Google ເລັງຂະຫຍາຍການເຊື່ອມຕໍ່ ກຽມໂປຣເຈັກສ້າງດາວທຽມ 180 ດວງ

Posted on June 23, 2014. Filed under: ຄວາມຮູ້ເລື່ອງ IT, ອິນເຕີເນ໋ດ |


f062

ໂປຣເຈັກຂອງ  Google ທີ່ຈະຂະຫຍາຍຊ່ອງສັນຍານອິນເຕີເນັດຜ່ານດາວທຽມເລີ່ມເປັນຮູບເປັນຮ່າງຫຼາຍຂື້ນ ເມື່ອ  Wall Street Journal ໄດ້ຂ່າວມາວ່າທາງ  Google ກຳລັງຈະສ້າງດາວທຽມທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ ແຕ່ມີປະລິມານຄວາມຈຸມະຫາສານຈຳນວນ 180 ດວງ !

ຖັດຈາກ  Project Loon, ເຊິ່ງເປັນໂຄງການທົດລອງການຂະຫຍາຍຊ່ອງທາງໃນການເຂົ້າອິນເຕີເນັດໃນຈຸດອັບສັນຍານຕ່າງໆ ໂດຍການໃຊ້ບອລລູນເປັນຊື່ກະຈາຍສັນຍານອິນເຕີເນັດຈາກບ່ອນສູງສູ່ພາກພື້ນດີນ ທາງ  Google ເດີນໜ້າສານຕໍ່ຂະຫຍາຍໂຄງການ ໂດຍເລີ່ມຕົ້ນຈາກການໃຊ້  ໂດຮນ ກ່ອນທີ່ຈະເບິ່ງເຫັນການຕໍ່ມາຍັງເຖິງດາວທຽມ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍກະຈ່າຍສັນຍານໄດ້ຫຼາຍ ແລະ ຄອບພື້ນທີ່ໃນບໍລິເວນກວ້າງກວ່າ

ໂດຍ  Google ຈະສົ່ງດາວທຽມ  180 ດວງເຂົ້າໄປໃນວົງຈອນລະດັບລຸ່ມ ແລລລະ ເປີດຊ່ອງທາງໃນການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດກັບຕົ້ນທາງເທິງພາກພື້ນດິນ ເຊິ່ງຕອນນີ້ຍັງບໍມີລາຍລະອຽດທີ່ຊັດເຈນກ່ຽວກັບອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້  ແຕ່ອາດຈະມີການອອກມາຖະແຫຼ່ງອີກໃນພາຍຫຼັງ ເພາະທາງໂຄສົກຂອງ Google ບໍ່ໄດ້ມີການປະຕິເສດ ຫຼື ຢືນຢັນຫຍັງ ພຽງແຕ່ກ່າວວ່າການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດທີ່ມີປະສິດທິພາບຈະມີສ່ວນຊ່ວຍຍົກລະດັບວິຖີຊີວິດຂອງຜູ້ຄົນໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ

f063

ການດຳເນີນການໃນໄລຍະທຳອິດອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ງົບປະມານທີ່ສູງ ໂດຍມີການປະເມີນລາຄາໄວ້ປະມານ  1 – 3 ພັນລ້ານຫຼຽນ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມການຕິດຕັ້ງດາວທຽມເຫຼົ່ານີ້ກໍ່ບໍ່ເຖິງກັບສູນເສຍໄປເສີຍໆ ເພາະເມື່ອມີຄົນເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດໄດ້ຫຼາຍຂື້ນ ເທົ່າກັບການເພີ່ມຈຳນວນຄົນທີ່ຈະເຫັນໂຄສະນາຂອງ  Google ໄດ້ຫຼາຍຂື້ນ ສົ່ງຜົນເຖິງກຳໄລທີ່ອາດຈະເພີ່ມຂື້ນເປັນສອງເທົ່າ ເທົ່າກັບວ່າໂຄງການນີ້ເປັນການເຕີມເຕັມ  Project Loon ທີ່ສົມບູນແບບ ແລະ ເຫັນຜົນປະໂຫຍດເປັນຮູບປະທຳຫຼາຍຂື້ນ

ຂໍ້ມູນຈາກ: engadget , beartai

ຮູບຈາກ: .gizmodo.fr / designboom.com

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: