ເປັນຫຍັງສະຖິຕິການເຂົ້າ Facebook ຈື່ງຫຼຸດລົງ? ແລະ  Algorithm ໃໝ່ຂອງ Facebook ເປັນແນວໃດ?

Posted on April 30, 2014. Filed under: ຄວາມຮູ້ເລື່ອງ IT, ອິນເຕີເນ໋ດ |


f652

ແນ່ນອນຢູ່ແລ້ວວ່າ ທຸກໆ Facebook Page ຕ້ອງການໃຫ້ທຸກໆ  post ໃນ  page ເບີ່ງເຫັນ

ແຕ່ກໍ່ເປັນທີ່ຮູ້ໆກັນແລ້ວວ່າ  Facebook ໄດ້ປັບປ່ຽນ Algorithm ໃໝ່ແລ້ວ ເຊິ່ງການປັບປ່ຽນນີ້ ຈະມີຜົນໃຫ້ post ທີ່ມາຈາກ  page ນັ້ນໆ ມີຄົນເຫັນໜ້ອຍລົງ

ຍ້ອນເຫດນີ້ມີ  page ຈຳນວນຫຼາຍ ເລີ່ມປະທ້ວງການເຮັດແບບນີ້ຂອງ  Facebook ເທົ່າທີ່ຮູ້ມາ ບາງ  page ມີສະຖິຕິ  Like ຫຼາຍເຖິງ  70,000 Like ກໍ່ລົບ  page ຖີ້ມເພື່ອປະທ້ວງ  Facebook

ສາເຫດຂອງການປະທ້ວງ ເພາະ  page ດັງໆຫຼາຍ  page ມີຈຳນວນຄົນທີ່ເຂົ້າ  page ໄດ້ໜ້ອຍລົງ ເຊິ່ງ  page ເຫຼົ່ານີ້ ກໍ່ເຮັດວຽກບ້ານຢ່າງໜັກ ເພື່ອໃຫ້ຄົນເຂົ້າມາ  Like ໂຕ  page ໃຫ້ໄດ້ ປະສົມກັບພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຈ່າຍເງີນຊື້ໂຄສະນາໃຫ້ກັບທາງ Facebook (paid for Facebook Ads) ເພື່ອໃຫ້ຄົນເຂົ້າມາ  Like ໂຕ  page ຂອງເຂົາເຈົ້າຫຼາຍຂື້ນ ເພາະເຈົ້າຂອງ  page ຄິດວ່າການຊື້ໂຄສະນາເປັນການລົງທຶນໄລຍະຍາວທີ່ຄຸ້ມຄ່າ ແຕ່ຜົນກັບບໍ່ເປັນຄືທີ່ຄິດ

f653

ດ້ວຍເຫດນີ້ ພວກເຮົາຈະລອງອະທິບາຍປະເດັ່ນ ການປັບປ່ຽນ Algorithm ນີ້ໃຫ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍຂື້ນ

ບັນຫາເລື້ອງການ Filter ໜ້າ Feed

ຈາກການສຶກສາ  50,000 post ຈາກ 1000 Page ໂດຍ EDGERANK CHECKER (ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ເກັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ  New Feed Optimization) ພົບວ່າ  organic reach ເຖິງ  page ນັ້ນໆ ຫຼຸດລົງ
(ໝາຍເຫດ: ຄຳວ່າ organic reach ໝາຍເຖິງ ຈຳນວນແຟນໆທີ່ເບີ່ງເຫັນອັພເດດເນື້ອໃນຂອງ page ເທິງ News Feed ຂອງພວກເຂົາ ຫຼື ອາດເປັນຜູ້ໃຊ້ບາງຄົນທີ່ຍັງບໍ່ແມ່ນແຟນເພຈຂອງ  page ນັ້ນໆ ເຂົ້າໄປເບີ່ງເພຈຂອງ  page ໂດຍກົງກໍ່ເປັນໄດ້)

 • ເດືອນ ກຸມພາ ປີ  2012 = 16%
 • ເດືອນ ກັນຍາ ປີ  2013 = 12.60%
 • ເດືອນ ພະຈິກ ປີ  2013 = 10.15%
 • ເດືອນ ທັນວາ ປີ  2013 = 7.83%
 • ເດືອນ ມີນາ ປີ  2014 = 6.51%
 • f654

ເບີ່ງຈາກຕົວເລກ ຈະພົບວ່າການເຂົ້າ  page ລົດລົງເລື່ອຍໆເກືອບ  50% ເຊິ່ງສວນທາງກັບຈຳນວນ  Like ທີ່ມີເພີ່ມຂື້ນ  50%

ອາດຈະຕີຄວາມໄດ້ວ່າ ແມ້ຈະມີຜູ້ເຂົ້າມາ  Like Page ຫຼາຍຂື້ນ ໂຕ  organic reach ກໍ່ຍັງຫຼຸດລົງ (As people Like more Pages, the organic reach of each drops)

ຈະວ່າໄປ  Facebook page ແລະ ຂອງສ່ວນບຸກຄົນກໍ່ບໍ່ໄດ້ຖືກປະຕິບັດຢ່າງເທົ່າທຽມກັນຢູ່ແລ້ວ ເພາະເປົ້າໝາຍຂອງ  Facebook ກໍ່ຄື ຈະເນັ້ນສະແດງໃຫ້ຜູ້ຄົນເຫັນ post ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍທີ່ສຸດທີ່ພວກເຂົາສາມາດເຫັນໄດ້ໃນແຕ່ລະວັນ

ດ້ວຍເປົ້າໝາຍນີ້ ເຮັດໃຫ້ Facebook ສາມາດຫາເງີນໄດ້ຈາກໂຄສະນາ ແລະ ສາມາດດືງດູດຄວາມສົນໃຈຜູ້ຄົນໄດ້ຫຼາຍ ເພາະເນື້ອໃນຂອງ  post ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍ ເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ບໍ່ໜ້າເບື່ອ

ນີ້ແລະ ເປັນສິ່ງທີ່  Facebook ສ້າງFilter ວ່າແມ່ນຫຍັງທີ່ຄວນໂຊ ແລະ ແມ່ຫຍັງທີ່ບໍ່ຄວນເຫັນ ທີ່ເຮົາເອີ້ນວ່າບັນຫາຂອງການ Filter ໜ້າ  Feed (the filtered feed problem)

Facebook ເລືອກສິ່ງທີ່ຈະສະແດງໃນໜ້າ Feed ແນວໃດ?

ແທນທີ່  Facebook ຈະເສຍເວລາມານັ່ງ  filter ວ່າ  post ໃດຄວນຈະໄດ້ຂື້ນໜ້າ  Feed . . . Facebook ໄດ້ປັບປ່ຽນ  algorithm ໃໝ່ ເຊິ່ງໂຕ  algorithm ນີ້ແລະ ທີ່ເປັນໂຕກັ່ນຕອງ ແລະ ຄັດເລືອກ  post ຕ່າງໆໃຫ້ສະແດງໃນໜ້າ  feed

ເຊິ່ງ Will Cathcart (ຕຳແໜ່ງ  Facebook News Feed Director ຈາກພະແນກ  Product Management) ກ່າວໄວ້ວ່າ ຜູ້ໃຊ້ງານ  Facebook ໃນປະຈຸບັນມີໂອກາດທີ່ຈະເຫັນ  post ຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈາກ  Facebook ສ່ວນບຸກຄົນຂອງໝູ່ເພື່ອນ ຫຼື  Page ໃນໜ້າ  Feed ຕົກປະມານ  1,500 post ແຕ່ໃນບາງທີ່ມີໝູ່ເພື່ອນຫຼາຍໆ ແລະ ກົດ  Like ໂຕ  page ຫຼາຍໆ ກໍ່ມີສິດທີ່ຈະເຫັນ  post ໃນໜ້າ  New Feed ໄດ້ຫຼາຍເຖິງ 15,000 post

ບໍ່ວ່າຈະ 1,500 ຫຼື  15,000 post ເປັນເຫດມາຈາກການ  Filter ຂອງ Facebook  algorithm ໃໝ່ນີ້ເອງ

f655

Facebook  algorithm ທີ່ເວົ້ານີ້ໃຊ້ປັດໃຈປະມານ  100,000 ປັດໃຈທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນການກັ່ນຕອງ ແລະ ເລືອກ  (ຈາກຂໍ້ມູນຂອງ marketingland)
ແຕ່ສາມາດສະຫຼຸບລວມເປັນຫົວຂໍ້ໃຫຍ່ໆໄດ້ຈຳນວນ 5 ປັດໃຈໄດ້ແກ່:

 1. ປັດໃຈ I ຫຼື  Interest ຄື ຄວາມສົນໃຈຂອງຜູ້ອື່ນທີ່ມີຕໍ່ໂຕ  page = page ນັ້ນໂດຍລວມໆມີຈຳນວນ  Like , Share , Comment ແລະ  Click ຫຼາຍໜ້ອຍເທົ່າໃດ
 2. ປັດໃຈ P ຫຼື Post ຄື ປັດໃຈຄວາມນິຍົມຂອງ  post ປະຈຸບັນທີ່ມີຕໍ່ຜູ້ອື່ນ  (everyone) = post ທີ່ລົງໄປປະຈຸບັນ ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍບໍ່ ເມື່ອທຸກຄົນເຫັນ post ນີ້ແລ້ວ
 3. ປັດໃຈ  C ຫຼື  Creator ຄື ປັດໃຈຄວາມນິຍົມຜົນງານໃນອະດີດຂອງ  page ທີ່ມີຕໍ່ຄົນເບີ່ງ  (viewer) = post ທີ່ຜ່ານໆມາໃນອະດີດຂອງ  page ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຈາກຄົນເບີ່ງເທົ່າໃດ  (ມີຈຳນວນ  Like , Share , Comment ແລະ Click ຫຼາຍໜ້ອຍເທົ່າໃດ)
 4. ປັດໃຈ T ຫຼື  Type ຄືປັດໃຈຊະນິດຂອງ  post ທີ່ກົງກັບຊະນິດຂອງ  post ທີ່ຄົນເບີ່ງ (viewer) ນິຍົມໃນອະດີດ = ຊະນິດຂອງ  post ທີ່ page ສ້າງ  post ອອກມາ  (ຊະນິດເຊັ່ນ: ຂໍ້ຄວາມstatus ທີ່ເປັນ  text ທຳມະດາ, ຮູບພາບ, ໄຟລ໌  video ຫຼືເປັນ  Link ຈາກບ່ອນອືນ) ກົງກັບຄວາມສົນໃຈຂອງຜູ້ຊົມໃນອະດີດເທົ່າໃດ
 5. ປັດໃຈ R ຫຼື  Recency ຄື ປັດໃຈເລື້ອງຄວາມເປັນປະຈຸບັນຂອງ  post = post ນັ້ນ ຖືກ post ໄປຕອນໃດ? (ບາງທີ່  post ດົນແລ້ວແຕ່ເອົາມາ  re-post ຫຼື  share ຊ້ຳໆ)

ຈະເກີດປາກົດການໃໝ່ທີ່ວ່າ  New Feed Visibility = I x P x C x T x R ນັ້ນເອງ

ຈາກປັດໃຈ  5 ຂໍ້ໃຫຍ່ນີ້ ກໍ່ພໍຈະສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ

 • post ໃດທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສູງໆ ກໍ່ຈະຍິ່ງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມເພີ່ມຂື້ນ ຍອດreach ກໍ່ຈະຫຼາຍຂື້ນ
 • post ໃດທີ່ຄົນອ່ານແລ້ວ ກໍ່ຜ່ານໄປໂດຍບໍ່ເຮັດຫຍັງກັບ post ນັ້ນເລີຍ ເຊັ່ນ: Like, Comment ຫຼື  Share ຕໍ່ໄປ  post ຂອງpage ນັ້ນໆ ກໍ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໜ້ອຍລົງ ມີຍອດ  reach ທີ່ໜ້ອຍລົງ

f656

ຄືທີ່ເວົ້າຜ່ານມາວ່າເປົ້າໝາຍຂອງ  Facebook ຄືການຂາຍໂຄສະນາການ  promote page ໄດ້ຫຼາຍຂື້ນ

ຖ້າ  page ໃດຢາກເພີ່ມຍອດ  reach ກໍ່ເຂົ້າທາງ  Facebook ເລີຍ ທ່ານກໍ່ຄົງຕ້ອງຈ່າຍເງີນໂຄສະນາໄປ

f657

ເມື່ອຮູ້  Facebook algorithm ໃໝ່ແລ້ວ ກໍ່ລອງຄິດຄົ້ນກົນລະຍຸດທີ່ເໝາະສົມກັບ  page ຂອງທ່ານເບີ່ງ

ຂໍ້ມູນຈາກ: techcrunchedgerankchecker , edgerankchecker, beartai

ຮູບພາບ: mytechquest

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: