂຮງຮຽນແລ້ວ ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໆ ອອກໆ ໂຮງຮັບຈຳນຳເປັນຢູ່ປະຈຳ.

ບາງຄົນພໍ່ແມ່ ກໍເຮັດວຽກບໍ່ໄຫວແລ້ວ ແລະ ບໍ່ໄດ້ມóມໍລະດົກ ເຊີ່ງໃນນະລຸກທີ່ດີຈະຕ້ອງປະຕິບັດພໍ່ແມ່ ບາງຄົນອາດບໍ່ໄດ້ລຳບາກກໍ່ຈິງ  ແຕ່ກໍ່ຕ້ອງເບີ່ງທາງໄກ ໃນອະນາຄົດ ກໍ່ຈະຕ້ອງມີເງິນ ຫຼັງຈາກ ກຽມ ຫຼື ຕຽມພ້ອມສຳລັບການແຕ່ງງານ ແລະ ມີຄອບຄົວ.

 f271

ຖ້າເຮົາເບີ່ງໄປທີ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານຕ່າງໆເຊັ່ນ: ໄທ, ຫວຽດນາມ, ກຳປູຊາ ແລະ ພະມ້າ ປະຊາກອນໃນປະເທດເຫຼົ່ານີ້ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເຮັດວຽກນັ້ນ ຄືອາຊີບຫຼັກແລະອາຊີບເສີມ ເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ ຖ້າທ່ານໄດ້ມີໂອກາດ ໄປເວົ້າກັບຄົນຫວຽດນາມແລ້ວ ທ່ານຈະພົບວ່າ  ແຕ່ວິສະວະກອນເທົ່ານັ້ນ ຕອນສວາຍ ຍັງຕ້ອງໄດ້ໄປຂັບລົດແທກຊີ ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ມີລາຍໄດ້ເສີມໄວ້ຈຸ້ມເຈື້ອຄອບຄົວ.

ເພາະຄ່າຈ້າງທີ່ເຂົາໄດ້ຮັບນັ້ນ ຕ່ຳກວ່າປະເທດລາວຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍ ໃນຂະນະດຽວການໃຊ້ຈ່າຍ ໃນຊີວິດປະຈຳວັນກັບສູງກວ່າ ຄ່າຄອງຊີບໃນບ້ານເຮົາເສຍອີກ ເພາະສີນຄ້າຕ່າງໆ ທີ່ມີຂາຍຢູ່ຕາມຫ້າງຮ້ານນັ້ນ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ ສົ່ງມາຈາກປະເທດໄທເຮັດ ໃຫ້ລາຄາຖືກ ບວກເພີ່ມໃຫ້ແພງກວ່າຂອງຂື້ນ ດຽວກັນຫາກຊື້ໃນປະເທດໄທ.

ເຫດຜົນທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານີ້ ເປັນສີ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ນັ້ນ ເປັນສີ່ງຈຳເປັນສຳລັບຊີວິດເຂົາ ເປັນການທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາ ສ້າງຊີວິດຄຸນນະພາບ ຕຽມອາຫານໄວ້ລ້ຽງຕົວໃນໄວກຽມ ແລະ ເບີ່ງແຍງຄົນທີ່ເຮົາຮັກໄດ້ດີ ກວ່າເປັນຢູ່ໃນປະຈຸບັນ.

  • ອາຊີບເສີມຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊີວິດຂອງທ່ານດີຂື້ນໄດ້ຢ່າງໃດ

 f272

  • ມີເງິນເພີ່ມຂື້ນ

ເຫດຜົນ ຫຼັກເລີຍທີ່ເຮັດ ໃຫ້ທ່ານເລີ່ມຕົ້ນ ຫາອາຊີບເສີມໄດ້ບໍ່ຫຼາຍນັ້ນ ຄືຄວາມຕ້ອງລາຍໄດ້ເພີ່ມ ເພື່ອຈະມາຈຸ­ນເຈືອ ຄອບຄົວສ້າງອານາດ  ຫຼື  ເຫດຜົນ  ແລະ   ອື່ນໆ ທີ່ເປັນທາງອອກ ເພື່ອນຳໄປໃຊ້ຈ່າຍ ເພື່ອຊື້ຄວາມສຸກໃຫ້ຕົນເອງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນນຳເງິນໄປທ່ຽວຕ່າງປະເທດ  ຫຼື  ໃຫ້ຕາມກະແສສັງຄົມຕ່າງໆ ໃນປະຈຸບັນໜ່ອຍ ກໍ່ນຳເງິນໄປສັນຍະກຳທີ່ເກົາຫຼີເປັນຕົ້ນ.

 f273

  • ມີໂອກາດພັດພະນາອາຊີບເສີມ ໄປເປັນທຸລະກິດ

ນີ້ເປັນອີກເຫດຜົນ ທີ່ຫຼາຍຕໍ່ຫຼາຍຄົນ ເບີ່ງເຖີງວ່າເປັນເປົ້າໝາຍ ທີ່ເລີມຕົ້ນເຮັດອາຊີບ ອາດຈະເພາະວ່າວຽກປະຈຳ ທີ່ຢູ່ໄດ້ເງິນບໍ່ພໍໃຊ້ບໍ່ຄຸ້ມຄ່າຕົວ ເຮັດຢ່າງອື່ນດີກວ່າ ແຕ່ຖ້າໃຫ້ລາອອກຈາກງານມາເຮັດເຕັມຕົວເລີຍ ກໍ່ຈະເຮັດສຸ່ມສ່ຽງເກີນໄປ ເລີຍລອງເຮັດອາຊີບເສີມ ຄວນຄູ່ກັບວຽກປະຈຳກ່ອນ  ແລະ  ເມືອສ້າງລາຍໄດ້ ເພີ່ມໄດ້ເປັນກອບ ເປັນກຳ ກໍ່ອາດຈະລາອອກຈາກງານປະຈຳ ເພີ່ມປ່ຽນອາຊີບເສີມ ໃຫ້ກາຍເປັນທຸລະກິດໄດ້.

 f274

  • ເສີມປະສົບການ

ບາງທີການເປັນລູກນ້ອງເຂົາ ນັ່ງເຮັດວຽກຕາມຄຳສັ່ງຂອງເຈົ້ານາຍ ໃນງານປະຈຳອາດຈະເຮັດໃຫ້ບາງຄົນຮູ້ສືກວ່າຕົນເອງ ເປັນຟັນເຟືອງ ຂອງທຸລະກິດຄົນອື່ນ ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ໃຊ້ຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດໃນການຕັດສີນໃຈເຮັດວຽກ ການເຮັດອາຊີບເສີມມີໂອກາດໃຫ້ເຮົາ ປ່ອຍຂອງ  ຫຼື  ສະແດງຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ປະສົບການໄດ້ຮັບຈາກອາຊີບເສີມນັ້ນ ເປັນສີ່ງປະເມີນຄ່າບໍ່ໄດ້ທີດຽວ.

 f275

  • ແຮງຈຸງໃຈອື່ນໆ

ບາງຄັ້ງຄົນ ທີ່ເລືອກທຳອາຊີບເສີມ ບາງຢ່າງກໍອາດຈະມີແຮງຈຸງໃຈອື່ນເຊັ່ນ: ເລືອກໄປຊ່ວຍງານ NGO ເພາະວ່າຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ອື່ນ ເພື່ອເຕີມເຕັມຄວາມຕ້ອງການ ສ່ວນຕົວ  ຫຼື  ຂາຍບັດເຄດິດ ເພື່ອຕ້ອງການໄປທ່ຽວຕ່າງປະເທດຟີ ຕາມໂປແກຣມການຫາລຸກຄ້າ ຂອງບໍລິສັດເຈົ້າຂອງບັດ ເຫດຜົນຕ່າງໆ ເຫຼົ່ານີ້ ກໍເປັນເຫດຜົນທີ່ໜ້າຊື່ນຊົມເຊັ່ນກັນ ເພາະເລືອກເຮັດໂດຍມີເປົ້າໝາຍ ທີ່ຊັດເຈນ  ແລະ  ທີ່ພ້ອມຈະເຮັດທຸກຢ່າງ ເພື່ອໃຫບັນລຸເປົûາມາຍໄດ້.

ປັດໃຈທີ່ໃຊ້ໃນການເລືອກ ອາຊີບເສີມທີ່ເໝາະກັບຕົວທ່ານ

ເມື່ອເຮົາເລັ່ງເຫັນແລ້ວ ວ່າຕົວເຮົານັ້ນ ຈຳເປັນຈະຕ້ອງຫາອາຊີບເຮັດມັນກໍ່ຈະມີຄຳຖາມຕໍ່ໄປ ທີ່ເຮົາຈະຕ້ອງຖາມຕົວເອງ ວ່າແລ້ວເຮົາຈະເລືອກເຮັດຫຍັງດີທີ່ເໝາະກັບຕົວເຮົາ ທີ່ສຸດ  ແລະ  ຈະໃຊ້ປັດໃຈຫຍັງ ໃນການເລືອກຕົງສ່ວນນີ້ ຈະນຳສະເໜີ ປັດໃຈເບື້ອງຕົ້ນໃນການເຮັດອາຊີບເສີມ 4 ຂໍ້ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ອາຊີບ ທີ່ເໝາະສົມກັບຕົວທ່ານ.

1.  ເງິນລົງທືນ

f276

“Money is only a tool. It will take you wherever you wish, but it will not replace you as the driver.” Ayn Rand

ເງິນມັນກໍເປັນພຽງເຄື່ອງມືເທົ່ານັ້ນ ມັນສາມາດນຳພາທ່ານໄປທຸກໆທີ່ ທ່ານຕ້ອງການ ແຕ່ມັນບໍ່ສາມາດແທນ ຕົວທ່ານໄດ້ ຊື່ງເປັນຄົນຂັບເຄື່ອນໄດ້ ເປັນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ Ayn Rand ແລະນັກປະຊາຊາວອາເມລິກັນ ຖ້າເຮົາມີເງິນຢູ່ກະເປົາຫຼັກໝື່ນບາດ ເຮົາຄົງບໍ່ເຮັດເກີນຕົວໄປເລືອກອາຊີບເສີມ ທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ເງິນລົງທືນຫຼັກລ້ານ ເພື່ອບຽດບຽນ ຕົວເອງເພື່ອໃຫ້ຕ້ອງກະບຽດກະສຽນ ໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງປະຫຍັດໃຫ້ຫຼາຍ ຍິ່ງຂື້ນໄປອີກຢ່າງແນ່ນອນ ເຮົາຕ້ອງຈຳເປັນເລືອກອາຊີບເສີມ ທີ່ໃຊ້ເງິນລົງທືນເໝາະສົມ ກັບເງິນໃນກະເປົາຖ້າເຮົາມີເງິນຫຼາຍກວ່ານີ້ ແລ້ວຈະປ່ຽນໄປເຮັດທີ່ຕ້ອງໃຊ້ເງິນຫຼາຍ ກໍ່ຍັງບໍ່ສາຍຖ້າຍັງບໍ່ມີເງິນລົງທືນຈີງໆ ການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍກໍເປັນອີກວິທີໜື່ງທີ່ບໍ່ດີ  ແລະ   ຄວາມສ່ຽງຕ່ຳເຊັ້ນດຽວກັນ.

2.  ຊ່ວງເວລາທີ່ໃຊ້

 f277

“Until you value yourself, you won’t value your time. Until you value your time, you will not do anything with it.” M. Scott Peck

ຈົນກວ່າທ່ານຈະປະເມີນຄ່າຕົວເອງ ທ່ານຍັງບໍ່ປະເມີນຄູນຄ່າຂອງເວລາ ຈົນກວ່າທ່ານຈະປະເມີນຄຸນຄ່າຂອງເວລາ ທ່ານຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຮັດຫຍັງເລີຍ  ເປັນຄຳເວົ້າຂອງ    M. Scott Peck   ໝໍ ແລະ ນັກຈິດຕະວິທະຍາຊາວອາເມລິກັນ ອາຊີບທີ່ທ່ານເລືອກນັ້ນ ຈຳເປັນຕ້ອງທີ່ຈະຕ້ອງລົງຕົວ ກັບງານປະຈຳ  ແລະ  ເວລາທີ່ທ່ານໃຫ້ກັບຄອບຄົວ ຮ່ວມເຖີງສຸກຂະພາບຂອງທ່ານດ້ວຍ ມັນຄົງບໍ່ດີແທ້ຖ້າເຮັດອາຊີບເສີມ ໂດຍບຽດບັງເວລາງານ ສຸດທ້າຍໂດຍເຈົ້ານາຍໄລ່ອອກຈາກງານ  ຫຼື  ເຮັດອາຊີບເສີມຈົນຕ້ອງເລີກກັບແຟນ  ຫຼື   ຮ່າງກາຍຊຸດໂຊມ ບໍ່ໄດ້ພັກຜ່ອນ.

3.  ເນື້ອງານ

 f278

“A business that makes nothing but money is a poor business.” Henry Ford

ທຸລະກິດເຮັດເງິນຢ່າງດຽວ ເປັນທຸລະກິດຊັ້ນບໍ່ດີ  ເປັນຄຳເວົ້າຂອງ   Henry Ford   ນັກທຸລະກິດຜູ້ກໍ່ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ Ford Corporation ຊາວອາເມລິກັນຖ້າງານປະຈຳ ທີ່ຕ້ອງທຳເຮັດໃຫ້ທ່ານຫຼໍ່ຫຼຽວ   ແລະ  ຮູ້ສືກໄຮ້ຄ່າແລ້ວ ເປັນຫຍັງຕ້ອງຫາອາຊີບເສີມ ທີ່ທຳລາຍຈິດໃຈຕົວທ່ານເອງ ທ່ານຄວນຈະຫາຫຍັງ ທຳທີ່ມັນຊ່ວຍດຳລົງຈິດໃຈນາງ ເຕີມເຕັມຊີວິດຂອງທ່ານ ໃຫ້ທ່ານໄດ້ເຮັດໃນສີ່ງທີ່ຕົວເອງ ຮັກເພາະທ່ານຈະທຳມັນໄດ້ຍອດຢ້ຽມ ແລະ ທຸກຄົນຈະມັກມັນ.

 f279

“Inspiration exists, but it has to find us working.” Pablo Picasso

ແຮງບັນດານໃຈທີ່ມີຢູ່  ແລະ ມັນຄວນຈະຢູ່ໃນວຽກຂອງເຮົາ ເປັນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ Pablo Picasso ຈິດຕະລົງເອກຂອງໂລກ ຊາວສະເປນ

ອາຊີບເສີມບາງຢ່າງອາດຈະບໍ່ເຕີມເຕັມ ທ່ານໃນແງ່ຂອງເງິນທອງທີ່ໄດ້ຮັບຢ່າງອື່ນມາແທນເຊັ່ນ: ປະສົບການ ສີ່ງຂອງແລກປ່ຽນ ຢ່າງການໄປທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ຫຼື ການໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື່ນ ກໍ່ອາດຈະເປັນສີ່ງທີ່ເຕີມເຕັມທ່ານໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

One Response to “ອາຊີບເສີມ ຖ້າບໍ່ເລີມເຮັດຕອນນີ້ ຈະເລີມຕອນໃດ”

RSS Feed for ທຸລະກິດໜ້າຮູ້ –  ທັນໂລກໄອທີ Comments RSS Feed

ດີຫລາຍ ຂໍຂອບໃຈສຳຫລັບຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນນີ້


Where's The Comment Form?

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: