TL;DR Wikipedia ສາທານຸກົມອອນໄລສຳລັບຄົນຂີ້ຄານອ່ານ!

Posted on April 29, 2014. Filed under: ຄວາມຮູ້ເລື່ອງ IT, ອິນເຕີເນ໋ດ |


f646

TL;DR Wikipedia ຫຍໍ້ມາຈາກ  “Too long, didn’t read. Wikipedia” ແປກົງໝວ່າສາທານຸກົມ ທີ່ຍາວເກີນໄປຢ່າໄປອ່ານມັນເລີຍ  … ມາອ່ານແນວສັ້ນໆດີກວ່າ!!

Wikipedia ສຳລັບທ່ານໃດທີ່ຂີ້ຄານອ່ານ ຈະເປັນການຮວບຮວມເລື້ອງໜ້າຮູ້ (???) ແຕ່ມາແບບສັ້ນໆບໍ່ເກີນ  5 ແຖວ ພ້ອມພາບປະກອບ ເຊິ່ງເຮົາສາມາດສົ່ງເລື້ອງເຂົ້າໄປເພີ່ມເອງໄດ້ ຄ້າຍກັບ  Wikipedia ຂອງແທ້ເລີຍ

f647

ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ ຢ່າໄດ້ເຊື່ອຖືໃນ  TL;DR Wikipedia ນີ້ຫຼາຍ ເພາະເທົ່າທີ່ລອງເຂົ້າໄປອ່ານເບີ່ງ ສ່ວນໃຫຍ່ເລື້ອງທີ່ລົງຢູ່ໃນ  TL;DR Wikipedia ນັ້ນຈະເປັນເລື້ອງແບບມ່ວນໝ ສຽດສີຫຼາຍກວ່າ ເຊັ່ນ ຄວາມໝາຍຂອງ  DJ ໃນ  TL;DR Wikipedia ຄື  “ຄົນທີ່ຮູ້ວິທີຈັດ playlist ໃນ  iTunes ໄດ້”  ຫຼື ຄວາມໝາຍຂອງມີດຕັດເລັບຄື  “ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ສຳລັບຕັດເລັບ ເຊິ່ງເປັນອັນຕະລາຍເກີກວ່າທີ່ຈະພົກພາຂື້ນຍົນ ແຕ່ໂຊກຮ້າຍທີ່ທ່ານຍັງພົກພາມີດຕັດເລັບ ເຂົ້າໄປໃນລົດໄຟຟ້າໃຕ້ດິນໄດ້”  …ໂອ້… ປະຊົດປະຊັນກັນແທ້ໆ

ເຖິງວ່າ  TL;DR Wikipedia ຈະເບີ່ງຄື “ໄຮ້ສາລະນຸກົມ” ສະບັບສັ້ນໆ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວໄອເດຍການຈັດສາທານຸກົມແບບສັ້ນໆຖືວ່າດີຢູ່ ເໝາະກັບຄົນສະໄໝທີ່ມີຊີວິດຮີບຮ້ອນ ບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາຈະອ່ານຫຍັງຍາວໆ

ຂໍ້ມູນຈາກ: arip

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: