ເທັກນິກການແປງໄຟລແບບມືອາຊີບ!

Posted on June 28, 2014. Filed under: ຄວາມຮູ້ເລື່ອງ IT, ສາລະໜ້າຮູ້, ອິນເຕີເນ໋ດ |


ເຄີຍເປັນບໍ່ເວລາໂຫຼດໄຟລມາແລ້ວ ໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້ ລໍຖ້າໃນການໂຫຼດກໍ່ໜ້າເບື່ອແລ້ວ ມື້ນີ້ເຮົາຈະມາເບີ່ງ  5 ວິທີແກ້ໄຂໄຟລ

  1. ໂຫຼດໄຟລແບບແບ່ງສ່ວນມາແລ້ວໃຊ້ບໍ່ໄດ້ ແກ້ໄຂດ້ວຍWinRAR

ເນື່ອງຈາກເວັບໄຊສຳລັບຝາກໄຟລບາງແຫ່ງມີຂໍ້ຈຳກັດສຳຫຼັບໄຟລ ແຕ່ລະໄຟລຈະມີຂະໜາດບໍ່ເກີນຂໍ້ຈຳກັດຂອງທາງເວັບໄຊ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ອພໂຫຼດຕ້ອງໃຊ້ການແບ່ງໄຟລທີ່ຕ້ອງການອັພໂຫຼດອອກເປັນສ່ວນໆ ດ້ວຍໂປຼແກຼມຕ່າງໆ ທີ່ເຮົາເຫັນເປັນປະຈຳ ຄືໂປຼແກຼມ  WinRAR ແບ່ງອອກເປັນຫຼາຍໆສ່ວນ  (part) ເຊິ່ງຜູ້ທີ່ຈະດາວໂຫຼດໄຟລຕົ້ນສະບັບດັ່ງກ່າວ ກໍ່ຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງດາວໂຫຼດທຸກໆສ່ວນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ສົມບູນ ເພື່ອຈະໄດ້ໃຊ້ໂປຼແກຼມ  WinRAR (ຫຼື ໂປຼແກຼມສຳລັບລວມໄຟລປະເພດນັ້ນໆ) ລວມໄຟລທັງໝົດເຂົ້າເປັນໄຟລດຽວກັນ

ແຕ່ໃນບາງຄັ້ງ ເມື່ອເຮົາດາວໂຫຼດໄຟລທັງໝົດມາ ແລະ ຈັດການລວມໄຟລອາດພົບກັບຂໍ້ຄວາມແຈ້ງຂໍ່ຜິດພາດ ວ່າບໍ່ສາມາດລວມໄຟລໄດ້ ເນື່ອງຈາກໄຟລທີ່ດາວໂຫຼດມາບໍ່ສົມບູນ ຫຼື ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກການດາວໂຫຼດ ເຊິ່ງວິທີແກ້ແບບງ່າຍໆຄື ໄປດາວໂຫຼດໄຟລໃໝ່ເລີຍ ແຕ່…….ບໍ່ຈຳເປັນວ່າຈະຕ້ອງໂຫຼດໃໝ່ທັງໝົດ ເພາະເອົາແທ້ໆ ໄຟລທີ່ເສຍຫາຍມັກຈພ/ະມີບໍ່ເທົ່າໃດສ່ວນ
ເຊິ່ງເຮົາກໍ່ສາມາດກວດສອບໄດ້ງ່າຍໆ ຈາກຂັ້ນຕອນການລວມໄຟລ ເນື່ອງຈາກວ່າ  WinRAR ຈະມີແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໄຟລສ່ວນໃດມີບັນຫາ ແລ້ວຈາກນັ້ນເຮົາກໍ່ໄປດາວໂຫຼດໄຟລສ່ວນນັ້ນມາໃໝ່ເທົ່ານັ້ນເອງ ບໍ່ຕ້ອງໄປເສຍເວລາໂຫຼດໃໝ່ທັງໝົດກໍ່ໄດ້

f069

2. WinRAR ເອງກໍ່ແກ້ໄຂໄຟລໄດ້

ໃນບາງຄັ້ງທາງຜູ້ອັພໂຫຼດໄຟລກໍ່ຈະສ້າງ  Recovery Record ເກັບໄວ້ໃນໄຟລແຕ່ລະສ່ວນກ່ອນອັບໂຫຼດຂື້ນເທິງເວັບຝາກໄຟລ ເຊິ່ງສ່ວນຂອງ  Recovery Record ນີ້ເປັນຊຸດຂໍ້ມູນທີ່ຖືກສ້າງໂດຍ  WinRAR ເອງ ເພື່ອເອົາໄວ້ສຳລັບແກ້ໄຂໄຟລເສຍຫາຍ ແຕ່ກໍ່ຕ້ອງແລ້ວແຕ່ທາງຜູ້ອັພໂຫຼດໄຟລນຳ ວ່າຈະໃຈດີສ້າງRecovery Record ໄວ້ ຫຼື ບໍ່ ເພາະການສ້າງ  Recovery Record ຈະມີການເພີ່ມຊຸດຂໍ້ມູນລົງໄປໃນໄຟລແຕ່ລະສ່ວນ ສ່ວນລະໜ້ອຍອາດຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນການອັພໂຫຼດໄຟລນັ້ນໆ ດົນຂື້ນໜ້ອຍໜື່ງ ແຕ່ສ່ວນທີ່ຈະໃຊ້ເວລາເພີ່ມກວ່າເກົ່າກໍ່ຄືຂັ້ນຕອນການແຍກໄຟລອອກເປັນສ່ວນໆ ຂອງຜູ້ອັພໂຫຼດ ໂດຍສາມາດກວດສອບໄດ້ຈາກການຄຣິກຂວາໃສ່ໄຟລສ່ວນຍ່ອຍໆ ແລ້ວເລືອກຫົວຂໍ້  Properties (ໃນກໍລະນີທີ່ໃຊ້  WinRAR ເປັນໂປຼແກຼມຫຼັກໃນການເປີດໄຟລ .rar) ຈາກນັ້ນກໍ່ເບີ່ງຫົວຂໍ້  Recovery record ວ່າມີລະບຸໄວ້ວ່າແນວໃດ ຖ້າເປັນຄຳວ່າ  Absent ກໍ່ສະແດງວ່າບໍ່ມີຊຸດຂໍ້ມູນ  Recovery Record ສຳລັລແກ້ໄຂໄຟລ

ເຊິ້ງຖ້າວ່າໄຟລຊຸດນັ້ນມີການສ້າງ  Recovery Record ມາ ເຮົາກໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄຟລດັ່ງກ່າວໄດ້ ຖ້າຫາກໄຟລນັ້ນເສຍຫາຍ ໂດຍຂັ້ນຕອນການແກ້ໄຂກໍ່ບໍ່ຍາກ ພຽງແຕ່ເປີດໄຟລດັ່ງກ່າວດ້ວຍ  WinRAR ຈາກນັ້ນເລືອກແທັບ  Tools ເບື້ອງເທິງ ແລ້ວເລືອກໃສ່ຫົວຂໍ້  Repair archive ຈາກນັ້ນກໍ່ລໍຖ້າ ເມື່ອໂປຼແກຼມຈັດການແກ້ໄຂໄຟລຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ກໍ່ທົດລອງລວມໄຟລທັງໝົດເຂົ້າກັນອີກຄັ້ງໜື່ງ ຖ້າຍັງບໍ່ໄດ້ກໍ່ລອງໂຫຼດໄຟລດັ່ງກ່າວໃໝ່

ໝາຍເຫດ ເລືອກແກ້ໄຂສະເພາະແຕ່ໄຟລທີ່ໂປຼແກຼມແຈ້ງວ່າມີບັນຫາກໍ່ພໍ  (ວິທີກວດສອບໄຟລຕາມຂໍ້1) ເພາະໄຟລໃດທີ່ສົມບູນແລ້ວ ຄຣິກແກ້ໄຂໄປກໍ່ບໍ່ມີຫຍັງຕ່າງຈາກເກົ່າແນ່ນອນ

3. Recovery Toolbox for RAR ກໍ່ໃຊ້ແກ້ໄຂໄຟລໄດ້ຄືWinRAR

ສຳລັບໃຜທີ່ບໍ່ນິຍົມໃຊ້  WinRAR ແຕ່ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງດາວໂຫຼດໄຟລທີ່ຖືກແຍກສ່ວນໄຟລດ້ວຍໂປຼແກຼມ  WinRAR ແລ້ວເຫັນວ່າ ໄຟລມີບັນຫາ ແຕ່ຈະໄປດາວໂຫຼດ  WinRAR ມາແກ້ໄຂກໍ່ບໍ່ສະດວກ ເພາະບໍ່ຢາກຕິດຕັ້ງໃຫ້ຊ້ຳຊ້ອນກັບໂປຼແກຼມໃນເຄື່ອງ ມາເບີ່ງຂໍ້ນີ້ເລີຍ ເພາະເຮົາມີທາງເລືອກມານຳສະເໜີ

ກໍ່ຄືໂປຼແກຼມທີ່ມີຊື່ວ່າ  Recovery Toolbox for RAR ເຊິ່ງສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ຟຣີໆ ການໃຊ້ງານກໍ່ບໍ່ຍາກ ຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງໂປຼແກຼມ ກໍ່ເປີດໂປຼແກຼມຂື້ນມາໃຊ້ໄດ້ເລີຍ ຈາກນັ້ນກໍ່ເລືອກວ່າຈະແກ້ໄຂໄຟລໃດ (ກວດສອບໄຟລທີ່ມີບັນຫາໄດ້ຈາກຂໍ້1) ເຊິ່ງຖ້າວ່າໄຟລດັ່ງກ່າວມີການສ້າງ  Recovery Record ໄວ້ ໂປຼແກຼມRecovery Toolbox for RAR ກໍ່ຈະແກ້ໄຂຊ້ອມແຊມໄຟລໃຫ້ສົມບູນດ້ວຍຂັ້ນຕອນດຽວກັບໃຊ້  WinRAR ແກ້ໄຂເລີຍ

ເຊິ່ງໂປຼແກຼມ  Recovery Toolbox for RAR ນີ້ ເໝາະສຳລັບຄົນທີ່ບໍ່ຕ້ອງການຕິດຕັ້ງໂປຼແກຼມ  WinRAR ຄືທີ່ກ່າວໄວ້ຕອນຕົ້ນ ແຕ່ສຳລັບໃຜທີ່ໃຊ້ງານ  WinRAR ຢູ່ແລ້ວ ກໍ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຕິດຕັ້ງໂປຼແກຼມນີ້ກໍ່ໄດ້ ດຽວຈະຊ້ຳຊ້ອນກັນລ້າໆ
4. ໄຟລ  Word ເສຍຫາຍ ແກ້ໄຂໄດ້ດ້ວຍ  Kernel for Word

ສຳລັບຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບເອກະສານໂດຍໃຊ້ໂປຼແກຼມ Microsoft Word (ຫຼ ໂປຼແກຼມທົດແທນອື່ນໆ)  ມັກຈະປະສົບພົບເຫັນກັບບັນຫາໄຟລເສຍຫາຍ ຍ້ອນມາຈາກສາເຫດຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການດາວໂຫຼດໄຟລມາບໍ່ສົມບູນ ໂປຼແກຼມປິດລົງໃນຂະນະທີ່ພິມຢູ່ ຫຼື ຢູ່ດີໆເຄື່ອງຄອມພິວເຕີກໍ່ດັບແບບບໍ່ຮູ້ສາເຫດ ອາດເຮັດໃຫ້ໄຟລດສຍຫາຍໄດ້ ແລະ ແນ່ນອນວ່າທຸກໆທ່ານກໍ່ຄົງບໍ່ຢາກຈະຕ້ອງມານັ່ງພິມໃໝ່ທັງໝົດ

ໃນເລື້ອງນີ້ ຍັງມີໂປຼແກຼມຊ່ວຍທ່ານໄດ້ ຄືໂປຼແກຼມທີ່ມີຊື່ວ່າ Kernel for Word ທີ່ສາມາດດາວໂຫຼດມາທົດລອງໃຊ້ງານໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຟຣີ  (ເວີຣ໌ຊັ່ນເຕັມລາຄ  $49) ແຕ່ຍ້ອນວ່າເປັນເວີຣ໌ຊັ່ນສຳລັບທົດລອງໃຊ້ງານ ດັ່ງນັ້ນຟີເຈີຣ໌ຕ່າງໆ ອາດບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ເຕັມທີ່ ຍ້ອນຂໍ້ຈຳກັດຂອງໂປຼແກຼມ
ໂດຍການໃຊ້ງານໂປຼແກຼມ  Kernel for Word ນັ້ນກໍ່ບໍ່ຍາກ ຂັ້ນທຳອິດກໍ່ຄືໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານເພີ່ມໄຟລທີ່ຕ້ອງການແກ້ໄຂລົງໄປໃນໜ້າຕ່າງໂປຼແກຼມ ດ້ວຍການກົດປຸ່ມ  Add File(s) ເມື່ອເລືອກມາຄົຍຖ້ວນແລ້ວ ກໍ່ກົດປຸ່ມ  Repair File(s) ເພື່ອເລີ່ມຂະບວນການແກ້ໄຂໄຟລ
ນອກຈາກໂປຼແກຼມ  Kernel for Word ແລ້ວ ຜູ້ຜະລິດໂປຼແກຼມນີ້ຍັງມີໂປຼແກຼມສຳລັບແກ້ໄຂ ແລະ ກູ້ໄຟລອີກຫຼາຍປະເພດໃຫ້ໄດ້ເລືອກໃຊ້ງານອີກດ້ວຍ ໃຜທີ່ສົນໃຈລອງຄົ້ນຫາຈາກເວັບໄຊ  kerneldatarecovery.com ແນ່ນອນວ່າແຕ່ລະໂປຼແກຼມ ຖ້າຢາກໃຊ້ງານແບບເຕັມໆ ກໍ່ຕ້ອງເສຍເງີນຊື້ເທົ່ານັ້ນ

f070

5. Word Repair : ອີກໜື່ງໂປຼແກຼມທີ່ໜ້າສົນໃຈສຳລັບການແກ້ໄຂເອກະສານ

ບາງເທື່ອ ຫຼາຍໆທ່ານອາດຈະຕ້ອງການພຽງແຕ່ກູ້ຂໍ້ມູນຈາກໄຟລເອກະສານ  Word ອອກມາ ເພື່ອຈະນຳເອົາຂໍ້ຄວາມເຫຼົ່ານັ້ນໄປໃຊ້ງານຕໍ່ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງນຳໄຟລເກົ່າກັບມາທັງໄຟລ ຫຼື ອາດເປັນໃນກໍລະນີທີ່ໂປຼແກຼມທັງຫຼາຍບໍ່ສາມດແກ້ໄຂໄຟລໄດ້ ແນ່ນອນວ່າມີໂປຼແກຼມສຳລັບຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການນີ້ເຊັ່ນກັນ ຄືໂປຼແກຼມທີ່ມີຊື່ວ່າ  WordRepair

ໂຕຂອງ  WordRepair ການເຮັດວຽກຂອງມັນກໍ່ຄືຈະສະແກນໄຟລ  Word ທີ່ຜູ້ໃຊ້ເລືອກ ຈາກນັ້ນຈະພະຍາຍາມດືງເອົາຂໍ້ຄວາມອອກມາເກັບເປັນໄຟລເອກະສານ .rtf ທີ່ຜູ້ໃຊ້ສາມາດນຳເອົາຂໍ້ຄວາມໄປໃຊ້ຕໍ່ໄດ້ ຂັ້ນຕອນການໃຊ້ງານໂປຼແກຼມກໍ່ບໍ່ຍາກ ພຽງແຕ່ດາວໂຫຼດມາ ຈາກນັ້ນກໍ່ຕິດຕັ້ງໂປຼແກຼມ  Word Repair ຕາມຂັ້ນຕອນປົກກະຕິ ເມື່ອເລີ່ມເປີດໃຊ້ງານໂປຼແກຼມກໍ່ໃຫ້ກົດໃສ່ປຸ່ມ  Repair/Open ເພື່ອເລືອກໄຟລທີ່ຈະສັ່ງກູ້ຄືນຂໍ້ຄວາມ ຈາກນັ້ນໃຫ້ກົດໃສ່ປຸ່ມ  Save ເພື່ອນຳເອົາຂໍ້ຄວາມດັ່ງກ່າວມາບັນທຶກເກັບເປັນໄຟລນາມສະກຸນrtf ເຊິ່ງໄຟລດັ່ງກ່າວສາມາດເປີດອ່ານໄດ້ຫຼາຍໆ ໂປຼແກຼມ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ  Microsoft Word, WordPad ຫຼື ແມ້ແຕ່  Notepad ກໍ່ຍັງສາມາດໃຊ້ເປີດອ່ານຂໍ້ຄວາມໄດ້ເຊັ່ນກັນ

ຫຼັງຈາກກູ້ຂໍ້ຄວາມໄດ້ແລ້ວ ກໍ່ມາເຖິງໜ້າທີ່ຂອງເຮົາໃນການສ້າງໄຟລເອກະສານໃໝ່ ອາດຈະເໝື່ອຍແຕ່ກໍ່ຍັງດີກວ່າຕ້ອງນັ່ງພິມຂໍ້ຄວາມໃໝ່ທັງໝົດ

ຂໍ້ມູນຈາກ: arip

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: