Google ອອກໂຕປັ້ກອິນໃໝ່ ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້  Outlook ລົມ  video call ຜ່ານ Google Hangout ໄດ້ແລ້ວ

Posted on June 3, 2014. Filed under: ຄວາມຮູ້ເລື່ອງ IT, ອິນເຕີເນ໋ດ |


f028

ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງເທັກໂນໂລຢີ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດເຮົາສະດວກສະບາຍຫຼາຍຂື້ນ ໃນອະດີດ ຖ້າທ່ານຕ້ອງຕິດຕໍ່ໍ່ວຽກງານກັບຜູ້ຮ່ວມງານທີ່ຢູ່ໄກໆ ເທື່ອລະຫຼາຍໆຄົນ. . . E-mail ໜ້າຈະເປັນໂຕເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ປະຢັດທີ່ສຸດສຳລັບທ່ານ ແຕ່ດ້ວຍເທັກໂນໂລຢີທີ່ພັດທະນາໃໝ່ ທ່ານສາມາດລົມຜ່ານ  video chat ກັບເພື່ອຮ່ວມງານໃນ  office (ບໍ່ວ່າຄົນນັ້ນຈະຢູ່ໃກ້ ຫຼື ໄກ) ພ້ອມໆກັນໄດ້ແລ້ວ

f029
ຖ້າຫາກທ່ານຍັງໃຊ້ງານ  Outlook ຢູ່ ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງນັ່ງເຝົ້າໜ້າຈໍ ແລະ ຮັບ-ສົ່ງ  E-mail ພຽງຢ່າງດຽວ ຫຼ້າສຸດ  Google ໄດ້ອອກໂຕ  plug-in ຂອງ  Google Hangout ສຳລັບ  Outlook ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານສາມາດລົມຜ່ານທາງ  video call ກັບຜູ້ໃຊ້ງານ  Outlook ນຳກັນໄດ້ແລ້ວ

ແຕ່ຜູ້ໃຊ້ງານຕ້ອງໃຊ້  Google Apps for Business ຈື່ງຈະມີສິດລົງ  plug-in ຂອງ  Google Hangout ໄດ້

f030 f031

Google ພັດທະນາເລື້ອງການຕິດຕໍ່ສື່ສານ ແລະ ເລີ່ມເຂົ້າມາມີບົດບາດຫຼາຍຂື້ນໃນຊີວິດຂອງເຮົາ ຖ້າຫາກທ່ານໃຊ້ງານໂຕ  Chromebox ຢູ່ແລ້ວ ທ່ານກໍ່ສາມາດໃຊ້ງານ  Microsoft Outlook ຕໍ່ໄປໄດ້ເລີຍ ພຽງແຕ່ທ່ານລົງໂຕ  plug-in ຂອງ  Google Hangout ກໍ່ໃຊ້ໄດ້ເລີຍ

ທ່ານສາມາດກວດສອບລາຍລະອຽດຂອງການລົງ  plug-in ຂອງ  Google Hangout ກັບ  Microsoft Outlook ໄດ້ທີ່ນີ້ >> Google Support <<

ຂໍ້ມູນຈາກ: engadgetGoogle Support+google, beartai

ຮູບພາບຈາກ: betanews.com

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: