Android 4.4.3 ເລີ່ມໃຫ້ພະນັກງານພາຍໃນບໍລິສັດທົດສອບ ກ່ອນປ່ອຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ທົ່ວໄປໃນອີກບໍ່ດົນນີ້

Posted on April 19, 2014. Filed under: ຄວາມຮູ້ເລື່ອງ IT, ສະມາດ ໂຟນ, ອິນເຕີເນ໋ດ |


Android 4.4.3 ເລີ່ມເຂົ້າສູ່ຂະບວນການ  dogfooding ຫຼືການທົດສອບ ໂດຍພະນັກງານພາຍໃນບໍລິສັດ Google ກ່ອນປ່ອຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ທົ່ວໄປໃຊ້ງານຕໍ່ໄປ

f615

ຂະບວນການເລີ່ມຕົ້ນທົດສອບ  Android  4.4.3 ກັບພະນັກງານພາຍໃນບໍລິສັດ  Google  ເປັນການຈຳລອງການໃຊ້ງານຈິງ ຄ້າຍກັບໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ທົ່ວໄປ ເພື່ອຫາຄວາມໂດດເດັ່ນ ໃນການໃຊ້ງານ ຈຸດບົກພ່ອງຕ່າງໆ ແລະ ໃຫ້ພະນັກງານລາຍງານການໃຊ້ງານ ລວມເຖິງຂໍ້ສະເໜີໄປໃຫ້ຜູ້ພັດທະນາກັບ Android 4.4.3 ຈະບໍ່ໃຊ້ພຽງການແກ້ໄຂບັ້ກ ແຕ່ຈະເປັນການ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ກັບການພັດທະນາແອພກ້ອງ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂື້ນ ນອກຈາກນີ້ ການລາຍງານຂ່າວຈາກຕ່າງປະເທດ ຍັງລະບຸວ່າ  Google Now ຈະມີຄວາມສາມາດໃນການຈຳສະຖານທີ່ທີ່ທ່ານຈອດລົດເພີ່ມຂື້ນອີກ

ຍ້ອນວ່າ Android 4.4.3 ກຳລັງຢູ່ໃນລະຫວ່າງການທົດສອບ ເຊິ່ງຄາດວ່າອາດຈະປ່ອຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ທົ່ວໂລກໄດ້ໃຊ້ ແລະ ໜ້າຈະເປັນອຸປະກອນຕະກູນ  Nexus ທີ່ໄດ້ຮັບການອັພເດດກ່ອນໝູ່

ຂໍ້ມູນຈາກ: arip

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: