ຮ້ານຄ້າອອນໄລເລີ່ມຕົ້ນແບບໃດ

Posted on March 22, 2014. Filed under: ທຸ​ລະ​ກິດ |


ພົບເລືອງລາວການສ້າງຮ້ານຄ້າອອນໄລ ແລະ  5 ຂັ້ນຕອນການເລີ່ມຕັ້ນຮ້ານຄ້າອອນໄລແບບ Step by Step  ແລະ ສີ່ງທີ່ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງມີ.

ຮ້ານຄ້າອອນໄລຂອງທ່ານເອງ

f491

ບົດຄວາມກ່ອນໜ້ານີ້ເຮົາໄດ້ເວົ້າເຖີງການຂາຍຂອງອອນໄລ ເຊີ່ງເປັນການນຳສີນຄ້າຂອງທ່ານ ໄປຂາຍຕາມ Website ທີ່ເປັນ Marketplace ທີ່ນຳຄົນຊື້ກັບຄົນຂາຍມາເຫັນກັນເຊັ່ນ: ebay.com amazon.com tarad.com ແລະ weloveshopping.com

ສ່ວນຮ້ານຄ້າອອນໄລໝາຍເຖີງການທີ່ທ່ານສ້າງ Website ຂອງທ່ານຂື້ນມາເອງເພື່ອຂາຍສີນຄ້າແທນທີ່ຈະໄປຂາຍສີນຄ້າຜ່ານທາງ Marketplace ຕ່າງໆ ໂດຍທີ່ຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍຂອງທັງສອງວິທີໄດ້ມີການສະເໝີໄປແລ້ວໃນບົດຄວາມກ່ອນໜ້ານີ້

5 ຂັ້ນຕອນການເລີ່ມຕົ້ນຮ້ານຄ້າອອນໄລ

ສຳລັບ 5 ຂັ້ນຕອນຈະເວົ້າເຖີງໃນທີ່ນີ້ຈະໝາຍຄວາມແຕ່ຂັ້ນຕອນທີ່ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫາກທ່ານແຕ່ ຂາຍຂອງອອນໄລ ແຕ່ຈຳເປັນສຳລັບການສ້າງ ຮ້ານຄ້າອອນໄລເຊີ່ງເມື່ອທ່ານຕ້ອງການສ້າງຮ້ານຄ້າອອນໄລຂອງທ່ານເອງ ທ່ານຕ້ອງເຮັດທັງ 5 ຂັ້ນຕອນທີ່ເວົ້າເຖີງ ໃນບົດຄວາມທີ່ແລ້ວ ແລະ 5 ຂັ້ນຕອນທີ່ກຳລັງຈະນຳສະເໜີ.

1.     ເລື່ອວິທີການສ້າງ Website

f492

“When you choose your friends, don’t be short-changed by choosing personality over character.” W. Somerset Maugham

ເມື່ອທ່ານເລືອກທີ່ຈະຄົບໃຜ ຢ່າຫຼອກຕົວເອງດ້ວຍການທີ່ຈະຄົບບຸກຄະລີກຂອງເພື່ອນຄົນນັ້ນ ແທນທີ່ຈະເປັນຕົວເອງຂອງເຮົາເປັນຄຳເວົ້າຂອງ W. Somerset Maugham ກະວີຊາວອັງກິດ

ຫຼາຍຕໍ່ຫຼາຍຄົນຄິດວ່າການສ້າງ Website ດ້ວຍຕົວເອງນັ້ນເປັນເລື່ອງທີ່ຍາກແລະເກີນຄວາມສາມາດຂອງຕົນເພາະບໍ່ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານນີ້ບໍ່ມີປະສົບການເຮັດ Website ມາກ່ອນ ຫຼືບໍ່ມີຄົນຮູ້ຈັກທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈການຂຽນ Website ໃນອາດີດສີ່ງເຫຼົ່ານີ້ອາດເປັນເລື່ອງຍາກ ເພາະການຂຽນ Website ຕ້ອງ Coding ດ້ວຍຕົວເອງໃນ Notepad ແລະ ນຳຂື້ນໄປ Run ເພື່ອອ່ານຜົນແຕ່ການປ່ຽນ Background ຫຼືປ່ຽນສີຕົວໜັງສືຍັງຕ້ອງໃຊ້ Code ເພາະທີ່ຈະຂ້ອນຂ້າງຈະວຸ້ນວາຍເປັນຢ່າງຫຼາຍ.

ແຕ່ໃນປະຈູປັນໂປຼແກຣມການຂຽນ Website ແບບ Dreamweaver ເຮັດໃຫ້ທ່ານສ້າງ Website ໄດ້ດ້ວຍການກະຕວງໄດ້ງ່າຍບໍ່ໍ່ຕ່າງຈາກການເຮັດ PowerPoint ເລີຍທີດຽວເຮັດໃຫ້ການສ້າງ Website ເປັນຫຍັງທີ່ໃຜໆທີ່ເຮັດໄດ້ຢ່າງສວຍງາມຢ່າງ ມືອາຊີບ

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມກຸ່ມຄົນບາງກຸ່ມກໍ່ຍັງຕິດຕໍ່ອອກໄປແລະເລືອກທີ່ຈະຂຽນ Website ຢຸູເທີງ WordPress ເນື່ອງຈາກປະຈຸບັນ WordPress ຂະຫຍາຍຕົວເປັນຢ່າງຫຼາຍແລະ ໃຊ້ກັນແຜ່ຫຼາຍເຮັດໃຫ້ມີ Programmer ຂຽນ Plugin ( ຄ້າຍຄືກັບ Application ໃນ iPhone ຫຼື Android ) ເຮັດໃຫ້ການສ້າງ Website ເທີງ WordPress ອາດຈະສະດວກສະບາຍກ່ວາ.

2.     ຄິດຊື່ Website

f493

“A good name is rather to be chosen than riches.” King Solomon

ຊື່ທີ່ດີເປັນຊື່ໝາຍປອງຍີ່ງກ່ວາຄວາມລຳລວຍ ເປັນຄຳເວັ້າຂອງ King Solomon ພະລາຊາຂອງອານາຈັກອິສະລະເອວໂບລານ

ການຕັ້ງຊື່ Website ຂອງທ່ານເປັນອີກຂັ້ນຕອນໜື່ງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ທຸລະກິດຂອງທ່ານທັງໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະໄລຍະຍາວ ໂດຍໃນໄລຍະສັ້ນນັ້ນຫາກຊື່ Website ຂອງທ່ານງ່າຍຕໍ່ການຈົດຈຳຂອງລູກຄ້າ Website ຂອງທ່ານກໍຈະດູຈະໄປໄດ້ສວຍ ແລະ ຖືກບອກປາກຕໍ່ປາກໄດ້ ຢ່າງງ່າຍດາຍ

ສ່ວຍໄລຍະນັ້ນຊື່ຈະບົ່ງບອກຖືງຄວາມບຸກຄະລິກ ແລະຕົວຕົນຂອງ Website  ທ່ານ ສີ່ງທີ່ທ່ານຂາຍກໍ່ອາດຈະຖືກຄົນອື່ນ ລອກລຽນແບບໄດ້ ຄູ່ແຂ່ງຂອງທ່ານ ສາມາດຫາສີນຄ້າທີ່ຄ້າຍເຄີ່ງກັບທ່ານມາຂາຍເພື່ອແຍ້ງລູກຄ້າຂອງທ່ານໄດ້.

ແຕ່ສີ່ງທີ່ຄູ່ແຂ່ງຂອງທ່ານລຽນແບບບໍ່ໄດ້ຄືຊື່ ຫຼື Branding ທີ່ມາກັບ Website ຂອງທ່ານ ມັນສະແດງຖືງຄວາມແນ່ເສື່ອຖື ແລະ ຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງລູກຄ້າທີ່ມີຕໍ່ທ່ານ ເຊັ່ນ ຖ້າລູກຄ້າຈະຂື້ນໜັງສືໃໝ່ ກໍຈະຄິດເຖີງ amazon.com ເປັນທີ່ແລກກໍຈະນືກເຖີງ zappo.com ເປັນຕັ້ນຊະນັ້ນຂໍໃຫ້ທ່ານຕັ້ງຊື່ທີ່ສັ້ນ ແລະ ພີມງ່າຍສື່ຄວາມມາຍທີ່ມີຕໍ່ສີນຄ້າຂອງທ່ານກໍພຽງພໍແລ້ວ.

3.     ຈົດ Domain

f494

“I don’t have my name on anything that I don’t really do.” Heidi Klum

ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ໃສ່ຊື່ຂອງຍລົງໄປໃນສິ່ງທີ່ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ເຮັດ ເປັນຄຳເວົ້າຂອງ Heidi Klum ນັກສະແດງ ແລະ ນາງແບບບຊາວເຢຍລະມັນ

ການຈົດ Domain ຄືການຊື່ Website ຂອງທ່ານຢ່າງເປັນທາງການທີຈະຕ້ອງເປັນຊື່ທີ່ບໍ່ຊ້ຳກັບຄົນອື່ນທ່ານຄົງຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ຊື່ hotmail.com ຫຼື msn.com ທີ່ຊ້ຳກັບທີ່ມີຢູ່ແລ້ວບໍ່ໄດ້ຫຼືຖ້າຕັ້ງຕ່າງ hotmailja.com ກໍອາດຈະເບີ່ງປະຫຼາດ ແລະ ຍາກທີ່ຈະຈື່ໄດ້.

ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການ Check  ເບີ່ງວ່່າຊື່ Website ຂອງທ່ານຕ້ອງການຈະຕັ້ງນັ້ນມີຄົນໃຊ້ຢູ່ແລ້ວຫຼືບໍ່ລວມເຖີງການຈົດ Domain ສາມາດໃຊ້ບໍລິການໄດ້ທີ່ godaddy.com, enom.com ແລະ tucows.com ຫຼືຈະໃຊ້ບໍລິການຈາກ Website ຂອງໄທກໍ່ໄດ້ ທີ່ລາຄາ ຈະແຕກຕ່າງ ກັນອອກໄປ

ນອກຈາກນີ້ຫາກຊື່ Website  ທີ່ທ່ານຕັ້ງນັ້ນມີຄົນໃຊ້ຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ຊື່ນີ້ເປັນຢ່າງຫຼາຍ ກໍ່ສາມາດຕໍ່ຊື່ນັ້ນ ຕໍ່ຈາກເຈົ້າຂອງຄົນເກົ່າໄດ້ ໃນລາຄາທີ່ກຳນົດໃນ Website  ເຊັ່ນດຽວກັບ.

4.     ເຊົ່າ Host

f495

Without friends no one would choose to live, though he had all other goods.” Aristotle

ເມື່ອປາສະຈາກສະຫາຍຜູ້ຮູ້ໃຈຄົງບໍ່ມີໃຜທີ່ຈະເລືອກທີ່ຈະມີຊີວິດຢູ່ຕໍ່ແມ້ຈະທຸກຄົນຢູ່ໃນກຳມື ເປັນຄຳເວົ້າຂອງ Aristotle ນັກປາດຊາວກຣີກ ເຊີ່ງເປັນລູກຂອງ Plato ແລະອາຈານຂອງພະເຈົ້າ Alexander the great

ການເຊົ່າ Host ເປັນໄດ້ເໝືອນກັບການຊື້ Hard Disk Drive (HD) ຈັກໜ່ວຍໜື່ງທີ່ທ່ານກໍ່ຕ້ອງຄຳນືງເຖີງພື້ນທີ່ ທີ່ HD ຈະເກັບໄດ້ຖ້າທ່ານໃຊ້ງານນ້ອຍກໍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຊື້ HD ທີ່ມີຄວາມຈຸຫຼາຍແຕ່ຖ້າໃຊ້ງານຫຼາຍຫຼີ້ນເກມ ເກັບໜັງ ຕັດຕໍ່ຮູບ ແລະໃຊ້ໂປຼແກຣມ ທີ່ກ່ຽວກັບ Graphic ຫຼາຍໆ ການຊື້ HD ທີ່ມີຄວາມຈຸຫຼາຍໆກໍເບີ່ງຈະເໝາະສົມ

ການເຊົ່າ Host ກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ ໃນໄລຍະແລກຂອງການສ້າງ ຮ້ານຄ້າອອນໄລ ທ່ານກໍອາດຈະເຊົ່າ Host ທີ່ມີລາຄາຖືກ ພື້ນທີ່ນ້ອຍ ແຕ່ອາດຄວາມປອດໄພອາດຈະບໍ່ສູງ ເພາະມັນຄຸ້ມຄ່າສຳລັບທ່ານ ຈະເປັນ Web Hosting ສັນຊາດໄທ ຫຼືຈະເປັນຂອງຕ່າງຊາດກໍໄດ້ເຊັ່ນ Bluehost.com ຫຼື Hostgator.com ເປັນຕົ້ນ.

5.     ຂຽນ Content ລົງໃນ Website ຂອງທ່ານ

f496

“Content is king.” William H. Gates III

ເນື້ອຫາທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຍີ່ງດັ່ງພະລາຊາ ເປັນຄຳເວົ້າຂອງ Bill Gates ນັກທຸລະກິດເຈົ້າຂອງ Microsoft ຊາວອາເມລິກັນ

ທ່ານອາດຈະຄິດວ່າ Website ເປັນຮ້ານຄ້າອອນໄລ ທີ່ໃຊ້ຈາຍສີນຄ້າເປັນຫຍັງຕ້ອງໄດ້ມາຂຽນເນື້ອຫາຄືກັບການຂຽນ Blog ດ້ວຍມັນທັງເສຍເວລາ ແລະ ເບີ່ງຄືບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສ້າງລາຍໄດ້ຂື້ນມາອີກຕັ້ງຫາກແລ້ວມັນຈະມີປະໂຫຍດຫຍັງ

ຄວາມເປັນຈີງນັ້ນອາດຈະກົງກັນຂ້າມກັບສີ່ງທີ່ທ່ານຄິດເລີຍກໍໄດ້ເນື້ອຫາຫຼື Content ທີ່ຢູ່ໃນ Website ຂອງທ່ານເປັນອີກໜື່ງ ໃນຈຸດຂາຍທີ່ຈະສ້າງ ຄວາມແຕກຕ່າງໃຫ້ກັບ Website ຂອງທ່ານເຊັ່ນ ຖ້າທ່ານຂາຍກະເປົາໜັງມັນຄົງຈະດີຖ້າທ່ານ ແຊໄອເດຍ ກ່ຽວກັບການຮັກສາ ຫຼື ເຮັດຄວາມສະອາດກະເປົາໜັງ

ເຊີ່ງເຮັດໃຫ້ Website ມີ ທີ່ຕິຫຼາຍກ່ວາ ແຄ່ຈະພາກເງິນໃນກະເປົາຂອງລູກຄ້າ ແຕ່ທ່ານຍັງໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບເຂົາ ແລະ ສ້າງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ໃຫ້ກັບ Website ຂອງທ່ານ ວ່າທ່ານເປັນຜູ້ທີຮູ້ຈີງກ່ຽວກັບສີນຄ້າທີ່ທ່ານຂາຍແລະຍັງຊ່ວຍໃຫ້ ອັນດັບການຄົ້ນຫາໃນ Google ຂອງ Website ທ່ານສູງຂື້ນຢ່າງໜ້າຕົກໃຈ.

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: