ວິທີເລືອກ  Printer ແນວໃດໃຫ້ຄຸ້ມ?

Posted on July 19, 2014. Filed under: ຄວາມຮູ້ເລື່ອງ IT, ສາລະໜ້າຮູ້ |


Printer ອີກໜື່ງອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງມີຕິດເຮືອນໄວ້ ແຕ່ເພາມີການອອກມາຫຼາກຫຼາຍຂະໜາດ, ຫຼາຍຍີ່ຫໍ້ ກໍ່ເລີຍບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເລືອກແນວໃດໃຫ້ເອົາມາໃຊ້ແລ້ວຄຸ້ມ? ພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ລວມວິທີເລືອກຊື້ມາໃຫ້ທ່ານ ຈະເລືອກຊື້Printer ແນວໃດມາເບີ່ງເລີຍ

1. Usability: ຊື້ມາໃຊ້ແບບໃດ

f094

ກ່ອນອື່ນເຮົາຕ້ອງຮູ້ກ່ອນວ່າລັກສະນະການໃຊ້ງານເຄື່ອງປຣິນເຕີຂອງເຮົາເປັນແບບໃດ ພິມສີເປັນຫຼັກ, ພິມຂາວດຳ ຫຼື ພິມຮູບ ຖ້າຫາກບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງພິມສີ ເຄື່ອງພິມເລເຊີຣ໌ ຫຼື ອິງເຈັທຂາວດຳກໍ່ອາດຈະເປັນທາງເລືອກທີ່ເໝາະສົມກວ່າ ເພາະນອກຈາກຈະໃຫ້ຄວາມໄວຫຼາຍກວ່າແບບພິມສີແລ້ວ ຍັງໃຫ້ຄຸນນະພາບການພິມຈຳນວນເອກະສານ ແລະ ກຟິກທີ່ດີກວ່າ ລວມໄປເຖິງການພິມທີ່ມີຈຳນວນຫຼາຍໆກໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ໄວ ແລະ ແນ່ນອນກວ່າ

2. Network: ເຄື່ອງດຽວໃຊ້ໄດ້ຫຼາຍຄົນ

f095

ສິ່ງທີ່ຄວນຄຳນືງເຖິງນອກຈາກລັກສະນະການໃຊ້ງານແລ້ວ ຄວນຄຳນືງເຖິງຈຳນວນຄອມພິວເຕີທີ່ຈະຕ້ອງພິມ ຖ້າຫາກໃຊ້ເຄື່ອງພິມດຽວ ແຕ່ຕໍ່ກັບຄອມພິວເຕີຫຼາຍເຄື່ອງ ເຄື່ອງພິມທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນກໍ່ຕ້ອງເລືອກເຄື່ອງທີ່ຕໍ່ເຂົ້າເນັດເວີກໄດ້ ເຊິ່ງຄວນກວດສອບວິທີ່ການເຊື່ອມຕໍ່ ລວມໄປເຖິງຊອຟແວຣ໌ທີ່ຕ້ອງໃຊ້ໃນການຄວບຄຸມສະຖານະເຄື່ອງພິມທີ່ໃຫ້ມານຳ ວ່າສາມາດໃຊ້ງານຮ່ວມກັບເນັດເວີກທີ່ຈະນຳໄປໃຊ້ໄດ້ ຫຼື ບໍ່

3. Printer memory: ປຣິ້ນໄປ ຈື່ໄປ

ເຄື່ອງພິມບາງຫຼຸ້ນມີໜ່ວຍຄວາມຈຳພາຍໃນເຄື່ອງ ເຊິ່ງບາງຫຼຸ້ນກໍ່ສາມາດເພິ່ມໜ່ວຍຄວາມຈຳໄດ້, ບາງຫຼຸ້ນກໍ່ເພີ່ມບໍ່ໄດ້ ແລະ ບາງຫຼຸ້ນກໍ່ບໍ່ມີໜ່ວຍຄວາມຈຳເລີຍ ຫຼື ມີພຽງເລັກນ້ອຍ ເພາະການເຮັດວຽກທັງໝົດໃຊ້ໜ່ວຍຄວາມຈຳຂອງຄອມພິວເຕີ ດັ່ງນັ້ນໃນກໍລະນີທີ່ເຮົາຕ້ອງການເລືອກຊື້ເຄື່ອງພິມແບບທີ່ມີໜ່ວຍຄວາມຈຳໃນຕົວ ຈື່ງຄວນກວດກ່ອນວ່າໜ່ວຍຄວາມຈຳທີ່ມີມາໃຫ້ພຽງພໍຕໍ່ການໃຊ້ ຫຼື ບໍ່ ຖ້າຫາກບໍ່ແນ່ໃຈຄວນເລືອກແບບທີ່ເພີ່ມໜ່ວຍຄວາມຈຳໄດ້

4. Comparison: ຍີ່ຫໍ້ໃດ ຫຼຸ້ນໃດດີຕ້ອງປຽບທຽບເບີ່ງ

f096

ກ່ຶນຊື້ເຄື່ອງພິມຄວນມີການສຶກສາປຽບທຽບເຄື່ອງພິມແຕ່ລະຫຼຸ້ນ ດ້ວຍການເບີ່ງງານພິມແບບທີ່ເຮົາຕ້ອງການນຳໄປໃຊ້ງານ ເພາະການພິມດ້ານເອກະສານ, ກຣາຟຣິກ ແລະ ຮູບຖ່າຍນັ້ນ ຈະໃຊ້ເຄື່ອງພິມທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວເຄື່ອງພິມແບບເລເຊີຣ໌ຈະພິມພວກເອກະສານໄດ້ດີກວ່າເຄື່ອງພິມແບບອິງເຈັທ ທີ່ເໝາະແກ່ການພິມປະເພດຮູບພາບ ແລະ ກຣາຟຣິກ ສິ່ງທີ່ຄວນກວດສອບ ແລະ ປຽບທຽບກ່ອນການຊື້ປະກອບໄປດ້ວຍ ຄວາມລະອຽດ, ຂະໜາດຂອງຢົດເມິກ  (ໜ່ວຍເປັນ  pl), ຄວາມໄວໃນການພິມ, ຂະໜາດເຈ້ຍທີ່ຮອງຮັບ, ເມິກພິມທີ່ໃຊ້, ການເຊື່ອມຕໍ່, ການສັ່ງພິມ, ຟັງຊັ່ນເສີມອື່ນໆ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີທີ່ເສີມເຂົ້າມາ

5. Expense comparison: ຊື້ມາຖືກ ເຕີມເມິກແພງ ມັນຈະດີບໍ່?

f097

ການໃຊ້ງານເຄື່ອງພິມ ສິ່ງພິມທີ່ຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະຕາມມາຄື ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມ ບໍ່ວ່າຈະເປັນສາຍໄຟ, ສາຍສັນຍານ ຫຼື ກ໋ອງເມິກ ສິ່ງທີ່ເຮົາຄວນຄຳນືງເຖິງບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ລາຄາເຄື່ອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຄວນຄຳນືງເຖິງການໃຊ້ງານໄລຍະຍາວ ວ່າການໃຊ້ງານເຄື່ອງພິມຍີ່ຫໍ້ນີ້ ຫາກວ່າປ່ຽນກ໋ອງເມິກ ຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເທົ່າໃດເປັນຕົ້ນ

6. Software update: ອັພຄອມໃໝ່ ປຣີ້ນເຕີເກົ່າ ເອົາແນວໃດດີ?

ການເລືອກຊື້ເຄື່ອງພິມ ກ່ອນອື່ນຄວນກວດສອບເວັບໄຊຂອງຜູ້ຜະລິດນຳ ຫຼຸ້ນຂອງເຄື່ອງພິມທີ່ເຮົາກຳລັງຈະຊື້ ທາງບໍລິສັດຜູ້ຜະລິດມີການອັພເດດຊອຟແວຣ໌ໃນການໃຊ້ງານກັບຄອມພິວເຕີທີ່ ຫຼື ບໍ່ ລວມເຖິງຂໍ້ມູນທາງເທັກນິກໄວ້ໃຫ້ບໍລິການນຳ ຫຼື ບໍ່ ເພາະຊອຟແວຣ໌ຂອງເຄື່ອງພິມຖ້າວ່າເກົ່າເກີນໄປ ບາງຄັ້ງກໍ່ບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານຮ່ວມກັບຄອມພິວເຕີທີ່ມີລະບົບປະຕິບັດການໃໝ່ໆໄດ້ ຈື່ງຄວນກວດສອບໃຫ້ດີກ່ອນຊື້

7. Easy to get the supply: ເມິກໝົດຫາໄດ້ງ່າຍ ປ່ຽນໄດ້ສະດວກ

ໃນການພິມງານເຄື່ອງພິມ ມັກຈະມີການປ່ຽນອຸປະກອນຕ່າງໆ ລະຫວ່າງອະຍຸການໃຊ້ງານ ສິ່ງໜື່ງທີ່ຕ້ອງຈຳເປັນໄດ້ປ່ຽນຄື ກ໋ອງເມິກ ດັ່ງນັ້ນຄວນເລືອກຍີ່ຫໍ້ ຫຼື ເຄື່ອງພິມ ທີ່ສາມາດຫາກ໋ອງເມິກປ່ຽນໄດ້ງ່າຍ ລວມໄປເຖິງອາໄຫຼ່ເມື່ອຕ້ອງໄດ້ຊ້ອມແປງ ເພາະເຄື່ອງພິມບາງຍີ່ຫໍ້ເຖິງວ່າລາຄາຈະຖືກ ແຕ່ຖ້າຫາກເມິກປ່ຽນຍາກ ແລະ ແພງກໍ່ຄົງບໍ່ເປັນຕາໃຊ້ເທົ່າໃດ

8. Brand & Retailer: ຊື້ກັບໃຜ ຕ້ອງຫາໃຫ້ພົບເຫັນ

f098

ສິ່ງສຳຄັນທີ່ຄວນຄຳນືງເຖິງຄື ຄວນເລືອກຜູ້ຂາຍ ຫຼື ຍີ່ຫໍ້ທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ໃນສ່ວນຂອງຕົວແທນຈຳໜ່າຍ ຄວນຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ລູກຄ້າຢ່າງລະອຽດ ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວນມີຊ່ອງທາງການໃຫ້ບໍລິການທີ່ຕິດຕໍ່ໄດ້ ລວມໄປເຖິງສູນບໍລິການທີ່ສາມາດນຳສິນຄ້າໄປໃຊ້ບໍລິການຖ້າຫາກວ່າມີບັນຫາເກີດຂື້ນ

9. Prices: ລາຄາ

f099

ຖ້າຫາກວ່າມີຫງົບປະມານຢູ່ໃນໃຈແລ້ວ ກໍ່ສາມາດຕັດໂຕເລືອກ ແລະ ຄຳນວນໄດ້ວ່າ  printer ຫຼຸ້ນໃດທີ່ສາມາດຊື້ໄດ້ ແລະ ຄວນມີຟັງຊັ່ນຫຍັງທີ່ພຽງພໍຕໍ່ການໃຊ້ງານໃນລາຄາລະດັບນີ້ ນອກຈາກນັ້ນຍັງໃຊ້ລາຄາ ແລະ ຟັງຊັ່ນເຫຼົ່ານີ້ປຽບທຽບແຕ່ລະຫຼຸ້ນແຕ່ລະຍີ່ຫໍ້ໄດ້ອີກ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາປະຢັດ ແລະ ຫງົບກໍ່ພຽງພໍໃນການຊື້ເຄື່ອງພິມ

10. Warranty & After sale service: ເພປຸບ ຊ້ອມແປງໄດ້ປັບ

f100

ກ່ອນຈະຕັດສິນໃຈຊື້ ຄວນກວດສອບເລື້ອງການຮັບປະກັນສິນຄ້ານຳ ວ່າມີການປະກັນແບບໃດ ລັກສະນະແນວໃດ ແລະ ມີເງືອນໄຂຫຍັງແດ່ ຫຼື ມີການບໍລິການອື່ນໆເຊັ່ນ ຈັດສົ່ງຟຣີ ຫຼື ມີຊ່ອງທາງການຕິດຕໍ່ສຳລັບລູກຄ້າເມື່ອສິນຄ້າມີບັນຫາ

ຂໍ້ມູນຈາກ: arip

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: