Yahoo News Digest ເທິງAndroid ມາແລ້ວ!!!

Posted on May 30, 2014. Filed under: ຄວາມຮູ້ເລື່ອງ IT, ສະມາດ ໂຟນ, ອິນເຕີເນ໋ດ |


ຫຼັງຈາກ Yahoo ໄດ້ປ່ອຍແອພພລິເຄຊັ່ນກ່ຽວກັບຂາວສານແບບແຫວກແນວຄືກັບ Yahoo News Digest ລົງໃນລະບົບປະຕິບັດການ iOS ໃນເດືອນມັງກອນ  2014 ຜ່ານມາ ຕອນນີ້ກໍ່ມາຮອດຄິວທີ່ແອພຂ່າວໂຕນີ້ຈະໄດ້ລົງໃນລະບົບປະຕິບັດການ Android ແລ້ວ

f016

ຫຼ້າສຸດກໍ່ຮອດຄິວຂອງແອພພລິເຄຊັ່ນ Yahoo News Digest ຈະລົງໃນ  Android ແລ້ວ ໂດຍມັນຈະມາກັບແອພປົກກະຕິ ທີ່ຈະມີການສະຫຼຸບ  top story ຈຳນວນ  2 ຄັ້ງຂອງມື້ນັ້ນໆ ຄວບຄູ່ມາກັບເຄື່ອງມືທີ່ສາມາດແປະຂ່າວໄວ້ໜ້າ Home Screen ນຳ

ກ່ອນໜ້ານີ້ ແອພໂຕນີ້ມີໃຫ້  download ສະເພາະ  iOS ຂອງ  US App Store ເທົ່ານັ້ນ

ຫຼັກໆແລ້ວ  Yahoo ໄດ້ສ້າງແອພນີ້ເປັນພາສາອັ່ງກິດ ແລະ ໄດ້ເພີ່ມedition ອື່ນໆເຂົ້າມາເລື່ອຍໆພາຍໃນແອພ ເຊັ່ນ:  Canada edition ແລະ  International edition ອື່ນໆ

ແອພໂຕນີ້ ແຕກຕ່າງຈາກແອພຂ່າວໂຕອື່ນໆ ໂດຍຈະມີ  notification ເຫດການ update ຕ່າງໆເປັນໄລຍະ ຕັ້ງແຕ່  8 ໂມງເຊົ້າຈົນຮອດ  6 ໂມງແລງ ເຊິ່ງແອພຈະ  push notification ເພື່ອເຊີນຊວນໃຫ້ທ່ານອ່ານຂ່າວສານທີ່update ແລະ ໄດ້ຜ່ານການສະຫຼຸບໃຈຄວາມມາແລ້ວ ປະມານຂ່າວທີ່ທ່ານຈະເຫັນຕໍ່ມື້ຈະຢູ່ໃນປະມານ  8-12 ຂ່າວ

ຜູ້ຜະລິດແອພໂຕນີ້ຄື Nick D’Aloisio ໂດຍລາວໄດ້ຂຽນແອພ ແລະ ຂາຍຕໍ່ໃຫ້  Yahoo ໃນລາຄາ  30 ລ້ານຫຼຽນສະຫະລັດ ເມື່ອຕອນລາວອາຍຸໄດ້  17 ປີເທົ່ານັ້ນ.

f017

ບໍ່ມີການສະຫຼຸບຈາກ  Yahoo ວ່າມີຄົນໃຊ້ແອພໂຕນີ້ຫຼາຍໜ້ອຍເທົ່າໃດ ແຕ່ເທົ່າທີ່ຮູ້ ຜູ້ໃຊ້ງານທີ່ເຄີຍ  download ແອພໂຕນີ້ໄປແລ້ວ  40 % ທີ່ຍັງໃຊ້ງານແອພໂຕນີ້ ອັດຕາສະເລ່ຍທີ່ຜູ້ໃຊ້ຢູ່ເທິງແອພນີ້ຄື  2:30 ນາທີຄໍ່ຄັ້ງ ເຊິ່ງກໍ່ເປັນໄປຕາມເປົ້າໝາຍທີ່  Yahoo ວາງໄວ້ຄື ບໍ່ຢາກໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານຢູ່ເທິງແອພດົນໆ ເຂົ້າມາອ່ານແລ້ວກໍ່ອອກໄປ (get in and get out quickly)

ທ່ານໃດສົນໃຈກໍ່ສາມາດດາວໂຫຼດແອພພລິເຄຊັ່ນໂຕນີ້ເລີຍ ສາມາດເຂົ້າຕາມ  link ນີ້

ຂໍ້ມູນຈາກ: theverge, beartai

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: