Google ເພີ່ມຄວາມສາມາດ ປຸ່ມ Apps ລຽງບໍລິການທີ່ໃຊ້ເປັນປະຈຳໄດ້ຕາມຕ້ອງການ

Posted on April 7, 2014. Filed under: ຄວາມຮູ້ເລື່ອງ IT, ອິນເຕີເນ໋ດ |


ໃນເວັບໄຊ Google ມີການເພີ່ມອີກໜື່ງຄາມສາມາດຂອງປຸ່ມ  Apps ຫຼື ປຸ່ມທີ່ລວມບໍລິການຕ່າງໆເອົາໄວ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເຊິ່ງຜູ້ໃຊ້ສາມາດຈັດລຽງ ບໍລິການຕ່າງໆທີ່ໃຊ້ເປັນປະຈຳໄດ້ຕາມຕ້ອງການແລ້ວ

f578

ຜູ້ໃຊ້ເວັບໄຊ  Google  ຫຼາຍທ່ານອາດເຄີຍຮູສຶກເຖິງຄວາມບໍ່ສະດວກສະບາຍໃນການເຂົ້າເຖິງບໍລິການຕ່າງ ຈາກປຸ່ມ  Apps ໂດຍສະເພາະບໍລິການຕ່າງໆ ທີ່ໃຊ້ເປັນປະຈຳອາດຈະຕ້ອງເສຍເວລາໃນການຄົ້ນຫາ ແຕ່ໃນຄວາມສາມາດໃໝ່ທີ່  Google ເພີ່ມໃຫ້ກັບປຸ່ມ  Apps ຄືຜູ້ໃຊ້ສາມາດຈັດລຽນ ບໍລິການຕ່າງໆໄດ້ຕາມຕ້ອງການ ພຽງແຕ່ຄຣິກໃສ່ບໍລິການນັ້ນໆ ຈາກນັ້ນກໍ່ລາກ ແລະ ນຳໄປວາງໃນຕຳແໜ່ງ ທີ່ທ່ານຄິດວ່າຈະສະດວກ ຕໍ່ການໃຊ້ງານຫຼາຍທີ່ສຸດ

ເຖິງວ່າຈະເປັນຄວາມສາມາດພຽງເລັກນ້ອຍ ແຕ່ກໍ່ນັບວ່າເປັນສິ່ງທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດເວລາໃນການເຂົ້າເຖິງບໍລິການຕ່າງໆຂອງ  Google ເຊິ່ງຄວາມາດດັ່ງກ່າວ ຈະເລີ່ມໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ທົ່ວໂລກໄດ້ໃຊ້ກັນ

ຂໍ້ມູນຈາກ: arip

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: