Android ກຳລັງຈະຄອງໂລກ  iOS ເປັນໄດ້ແຕ່ໂຕສຳຮອງ?

Posted on April 9, 2014. Filed under: ຄວາມຮູ້ເລື່ອງ IT, ສະມາດ ໂຟນ, ອິນເຕີເນ໋ດ |


ນັກວິເຄາະໃນຕ່າງປະເທດ ເປີດເຜີຍວ່າ ສົງຄາມປແພລດຟອຣ໌ມມໂທລະສັບມືຖືຈະເລີ່ມມີຄວາມໜັກໜ່ວງ ຫຼື ການຕໍ່ສູ້ຈະຮຸນແຮງຫຼາຍຂື້ນ ເນື່ອງຈາກວ່າ  iOS ຂອງ  Apple ໂດດເດັ່ນໃນຕະຫຼາດຕາເວັນຕົກ ຫຼື ປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ ໃນຂະນະທີ່  Android  ມີການກະຈາຍຕົວຫຼາຍຂື້ນໄປໃນຕະຫຼາດເກີດໃໝ່ ດ້ວຍຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄວາມສາມາດຫຼາກຫຼາຍໃນດ້າານລາຄາທີ່ຫຼາຍຂື້ນ

f583

dotMobi ບໍລິສັດຜູ້ພັດທະນາເທັກໂນໂລຢີ ໄດ້ວິໄຈຈຳນວນການໃຊ້ງານແພລດຟອຣມໂທລະສັບມືຖືຈາກ  101 ປະເທດທົ່ວໂລກເຫັນວ່າ ລະບົບປະຕິບັດການ  iOS  ຈາກ  Apple  ສາມາດຊະນະສ່ວນແບ່ງທາງການຕະຫຼາດໃນ  34 ປະເທດ ໃນຂະນະທີ່  Android  ຂື້ນເປັນຜູ້ນຳໃນຕະຫຼາດໂລກ ດ້ວຍສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດທີ່ເໜືອແພລດຟອຣມອື່ນໆ ໃນ  67 ປະເທດ

ເຊິ່ງຈາກການວິໄຈລະບຸວ່າ  iOS  ກາຍເປັນຜູ້ນຳສະເພາະໃນແຖວຕາເວັນຕົກ ຫຼື ປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ ໄດ້ແກ ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ອັ່ງກິດ, ແຄນນາດາ, ຟຣັ່ງ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນເປັນຕົ້ນ ສ່ວນ  Android  ສາມາດເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດເກີດໃໝ່ ຫຼື ປະເທດກຳລັງພັດທະນາ ດ້ວຍກົນລະຍຸດທາງດ້ານຜະລິດຕະພັນ ທີ່ເນັ້ນຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງແບຣນ ແລະ ລາຄາທີ່ມີຫຼາຍລະດັບ ສ່ວນແພລດຟອຣມທີ່ເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າກຳລັງຈະຕາຍຄື  BlackBerry ເປັນທີ່ນິຍົມຫຼາຍ ໃນແຖວອັຟຣິກກາໃຕ້ ຄິດໄລ່ເປັນ 39% ໃນຂະນະທີ່  Nokia ສາມາດກ້າວຂື້ນເປັນທີ່ໜື່ງໃນບັງກາລາເທດ ດ້ວຍສ່ວນແບ່ງ  26%

ຍ້ອນວ່າຖ້າຫາກເບີ່ງພາບລວມຈາກສະພາວພ  “duopoly” ຫຼື ຜູ້ຄ້າສອງບໍລິສັດ ປະເທດໃນແຖວອາເມລິກາເໜືອ, ຢຸໂຣບມີຄວາມຊັດເຈນ ໃນການໃຊ້ແພລດຟອຣມ  Android ແລະ  iOS ໂດຍສະເພາະສະຫະລັດອາເມລິກາທີ່ຜູ້ຄົນໃຊ້  Android  ແລະ  iOS ລວມກັນຫຼາຍປະມານ  97%

ຂໍ້ມູນຈາກ: TheNextWeb, arip

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: