ຂໍ້ແນະນຳສຳລັບຜູ້ທີ່ຕິດກ້ອງ IP Camera ບໍ່ໃຫ້ແຮັກເກີຣ໌ມາແຮັກກ້ອງຂອງທ່ານ

Posted on May 28, 2014. Filed under: ຄວາມຮູ້ເລື່ອງ IT, ອິນເຕີເນ໋ດ |


f010

ກ້ອງວົງຈອນປິດຍຸກໃໝ່ທີ່ກຳລັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມນັ້ນຄື  Wi-Fi Webcam ຫຼື ທີ່ທ່ານຮູ້ຈັກກັນໃນຊື່  IP Camera ເຊິ່ງທ່ານສາມາດຕິດຕັ້ງກ້ອງ  IP CAMERA ໄວ້ໃນບ້ານ, ຮ້ານຄ້າ, ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ເຊິ່ງກ້ອງIP CAMERA ກໍ່ຈະມີ  2 ແບບຄື ແບບສາຍ  Lan ສຽບກັບກ້ອງໄຮ້ສາຍ ທີ່ຮອງຮັບ  Wi-FI  ເທົ່າທີ່ທ່ານສາມາດເບີ່ງທຸກສິ່ງທຸຢ່າງພາຍໃນບ້ານໄດ້ເທິງຄອມພິວເຕີ ແລະ ສະມາສ໌ໂຟນ ດ້ວຍການເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານທາງ Internet ຫຼື  3G ແຕ່ຢ່າລືມໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງ  IP CAMERA

f011

ແຮັກເກີຣ໌ກໍ່ພະຍາຍາມແຮັກກ້ອງ  IP CAMERA ເພື່ອເບີ່ງທຸກສິ່ງພາຍໃນບ້ານທ່ານ ທາງສະຫະພັນລັດ (Federal Trade Commission : FTC) ເຊິ່ງເປັນໜ່ວຍງານລັດທະບານຂອງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ທີ່ເຮັດໜ້າທີບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຄຸມຄອງຜູ້ບໍລິໂພກ ໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳສຳລັບຜູ້ທີ່ມີກ້ອງ ຫຼື ຜູ້ຕິດຕັ້ງກ້ອງIP CAMERA ດັ່ງນີ້

  • ໃຫ້ຕັ້ງຄ່າໂຕ  Wireless router ໃຫ້ເປັນ  WPA2 ຕັ້ງລະຫັດໄວ້ (ຫາກຄັ້ງແລ້ວກໍ່ເຖິງເວລາຕັ້ງລະຫັດໃໝ່ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຄົນອື່ນແກ້ໄຂທັງ  router ແລະ  IP CAMERA ໄດ້  )  ແລະ ໃຊ້ກ້ອງ  IP CAMERA ທີ່ສະໜັບສະໜຸນການເຊື່ອມຕໍ່ຄວາມປອດໄພແບບWPA2
  • ປ່ຽນລະຫັດເບີ່ງກ້ອງ IP camera ໂດຍໃຫ້ຕັ້ງລະຫັດໃໝ່ເປັນລະຫັດຂອງເຮົາເອງ  password  ທີ່ແຮັກເກີຣ໌ຄາດເດົາຍາກ ແຕ່ເຮົາຈື່ໄດ້ງ່າຍ
  • ເປີດການເຂົ້າລະຫັດກ້ອງ ໃຫ້ສະໜັບສະໜຸນແບບ  SSL

ເຊິ່ງລາຍລະອຽດການຕັ້ງຄ່າກ້ອງນັ້ນ ໃຫ້ສຶກສາລາຍລະອຽດຈາກຄູ່ມືກ້ອງທີ່ທ່ານຊື້ມາ ຫຼື ສອບຖາມຈາກຊ່າງທີ່ໃຫ້ບໍລິການກ້ອງIP CAMERA ຢູ່ ຫາກເຮັດໄດ້ຕາມນີ້ ບ້ານ ຫຼື ຮ້ານຂອງທ່ານກໍ່ຈະປອດໄພຍິ່ງຂື້ນ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ແຮັກເກີຣ໌ເຂົ້າມາແຮັກກ້ອງໃນບ້ານທ່ານ

ຂໍ້ມູນຈາກ: LifeHacker Federal Trade Commission, it24hrs

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: