ເຄັດລັບຄອມສະອາດ…ບໍ່ມີເຊື້ອໂລກ

Posted on June 14, 2014. Filed under: ຄວາມຮູ້ເລື່ອງ IT, ຄວາມຮູ້ເລື່ອງສຸຂະພາບ, ສາລະໜ້າຮູ້ |


ຫຼາຍຄົນອາດບໍ່ເຄີຍຮູ້ວ່າອຸປະກອນໃກ້ຕົວເຮົາຄືກັບຄອມພິວເຕີ ເປີ້ເປື່ອນເທົ່າໃດ ເຊື່ອບໍ່ວ່າເຊື້ອໂລກທີ່ມີຢູ່ຕາມອຸປະກອນຕ່າງໆນັ້ນມີຫຼາຍກວ່າຢູ່ໃນຫ້ອງນ້ຳອີກ ດັ່ງນັ້ນເຮົາມາເບີ່ງເຄັດລັບການອະນາໄມເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຂອງເຮົາດີກວ່າ

ໜ້າຈໍ ຖ້າຕ້ອງອະນາໄມລະຫວ່າງວັນ ອາດໃຊ້ລູກກີ້ງທີ່ໃຊ້ເປັນແຖບກາວສຳລັບກຳຈັດຂົນນ້ອຍໆ ເທິງເສື້ອ ມາກີ້ງໄປກີ້ງມາໃສ່ໜ້າຈໍເພື່ອກຳຈັດຝຸ່ນກໍ່ໄດ້ ຫຼື ບ້ານໃຜມີໂຕທີ່ໃຊ້ປັດຝຸ່ນລົດທີ່ເປັນແບບໄມໂຄຣໄຟເບີຣ໌ ກໍ່ນຳມາປັດໄດ້ຄືກັນ ແຕ່ຕ້ອງໝັ້ນໃຈວ່າໄມໂຄຣໄຟເບີຣ໌ແຫ້ງພໍ ແລະ ຈະບໍ່ມີນ້ຳຢາມາເກາະໜ້າຈໍ ຫຼັງການເຊັດແລ້ວ

ສຳລັບຂອບພາສຕິກຂອງຈໍ ບາງຫຼຸ້ນອາດຈະເຮັດປະຕິກິລິຍາກັບສານເຄມີໄດ້ ສະນັ້ນຄວນຈະເລືອກນ້ຳຢາອະນາໄມໃຫ້ດີ ແຕ່ໂດຍປົກກະຕິໃຫ້ໃຊ້ນ້ຳອຸ່ນບິດແຫ້ງມາເຊັດກໍ່ພຽງພໍແລ້ວ ຖ້າຕ້ອງການໃຊ້ນ້ຳຢາທີ່ມີຈຳໜ່າຍຢູ່ທົ່ວໄປ ກໍ່ລອງໃຊ້ກັບພື້ນທີ່ນ້ອຍໆເບີ່ງກ່ອນວ່າມີຜົນຫຍັງ ຫຼື ບໍ່ ຄືກັບລົດທີ່ກ່ອນຈະລົງນ້ຳຢາກໍ່ໃຫ້ລອງເບີ່ງກັບພື້ນທີ່ນ້ອຍໆ ວ່າມີຜົນຕໍ່ພື້ນທີ່ຫຼາຍໜ້ອຍເທົ່າໃດ ສ່ວນການເຊັດໃຫ້ໃຊ້ຜ້າ ຫຼື ເສື້ອເກົ່າໆ ມາໃສ່ນ້ຳຢາແລ້ວເຊັດ ສ່ວນທີ່ເປັນສອກຫຼືບນ້ອຍໆ ກໍ່ໃຊ້ແປງສີແຂ້ວຄ່ອຍໆເຊາະເຂົ້າໄປກໍ່ພໍ ຫຼັງຈາກໃຊ້ນ້ຳຢາເຊັດແລ້ວ ໃຫ້ໃຊ້ຜ້າແຫ້ງສະອາດເຊັດອີກເທື່ອໜື່ງ ເພື່ອເຊັດຄາບນ້ຳຢາອອກ ອາດຈະເລືອກຄີມຫຼືນ້ຳຢາບາງໂຕຈະມີສ່ວນໃນການຮັກສາຄວາມຊຸມຊື່ນຂອງພາສຕິກໄວ້ ກໍ່ຈະຢືດອາຍຸການໃຊ້ງານໄດ້

ຖ້າຫາກເປັນເຄສຄອມພິວເຕີ ຄວນຖອດສາຍໄຟອອກກ່ອນ ແລ້ວຈື່ງໃຊ້ຜ້າຊຸບນ້ຳບໍ່ໝາດໆ ເຊັດກ່ອນ ສ່ວນບ່ອນທີ່ເປື່ອນຫຼາຍໃຫ້ໃຊ້ຄີມອະນາໄມເຊັດເປັນຈຸດໄປ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຖູໃຫ້ທົ່ວເຄສ ສ່ວນທີ່ເປັນພາສຕິກກໍ່ບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບຂອບຈໍພາບ ແຕ່ສ່ວນທີ່ເປັນໂລຫະ ກໍ່ອາດຈະຕ້ອງເບີ່ງເປັນສ່ວນວ່າມີຄາບ ຫຼື ຄວາມເປື້ອນຫຼາຍໜ້ອຍເທົ່າໃດ ລວມເຖິງເປັນຄາບຝັງແໜ້ນ ຫຼື ບໍ່ ຈະໄດ້ແຍກຮູບແບບອະນາໄມອອກຈາກກັນ

ເມົ້າ ແລະ ຄີບອຣ໌ດ ວິທີງາຍໆທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ແບບໄວວາກໍ່ຄື ຄວ່ຳຄີບອຣ໌ດລົງໄປ ແລ້ວໃຊ້ມືຕົບເບົາໆ ດ້ານຫຼັງ ໃຫ້ເສດສິ່ງເປີ້ເປື້ອນທີ່ຢູ່ຕາມສອກດ້ານໃນຫຼຸດອອກມາ ຈາກນັ້ນໃຊ້ຜ້າຊຸບນ້ຳໝາດໆ ເຊັດໃຫ້ທົ່ວ ຫຼື ຖ້າຢາກໃຫ້ສະອາດ ແລະ ປາສະຈາກເຊື້ອໂລກປະສົມນ້ຳແລ້ວເຊັດ ວິທີນີ້ບໍ່ແນະນຳສຳລັບຄີບອຣ໌ດເລືອງແສງ ຫຼື ຈຸດທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວເປັນພິເສດ

ແຕ່ໃນລະຫວ່າງວັນເຊັ່ນ: ໃນຕອນເຊົ້າທີ່ຈະໃຊ້ຄີບອຣ໌ດ ອາດເລືອກໃຊ້ເຄື່ອງມືອະນາໄມທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຊິລີໂຄນອ່ອນໆ ກີ້ງໄປມາເທິງຄີບອຣ໌ດໃຫ້ທົ່ວ ເພື່ອເປັນການອະນາໄມ ແລະ ເກັບຊີ້ນສ່ວນເປື້ອນນ້ອຍໆ ທີ່ຢູ່ຕາມສອກອອກໄປ

ແຕ່ຖ້າມີເວລາສົມຄວນ ຫຼື ການອະນາໄມປະຈຳປີ ອາດຈະເລືອກວິທີລ້າງຄີບອຣ໌ດ ດ້ວຍການຖອດປຸ່ມຄີບອຣ໌ດອອກມາໃຫ້ໝົດ ຈາກນັ້ນອະນາໄມໂຕຄີບອຣ໌ດດ້ວຍຜ້າຊຸບນ້ຳ ຫຼື ການໃຊ້ແປງກຳຈັດຝຸ່ນ ທີ່ຫຼົນລົງໄປໃນຊ່ອງລະຫວ່າງປຸ່ມ ຈາກນັ້ນຖ້າມີນ້ຳຢາກໍ່ໃຊ້ຕາມຫຼັງໄດ້ ຂໍ້ຄວນລະວັງກໍ່ຄື ລະວັງຢ່າໃຫ້ຖືກໜ້າສຳຜັດຂອງຄີບອຣ໌ດແຮງເກີນໄປ ລວມເຖິງບັນດາຂາລັອກຂອງປຸ່ມແຕ່ລະໂຕ ຈະໄດ້ບໍ່ມີບັນຫາເມື່ອຕິດຕັ້ງກັບຄືນ ສ່ວນປຸ່ມທີ່ແກະອອກມາ ກໍ່ໃຫ້ແຊ່ນ້ຳໄວ້ ແລ້ວຄ່ອຍນຳມາຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງ ແລ້ວນຳມາປະກອບເຂົ້າຄືນບ່ອນເກົ່າ

ຂໍ້ມູນຈາກ: arip

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: