ລົງທືນຢ່າງສະຫຼາດ ໃຫ້ທຸລະກິດເຕີບໂຕ

Posted on March 1, 2014. Filed under: ທຸ​ລະ​ກິດ |


f329

ເມື່ອມື້ໃດມື້ໜື່ງ ທີ່ທຸລະກິດຂອງເຮົາຈະເຕີບໂຕ ຈາກທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍໄປສູ່ ທຸລະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ຂື້ນ ມີຫຼາຍສີ່ງຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ເຮົາຈະຕ້ອງເຮັດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຂະຫຍາຍສຳນັກງານ ເພີ່ມຈຳນວນພະນັກງານໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບລູກຄ້າໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ອື່ນໆອີກຫຼາຍ ສຳລັບທຸລະກິດທີ່ກຳລັງຕອບໂຕນັ້ນ ກໍ່ອາດຈະບໍ່ໄດ້ມີເງິນທືນຫຼາຍ ພຽງພໍທີ່ຈະລົງທືນເພີ່ມເຕີມ ກັບທຸກສີ່ງທຸກຢ່າງ ທີ່ເຮົາຕ້ອງການໄດ້ຮັບ ເຮັດໃຫ້ໃນບາງຄັ້ງ ກໍອາດຈະເປັນເລື່ອງທີ່ຕັດສີນໃຈວ່າ ຈະນຳເງິນໄປລົງທືນກັບຫຍັງຈື່ງຈະເໝາະສົມທີ່ສຸດ ແລະ ໃຫ້ຜົນຕອບແທນກັນມາສູງສຸດ ດັ່ງນັ້ນ ສຳລັບທຸລະກິດ SMES ຫຼື Startup ແລ້ວຕໍ່ໄປນີ້ຄື 3 ແງ່ມູມຂອງທຸລະກິດ ທີ່ເຮົາຄວນໃຫ້ນ້ຳໜັກການລົມທືນ ອັນດັບແລກໆ ພ້ອມທັງເຫດຜົນວ່າແຕ່ລະຂໍ້ນັ້ນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດຂອງເຮົາພັດທະນາຢ່າງຍາວນານໄດ້

1.     ຈ້າງ Outsource

ສຳລັບຕຳແໜ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ທີຄວາມຈຳເປັນ ທຸລະກິດຕະຫຼອດເວລາ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ເປັນແກນຫຼັກ ສຳຄັນໃນການຂັບເຄື່ອນ ທຸລະກິດ ການເລືອກຈ້າງ ພະນັກງານແບບ Outsource ອາດໃຫ້ຜົນທີ່ຄຸ້ມຄ່າກ່ວາ.

ເມື່ອທຸລະກິດຂອງເຮົາເຕີບໂຕຈາກຂະໜາດນ້ອຍໄປສູ່ຂະໜາດກາງແລ້ວ ສີ່ງໜື່ງທີ່ຕາມ ມາຢ່່າງແນ່ນອນກໍຄວນຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍໆຢ່າງທີ່ເຮົາຕ້ອງພົບ ທຸລະກິດຂະໜາດກາງຍ່ອມມີລະບົບ ແລະ ຂະບວນການຕ່າງໆທີ່ເຮົາມານັ່ງຄິດ ແລະ ໃສ່ໃຈຫຼາຍກ່ວາເດີມ ຈາກທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍອາດເຮັດບັນຊີດ້ວຍຕົົນເອງ ທຸລະກິດໃຫຍ່ຂື້ນກັບບັນຊີເຫຼົ່ານັ້ນກໍອາດຊັບຊ້ອນຈົນເີນ­ຄວາມສາມາດຂອງເຮົາ ຫຼືບາງຄັ້ງອົງກອນ ຂອງເຮົົາອາດຕ້ອງມີເວັບໄຊ້ເປັນຂອງຕົນເອງ ຫຼືຕ້ອງເພີ່ງພາໂປຼແກຣມເມີ  ເພືúອຂຽນໂປຼແກຣມ ຂື້ນມາໃຫ້ກັບອົງກອນໄດ້ໃຊ້ເປັນຕົ້ນ

ເຊີ່ງຫາກເຮົາເບີ່ງດີໆ ແລ້ວພົບວ່າຕຳແໜ່ງຕ່າງໆ ເປັນຂ້າງຕົ້ນ ອາດບໍ່ຈຳເປັນສຳລັບຂອງອົງກອນຂອງເຮົາ ຕະຫຼອດເວລາ ຫຼືອາດຈະບໍ່ໃຊ້ຕຳແໜ່ງຫຼັກໆ ທີ່ມີໜ້າທີ່ຂັບເຄື່ອນຂອງອົງກອນໄປຂ້າງໜ້າ ດັ່ງນັ້ນທີ່ເຮົານຳເງິນໄປລົງທືນກັບການຈ້າງ Outsource ສຳລັບຕຳແໜ່ງເຫຼົ່ານີ້ ເພື່ອໃຫ້ເຮັດໜ້າຈົບເປັນງານໆ ໄປກໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາ ສາມາດປະຫຍັດຕົ້ນທືນໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ ການຈ້າງພະນັກງານປະຈຳເຂົ້າມາ ທັງນີ້ັລວມໄປເຖິງ ຕຳແໜ່ງທີ່ຈຳເປັນຢ່າງພະນັກງານຂາຍ ຫຼື ຕຳແໜ່ງອື່ນໆ ທີ່ເຮົາຂາດແຄນໄດ້ບາງຊ່ວງເວລາໄດ້ອີກດ້ວຍ ເຊັ່ນ ຊ່ວງປີໃໝ່ຂອງທຸລະກິດຂອງເຮົາ ຈະເກິດຄ້າຂາຍໄດ້ຫຼາຍກ່ວາປົກກະຕິ ເຮົາກໍ່ຄວນຈະຈ້າງພະນັກງານຊົ່ວຄາວ ມາຊ່ວຍເຫຼືອໃນໄລຍະເວລາສັ້ນໆ ເຊັ່ນນີ້ ແລະ ເມື່ອໝົດຊ່ວງນັ້ນໄປ ກໍ່ກັບໄປໃຊ້ພະນັກງານເທົ່າເດີມ ກໍ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ງານຂອງເຮົານັ້ນ ມີປະສິດທິພາບເມື້ອຮອດເວລາທີ່ເຮົາຕ້ອງການ ແລະ ຊ່ວຍປະຫຍັດຕົ້ນທືນໄດ້ຫຼາຍກ່ວາເດີມອີກດ້ວຍ.

2.     ການຕະຫຼາດ

ການທີ່ທຸລະກໃຫຍ່ຂື້ນນັ້ນ ໜາຍເຖິງການທີ່ເຮົາໄດ້ກຳໄລ ຈາກທຸລະກິດໄດ້ຫຼາຍຂື້ນກ່ວາເດີມ ແລະ ກຳໄລທີ່ຫຼາຍຂື້ນກ່ວາເດີມ ຈະໄດ້ມາຈາກຫຍັງອີກ ຖ້າບໍ່ແມ່ນຈາກປະລິມານຂອງລູກຄ້າທີ່ໃຊ້ສີນຄ້າ ແລະ ບໍລິການເພີ່ມຂື້ນ ເຊີ່ງຖ້າຄະນະນັ້ນ ເຮົາຄິດວ່າເຮົາ ສາມາດຄວບຄຸມເບີ່ງແຍງລູກຄ້າໄດ້ ເປັນຢ່າງດີແລ້ວ ກໍ່ຈະເຖິງເວລາທີ່ຈະກ້າວຕໍ່ໄປໂດຍການລົງທືນ ກັບການທຳງານການຕະຫຼາດ ເພື່ອຂະຫຍາຍ ຮ້ານລູກຄ້າທີ່ມີຢູ່ໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ ໄປກ່ວາເດີມແລ້ວ ການທຳງານໃຫ້ແບນ ຫຼື ທຸລະກິດເຮົານັ້ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໄປໃນວົງກວ້າງ ກໍ່ເຮັດໄດ້ຫຼາຍໆ ວິທີ ຕັ້ງແຕ່ໃຊ້ທືນນ້ອຍ ໄປຫາໃຊ້ທືນຫຼາຍ ໂດຍວິທີຍອດນິຍົມ ສຳລັບແບບທີ່ຕ້ອງການນຳສະເໜີສີນຄ້າໃໝ່ ຫຼື ຕ້ອງການປະຊາສຳພັນ ເມື່ອມີການປ່ຽນແປງຮູບແບບສີນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການກໍມັກ ທີ່ຈະໃຊ້ວິທີການຈັດອີກຕ່າງໆ ເພື່ອເຊີນຊື່ມວນຊົນເຮັດໜ້າທີ່ ເຜີຍແຜ່ງານເຫຼົ່ານັ້ນ ແຕ່ຖ້າຫາດເຮົາມີຕົ້ນທືນຫຼາຍ, ໜ້ອຍກໍສາມາດນຳເງິນທືນນັ້ນ ໄປລົງກັບໂຄສະນາໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ ສື່ສີ່ງພີມທັງຫຼາຍ ຮ່ວມໄປເຖິງໂຄສະນາຕາມເວັບໄຊ້ຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ຄົນຮູ້ຈັກແບນຂອງເຮົາຫຼາຍຂື້ນໄດ້ອີກດ້ວຍ.

ໃນປະຈຸບັນຍັງມີອີກຊ່ວງເວລາໜື່ງ ໃນການເຮັດການຕະຫຼາດ ທີ່ກຳລັງເປັນນິຍົມ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ຕົ້ນທືນບໍ່ຫຼາຍນັ້ນ ກໍ່ຄືການໂປຼໂມດແບນຂອງເຮົາຜ່ານທາງ Social Media ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: Facebook, Twitter, Google Plus ແລະອື່ນໆ ອີກຫຼາກຫຼາຍທີ່ ຖ້າໃຫ້ເຮົາເລືອກສອນໃຊ້ ຈະໃຊ້ຊະນິດໃດດີ ເພາະໃນແຕ່ລະຊະນິດກໍ່ຈະມີຈຸດເດັ່ນຕ່າງກັນອອກໄປ ຊື່ງນັ້ນ ກໍ່ເປັນໜ້າທີ່ຂອງເຮົາທີ່ຈະລົງໄປສືກສາ ພຶດຕິກຳລວມຂອງຜູ້ໃຊ້ Social Media ເຫຼົ່ານັ້ນ ຈະເປັນແນວໃດ ແລະ ເຮົາຈະມີວິທີການຕອບສະໜອງພວກເຂົາແນວໃດແດ່ ແຕ່ວ່າຖ້າເຮົາບໍ່ມີເວລາລົງມືເຮັດເອງແລ້ວ ກໍ່ລອງຫາ Outsource ຕໍາແໜ່ງ Social Media Specialist ຫຼື ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການເບີ່ງແຍງ social media ມາຊ່ວຍບໍລິຫານງານສ່ວນນີ້ແທນເຮົາກໍໄດ້.

3.     ເທັກໂນໂຍຢີ

ເທັກໂນໂລຢີທຸກມື້ນີ້ ມີປະໂຫຍດ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຊີວິດຂອງເຮົານັ້ນ ສະດວກສະບາຍໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໆ ອົງກອນຕັດສີນໃຈທີ່ຈະລົງທືນ ໃຫ້ກັບເທັກໂນໂລຢີໃໝ່ໆ ໃນອົງກອນຢູ່ສະເໝີ ເຊັ່ນ: ໃນປະຈຸດບັນນີ້ມີຫຼາຍອົງກອນແລ້ວ ເລືອກລົງທືນໃນອຸປະກອນຢ່າງ Smart phone ຫຼື Tablet ຫຼຸ້ນຕ່າງໆ ໃຫ້ກັບພະນັກງານທີ່ຕຳແໜ່ງສູງ ເພື່ອໃຫ້ຄວບຄຸມທຸລະກິດໃຫ້ງ່າຍຂື້ນ ບໍ່ວ່າການຕິດຕໍ່ທົ່ວໄປໃຊ້ຕອບອີເມວ ງານດ່ວນຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ການປະຊຸມເກິດຂື້ນ ໄດ້ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ຄົນລະສະຖານທີ່່ຜ່ານທາງ Application ຢ່າງ Face time ຫຼື Skype ໄດ້ອີກ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ວ່າການລົງທືນເທັກໂນໂລຢີ ອາດຈະເປັນການຊື້ອຸປະກອນສີ້ນເປືອງ ແຕ່ຄວາມເປັນຈີງແລ້ວ ເທັກໂນໂລຢີບາງຢ່າງ ເມື່ອປັບມາໃຊ້ໃຫ້ເຂົ້າກັບອົງກອນໄດ້ເມື່ອໃດ ຈະຖືເປັນການລົງທືນທີ່ຄຸ້ມຄ່າອີກຢ່າງໜື່ງ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຕ້ອງພິຈາລະນາກ່ອນ ວ່າອັນໃດເປັນສີ່ງຈຳເປັນທີ່ສຳຄັນ ທີ່ສຸດສຳລັບທຸລະກິດເຮົາ

ເຖິງວ່າທັງ ສາມ ຫົວຂໍ້ນີ້ໜ້າລົງທືນ ແລະ ໃຫ້ຜົນຕອບແທນທີ່ຄຸ້ມຄ່າ ແຕ່ທັງນີ້ ຂື້ນກັບແຕ່ລະອົງກອນ ແລະ ປັດໃຈໃດ ຄືສ່ວນທີ່ສຳຄັນຮັບຮອງອົງກອນເຊັ່ນ: ຖ້າຫາກວ່າເຮົາສັງລວມແລ້ວ ພົບວ່າການທຳງານທຸກມື້ນີ້ ເປັນໄປຢ່າງລາບລື່ນ ແລະ ຖ້າເທັກໂນໂລຢີບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນຫຼາຍ ກໍ່ຄວນມອງຫາທາງເລືອກອື່ນ ທີ່ສຳຄັນກວ່າເພື່ອລົງທືນແທນໄປກ່ອນເປັນຕົ້ນ ດັ່ງນັ້ນ ບໍ່ວ່າເຮົາຈະລົງທືນໄປກັບອັນໃດ ເພື່ອໃຫ້ທຸລະກິດເຕີບໂຕແລ້ວ ຕ້ອງຄິດໃຫ້ດີໆ ວ່າສິ່ງໃດສຳຄັນກັບອົງກອນເຮົາແດ່ ແລະ ຮຽງລຳດັບຈັດຄວາມສຳຄັນ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງວ່າອັນໃດຄວນລົງທືນກ່ອນ ອັນໃດຄວນລົງທືນທີຫຼັງ ເພື່ອໃຫ້ທຸລະກິດ ຂອງເຮົານັ້ນ ເຕີບໂຕຂື້ນໄປໄດ້ຢ່າງໝັ້ນຄົງ.

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: