ອາຊີບເສີມເຮັດຢູ່ບ້ານ

Posted on March 7, 2014. Filed under: ທຸ​ລະ​ກິດ |


  ພົບກັບ 5 ອາຊີບເສີມທຳທີ່ບ້ານ ທີ່ມີທັງແບບງ່າຍ ໃຜໆ ກໍ່ເຮັດໄດ້ຈົນເຖິງແບບທີ່ໃຊ້ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດສະເພາະທາງ.

 ເປັນຫຍັງຕ້ອງເປັນອາຊີບເສີມເຮັດຢູ່ບ້ານ

f371

ຫຼັງຈາກທີ່ເຮົາໄດ້ເຫັ່ນ ແລະໄດ້ຮູ້ວ່າເປັນຫຍັງຈີ່ງຕ້ອງເຮັດອາຊີບເສີມໄປແລ້ວ ຈາກບົດຄວາມໃນຄັ້ງກ່ອນໆ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ເຫັນວ່າ ໃນຕ່າງປະເທດນັ້ນ ການເຮັດອາຊີບເສີມເປັນເລືອງປົກກະຕິ ທີ່ໃຜໆກໍ່ເຮັດກັນເພາະຢ່າງໃດການຫາເງີນຫຼາຍທາງ ກໍ່ດີກວ່າ ການຫາເງີນໄດ້ທາງດຽວ

ມີຫຼາຍກະເປົາດີກວ່າມີພຽງກະເປົ່າດຽວລວມເຖິງ ການຫາເງິນເພີ່ມ ຢ່າງໃດກໍ່ເປັນທາງດລືອກທີ່ເໝາະສົມກວ່າການປະກົດຢ່າງແນນອນ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຫຼາຍຕໍ່ຫຼາຍຄົນ ກໍ່ເບິ່ງວ່າເຮົາອອກໄປຂ້າງນອກໄປເຮັດວຽກ ທີ່ເຮັດວຽກຕັ້ງອາທິດລະ 5 – 6   ມື້ແລ້ວເທົ່ານີ້ ກໍ່ຄ່ອນຂ້າງເມື່ອຍແລ້ວ

ລາຍໄດ້ເພີ່ມຈາກອາຊີບເສີມກໍ່ຢາກໄດ້ຢູ່ນະ ແຕ່ວ່າຂໍຢູ່ບ້ານກັບຄອບຄົວ ຈັກອາທີດລະ  1 – 2 ມື້ຈະບໍ່ໄດ້ເລີຍ ນີ້ເປັນຫຼາຍໆ Email ທີ່ສົ່ງເຂົ້າມາຖາມເຮົາ ວ່າໜ້າຈະແນະນໍາອາຊີບເສີມ ທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ທີ່ບ້ານ ເຂົ້າຈະໄດ້ລາຍໄດ້ເພີ່ມ ແລ້ວຍັງໄດ້ຢູ່ນຳຄອບຄົວທັງເວລາຕອນແລງທີ່ ຟ້າວມາເຮັດອາຊີບເສີມທີ່ບ້ານ ແລະ   ມື້ພັກອີກຕື່ມ.

ທາງເຮົາກໍ່ໄດ້ ເຮັດການຄົ້ນຄວ້າຂໍ້ມູນ ແລະ ລວບລວມອາຊີບເສີມທີບ້ານ ທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວອົບອຸ່ນຂື້ນ ບໍúຕ້ອງອອກໃປເຮັດວຽກຂ້າງນອກອີກ ໃນມື້ພັກ  ແລະ ຍັງໄດ້ລາຍໄດ້ເພີ່ມຕາມຈຸດປະສົງ ທີ່ຕ້ອງການຈະໄດ້ລາຍໄດ້ເພີ່ມ ແຕ່ບໍ່ຕ້ອງເສຍເວລາທີ່ໃຊ້ກັບຄອບຄົວ.

5 ອາຊີບເສີມທີ່ບ້ານ

ອາຊີບເສີມທີ່ຈະສະເໜີ 5 ອາຊີບນີ້ ຈະແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດ ໂດຍ 3 ອາຊີບທຳອິດເປັນອາຊີບເສີມທີ່ງ່າຍ ທຸກຄົນສາມາດເຮັດໄດ້ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ຄວາມຊ້ຽວຊານມາກ່ອນ ເລີມຕົ້ນໄດ້ງ່າຍໃຜໆ ກໍ່ເຮັດໄດ້ ສ່ວນ 4 ອາຊີບເສີມຫຼັງນັ້ນ ເປັນອາຊີບເສີມທີ່ຈຳເປັນ ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຮູ້ຄວາມຊ້ຽວຊານ ສະເພາະໃນບາງດ້ານ ເຊິ່ງອາດຈະລວມເຖິງ ການໃຊ້ Computer ໃຊ້ພາສາອັງກິດ ການຂີດການຂຽນ ແລະ ການຖ່າຍຮູບ.

1   ງານຝີມື

f372

ອາຊີບເສີມທຳທີ່ບ້ານ ທີ່ສາມາດເລີມຕົ້ນທີ່ບ້ານສຸດແສນ Classic ຄື   ການເຮັດວຽກຝິມືຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າເປັນຍິບປັກທັກແສ່ວສ້ອຍ ຮ້ອຍລູກປັດ ຫຼໍ່ທຽນຫອມ ແລະອື່ນໆ ອີກຫຼາກຫຼາຍ ເປັນອາຊີບເສີມທີ່ງ່າຍໆ ມີຄນສອນເຮັດອິດຕ່າງຫາກ ຖ້າຫາກເຮັດບໍ່ເປັນ ແລະ ມີການຮັບຊື້ທຸກຊີ້ນທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ສຳເລັດ ເປັນອາຊີບເສີມແບບເຮັດວຽກທີ່ບ້ານ ທີ່ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍ ເພາະເຮົາບໍ່ຕ້ອງລົງທືນພຽງແຕ່ລົງເວລາ ລົງແຮງແຖມປະຈາກຄວາມສ່ຽງ ອີກຕ່າງຫາກຊື່ຫາລາຍໄດ້ເພີ່ມ ໃຫ້ກັບເຮົາໄດ້ ຫຼາຍພັນບາດຢ່າງສະບາຍ.

 2   ເກັບຂວດ ຫຼື ຂອງເກົ່າທີ່ບ້ານມາຂາຍ

f373

ອາຊີບເສີມທີ່ບາງຄົນເບີງວ່າ ບໍ່ທັນສະໃໝນັ້ນຄື ການເກັບຂອງທີ່ເຫຼືອໃຊ້ ຫຼື ຂອງທີ່ຕ້ອງທີ້ງແລ້ວ ເຊັ່ນ ຂວດ ກະຕາບ ຫຼື ຂອງເກົ່າທີ່ຢູ່ໃນບ້ານມາຂາຍ ເປັນສີ່ງທີ່ສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ເຮົາໄດ້ ໂດຍທີ່ເຮົາບໍ່ຕ້ອງລົງທືນ ລົງແຮງເລີຍ ເພາະວ່າມັນກໍ່ເປັນສີ່ງທີ່ເຮົາ ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ປະໂຫຍດແລ້ວຈາກມັນຢູ່ແລ້ວ ຫຼື ບາງຄັ້ງເຮັດຍັງໄດ້ເອົາໄປຖີ້ມ ທີ່ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອໃປຟີໆ ໂດຍສຳການນຳມາຂາຍ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາມີລາຍໄດ້ກັບມາ ຢ່າງໜ່ອຍໆ ເດືອນລະ 300-500 ບາດເລີຍທີດຽວ.

3   ຮັບພີມງານ ຫຼື ເຄຼຍຂໍ້ມູນ

f374

ນີ້ເປັນອາຊີບເສີມທີ່ສາມາດ ເຮັດທີ່ບ້ານໄດ້ແບບສຸດທ້າຍປະເພດ ບໍ່ຕ້ອງການຄວາມຮູ້ຄວາມຊ້ຽວຊານສະເພາະທາງນັ້ນຄື  ການຮັບພີມງານຈະ ຫຼື ຂໍ້ມູນເຊິ່ງສະສຳລັບຄົນທີ່ພີມເອກະສານ ໄດ້ຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ ວ່ອງໄວ້ ຊື່ງປົກກະຕີແລ້ວການພີມງານຈະມີຄ່າແພງຢູ່ທີ່ 13-15 ບາດລວມການຄີດຂໍ້ມູນນັ້ນ ຈະມີຄ່າແຮງຢູ່ 3-5 ບາດຮວມໆແລ້ວຖ້າທຳຢ່າງເຕັມທີ່ ເດືອນໜື່ງໜ້າຈະເຮັດໄດ້ເຖິງ 40000-5000 ບາດໄດ້ໂດຍບໍ່ຍາກ.

4   ຮັບງານຈາກ Website ທີ່ຊື້ elanoe.com

f375

ອາຊີບເສີມທີ່ເຮັດທີ່ບ້ານ ໂດຍທີ່ໃຊ້ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດສະເພາະ ທາງແບບເຮັດອິດທີ່ຈະສະເໜີຄື ການຮັບງານຈາກ elance.com ເຊິ່ງເປັນ website ທີ່ນາຍຈ້າງກັບ Freelance ມາພົບກັນໂດຍງານທີ່ມີການຈ້າງຜ່ານ elance.com  ຈະມີຫຼາກຫຼາຍປະເພດ ບໍúວ່າຈະເປັນການຂຽນ programmer ການເຮັດ Application ບົນມືຖື ການແປເອກະສານ ການອອກແບບວາດຂຽນຕ່າງໆ ຂຽນແຜນວາດ ຂຽນເປັນ­ການຕະຫຼາດ   ຫຼື  ງານເອກະສານອື່ນ ກໍ່ມີລາຍໄດ້ທີ່ເກີດຂື້ນ ກໍ່ແລ້ວແຕ່ການຕົກລົງກັບນາຍຈ້າງ.

5  ຂຽນບົດຄວາມຕາມທີ່ Website ຊື້ ehow.com ຕ້ອງການ

f376

ຈາກເຮົາທີ່ໄດ້ຮູ້ເລື້ອງລາວຂອງ elance.com ແປແລ້ວຊື່ບາງທີເຮົາອາດຈະມີຄວາມຮູ້ພາສາອັງກິດແຕ່ບໍ່ສາມາດ ເຮັດໃນສີ່ງທີ່ນາຍຈ້າງໃນ elance.com ຕ້ອງການແຕ່ເຮົາອາດຈະມີຄວາມຮູ້ ເລືûອງການອອກກຳລັງກາຍ ການລົດນ້ຳໜັກການຕົກແຕ່ງບ້ານ ການເຮັດອາຫານ  ຫຼື  ສີງທີ່ກຽວຂ້ອງກັນ Lifestyle   ອື່່ນໆທາງເລືອກທີ່ຈະຂຽນບົດຄວາມ ຕາມທີ່   ehow.com   ກໍ່ເປັນທາງເລືອກ ທີ່ບໍ່ປານໃດ ໂດຍເຮົາຈະໄດ້ຄ່າຕອບແທນ ໃນການຂຽນບົດຄວາມຢູ່ທີ່   450 – 900 ບາດ ຕໍ່ 1 ບົດຄວາມເຊິ່ງກໍ່ໄດ້ຕົວເລກ ທີ່ ບໍ່ໜ່ອຍເລີຍ.

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: