Windows XP ມີແນວໂນ້ມ ຈະເກີດຫຍັງຂື້ນຫຼັງວັນທີ່ 8 ເມສາ

Posted on March 28, 2014. Filed under: ຄວາມຮູ້ເລື່ອງ IT, ອິນເຕີເນ໋ດ |


ຫຼັງຈາກວັນທີ່ 8 ເມສາ 2557 ເປັນຕົ້ນໄປ ຜູ້ທີ່ໃຊ້ Windows XP ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກໄມໂຄຣຊອຟ ນັ້ນແປວ່າຮອຍຮົ່ວຕ່າງໆ ອາດເປັນຊ່ອງທາງຂອງແຮັກເກີຣ໌ ຫຼື ຜູ້ບໍ່ຫວັງດີຫາປະໂຫຍດຈາກຮອຍຮົ່ວຕ່າງໆ ອັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນອາດຈະຫາຍໄປໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ.

f525

ຜູ້ໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ສ່ວນໃຫຍ່ໜ້າຈະຮູ້ດີເຖິງການຢຸດສະໜັບສະໜຸນ Windows XP ເຮັດໃຫ້ຈຳນວນການໃຊ້ຫຼຸດລົງ ແຕ່ຂະນະດຽວກັນ ຍັງມີຜູ້ໃຊ້ຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍທີ່ຍັງໃຊ້ແພລດຟອຣ໌ມເກົ່າຢູ່ ແລະ ອາດຍັງລວມໄປເຖິງບໍລິສັດ, ຫ້າງຮ້ານ, ອົງກອນ ຫຼື ໜ່ວຍງານຂອງລັດບາງແຫ່ງທີ່ຍັງໃຊ້ Windows XP ຢູ່ ເຊິ່ງໄມໂຄຣຊອຟ ລະບຸເຖິງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເຂົ້າເຖິງລະບົບໂດຍໄວຣັສ ຫຼື ມັສແວຣ໌ຂອງການເຂົ້າໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ແລະ ຊອຟແວຣ໌ຕ່າງໆ ຈື່ງເຫັນສົມຄວນໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຍ້າຍຈາກ Windows XP ໄປສູ່ Windows 7 ຫຼື8 ເພື່ອການຈັດການລະບົບ ແລະ ການໃຊ້ງານເປັນໄປຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປອດໄພຫຼາຍຂື້ນ.

ນອກຈາກການຊີ້ແຈງດ້ານ ຄວາມສ່ຽງຫາກຍັງດືງດັນທີ່ຈະໃຊ້ Windows XP ຕໍ່ໄປໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ຕາມບ້ານເຮືອນ, ບໍລິສັດ, ຫ້າງຮ້ານ, ອົງກອນ ຫຼື ໜ່ວຍງານຂອງລັດບາງແຫ່ງ ອີກບັນຫາທີ່ຖືກຍົກຂື້ນມາເປັນປະເດັນຄື ATM ທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ຍັງເປັນ Windows XP ຢູ່ເກືອບທັງໝົດ ການທີ່ແຕ່ລະທະນາຄານປ່ຽນມາໃຊ້ໂອເອສຫຼຸ້ນໃໝ່ ກໍ່ຈຳເປັນຕໍ່ການລົງທຶນມະຫາສານ ເຊິ່ງເລື້ອງນີ້ນັບເປັນອີກໜື່ງບັນຫາຂອງໄມໂຄຣຊອຟຕໍ່ການພັກດັນໃຫ້ Windows 7, Windows 8 ຫຼື Windows 8.1 ໃຫ້ເຂົ້າມາແທນທີ່ Windows XP ໃຫ້ໄດ້ໄວທີ່ສຸດ.

ເປັນເວລາເກືອບ13 ປີແລ້ວ ທີ່ Windows XP ຢູ່ເທິງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີພີຊີ ແຕ່ເນື່ອງຈາກເທັກໂນໂລຢີທີ່ກ້າວໜ້າເຮັດໃຫ້ ໄມໂຄຣຊອຟເພີ່ມສັກກະຍະພາບໃຫ້ກັບລະບົບປະຕິບັດການຫຼຸ້ນໃໝ່ໄດ້ແກ່ Windows 7, Windows 8 ແລະ ຫຼ້າສຸດກັບ Windows 8.1 ເພື່ການຕອບສະໜອງຕໍ່ການໃຊ້ງານທີ່ສະດວກ, ໄວ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພຫຼາຍຂື້ນ ສະນັ້ນ Windows XP ຈື່ງເປັນໂອເອສຫຼຸ້ນທີ່ກຽມຖືກລອບແພ ນັ້ນຫຼາຍເຖິງການຢຸດສະໜັບສະໜຸນອັພເດດຕ່າງໆ ທັງດ້ານການໃຊ້ງານ ແລະ ລະບົບຄວາມປອດໄພ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: arip

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: