ໃຊ້ງານ Windows XP ແນວໃດໃຫ້ປອດໄພ? ເມື່ອໃກ້ຈະເຖິງວັນໝົດອາຍຸຂອງມັນແລ້ວ

Posted on March 18, 2014. Filed under: ຄວາມຮູ້ເລື່ອງ IT, ອິນເຕີເນ໋ດ |


f455

ເປັນທີ່ຮູ້ໆກັນແລ້ວວ່າ ນັບຖອຍຫຼັງໄປອີກປະມານບໍ່ຮອດເດືອນ ກໍ່ຈະຮອດວັນໝົດອາຍຸຂອງ Windows XP ແລ້ວ ເຊິ່ງຫຼັງວັນທີ່ 8 ເມສາ 2014 Windows XP ກໍ່ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການ support ຈາກ Microsoft ແລ້ວ (ທ່ານໃດທີ່ບໍ່ຮູ້ມາກ່ອນ ກໍ່ຖືວ່າເປັນການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ໄປໃນໂຕເລີຍເນາະ)

f456

ໃກ້ວັນໝົດອາຍຸຂອງ Windows XP ເຂົ້າມາແລ້ວ

ຈື່ງມີຄຳແນະນຳ ຈາກ website ຊື່ດັງບໍ່ວ່າຈະເປັນ PCworld ແລະ infoworld ໄດ້ແນະນຳວິທີການໃຊ້ງານ Windows XP ໃຫ້ປອດໄພ ຫຼັງວັນໝົດອາຍຸຂອງມັນ ເຊີ່ງຄຳແນະນຳເຫຼົ່ານີ້ ໃຫ້ຄວາມປອດໄພກັບການໃຊ້ງານ Windows XP ໄດ້ລະດັບໜື່ງເທົ່ານັ້ນ ເຊີ່ງທາງທີມງານພວກເຮົາ ຄິດວ່າມີປະໂຫຍດ ຕໍ່ຜູ້ທີ່ຍັງຄົງໃຊ້ ຄອມພິວເຕີທີ່ເປັນ Windows XP ຢູ່ ຄຳແນະນຳມີຫຍັງແດ່ມາເບີ່ງນຳກັນເລີຍ.

1 ເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງ (Understand the risks)

ເມື່ອ Microsoft ແຈ້ງວ່າຈະບໍ່ມີການ support Windows XP ແລ້ວ ໝາຍຄວາມວ່າ ພວກ security patch ຫຼື hot-fix ທີ່ຊ່ວຍຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບ ຈະບໍ່ມີການອອກມາອີກແລ້ວ ຄືກັບວ່າ ເຖິງວ່າ Microsoft ຄົ້ນພົບຮູຮົ່ວໃນລະບົບ ແຕ່ທາງ Microsoft ກໍ່ຈະບໍ່ອັດຮູຮົ່ວນັ້ນ ຄ້າຍກັບຜູ້ໃຊ້ຈະຕ້ອງເຈີກັບຮູຮົ່ວຂອງລະບົບໄປຕະຫຼອດການ (ຖ້າວ່າຍັງໃຊ້ Windows XP ໄປເລື່ອຍໝ) ຫຼື Zero Day Exploit ເຮັດໃຫ້ບັນດາແຮັກເກີຣ໌ທັງຫຼາຍ ຄົ້ນພົບຮູຮົ່ວຂອງລະບົບ ແລະ ເຈາະເຂົ້າມາໄດ້ງ່າຍຂື້ນ.

f457

support ending soon ຄວາມສ່ຽງເລີ່ມຈາກຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບຈະເລີ່ມສູງ

2 ເລືອກໃຊ້ software ແບບລະມັດລະວັງ (Choose your software wisely)

ຖ້າຫາກທ່ານໃຊ້ Internet Explorer ເປັນ Internet Browser ຫຼັກ ກໍ່ໜ້າຈະຮອດເວລາທີ່ຈະຍົກມືລາແລ້ວ ເພາະ Internet Explorer (IE) ໂຕຫຼ້າສຸດ ກໍ່ຄື IE8 ເປັນ IE version ສຸດທ້າຍເທິງ Wondows XP ແລະ ມັນຈະໝົດອາຍຸຕາມລະບົບປະຕິບັດການນີ້ນຳ ທ່ານຄວນຈະປ່ຽນໃຊ້ browser ໂຕອື່ນເຊັ່ນ: Google Chrome (Chrome ຈະ support Windows XP ຈົນເຖິງເດືອນເມສາ 2015) ຫຼື Mozilla Firefox (ຍັງບໍ່ປະກາດຊັດເຈນວ່າ Firefox ຈະຢຸດ support Windows XP ຕອນໃດ)

ສ່ວນ antivirus ຂອງ Microsoft ເອງ (Microsoft Security Essentials) ຈະ support Windows XP ເຖິງແຕ່ວັນທີ່ 14 ກໍລະກົດ 2015 ເຊີ່ງຈາກການສອບຖາມບໍລິສັດທີ່ສ້າງ antivirus ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວຈະ support Windows XP ຢ່າງຕໍ່າຈົນຮອດວັນທີ່ 8 ເມສາ 2015 ແຕ່ກໍ່ມີຫຼາຍບໍລິສັດທີ່ຍັງມີ plan ທີ່ຈະ support ໄປຮອດປີ 2016 ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານຄວນເລືອກ antivirus ທີ່ສາມາດ support Windows XP ໄດ້ດົນນານ (ສາມາດກວດສອບເບີ່ງລາຍຊື່ antivirus ທີຍັງ support Windows XP ໄດ້ທີ່ນີ້ເລີຍ >> av-test << )
*** ແຕ່ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມທີ່ແຈ້ງໄປໃນຂໍ້ (1) ວ່າ Microsoft ຈະບໍ່ແກ້ໄຂ ຫຼື ອັດຮູຮົ່ວໃຫ້ລະບົບປະຕິບັດນີ້ແລ້ວ ດັ່ງນັ້ນ antivirus ທີ່ຕິດຕັ້ງຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນລະບົບໄດ້ແຕ່ບາງສ່ວນເທົ່ານັ້ນ ***

ບໍລິການ E-mail ຄື Outlook Express ກໍ່ຈະໝົດອາຍຸຕາມ Windows XP ໄປນຳ ເຊິ່ງແນະນຳວ່າ ຄວນຈະປ່ຽນໄປໃຊ້ໂປຣແກຣມ E-mail ໂຕອື່ນໆເຊັ່ນ: Thunderbird ຫຼື Lotus Note ເປັນຕົ້ນ ຫຼື ໃຊ້ web mail

ແລະ ສຸດທ້າຍ Microsoft ຈະຢຸດ support Office 2003 ໃນວັນທີ່ 8 ເມສາ 2014 ຖ້າຫາກທ່ານຍັງໃຊ້ Office 2003 ຢູ່ ແນະນຳໃຫ້ upgrade ໄປໃຊ້ງານ Microsoft Office ໂຕໃໝ່ກວ່າເຊັ່ນ: Office 2007 ຂື້ນໄປ.

f458

ບໍ່ວ່າຈະເປັນ Browser ຫຼື mail service ກໍ່ກຳລັງຈະໝົດອາຍຸໄປຕາມ Windows XP

3 ລຶບໂປຣແກຣມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງອອກ (Remove insecure software)

ພວກ Java plug-in ທັງຫຼາຍ ເປັນໂປຣແກຣມທີ່ນຳຄວາມສ່ຽງ ມາສູ່ລະບົບໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ໃຊ້ງານ ແນະນຳໃຫ້ລຶບມັນອອກ ຫຼື ປິດການເຮັດວຽກຂອງ plug-in ນັ້ນໆ.

ສ່ວນ plug-in ອື່ນໆ ທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍຂອງພວກແຮັກເກີຣ໌ເຊັ່ນ: Adobe Flash ແລະ Adobe Reader ຄວນຈະ update ໃຫ້ເປັນປະຈຸບັນຢູ່ສະເໝີ ແຕ່ຖ້າໂຕໃດທີ່ທ່ານບໍ່ໃຊ້ງານ ແນະນຳໃຫ້ລຶບອອກເລີຍ.

ສາມາດກວດສອບສະຖານະຂອງ plug-in ໄດ້ຈາກ Secunia PSI ຫຼື Mozilla Plug-in Check

f459

Mozilla Plug-in Check

4 ເຮັດວຽກແບບບໍ່ຕ້ອງຕໍ່ internet (Go offline)

ໃນບາງທຸລະກິດ ຍັງມີບາງລະບົບທີ່ເຮັດວຽກເທິງ Windows XP ຫຼື interface ກັບ hardware ບາງຫຼຸ້ນ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ທ່ານບໍ່ຄວນຈະຕໍ່ລະບົບງານເຫຼົ່ານີ້ຜ່ານ internet ແລະ ເຮັດວຽກແບບ offline ໄປຈະດີກວ່າ.

5 ຫຼີກລ່ຽງການໃຊ້ user admin account (Use a limited account day-to-day)

ຫຼີກລ່ຽງການໃຊ້ງານ user administrator ຫຼື user ສິດທິສູງໆຂອງ  Windows XP ເພາະຖ້າຫາກລະບົບຖືກໂຈມຕີຈາກພວກ malware ການໃຊ້ງານຜ່ານ user  administrator ຫຼື user ສິດທິສູງໆ ຈະຍິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບທີ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ລະບົບຫຼາຍຂື້ນ ທາງທີ່ດີຄວນສ້າງ user ຂື້ນມາໃໝ່ ແລະ ກຳນົດສິດທິ ແລະ ຈຳກັດສິດ (limited account) ແລະ ໃຊ້ user ໂຕນີ້ເຮັດວຽກ
*** ແຕ່ບາງກໍລະນີ ກໍ່ຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ ທີ່ຈະຕ້ອງໃຊ້ user  administrator ເຊັ່ນ: ຕິດຕັ້ງ software ຫຼື ຕິດຕັ້ງ program ເປັນຕົ້ນ ***

6 ການໃຊ້ງານລະບົບເທິງ Virtual machines (Confine Windows XP to a virtual machine)

Virtual machine ເປັນອີກໜື່ງທາງເລືອກທີ່ດີ ຖ້າຄິດຈະໃຊ້ software ທີ່ຕ້ອງເຮັດວຽກ Windwos XP ໃນຄະນະທີ່ຕ້ອງ upgrade ລະບົບຂອງ Windows ໃຫ້ໃໝ່ຂື້ນ.
ວິທີການ set up Windows XP ເທິງ Virtual machine ໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງຊື້ Windows XP license ເພີ່ມ ສາມາດເບີ່ງໄດ້ຈາກ  Get Started With Windows 7 XP Mode

ແຕ່ຖ້າທ່ານ upgrade ໄປໃຊ້ Windows 8 ຫຼື Windows 7 Home ມັນຈະບໍ່ມີ Windows XP mode ມາໃຫ້ ຖ້າຍັງຕ້ອງການໃຊ້ງານ Windows XP ແທ້ໆ ສາມາດເບີ່ງໄດ້ຈາກ How to setup a virtual machine for your internet access ຫຼື ແນະນຳໃຫ້ຊອກຫາໂຕຟຣີຂອງ VitualBox ຫຼື VMware Player ມາໃຊ້ງານເຊິ່ງ Virtual machine ຈະໃຫ້ເຮົາໃຊ້ງານຂອງລະບົບງານ Windows XP ໄດ້ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງມັນ ແຕ່ບໍ່ທັງໝົດ ຖ້າລະບົບງານຕ້ອງການເຂົ້າເຖິງໂຕ hardware ມັນອາດຈະເຮັດວຽກບໍ່ຄ່ອຍ work ປານໃດ.

ທາງ Microsoft ຈະຢຸດ support Windows XP Mode ແລະ Windows XP ເທິງ virtual machines ພາຍໃນວັນທີ່ 8 ເມສາ 2014 ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ການຣັນ Windows XP ເທິງ Virtual Machine ທີ່ມີ version ຂອງລະບົບປະຕິບັດການ Windows ໃໝ່ກວ່າ ຈະປອດໄພກວ່າຣັນ Windows XP ເປັນລະບົບປະຕິບັດການ ຫຼັກຂອງເຄື່ອງ.

f460

ຣັນ Windows XP ເທິງ virtual matchine ທີ່ໃຊ້ Windows 7’s XP mode

7 ສຸດທ້າຍແລ້ວ ແນວໃດກໍ່ຕ້ອງປ່ຽນຢູ່ດີ (Move On)

ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ຕ້ອງການຊື້ເຄື່ອງໃໝ່ ທ່ານອາດຈະປ່ຽນໄປໃຊ້ລະບົບປະຕິບັດການອື່ນເຊັ່ນ: Linux Ubuntu ຫຼື ປ່ຽນຊື້ເຄື່ອງໃໝ່ທີ່ໃຊ້ລະບົບປະຕິບັດການ Windows 7 ຫຼື Windows 8 ໄປເລີຍ.

ທ່ານທີ່ຍັງໃຊ້ງານ Windows XP ລອງອ່ານ ແລະ ເຮັດຕາມເບີ່ງ ເພື່ອການໃຊ້ງານທີ່ປອດໄພຍິ່ງຂື້ນ.

f461

PC ທີ່ຣັນ ລະບົບປະຕິບັດການ Ubuntu Linux

ຂໍ້ມູນຈາກ: pcworld | infoworld, beartai

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: