ເຖີງເວລາປ່ຽນໂລໂກ ຂອງທ່ານແລ້ວ ຫຼືບໍ່?

Posted on February 25, 2014. Filed under: ທຸ​ລະ​ກິດ |


f302

ໂລໂກ້ທີ່ດີ ແລະ  ສື່ຄວາມໝາຍໄດ້ນັ້ນ ຍ່ອມສ‰ງຜົນດີກັບອົງກອນ ຊີ່ງໂລໂກ້ ຂອງແບນເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ຈຳເປັນທີ່ເມື່ອຄິດຂື້ນມາ ຈະຕ້ອງໃຊ້ໂລໂກ້ແບບເດີມໆ  ໄປຕະຫຼອດ ເພາະແຕ່ອົງກອນຂະໜາດໃຫຍ່ແບບ Yahoo   ທີ່ໃຊ້ໂລໂກ້ເດີມມາດົນກໍ່ຍັງປ່ຽນໂລໂກ້ໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ພາບລັກສະນະ ຂອງອົງກອນນັ້ນເບີ່ງດີຂື້ນ ທີ່ນີ້ຄຳຖາມກໍ່ຄື  ວ່າເຮົາຈະຮູ້ໄດ້ຢ່າງໃດວ່າເຮົາຄວນປ່ຽນໂລໂກ້ໃໝ່ເມື່ອໃດ ເຊີ່ງ 5 ຫົວຂໍ້ນີ້ຍັງຄືສັນຍານທີ່ບອກເຮົາວ່າເຖິງເວລາທີ່ເຮົາຄວນປ່ຽນໂລໂກ້ໃໝ່ໄດ້ແລ້ວ.

1.  ໂລໂກ້ບໍ່ເຂົ້າກັບສະໄໝໃໝ່

ໂລໂກ້ຂອງເຮົານັ້ນ ຖືກອອກແບບມາໂດຍສຳລັບຂອງຮ້ານເມື່ອ   10​ -​15​ ປີກ່ອ­ນັ້ນແລ້ວໂລໂກ້ຂອງເຮົາ ອາດບໍ່ເໝາະກັບການນຳໄປ ໂຊໂປໂມທັບສື່ສະໄໝໃໝ່ ລອງຄິດຍ້ອນຫຼັງວ່າ  ໂລໂກ້ຂອງແບນ ຫຼື ອົງກອນຂອງເຮົານັ້ນ ຖືກໃຊ້ມາຕັ້ງແຕ່ເມື່ອໃດ ຖ້າໂລໂກ້ຂອງເຮົານັ້ນ ອອກແບບມາ ສຳລັບປ້າຍໜ້າຮ້ານຄືຈັກ 10​-​15 ປີ ແລ້ວນັ້ນ ໂລໂກ້ຂອງເຮົາອາດບໍ່ເໝາະ ສຳລັບການນຳໃຊ້ໂປໂມດ ກັບສື່ສະໄໝໃໝ່ໃນ Website ຫຼື Social Media ອື່ນໆ ໄດ້ອີກຕໍ່ໄປການທີ່ໂລໂກ້ນັ້ນເຄີຍມີປະສິດທິພາບ ການນະໂຍບາຍເທີງສະໝຸດໜ້າເຫຼືອງ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ຈະສາມາດໃຊ້ສື່ຂ້າງຕົ້ນໄດ້ສະເໝີ ອາດເປັນເພາະດ້ວຍຮູບແບບເກົ່າແກ່ສື່ດັ່ງຢ່າງ ກໍ່ຕ້ອງມີວິວັດທະນາການ ຮູບແບບໃຫ້ເຂົ້າກັບ ຍຸກສະໄໝຢູ່ເລື້ອຍມາ ຕັ້ງແຕ່ອາດິດຈົນເຖີງປັດຈຸບັນ ດັ່ງນັ້ນ ຈື່ງເປັນເລື່ອງສຳຄັນຫຼາຍ ທີ່ໂລໂກ້ທີ່ຈະຕ້ອງ ສາມາດປັບເຂົ້າກັບສື່ຕົວກາງ ແທບທຸກຊະນິດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໜ້າກະດານ ຫຼື ໜ້າຈໍອຸປະກອນອິເລັກໂທນິກສະໄໝໃໝ່

ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການທັງຫຼາຍ ຄວນໃຊ້ເວລາວິເຄາະໃຫ້ດີ ເຖິງການປັບໂລໂກ້ ໃຫ້ເຂົ້າກັບສື່ດ້ວຍປັດໃຈເຊັ່ນ: ໂລໂກ້ຂອງເຮົານັ້ນ ເມື່ອຖືກຂະຫຍາຍໃຫຍ່ ຫຼື ປັບຂະໜາດນ້ອຍລົງ ຍັງສາມາດເບີ່ງອອກໄດ້ຢູ່ ຫຼືບໍ່ ? ໂລໂກ້ຂອງເຮົານັ້ນ ເບີ່ງດີຊ່ຳໃດ໋ເມື່ອຕ້ອງຢູ່ຫຼັງສີຂາວ ຫຼື ສີດຳທີ່ເປັນພື້ນຫຼັງສ່ວນໃຫຍ່ ຂອງໜ້າເວັບໄຊ້ ? ໂລໂກ້ນັ້ນ ສາມາດດືງດູດຜູ້ຄົນ ໃຫ້ມາສົນໃຈເມື່úອຢູ່ໃນອຸປະກອນຕ່າງໆ ຫຼື ບໍ່ ? ຖ້າຄຳຕອບຂອງຄຳຖາມເຫຼົ່ານີ້ຍັງ ເປັນຄຳວ່າບໍ່ນີ້ອາດເປັນສັນຍານໜື່ງ ໃນການປ່ຽນໂລໂກ້ຂອງເຮົາແລ້ວ.

2.      ໂລໂກ້ບໍ່ຖື¡ດືງດູດອີກຕໍ່ໄປ

ຫາກຈະໃຫ້ພິຈາລະນາວ່າ ໂລໂກ້ຂອງແບນເຮົານັ້ນ ມີຄວາມດືງດູດ ແລະ ຄວາມສົນໃຈຫຼາຍຊ່ຳໃດຕອບຫຼາຍ ຊີ່ງການໂລໂກ້ຂອງເຮົາເອງນັ້ນ ໄປປຽບທຽບກັບຂອງຄູ່ແຂ່ງ ໃນຕະຫຼາດດຽວກັນກໍ່ໜ້າຈະໄດ້ຄຳຕອບທີ່ງ່າຍກວ່າ ຖ້າເຮົາຮູ້ສືກວ່າໂລໂກ້ທີ່ເຮົາໃຊ້ຢູ່ ມີໜ້າສົນໃຈສູງ ກັບຄູ່ແຂ່ງບໍ່ໄດ້ເລີຍ ກໍ່ອາດເປັນສັນຍານຢ່າງໜື່ງ ໃຫ້ເຮົາຕ້ອງປັບປ່ຽນບາງຢ່າງ ກັບໂລໂກ່ຂອງເຮົາແລ້ວໂ ດຍຂໍ້ສັງເກດໜືງ ທີ່ສາມາດໃຊ້ ປຽບທຽບໄດ້ກໍ່ຄືເທີງໂລກ  ທີ່ມີວິທີໃຊ້ໃນການເຮັດການຕະຫຼາດ ທີ່ຄືກັນແລ້ວ ແຕ່ແບນຂອງຄູ່ແຂ່ງ ຍັງໄດ້ປຽບກວ່າແບນ ຂອງເຮົາຫຼາຍ ກໍ່ຕັ້ງຂໍ້ສັງເກດເບີ່ງວ່າ ໂລໂກ້ທີ່ດືງດູດນັ້ນ ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສົນໃຈ ຂອງລູກຄ້າໄດ້ຫຼາຍໜ້ອຍພຽງໃດ.

3.    ໂລໂກບໍ່ສາມາດສື່ ທຸລະກິດໄດ້

ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປຫຼາຍໆ ທຸລະກິດກໍ່ເຕີບໂຕຂື້ນເລື້ອຍໆ ຈາກໂລໂກ້ຂອງແບນຕໍ່ສີນຄ້າ 1 ຊະນິດອາດສື່ຄວາມໝາຍໄດ້ ບໍ່ພໍອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ ເມື່ອທຸລະກິດມີການພັດພະນາຈົນມີສີນຄ້າຫຼາຍຮູບແບບ ຕ່າງກັນອອກໄປຫຼາຍຂື້ນ ເຮັດໃຫ້ໂລໂກ້ທີ່ເໝາະກັບສີນຄ້າ ເລີ່ມຕົ້ນຈາກ 1 ຢ່າງນັ້ນກໍ່ບໍ່ສາມາດສື່ຄວາມໝາຍ ໄປເຖີງຜະລິດຕະພັນໃໝ່ໆ ຢ່າງອື່ນໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ ຊີງຖ້າໂລໂກ້ທີ່ມີນັ້ນ ສາມາດ ສື່ຄວາມໝາຍໄດ້ເຖິງສີນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ທີ່ເຮົາມີກໍ່ອາດຈະຕ້ອງມີການປັບປ່ຽນໂລໂກ້ເສຍໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ແບນເປັນທີ່ໜ້າຈັບໃຈຫຼາຍຂື້ນ ເພາະໂລໂກ້ນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ສື່ເຖິງອາດິດທີ່ຜ່ານມາ ຂອງທຸລະກິດ ແຕ່ມີໄວ້ສຳລັບສະແດງຕົວຕົນໃນປັດຈຸ ບັນຮ່ວມໄປເຖິງວິໄສທັດດສະນະຂ ອງອົງກອນ ທີ່ມີໃນອະານຄົດອີກດ້ວຍ.

4.  ໂລໂກ້ທີ່ຊັບຊ້ອນຈົນເກີນໄປ

ຄວາມຊັບຊ້ອນເກີນໄປຂອງໂລໂກ້ນັ້ນ ນອກຈາກເຮັດໃຫໂລໂກ້ເຮົາເບີ່ງຍາກຂື້ນແລ້ວ ຍັງສົ່ງຜົນໃຫເກີດເມື່ອເຜີຍແຜ່ໃນຫຼາຍໆສື່ອີກ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍີ່ງ ກັບໂລໂກ້ທີ່ເນັ້ນການໄລ່ແສງມີສີ ແລະ ເງົາທີ່ໆນິຍົມກັນຢ່າງຫຼາຍ ແຕ່ວ່າວິທີນີ້ມັກເຫັນບັນຫາຢູ່ຕະຫຼອດ ເວລາຖືກໃຊ້ຂ້າມອຸປະກອນ ເຊັ່ນ ຄວາມເຂັ້ມຂອງສີທີ່ຫາຍໄປ ເມື່ອຢູ່ເທີງໜ້າກະດານ ເຮັດໃຫ້ໂລໂກ້ອອກມາຜິດພ້ຽນ ຈົນເບີ່ງບໍ່ອອກ ວ່າເປັນຮູບຫຍັງ ຖ້າເຮົາຄິດເຖິງຕົວຢ່າງໂລໂກ້ຫຼາຍ ທີ່ໂດ່ງດັງ ນັ້ນຈະເຫັນໄດ້ວ່າສ່ວນຫຼາຍ ເນັ້ນຮູບຮ່າງ ແລະ ສີ່ງທີ່ລຽບງ່າຍ ຕົວຢ່າງທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດກໍ່ຄື ໂລໂກ້ຂອງ  Apple, Nike, Channel ແລະອື່ນໆ ອີກຫຼາກຫຼາຍ.

ໜ້າເສຍດາຍທີ່ຫຼາຍໆອົງກອນ ຂາດຄວາມສຳຄັນຂອງໂລໂກ້ໄປ ເພາະຄິດວ່າໂລໂກ້ນັ້ນ ບໍ່ມີຜົນຕໍ່ແບນທັງທີ່ຄວາມເປັນຈີງແລ້ວ ໂລໂກ້ຄືເປັນອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນ ສຳລັບການສ້າງແບນເລີຍລອງສັງເກດເບີ່ງ ແບນທີ່ມີໂລໂກ້ທີ່ເບີ່ງງ່າຍເປັນທີ່ຈົດຈຳ ແລະ  ສື່ຄວາມໝາຍໄດ້ເຖີງຜະລິດຕະພັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ນັ້ນກໍ່ລ້ວນແລ້ວແຕ່ ເປັນແບນທີ່ມີສື່ສຽງແທບທັງນັ້ນ ດັ່ງນັ້ນມັນກວດສອບວ່າ ໂລໂກ້ຕົວເຖີງເວລາ ທີ່ຄວນມີການປ່ຽນແປງຫຍັງແດ່ ເພື່ອໃຫ້ການສ້າງແບນຂອງເຮົານີ້ໃຫ້ມິປະສິດທິພາບຫຼາຍຍີ່ງຂື້ນ.

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: