ອາຊີບເສີມ ທີ່ໜ້າສົນໃຈ

Posted on February 24, 2014. Filed under: ທຸ​ລະ​ກິດ |


ພົບກັບ 10​ ອາຊີບທີ່ໜ້າສົນໃຈທໍາເງິນໄດ້ດີເລີ່ມງ່າຍ ແລະ ມີຄວາມເໝາະສົມໃນຍຸກປະຈຸບັນ

ອາຊີບເສີມທີ່ໜ້າສົນໃຈເປັນແບບໃດ

f289

ຫຼັງຈາກທີ່ເຮົາຮູ້ເຫດຜົນແລ້ວ ວ່າເປັນຫຍັງທ່ານຕ້ອງຊອກຫາອາຊີບເສີມເຮັດ  ຫຼື  ວ່າມີຫຍັງເຮັດເພີ່ມໄປແລ້ວ ລວມໄປເຖິງປັດໃຈທີ່ໃຊ້ໃນການເລືອກອາຊີບເສີມ ທີ່ເໝາະສົມ ກັບຕົວທ່ານໄປແລ້ວ ແຕ່ຖ້າຕອນນີ້ ທ່ານຍັງຄິດບໍ່ອອກວ່າ ຈະເຮັດອາຊີບເສີມຫຍັງດີ ຫຼື ອາຊີບເສີມທີ່ໜ້າສົນໃຈເປັນແບບໃດ.

ເຮົາມີຄຳເແນະນຳໃຫ້ທ່ານວ່າ  10 ອາຊີບເສີມທີ່ມາແຮງໃນປະຈຸບັນ ແລະສ້າງລາຍໄດ້ ໄດ້ຢ່າງຈີງຈັງ ເຮັດເງິນໄດ້ດີ ເໝາະສົມກັບປະຈຸບັນ ຊື່ງອາດໃຫ້ໄອເດຍ  ຫຼື  ແຮງບັນດານໃຈ ໃນການເລືອກອາຊີບເສີມຂອງທ່ານ.

10 ອາຊີບເສີມທີ່úໜ້າສົນໃຈໃນປະປັດຈຸບັນ

 ອາຊີບເສີມຫຼາຍອາຊີບທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ທີ່ຫຼາຍຕໍ່ຫຼາຍຄົນ  ບາງຄົນອາດຈະລອງໄດ້ເຮັດອາຊີບເສີມເຫຼົ່ານີ້ແລ້ວ ຊື່ງ  10 ອາຊີບເສີມທີ່ນຳສະເໜີ ໃນບົດຄວາມນີ້ ຈະໃຫ້ພາບກວ້າງໆ ຂອງການຫາອາຊີບເສີມຊື່ງເບີ່ງມີ 3 ແບບໃຫຍ່ໆ ຄືອາຊີບເສີມ ທີ່ຢູ່ໃນຮູບຂອງການໃນລັກສະນະ ສະເພາະຕົວອາຊີບເສີມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂາຍ ແລະ ອາຊີບເສີມ ທີ່ພ້ອມມີຄົນຈະຖ່າຍທອດ ວິທີການເຮັດໃຫ້ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີພັກສະນະໃດໆມາກ່ອນ

1.  ສອນພິເສດ 

f290

ຖ້າວັນນີ້ທ່ານມີຝີໄມ້ລາຍມື ໃນການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ ໃຫ້ກັບຜູ້ອື່ນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເດັກ ຫຼື ໃຫຍ່ໃນວິຊາທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນ: ພາສາອັງກິດ ຫຼື ຄະນິດສາດ ການສອນພິເສດ ເບີ່ງຈະເປັນອາຊີບເສີມທີ່ເໝາະກັບທ່ານ ເປັນຢ່າງຫຼາຍ ເພາະມັນບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລົງທືນ ແມ້ແຕ່ພຽງໜ້ອຍດຽວ ແຕ່ໃຊ້ຄວາມຮູ້ ແລະ  ທັດສະນະຂອງທ່ານ ເມື່ອຢູ່ແລ້ວໃນປະຈຸບັນອາຊີບ ອາດຈະລາມມາເຖີງການສອນພິເສດ ໃນລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລແລ້ວ  ເຊີ່ງໃຫ້ລາຍໄດ້ທີ່ຫຼາຍກວ່າ ອາດຈະໄດ້ເຖີງຊົ່ວໂມງລະ 500 – 1000 ບາດ.

2.  ຫຼີ້ນດົນຕີຕາມສະຖານບັນເທີງ 

f291

ຖ້າທ່ານເປັນຄົນໜື່ງຮັກສຽງດົນຕີ ທີ່ມີສຽງຮ້ອງທີ່ດີ ຫຼື ຫຼີ້ນກິຕ່າເກັ່ງທ່ານກໍສາມາດຟອມວົງດົນຕີຂອງຕົນເອງ ແລະ ໄປຫຼີ້ນຕາມຮ້ານນັ່ງຊິວຕ່າງໆ ຫຼື  ແຕ່ພັບກໍ່ຕາມລາຍໄດ້ກໍຂ້ອນຂ້າງຈະດີ ແລະ ຍີ່ງທ່ານຮັກສຽງດົນຕີແລ້ວ ທ່ານຍັງຈະມີຄວາມສຸກ ກັບອາຊີບເສີມນີ້ຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ ລາຍໄດ້ທີ່ເກິດຂື້ນ ໃນແຕ່ລະຄືນກໍ່ບໍ່ຂີ້ລ້າຍ ຂີ້ເລ່ ແຕ່ຢ່າງໃດ ໃນເວລາພຽງຊົ່ວໂມງເຄີ່ງ ວົງຂອງທ່ານອາດຈະໄດ້ເງິນ 2000 ບາດ ຊີ່ງເຮັດໃຫ້ຕົກແລ້ວ ຄືນໆໜື່ງທ່ານ ອາດຈະສ້າງລາຍໄດ້ເຖີງ 3000 ບາດ ໄດ້ຢ່າງສະບາຍ.

3.  ລົງທືນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ 

f292

ນີ້ເປັນອີກອາຊີບເສີມ ທີ່ຄົນເຮັດວຽກຫຼຸ້ນໃໝ່ ນິຍົມເປັນຢ່າງຫຼາຍ ເພາະພຽງແຕ່ທ່ານມີເງິນທືນ ບວກກັບທັກສະໃນດ້ານການລົງທືນ ແຕ່ນີ້ທ່ານກໍ່ສາມາດທຳເງິນຈາກການລົງທືນ ຫຼື ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ  ຫຼື  ແມ້ແຕ່ລົງທືນຊື້ກອງ ຮ່ວມກໍຍັງໄດ້ແຕ່ອາຊິບເສີມນີ້ ອັນຕະລາຍຫຼາຍ ຫາກທ່ານບໍ່ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຈ ພຽງພໍທີ່ຈະລົງທືນ ແລະ ເບີ່ງແຍງຕົວເອງ ໃຫ້ຢູ່ລອດໄດ້ ໂດຍບໍ່ໄປເສຍກ່ອນຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຂື້ນຊື່ ການລົງທືນ ຖ້າທ່ານບໍ່ມີເງິນທືນແລ້ວ ອາຊີບເສີມຕົວນີ້ຄົງຈະເປັນໄປບໍúໄດ້ທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນ.

4.  ຮັບແປງານ 

f293

ຖ້າທ່ານເປັນຄົນໜື່ງທີ່ສ່ຽວຊານ ເລື່ອງພາສາຕ່າງປະເທດແຕ່ທ່ານບໍ່ມັກທີ່ຈະສອນ ຫຼື ຖ່າຍຄວາມຮູ້ໃຫ້ຜູ້ອື່ນ ເພາະທ່ານຈະຄິດວ່າ ທ່ານເປັນຄົນທີ່ເວົ້າບໍ່ເກັ່ງ ຫຼື ບໍ່ມັກກັບການພົບປາກຜູ້ຄົນຊ່ຳໃ ດທາງເລືອກທີ່ ເໝາະກັບທ່ານນັ້ນ ທ່ານອາດຈະເລືອກອາຊີບເສີມ ຮັບແປງານ ຫຼື ຈະເອີ້ນວ່ານັກແປກໍ່ໄດ້ ເພາະທ່ານກໍ່ບໍ່ຕ້ອງເວົ້າກັບໃຜ ແຕ່ຢູ່ກັບ Computer ພີມແຕ່ຢ່າງດຽວ ຊື່ງລາຍໄດ້ກໍ່ຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍ ອາດຈະໄດ້ 300 – 500 ບາດເດືອນໜື່ງອາດຈະມີລາຍໄດ້ຂື້ນ ຫຼັກໝື່ນໄດ້ຢ່າງສະບາຍ.

5.  ຂາຍຂອງຜ່ານ Face book 

f294

 ອາຊີບເສີມປະເພດນີ້ ເປັນແບງານຂາຍແບບແລກ ທີ່ຈະຖືກນຳສະເໝີນັ້ນ ຄືການຂາຍເຄື່ອງຜ່ານ Face book ຫຼື Website ອື່ນໆ ຮູບແບບນີ້ ເປັນທີ່ນິຍົມຢ່າງຫຼາຍ ໃນປັດຈຸບັນ ດ້ວຍຄວາມທີ່ເລີ່ມຕົ້ນໄດ້ງ່າຍ ແມ້ຈະຍາກໜ້ອຍໃນການ Promote ແຕ່ທືນບໍ່ກໍ່ເພາະວ່າສີນຄ້າ ທີ່ຂາຍໃນ ນັ້ນຮັບເງິນສົດ ແລະ ສາມາດເລືອກທີ່ຈະ Pre-Order ໄດ້ອີກ ເພາະສະນັ້ນ ບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງໄປຊື້ສີນຄ້າມາ Stock ໄວ້ຫຼາຍໆ ແຕ່ອາດຈະເຈີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ກໍພຽງແຕ່ການສົ່ງສີນຄ້າໄປໃຫ້ກັບລູກຄ້ານັ້ນເອງ.

6.  ຂາຍເສື່ອຜ້າໃນວັນຢຸດ 

f295

ອີກອາຊີບເສີມໜື່ງ ທີ່ອາດຈະລົດຄວາມນິຍົມລົງ ເມື່ອປຽບທຽບກັບເມື່ອກ່ອນ ແຕ່ກໍ່ມີຄົນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ເຂົ້າໆ ອອກໆ ກັບການເຮັດອາຊີບເສີມນີ້ ຄືການຂາຍເສື້ອຜ້າ ຫຼື ສີນຄ້າອື່ນໆໃນມື້ພັກອາຊີບເສີມນີ້ ອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ເງິນລົງທືນຫຼາຍ ກວ່າຮູບແບບອື່ນໆ ເພາະຕ້ອງໄປຈົມກັບໜ້າຮ້ານ ແລະ ສີນຄ້າຂອງຮ້ານທ່ານ ແຕ່ ທ່ານຕັ້ງໃຈກັບມັນ ແລະ ເລືອກສີນຄ້າມາຂາຍໄດ້ຕົງໃຈຄົນຊື້ ທ່ານອາດຈະພັດທະນາອາຊີບເສີມນີ້  ໃຫ້ກາຍເປັນທຸລະກິດໄດ້ເລີຍ.

7.  ຂາາຍປະກັນ 

f296

ຫຼາຍຕໍ່ຫຼາຍຄົນ ຈະເບີ່ງວ່າອາຊີບເສີມຊະນິດນີ້ ອາດຂ້ອນຂ້າງຈະເປັນຕາຢ້ານ ສຳລັບຄົນຮອບຂ້າງຕ້ອງໄປຕື້ ໄປງໍ້ ໃຫ້ເພືúອນໆ ຫຼື ຍາດພີ່ນ້ອງຂອງເຮົາ ມາຊື້ປະກັນນຳເຮົາ ແຕ່ໃນປະຈຸບັນທີ່ໃນການຊື້ປະກັນນັ້ນ ຄົນທຳງານທົ່ວໄປເບີ່ງວ່າເປັນການລົງທືນຢ່າງໜື່ງ ແຖມຍັງຫັກລົດຍ້ອນ ໄດ້ອີກ ເພາະສະນັ້ນ ຫາເພື່ອນໆ ທີ່ເປັນຄົນທຳງານຂອງສາມາດເລືອກໄດ້ແລ້ວ ແທນທີ່ຈະຈ່າຍເງິນໃຫ້ກັນຄົນອື່ນໆ ເພາະຍັງເສຍເຂົາກໍຕ້ອງຊື້ປະກັນຢູ່ແລ້ວ ປ່ຽນມາຈ່າຍໃຫ້ກັບທ່ານກໍຄົງຈະດີຢ່າງແນ່ນອນ ເພາະສະໜັບສະໜູນເພື່ອນໄດ້.

8.  ຂາຍບັດເຄດິດ ຫຼõ ບັດເງິນສົດ

f297

ຄົງຕ້ອງປະຕິເສດໄດ້ຍາກກວ່າ ບັດເຄດິດ  ຫຼື  ບັດເງິນສົດມີຄວາມຈຳເປັນກັບຊີວິດປະຈຳວັນຂອງຄົນທຳງານລະດັບໜື່ງ ເພາະຖ້າເຮົາໄປຊື້ຂອງ ຊື້ສີນຄ້າ ທີ່ມີລາເປັນໝື່ນ ເປັນແສນ ມັນຄົງບໍ່ສະດວກຖ້າຈົກເງິນສົດ ມະຫາສານໄປຊື້ສີນຄ້າ ສ່ຽງກັບການຖືກປົ້ນ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ຕົກຫາຍອີກ ອາຊີບຂາຍບັດເຄດິດ ຈື່ງເກິດຂື້ນ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບຄົນ ທີ່ຢາກສະສົມບັດເຄດິດ ກັບທ່ານໃບໜື່ງອາດຈະໄດ້ລາຍໄດ້ໃບລະ 300 – 1,000 ບາດ.

9.  ທຳງານຝີມື

f298

ອາຊີບເສີມອີກແບບໜື່ງ ຄືມີີຄົນສອນໃຫ້ທ່ານເຮັດວ່າທ່ານຢ່າງໃດ ເຊີ່ງອາຊີບເສີມແລກ ໃນຮູບແບບນີ້ ທີ່ເຮົາຈະນຳສະເໜີການເຮັດວຽກຝີມື ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຢີບປັກ, ທັກຊ່ຽວ ຫຼື ງານຝີມືອື່ນໆເຖິງຈະເໝາະກັ®ຜູ້ຍິງຫຼາຍກວ່າ ແຕ່ວ່າທ່ານຜູ້ຊາຍຈະລອງເຮັດເບີ່ງ ກໍ່ບໍ່ຕ້ອງເຂີນສາມາດລອງໄດ້ເລີຍ ເພາະວ່າມີຄົນພ້ອມຈະສອນ ແລະ ປ້ອນ Order ໃຫ້ທ່ານ.

10.            ທຸລະກິດ MLM

f299

ອາຊີບເສີມທີ່ໜ້າສົນໃຈ ຢ່າງສຸດທ້າຍຄືການທຳທຸລະກິດ MLM ເຊີ່ງເປັນແບບ ທີ່ມີຄົນສອນເຊັ່ນດຽວກັນຫຼາຍຕໍ່ຫຼາຍຄົນ ອາດຈະມີ ອັກຂະຕິ ທີ່ບໍ່ກັບການທຳທຸລະກິດ MLM ຫຼືທຸລະກິດເຄືອຄ່າຍ ເພາະເຄີຍເຈີເພື່ອນມາຕື້ ຫຼື ຂາຍສີນຄ້າໃຫ້ກັບທ່ານ ແຕ່ຖ້າທ່ານເຂົ້າມາສືກສາທຸລະກິດນີ້ ໃຫ້ດີ ອາດຈະເຫັນຄວາມສວຍງາມທຸລະກິດ ແລະ ພົບວ່າທີ່ເຄີຍເຈີນັ້ນອາດຈະບໍ່ແມ່ນພວກມືອາຊີບຫຼາຍຕໍ່ຫຼາຍຄັ້ງ ກໍ່ຈະເຫັນໄດ້ວ່າຮູບແບບການນຳສະເໜີຈະເນັ້ນໄປທີ່ການເຮັດເຄືອຄ່າຍສີຂາວຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ຄືເຮັດແລ້ວ ຕ້ອງບໍ່ເສຍເພື່ອນ ເພາະວ່າຖ້າທຳ MLM ແລ້ວລວຍ ແຕ່ສຸດທ້າຍບໍ່  ຫຼື  ໃຜ ຄືຈະບໍ່ດີຢ່າງແນ່ນອນ.

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: