10 ວິທີເລືອກ Antivirus ໃຫ້ຄຸ້ມ!

Posted on July 12, 2014. Filed under: ຄວາມຮູ້ເລື່ອງ IT, ອິນເຕີເນ໋ດ |


ແອນຕີ້ໄວຣັສໃນປະຈຸບັນ ເບິ່ງຄືຈະກາຍເປັນສິ່ງທີ່ຄວນມີຕິດເຄື່ອງເອົາໄວ້ເພາະໃນໂລກທີ່ເທັກໂນໂລຢີກ້າວໄກຢ່າງໄວວາ ການປ້ອງກັນກໍ່ຕ້ອງມີປະສິດທິພາບຕາມມາ

1. Test first: ລອງໃຊ້ເບີ່ງກ່ອນ

ກ່ອນທີ່ຈະເລືອກໃຊ້ແອນຕີ້ໄວຣັສ ຍີ່ຫໍ້ໃດໜື່ງສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດເປັນອັນດັບທຳອິດຄື ການທົດລອງໃຊ້ ໂປຼແກຼມແອນຕີ້ໄວຣັສໃນປະຈຸບັນລ້ວນແລ້ວແຕ່ຍີນດີທີ່ຈະໃຫ້ທ່ານໂຫຼດມາທົດລອງໃຊ້ກ່ອນຟຣີໆ ເພື່ອພິສູດຄວາມພໍໃຈ ດັ່ງນັ້ນຈະມີວິທີໃດເຫັນປະສິດທິພາບດີເທົ່າກັບການທົດລອງໃຊ້ດ້ວຍຕົນເອງ ?  ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມກ່ອນ ແລະ ຫຼັງ ລົງໂປຼແກຼມແອນຕີ້ໄວຣັສ ແລ້ວ ກໍ່ຄວນສັງເກດວ່າການໃຊ້ເປັນແນວໃດ ເພື່ອເກັບໄວ້ປະກອບການຕັດສີນໃຈ

2. Suitability: ໃຊ້ງານແບບໃດ ກໍ່ເລືອກປ້ອງກັນແບບນັ້ນ

f083

ກ່ອນອື່ນຕ້ອງຮູ້ກ່ອນວ່າລັກສະນະການໃຊ້ງານຂອງເຮົາເປັນແນວໃດ ລັກສະນະການໃຊ້ງານສາມາດບົ່ງບອກເຖິງຄວາມສ່ຽງໃນການຖືກໄວຣັສຄອມພິວເຕີເຊັ່ນ: ຖ້າຫາກທ່ານເປັນຄົນມັກທ່ອງອິນເຕີເນັດ, ກວດເບີ່ງເມລ ແລະ ໂຫຼດໄຟລແນບຕິດມາກັບອີເມລ ເຄື່ອງຂອງທ່ານກໍ່ສ່ຽງທີ່ຈະຖືກໄວຣສຄື  Trojan ສ່ວນເຄື່ອງທີ່ໃຊ້ພາຍໃນລະບົບອົງກອນທີ່ພົບເຫັນກໍ່ຄືໄວຣັສຈຳພວກ  Worm ດັ່ງນັ້ນການເລືອກແອນຕີ້ໄວຣັສ ກໍ່ຄວນເປັນໂປຼແກຼມທີ່ມີປະສິດທິພາບສອດຄ້ອງກັບລັກສະນະການໃຊ້ງານຂອງເຮົາ

3. Boot time: ລົງແລ້ວ ເຂົ້າໜ້າ  Windows ຊ້າກໍ່ບໍ່ໄຫວເດີ້

f084

ການໂຫຼດໂປຼແກຼມແອນຕີ້ໄວຣັສ ມາໃຊ້ ສິ່ງທີ່ຄວນສັງເກດປະການໜື່ງ ຄື ເມື່ອລົງໂປຼແກຼມແອນຕີ້ໄວຣັສ ນັ້ນໆແລ້ວ ການບູທເຂົ້າສູ່ໜ້າ  windows ນັ້ນໃຊ້ເວລາຫຼາຍໜ້ອຍເທົ່າໃດຫຼັງຈາກລົງໂປຼແກຼມແລ້ວ ເຊິ່ງຖ້າຫາກໃຊ້ເວລາດົນເກີນໄປຍ່ອມໝາຍເຖິງຄວາມຜິດປົກກະຕິ ທີ່ອາດຈະຕີຄວາມໄດ້ຫຼາຍຢ່າງຕັ້ງແຕ່ ເວີຣ໌ຊັ່ນຂອງແອນຕີ້ໄວຣັສ ທີ່ບໍ່ເໝາະກັບລະບົບປະຕິບັດການຂອງຄອມພິວເຕີ ໄປຈົນເຖິງຄວາມບໍ່ສົມບູນຂອງໂຕໂປຼແກຼມເອງ ດັ່ງນັ້ນການທົດລອງໃຊ້ກ່ອນຕາມຂໍ້ທີ່  1 ຈື່ງເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ການຕັດສີນໃຈ

4. Engine: ຟັງຊັ່ນຫຼາຍ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າດີ

f085

ນອກຈາກຈະເລືອກ ໂຕແອນຕີ້ໄວຣັສ ໃຫ້ເໝາະກັບລັກສະນະການໃຊ້ງານຂອງເຮົາແລ້ວ ການເບີ່ງ  Engine ຂອງໂປຼແກຼມແອນຕີ້ໄວຣັສ ກໍ່ມີສ່ວນສຳຄັນ engine ຄືລະບົບການເຮັດວຽກຂອງໂປຼແກຼມນັ້ນໆ ເຊິ່ງການທີ່ແອນຕີ້ໄວຣັສ ໂຕນັ້ນມີ  engine ຫຼາຍ ຫຼື ຟັງຊັ່ນຫຼາຍ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະດີສະເໝີໄປ ເພາະ  Engine ຂອງແຕ່ລະໂປຼແກຼມໃຊ້ໄດ້ກັບບາງໂປຼແກຼມເທົ່ານັ້ນ ຖ້າຫາກໃຊ້ບໍ່ໄດ້ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ຜົນ ຄືສະແກນຊ້າ ແລະ ເປື່ອງແຣມ

5. Virus type: Anti ໂຕໃດ ກຳຈັດຫຍັງ

f086

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກວດສອບໃຫ້ດີກ່ອນເລືອກໃຊ້ໂປຼແກຼມແອນຕີ້ໄວຣັສ ຄື ໂປຼແກຼມໂຕນັ້ນໃຊ້ກຳຈັດໄວຣັສປະເພດໃດແດ່? ເພາະປະຈຸບັນບາງໂປຼແກມອາດມີປະສິດທິພາບໃນການກຳຈັດໄວຣັສເປັນຊະນິດໄປເຊັ່ນ: ໃຊ້ກຳຈັດໄວຣສຈຳພວກ  Malware ໂດຍສະເພາະແຕ່ຖ້າເປັນ  Spyware ຊ້ຳພັດຊອກຫາບໍ່ເຫັນກາຍເປັນວ່າລອດຈາກພວກ  Malware ມາຖືກ  Spyware ແທນ

6. Installation: ຕິດຕັ້ງລົງເຄື່ອງ

ຫຼັງຈາກຕິດຕັ້ງໂປຼແກຼມແອນຕີ້ໄວຣັສແລ້ວ ຄວນກວດເບີ່ງວ່າຂະໜາດໄຟລທີ່ໃຊ້ໃນຮາຣ໌ດດິກນັ້ນ ມີຂະໜາດເທົ່າໃດ ຖ້າຫາກໃຊ້ຫຼາຍເກີນໄປ ຖືວ່າບໍ່ດີເທົ່າໃດ ເພາະຈະເປັນການເປືອງຊັບພະຍາກອນໃນລະບົບຄອມພິວເຕີຫຼາຍເກີນຈຳເປັນ ເມື່່ອສະແກນ ຫຼື ເປີດໂປຼແກຼມໃຊ້ງານ

7. Scan: ສະແກນຊ້ຳໄປມາ ເສຍເວລາເສີຍໆ

ໂປຼແກຼມແອນຕີ້ໄວຣັສ ບາງໂປຼແກຼມ ເມື່ອຕິດຕັ້ງສຳເລັດຈະມີການ full scan ໃນຄັ້ງທຳອິດ ເຊິ່ງເມື່ອ  Full scan ໄປແລ້ວ ໂປຼແກຼມບາງໂຕຈະມີຟັງຊັ່ນໃຫ້  skip (ຂ້າມ) ການສະແກນໄຟທີ່ຜ່ານການສະແກນໄປແລ້ວ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຖືກ  Modify (ຄືໄຟລທີ່ປອດໄວຣັສ) ເຊິ່ງຈະເປັນການຂ້າມເວລາໃນການສະແກນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ແຖມຍັງປະຢັດແຣມໄປໃນຕົວ

8. Result: ລາຍງານລາຍລະອຽດຫຼາຍ ກໍ່ຮູ້ທີ່ມາໄວ

f087

ໂປຼແກຼມແອນຕີ້ໄວຣັສ ແຕ່ລະໂປຼແກຼມ ຈະມີຮູບແບບ ຫຼື ລັກສະນະການລາຍງານຜົນການສະແກນບໍ່ຄືກັນ ດັ່ງນັ້ນເຮົາຈື່ງຄວນເລືອກໂປຼແກຼມທີ່ມີການສະແດງຜົນການສະແກນທີ່ລະອຽດແດ່ ເຮົາກໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ໄວວ່າໄວຣັສທີ່ມີຢູ່ໃນເຄື່ອງເຮົາມາຈາກໃສ ຕິດມາກັບໄຟລຫຍັງ ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາສາມາດຫຼີກລຽງຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຖືກໄວຣັສໃນອະນາຄົດໄດ້

9. Update: ການອັພເດດເປັນປະຈຳ ກໍ່ຮູ້ຈັກໄວຣັສຫຼາຍ

f088

ຄວນເລືອກໂປຼແກຼມແອນຕີ້ໄວຣັສ ທີ່ມີການອັພເດດປັບປຸງຕົວໂປຼແກຼມແບບສະໝ່ຳສະເໝີ ເພາະໝາຍເຖິງການອັພເດດໃຫ້ໂຕໂປຼແກຼມຮູ້ຈັກໄວຣັສໂຕໃໝ່ໆ ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ປົກປ້ອງຄອມພິວເຕີຂອງເຮົາຖ້າຍິ່ງມີການອັພເດດເລື່ອຍໆ ຍິ່ງເປັນການດີ ໂຕໂປຼແກຼມຈະໄດ້ປ້ອງກັນໄວຣັສໂຕໃໝ່ໆໄດ້ທັນທີ

10. Diversity: ອຸປະກອນໃດກໍ່ປ້ອງກັນໄດ້

f089

ປະຈຸບັນບໍ່ລິສັດທີ່ຜະລິດໂປຼແກຼມແອນຕີ້ໄວຣັສ  ຫຼາຍບໍລິສັດໄດ້ເລີ່ມທີ່ຈະປ່ອຍຜະລິດຕະພັນທີ່ໄວ້ໃຊ້ເທິງອຸປະກອນອື່ນໆ ນອກຈາກຄອມພິວເຕີແລ້ວ ເຊິ່ງຖ້າຫາກທ່ານເປັນຄົນທີ່ໃຊ້ອຸປະກອນອີເລັກໂທນິກຫຼາຍກວ່າ  1 ອຸປະກອນ ດານເລືອກໂປຼແກຼມແອນຕີ້ໄວຣັສ ຂອງບໍລິສັດທີ່ຜະລິດ ແອນຕີ້ໄວຣັສເທິງອຸປະກອນທີ່ຫຼາກຫຼາຍກໍ່ເປັນຕົວເລືອກທີ່ຄຸ້ມຄ່າ ເພາະນອກຈາກທ່ານອາດຈະໄດ້ໂປໂມຊັ່ນພິເສດທີ່ມາແບບແັກເກດແລ້ວ ທ່ານຍັງຈະໃຊ້ແອນຕີ້ໄວຣັສໄດ້ງ່າຍ ເພາະຄຸ້ນເຄີຍກັບໜ້າຕາຂອງໂປຼແກຼມບໍ່ວ່າຈະໃຊ້ເທິງອຸປະກອນໂຕໃດ

ຂໍ້ມູນຈາກ: arip

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: