Samsung ກຽມສ້າງແທັບເລັດຈໍໂຄ້ງໃນອະນາຄົດ

Posted on March 14, 2014. Filed under: ຄວາມຮູ້ເລື່ອງ IT, ສະມາດ ໂຟນ |


ໃນຕະຫຼາດແທັບເລັດປະຈຸບັນ Samsung  ຖືໄດ້ວ່າເປັນບໍລິສັດທີ່ມີແທັບເລັດຫຼາກຫຼາຍຂະໜາດທີ່ສຸດເຈົ້າໜື່ງ ແຕ່ການອອກແບບທັງໝົດ ເນັ້ນໃສ່ຈໍ 4 ຫຼຽມ ຂອບໂຄ້ງມົນ ຈົນບາງເທື່ອ ກໍ່ກາຍເປັຍອຸປະສັກໃນການເລືອກຊື້ ຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ ເບີ່ງຄືວ່າໃນອະນາຄົດ Samsung ຈະເລີ່ມພັດທະນາແທັບເລັດໃຫ້ມີດີໄຊແປກໄປຈາກເກົ່າເຊັ່ນ: ການສ້າງໜ້າຈໍໂຄ້ງເປັນຕົ້ນ.

ການພັດທະນາແທັບເລັດຈໍໂຄ້ງ ຖືໄດ້ວ່າເປັນໜື່ງໃນສິດທິບັດໃໝ່ທີ່ Samsung ຫາກໍ່ໄດ້ຮັບໃນໄວໆນີ້ ຕາມຮູບພາບຂຽນຂອງແທັບເລັດຫຼຸ້ນໃໝ່ ຂອບຈໍເບື້ອງຊ້າຍ ແລະ ຂວາ ຈະໂຄ້ງເລັກນ້ອຍ ເຊີ່ງປະໂຫຍດໃນການໃຊ້ ໜ້າຈະເປັນເລື້ອງຂອງການຈັບທີ່ຖະນັດມືຫຼາຍຂື້ນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຈັບດ້ວຍມືດຽວ ຫຼື ການຈັບເພື່ອຖ່າຍຮູບທົ່ວໄປເປັນຕົ້ນ ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມລາຍລະອຽດ ຫຼື ຄຸນສົມບັດໃໝ່ຍັງບໍ່ມີການເວົ້ົ້າເຖິງ ແຕ່ກໍ່ໜ້າສົນໃຈວ່າສຽງຕອບຮັບ ຂອງແທັບເລັດຈໍໂຄ້ງຈະມິດງຽບຄືກັບ Samsung Galaxy Round ສະມາສ໌ໂຟນຈໍໂຄ້ງ ຫຼື ບໍ່ ??? ເຊີ່ງການຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໄດ້ນັ້ນ ທາງ Samsung ຄົງຈຳເປັນຕ້ອງຄິດຄົ້ນ ແລະ ພັດທະນາຟີເຈີຣ໌ ຫຼື ລູກຫຼີ້ນໃຫ້ຫຼາຍກວ່າ ການເປັນແຕ່ການສ້າງຈຸດຂາຍດ້ວຍໜ້າຈໍໂຄ້ງເທົ່ານັ້ນ.

 f414

ຂໍ້ມູນຈາກ: arip

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: